Bandy Innebandy Hockey El-innebandy
HomeForbundsting Forbundsstyret Resultater Administrasjonen Lover Notiser Nytt fra Forbundsstyret Forbundet i media Statistikk Funksjonshemmede Utviklingsavdelingen Lisens - Forsikring

Administrasjonen sentralt

TOMAS JONSSON (GENERALSEKRETÆR)
Tlf: +47 210 29 000, E-post: tomas.jonsson@nif.idrett.no
* Daglig ledelse av forbundskontoret.
* Personalansvar for de ansatte på forbundskontoret og de kretsansatte.
* Økonomi og avtaler
* Sekretær og kontaktperson for Forbundsstyret
* Kontakten med Norges Idrettsforbund
* Kontaktperson vedr. NIFs og NBFs lover og bestemmelser.


ANN-MARI ELLEFSEN (ADM.KONSULENT)
Tlf: ++47 210 29 000, E-post: ann-mari.ellefsen@nif.idrett.no
* Økonomi/regnskap
* Overganger
* Lisenser


KOWSI. VANNAN (KONSULENT)
Tlf: +47 210 29 000, E-post: kowsi.vannan@nif.idrett.no
* Økonomi/regnskap


TOR AUDUN SØRENSEN (UTVIKLINGSSJEF)
Tlf: +47 210 29 000, E-post: toraudun.sorensen@nif.idrett.no
* Hovedansvarlig bandy og rinkbandy.
* Utviklingsoppgaver: anlegg, utdanning, skole, bandyskoler/rekruttering.
* Andre oppgaver: Arrangementer, media, landslag, forsvaret, idrettsgymnas, rinkserien, internasjonale overganger, FIB (TK og rink).


TERJE LARSEN (IDRETTSKONSULENT)
Tlf: +47 210 29 000, E-post: terje.larsen@nif.idrett.no
* Innebandy


FRANK NORDSETH (UTDANNINGSKONSULENT)
Tlf: +47 210 29 000, E-post: frank.nordseth@nif.idrett.no
* Innebandy


LARS BUNÆS (KONSULENT)
Tlf: +47 210 29 000, E-post: lars.bunaes@nif.idrett.no
* Økonomi
* Landslag innebandy


KIM-A. H. JØRSTAD (JURIDISK RÅDGIVER)
Tlf: +47 210 29 000, E-post: kim-alexander.jorstad@nif.idrett.no
* Jus
* Dommerutvikling


HALVOR HANNEBORG (SERIESEKRETÆR)
Tlf: +47 210 29 000, E-post: halvor.hanneborg@bandyforbundet.no
* Oppsett og omberamming av kamper (bandy)
* Hjelpe forfallssekretær for dommere (bandy)


EIVIND TYSDAL (LEDER UTVIKLINGSAVDELING)
Tlf: +47 210 29 000, E-post: eivind.tysdal@nif.idrett.no
* Utviklingsprosjekter
* Seminarer
* Kurs/utdanning


MARCUS NILSSON (UTVIKLING)
Tlf: +47 210 29 000, E-post: marcus.nilsson@nif.idrett.no
* Utviklingsprosjekter
* Kurs/utdanning


JOSTEIN SJAATIL (UTVIKLING)
Mob: +47 210 29 000
* Utviklingsprosjekter
* Kurs/utdanning


STIAN LILLEVÅJE (UTVIKLING)
Tlf: +47 210 29 000


ANN KATRIN ERIKSSON (IDRETT FOR ALLE)
Tlf: +47 210 29 000, E-post: AnnKatrin.Eriksson@nif.idrett.no