Home

Norconsult
KUNSTIS

Adresser Generalterminplan Seriene Klubbservice Utdanning Års- og Styremøter Statistikk Linker Arkiv Utvikling Anlegg

Adresser

Seksjonsstyret
Valgkomitèen
Seriekomitèen
Lisensutvalg
Bandybaner
Dommerkomitèen
Bandydommernes Forening
Aktive Forbundsdommere
Landslagskomitèen
Utdanningskomitèen
Anleggskomitèen
NM-komiteen
Jente- og damekomiteen
Jens B. Raanaas Minnefond
Ballfondet
Aktive Bandykretser
Aktive Bandyklubber

SEKSJONSSTYRET

Leder Stein Pedersen Ørakerfaret 1,0284 Oslo tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 95-816722 klubb: Ullern E-post: stein.pedersen@fotball.no Nestleder Julie Nålby Øren Haveby 24,3023 Drammen tlf.arb.: tlf.priv.: mobil: 90-796078 klubb: Drammen Bandy E-post: jnaalby@frisurf.no 1.Styremedlem Øistein Rune Eriksen Lahellmoveien 7,1600 Fredrikstad tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 90-022512 klubb: Torp E-post: kloverbadet@online.no 2.Styremedlem Hanne Werner Ekraveien 47A,0757 Oslo tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 41-680711 klubb: Røa E-post: hanne@equipnor.no 3.Styremedlem Geir Andersen Eva Nansens vei 25,1364 Fornebu tlf.arb.: tlf.priv.: mobil: 92-697671 klubb: Høvik E-post:geir.andersen@olavthon.no 1.Varamedlem Ravi Sunder Tord Pedersens gt. 3,3014 Drammen tlf.arb.: tlf.priv.: 32-269606 mobil: 40-830819 klubb: Drammen Bandy E-post:rav-su@online.no 2.Varamedlem Siri Thoresen Heed Holgerlyst vei 8,0280 Oslo tlf.arb.: tlf.priv.: mobil: 90-920208 klubb: Ullern E-post:sth@braganza.no 3.Varamedlem Vakant

VALGKOMITÉ-BANDY

Leder Jan Rockstad Skogvangen 14,3030 Drammen tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 90-827191 klubb: Drammen Bandy E-post:rockstad@online.no Medlem Tor Sagafoss Vækerøveien 176 B,0751 Oslo tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 93-095075 klubb: Røa E-post:sagafos@live.no Medlem Vakant (kvinne) Varamedlem Bent Gommerud Eplehagan 19 ,3050 tlf.arb.: 32-236200 tlf.priv.: mobil.: 95-708560 klubb: Mjøndalen E-post:bent.gommerud@ebnett.no

SERIEKOMITÉEN

Leder Ravi Sunder Tord Pedersens gt. 3,3014 Drammen tlf.arb.: tlf.priv.: 32-269606 mobil: 40-830819 klubb: Drammen Bandy E-post:rav-su@online.no Medlem Olav Hamran Bekkeligkroken 10,0375 Oslo tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 47-884430 klubb: Ready E-post:olav.hamran@tekniskmuseum.no Seriesekretær Halvor Hanneborg Eventyrveien 12, 0851 Oslo mobil.: 95-209059 E-post: halvor.hanneborg@bandyforbundet.no

LISENSUTVALG

Leder Stein Pedersen Ørakerfaret 1,0284 Oslo tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 95-816722 klubb: Ullern E-post: stein.pedersen@fotball.no Medlem Ravi Sunder Tord Pedersens gt. 3,3014 Drammen tlf.arb.: tlf.priv.: 32-269606 mobil: 40-830819 klubb: Drammen Bandy E-post:rav-su@online.no Utviklingssjef/adm. Tor Audun Sørensen Langlia 9,0854 OSLO tlf.arb.: 94-003932 tlf.priv.: 21-928005 E-post: toraudun.sorensen@nif.idrett.no

BANDYBANENE

Akershus Naturisbaner: Bærum kommune, Park og Idrett Postboks 518, 1301 Sandvika Frembanen Tlf.: 67-534944 Haslumbanen Tlf.: 67-120004 Hosle Tlf.: 67-149194 Snarøyabanen Tlf.: 67-122294 Kunstisbaner: Høvikbanen Tlf.: 67-533466 Stabekkbanen Tlf.: 67-537905 E-post: stabakif@online.no Hauger Idrettspark, Postboks 195, 1309 Rud Tlf.: 67-174300 Tlf.: 67-174311(booking) Fax : 67-174301 E-post: tve@baerum.kommune.no Sjekk også:www.hauger-idrettspark.no Hauger kunstisbane Tlf.: 67-174320(sekretariatet) 67-174310(kiosk) Besøksadresse: Hauger skolevei 3-5, 1309 Rud Asker kommune Tlf.: 66-909258 Fax : 66-909241 Risenga, Kontaktpers: Bjørn Erik Olsen Ishaller: Bærum Ishall Tlf.: 67-150077 Lørenskog Ishall Tlf.: 67-973856 Buskerud Naturisbaner: Drammen kommune, Idrettsseksjonen Gml. Kirkeplass 7, 3019 Drammen Kontaktpers: Bardalen Tlf.: 32-806414 Brakerøya Tlf.: 32-831736 Gulskogen Idrettspark Tlf.: 32-832203/ Tlf.: 32-831920 Konnerud Tlf.: 32-885320 Marienlyst Idrettspark (speaker) Tlf.: 32-830302 Nedre Eiker stadion Tlf.: 32-876879 Solbergbanen Tlf.: 32-870767/ Tlf.: 941-11739 Ørenbanen Tlf.: 32-837420 Nordre Sande Tlf.: Kunstisbane: Nedre Eiker kommune, Rådhuset,3050 Mjøndalen Kontaktpers: Tor Tveter Tlf.: 90-692819 E-post:tor.tveter@ebnett.no Vassenga kunstisbane Tlf.: 32-876879 Hordaland Ishall: Bergenshallen Kontaktpers: Ole Steen Tlf.: 55-285015 Oslo Naturisbaner: Bergbanen Tlf.: 22-464762 Bækkelagets Sportsplass Tlf.: 22-287065 Nordre Åsen Idrettsanlegg Tlf.: 22-221923 Røabanen Tlf.: 22-503155 Fax : 22-732821 Ullernbanen Tlf.: 22-508707 Voldsløkka Idrettsanlegg Tlf.: 22-236513/ 22-235646/ 93-416290 Kunstisbaner: Frogner stadion Tlf.: 22-558994 Gressbanen Tlf.: 22-140051 Norges Idrettshøgskole Tlf.: 22-239048 Kontaktpers: Roy Wangen Tlf.: 917-51389 Ekebergvn. 101, 1178 Oslo Tlf.: 22-197081 Valle Hovin kunstisbane Mob.: 909-23036 Innspurten 1, 0663 Oslo Tlf.: 22-656767 Fax : 22-657937 Garderobe: Tlf.: 22-722818 Leie av timer på Valle Hovin og NIH: E-post: espen.johansen@nif.idrett.no Ishaller: Grünerhallen Tlf.: 22-355552 Jordal Amfi Tlf.: 22-680532/ 22-190673 Oppland og Hedmark Naturisbane: Hamar Stadion Tlf.: 62-523437 Kunstisbane: Vikingskipet Tlf.: 62-517500 Gjøvik Fjellhall Tlf.: 61-132400 Telemark Naturisbaner: Furulund Tlf.: 35-570383 Kunstisbane: Skien Fritidspark , Moflatvn. 67, 3733 Skien Kontaktpers: Hege Tlf.: 35-504870 Skien Isstadion Tlf.: 35-599551 Fax : 35-546240 Østfold Kunstisbane: Baneeier: Sarpsborg kommune, Kulturkontoret Postboks 237, 1701 Sarpsborg Kontakt: Wenche Bjerknes Tlf.: 69-116044 Fax : 69-154805 Sarpsborg kunstisbane Tlf.: 91-519452 Tlf.: 69-125908

DOMMERKOMITÉEN

Leder/forfallssekretær Øistein Rune Eriksen Lahellmoveien 7,1600 Fredrikstad tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 90-022512 klubb: Torp E-post: kloverbadet@online.no Medlem/FIB-RRC Rune Harald Jahnsen Smithestrømsveien 1A,3045 Drammen tlf.arb.: 90-192484 tlf.priv.: 32-893072 mobil.: 90-192484 klubb: Skiold E-post: rjahnsen@online.no Medlem/intl. uttak Carl A. Jansson Bjerkeveien 3A,1350 Lommedalen tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 97-573734 klubb: Hauger E-post: carl@gatesec.no Medlem/KI Lars Stian Nygaard Brendsvollengene 14 A,1383 Asker tlf.arb.: tlf.priv.: – 63-797013 mobil.: 95-749535 klubb: Stabæk E-post: lars@gjoco.no Medlem/utdanning Finn Rune Karlsen Osbergveien 11,3050 Mjøndalen tlf.arb.: 32-251500 tlf.priv.: 32-877377 mobil.: 46-660362 klubb: Mjøndalen E-post: finnrunekarlsen@gmail.com Utdanningskorps Lars Lindgren Gamle Sørlandske 226,3036 Drammen tlf.arb.: tlf.priv.: 32-810176 mobil.: 46-959017 klubb: Drammen E-post: lars.lindgren@xyleminc.com KI-korps Egil Larsen Nyveien 9 B, 1369 Stabekk mobil.: 95-496880 klubb: Snarøya E-post: egil.larsen@online.no KI-korps Finn Johansen Kurlandsvn. 2,1727 Sarpsborg mobil.: 91-824424 E-post: finn.johansen@getmail.no Seriesekretær/adm. Halvor Hanneborg Eventyrveien 12, 0851 Oslo tlf.arb.: 95-209059 tlf.priv.: E-post: halvor.hanneborg@bandyforbundet.no

BANDYDOMMERNES FORENING

(Dommerforeningen) Leder Carl A. Jansson Bjerkeveien 3A,1350 Lommedalen tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 97-573734 klubb: Hauger E-post: carl@gatesec.no Kasserer Finn Rune Karlsen Osbergveien 11,3050 Mjøndalen tlf.arb.: 32-251500 tlf.priv.: 32-877377 mobil.: 46-660362 klubb: Mjøndalen E-post: finnrunekarlsen@gmail.com Sekretær Kjell-Arild Disch Nordraaks vei 15C,1369 Stabekk tlf.arb.: 22-985727 tlf.priv.: 67-123431 mobil.: 40-041951 klubb: Frem 31 E-post: supermario@vikenfiber.no Styremedlem

AKTIVE FORBUNDSDOMMERE

NB! I NAIS-systemet har alle dommere autorisert før 2009, 131 før sitt opprinnelige tre-siffrede dommernummer. Autorisert i 2009 og senere har 130 foran sitt tre-siffrede dommernummer. Andersen Haakon T. M:47-911078 Stabæk (2015) 014 Bjølseth Tarald Moe M:957-72245 Frigg (2009) 213 Bjørseth Fredrik M:984-93302 Hauger (2008) 015 Braaten Even M:48-262261 Frigg (2009) 0450 Carstensen Ove M:97-763998 P:32-230560 Solberg (2000) 008 Disch Kjell Arild M:40-041951 P:22-985729 Frem 31(1975) 474 Enberg Espen A:32-255935 M:41-578020 P:32-891848 Strømsgodset(1997) 011 Eriksen Øistein R. A:69-366703 M:90-022512 P:69-310662 Torp IF(1980) Eriksson Mats M:47-385433 Mjøndalen (2014) 813 Fjeldheim Roar M:90-039631 P:32-873407 Nordre Sande(2004) Førde Christian M:45-038585 Haslum (2014) Garman Alexander Lund M:40-483561 Stabæk (2015) 264 Grothaug Knut A:32-838750 M:48-008204 P:32-845899 Solberg SK(1993) 014 Haug Petter M:45-440816 P:67-161006 Vollen(1988) Hjermstad, Jørgen M:90-725211 Øvrevoll/Hosle (2014) 906 Holm Lasse A. M:90-011305 P:69-167178 Sarpsborg (2003) 272 Jahnsen Rune Harald M:90-192484 P:32-893072 Skiold(1994) 070 Janson Carl A. M:975-73734 Hauger (2009) 256 Jigouline Andrej A:98-241641 M:98-241641 Ullevål(1993) 130016 Karlsen Finn R. M:46-660362 Mjøndalen (2009) 054 Larsen Egil A:67-175151 M:95-496880 P:67-537838 Snarøen(1991) 131016 Lindgren Lars M:46-959017 Drammen (2009) Mikkelsen Andreas M:41-236657 Ready (2011) Mila André Leonard M:41-617416 Strømsgodset (2014) 1116 Nygaard Lars Stian M:95-749535 P:63-797013 Stabæk(1988) 027 Olsen Kjell Hovland M:91-705791 P:32-884881 SPA/BRA(1970) 028 Pettersen Jørn Ivar M:48-090942 P:32-871827 Solberg(1983) Raggan Sander M:90-627925 Stabæk (2015) 217 Robberstad Magnus M:95-261316 Ready (2009) Solberg Sebastian M:90-503968 Øvrevoll/Hosle (2013) Stensrud Anders M: 95-284314 Konnerud (2013) 017 Strømnes Gjermund M:900-91488 Sarpsborg (2008) Werner Jørgen M:97-420312 Røa (2014) Årstallene angir året som autorisert forbundsdommer. FORBUNDSDOMMER-ASPIRANTER (Trinn 4) Årstallene angir året som autorisert forbundsdommer-aspirant. KRETSDOMMERE (Trinn 3) Andersen Haakon T. M: 47-911 078 Stabæk (2013) Andersen-Gott Fredric M: Ready (2011) Berggren Theo M: Drammen (2012) Brummenæs Nicolai M: 94-488669 Stabæk(2014) Callander Felix M: 98-050202 Ra (2013) Conradi Petter M: 91-548575 Øvrevoll/Hosle () Fernandes André M: 93-889776 Høvik (2009) Garman Alexander Lund M: 40-483561 Stabæk (2014) Grothaug Joakim M: Solberg (2015) Langmo Heming Hveding M: 48-094986 Ready (2012) Lübeck Even M: 90-280763 Stabæk (2014) Maryashine Andrei M: Ullern (2008) Maryashine Kristian M: 99-260422 Røa (2013) Mikkelsen Kristoffer M: 91-718228 Ready (2009) Mikkelsen Wilhelm M: Ready (2011) Pedersen Erik Helmich M: 97-122045 Øvrevoll/Hosle () Platou Ludvig M: Ready (2009) Raggan Sander M: 90-627925 Stabæk (2014) Sagafos Karl Fredrik M: 92-434816 Røa (2014) Sagafoss Ole Jørgen M: 93-874680 Røa (2013) Schmidt Fridtjof M: 94-891455 Stabæk (2014) Swensen Sigve M: 47-833179 Hauger (2014) Ulleberg Didrik M: Stabæk (2012) Årstallene angir året som autorisert kretssdommer. Ikke aktive forbundsdommere/kretsdommere: 002 Amundsen Amund M:93-459379 P: Frem 31(1984) 001 Andresen R.W. M:95-731648 P:32-894853 Strømsgodset(1975) 637 Anderssen Harald B. M:90-659621 P:22-262845 Ullern(1996) 004 Bakken Bent Ole A:913-66214 M:91-366214 P:32-230822 Solberg(1988) Bergstrøm André M: 92-032661 Strømsgodset (2011) 628 Bernt Andreas M:90-790599 P:67-143045 Øvrevoll/Hosle(2004) 635 Bernt Christian M:97-747375 P:67-143045 Øvrevoll/Hosle(2004) 228 Barth Bjørn A:35-933541 M:90-834006 P:35-598639 Pors(1992) 914 Bjørseth Pål A:23-096477 M:95-760659 Høvik (2004) 238 Borgersen Kim R. M:91-801908 P:22-673807 Drammen(1997) 006 Dahl Pål Chr. M:98-861293 P:22-144286 Ullevål(1963) 009 Eriksen Jan A:67-151245 M:92-810085 P:22-274839 Bygdøy(1975) 913 Gundersen Ketil M:97-093550 P:32-877101 Solberg(2004) 244 Hagen Jørn Magne M:99-030021 P:41-297022 Mjøndalen(1995) 1055 Hagen Per Kåre M:90-010155 P:22-239867 Skeid(1998) 459 Hallingstad Haakon A:32-277364 M:41-519191 P:32-883034 Konnerud(1996) 605 Hole Knut A. A:95-853224 M:95-853224 Stabæk(2000) 820 Holter Helge A:66-999645 M:93-234808 P:22-221517 Skeid(1998) 015 Høksnes Øystein A:64-816690 M:90-780048 P:61-335113 Stabæk(1988) 013 Haakonsen Tom André M:476-43104 Drammen (2008) 018 Johansen Asbjørn M. A:92-043539 M:92-043539 P:32-840599 Solberg(1985) 091 Johansen Fred Cato M:92-247931 P:69-150059 Sarpsborg(1993) 708 Lae Ingar F. A:22-129710 M:92-462445 P:22-444343 Njård(1997) 570 Laudal Lasse A:63-849600 M:99-798866 P:67-143423 Øvrevoll/H.(2000) 274 Laugerud Morten A:911-92301 M:91-192301 Bergen BK(1995) 023 Magnussen Jan A:35-547339 M:95-700799 P:35-596034 039 Majormoen Odd A:32-834098 M:97-982906 P:32-824310 Strømsgodset(1991)(1988) Mila Lasse M: 94-343422 Strømsgodset (2011) 1058 Nilssen Rolf-Arne M:95-217581 P:35-510712 Skien(2000) 267 Olsen Bjørn Olav A:97-157537 M:97-157537 P:32-880819 Strømsgodset(1993) 131 Olsvik Ole Andre M:90-627668 Stabæk(2006) 880 Persson Ola A:22-770264 M:95-054886 P:67-589316 Stabæk(2002) Saggi Rohit M:46-676822 Strømsgodset (2011) 067 Skaar Jørgen M:90-781981 P:67-566661 Hauger BK(1993) 899 Stavis Peter M:92-209500 P:32-870298 Solberg(2003) 032 Stenseth Helge A:32-822811 M:92-447468 P:32-822811 Strømsgodset(1980) 033 Stunner Knut A:67-133738 P:67-133738 Høvik(1978) 916 Swensen Hans-Petter M:90-118463 P: Sarpsborg BK(2006) 397 Thommesen Rune A:35-565733 M:95-162920 P:35-598720 Pors(1992) 897 Thorne Eivind Raaen M:98-488155 P:67-144406 Øvrevoll/Hosle(2004) 095 Thulin Bjørn T. A:90-536483 M:90-536483 P:69-164601 Sarpsborg(1993) 036 Ulland Øyvind A:67-118670 M:99-567369 P:67-138254 Sagene(1991) 644 Wiig Ståle-Andre A:69-130500 M:92-851255 P:69-168123 Sarpsborg(1997) 902 Østbøll Knut Erik M:97-559400 P: Haslum IL(2004) 898 Øgle Dag A:22-527131 P:22-147126 Ready(2001)

LANDSLAGSKOMITÉEN

Leder Stein Pedersen Ørakerfaret 1,0284 Oslo mobil.: 95-816722 klubb: Ullern E-post: stein.pedersen@fotball.no Medlem Vakant Utviklingssjef/adm. Tor Audun Sørensen Langlia 9,0854 OSLO tlf.arb.: 94-003932 tlf.priv.: 21-928005 E-post: toraudun.sorensen@nif.idrett.no Hovedmaterialforvalter Atle Braaten Selbyggerveien 187,0591 Oslo mobil: 46-483780 klubb: Frigg E-post:atle.braaten@hotmail.no
Forbundskaptein A herrer Igor Prakht Lilleruds vei 95 D,1364 Fornebu mobil: 98-407090 klubb: Snarøya E-post: iprakht@gmail.com Administrativ leder A herrer Knut Audun Sørensen Hasselbakken 7,0851 Oslo Tlf.arb.: 21-647450 tlf.pr.: mobil: 48-400903 klubb: Ullevål E-post: knasoe@gmail.com Sliper A herrer Gjermund Strømnes Nabbetorpveien 113,1636 Gml. Fr.stad Tlf.arb.: tlf.pr.: mobil: 90-091488 klubb: Sarpsborg E-post: gjermund.stromnes@asko.no Materialforvalter A-herrer Atle Braaten Selbyggerveien 187,0591 Oslo mobil: 46-483780 klubb: Frigg E-post:atle.braaten@hotmail.no
Forbundskaptein A-kvinner Arild Aamodt Skogliveien 123,3047 Drammen mobil: 41-688469 klubb: Strømsgodset/Drammen E-post: arild.aamodt@ebnett.no Administrativ leder A-kvinner Erik Langmo Jerpefaret 1 b, 0788 Oslo mobil.: 91-308161 klubb: Stabæk E-post:erik.langmo@gmail.com Assisterende lagleder A-kvinner Tine Heien Bjonge Stasjonsveien 1 b,1365 Blommenholm mobil.: 93-441380 klubb: Høvik E-post:tineheien.bjonge@nif.idrett.no Materialforvalter A-kvinner Atle Braaten Selbyggerveien 187,0591 Oslo mobil: 46-483780 klubb: Frigg E-post:atle.braaten@hotmail.no
Forbundskaptein U-17 jenter Lagleder U-17 jenter Materialforvalter U-17 jenter Atle Braaten Selbyggerveien 187,0591 Oslo mobil: 46-483780 klubb: Frigg E-post:atle.braaten@hotmail.no
Forbundskaptein U-19 gutter Thore H. Steinrem Bjarne Skaus vei 2,1362 Hosle tlf.arb.: tlf.priv.: 67-143490 mobil: 91-564272 klubb: Stabæk E-post:thore.steinrem@siut.no Administrativ leder U-19 gutter Sigurd Klippenberg Maridalsveien 225 B,0467 mobil: 98-228523 klubb: Ullevål E-post:sigurd.klippenberg@gmail.com Materialforvalter U-19 gutter Jan Henning Askheim Bruveien 12,3055 Krokstadelva tlf.arb.: tlf.priv.: mobil: 91-312558 klubb: Høvik E-post:jan.henning.askheim@outlook.com
Forbundskaptein U-17 gutter Bent Gommerud Eplehagan 19 ,3050 tlf.arb.: 32-236200 tlf.priv.: mobil.: 95-708560 klubb: Mjøndalen E-post:bent.gommerud@ebnett.no Administrativ leder U-17 gutter Trond Audun Sørensen Langlia 31,0854 Oslo tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 48-400037 klubb: Ullevål E-post:tasor3050@outlook.com Materialforvalter U-17 gutter Helge Lundvold tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 41-242688 klubb: Sagene E-post:helge.r.lundvold@gmail.com

REKRUTTERINGS- OG UTVIKLINGSKOMITEEN

Leder Hanne Werner Ekraveien 47B,0757 Oslo tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 41-680711 klubb: Røa E-post: hanne@equipnor.no Medlem Halvor Hanneborg Eventyrveien 12,0851 Oslo tlf.arb.: 95-209059 tlf.priv.: 22-460454 mobil.: 95-209059 klubb: Tåsen E-post: halvorco@gmail.com Sekretær Andre Hagen tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 41-077979 E-post: andre.hagen@nbfutvikling.no

UTDANNINGSKOMITEEN

Leder Ravi Sunder Tord Pedersens gt. 3,3014 Drammen tlf.arb.: tlf.priv.: 32-269606 mobil: 40-830819 klubb: Drammen Bandy E-post:rav-su@online.no Medlem Lars Lindgren Gamle Sørlandske 226,3036 Drammen tlf.arb.: tlf.priv.: 32-810176 mobil.: 40-636826 klubb: Drammen E-post: lars@holtermannvvs.no Konsulent Andre Hagen tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 41-077979 E-post: andre.hagen@nbfutvikling.no Utviklingssjef/adm. Tor Audun Sørensen Langlia 9,0854 OSLO tlf.arb.: 94-003932 tlf.priv.: 21-928005 E-post: toraudun.sorensen@nif.idrett.no

Utdanningskorpset

Trenerutd./adm. Espen Johansen Borgenvn. 154,1388 Borgen tlf.arb.: 22-579738 tlf.priv.: 66-906631 mobil.: 91-368765 klubb: Skeid E-post: espen.johansen@nif.idrett.no Trenerutd. Roger Jarnes Løeveien 10,3058 Solbergmoen tlf.arb.: 32-265116 tlf.priv.: 32-871052 mobil.: 91-123000 klubb: Solberg E-post: rjarnes@online.no Trenerutd. Erik Nordbrenden Nils Baysvei 44,0850 Oslo tlf.arb.: 22-230855 tlf.priv.: 22-020263 mobil.: 92-466677 klubb: Ullevål E-post: nordbren@online.no Trenerutd. Bent Gommerud Eplehagan 19,3050 Mjøndalen tlf.arb.: 32-236200 tlf.priv.: mobil.: 95-708560 klubb: Mjøndalen E-post: bent.gommerud@ebnett.no Dommerutd. Lars Lindgren Gamle Sørlandske 226,3036 Drammen tlf.arb.: tlf.priv.: 32-810176 mobil.: 40-636826 klubb: Drammen E-post: lars@holtermannvvs.no Dommerutd. Finn Rune Karlsen Osbergveien 11,3050 Mjøndalen tlf.arb.: 32-251500 tlf.priv.: 32-877377 mobil.: 46-660362 klubb: Mjøndalen E-post: finn-rune.k@noratel.no Skader Svein Erik Hammerstad Ullernveien 53,0381 Oslo tlf.arb.: 22-558983 tlf.priv.: 22-502344 mobil.: 91-554466 klubb: Ullern E-post: shammerstad@hotmail.com Skader Trygve F. Moe Tåsen Allé 26, 0853 Oslo tlf.arb.: 66-752300 tlf.pr.:22-234468 mobil.:92-845382 klubb: Ullevål E-post: trygve.moe@c2i.net Sliping Øyvind Sakshaug Konvallveien 24,0855 Oslo tlf.arb.: 21-029276 tlf.priv.: 22-233250 mobil.: 90-826233 klubb: Ullevål E-post: oyvind.sakshaug@ullevaal-stadion.no Sliping Atle Braaten Selbyggerveien 187,0591 Oslo mobil.: 46-483780 klubb: Frigg E-post:evenbraaten@hotmail.com

ANLEGGSKOMITÉEN

Leder Geir Andersen Fagerstrandvn. 58C,1363 Høvik tlf.arb.: tlf.priv.: mobil: 92-697671 klubb: Høvik E-post:geir.andersen@olavthon.no Konsulent/adm. Espen Johansen Borgenvn. 154,1388 Borgen tlf.arb.: 22-579738 tlf.priv.: 66-906631 mobil.: 91-368765 fax: 22-579701 E-post: espen.johansen@nif.idrett.no Generalsekretær/adm. Tomas Jonsson Maridalsvn. 265C,0872 Oslo tlf.arb.: 90-643566 tlf.priv.: 22-238584 E-post: tomas.jonsson@nif.idrett.no Utviklingssjef/adm. Tor Audun Sørensen Langlia 9,0854 Oslo tlf.arb.: 94-003932 tlf.priv.: 21-928005 E-post: toraudun.sorensen@nif.idrett.no Konsulent Kjell N. Nilsen Anchersens vei 87,3043 Drammen tlf.arb.: 90-114541 tlf.priv.: E-post: kjell@dravnsport.no
Kontaktperson Bergen Sigrid-Lise Nonås Grønnesmauet 4,5016 Bergen tlf.arb.: 55-959977 tlf.priv.: 55-962921 mobil: 41-932918 klubb: Bergen E-post: sigrid-lise.nonas@nhh.no Kontaktperson Buskerud Kjell N. Nilsen Anchersens vei 87,3043 Drammen tlf.arb.: 90-114541 tlf.priv.: E-post: kjell@dravnsport.no Kontaktperson Oslo og Akershus Odd Henning Arntzen Steinhammervn 6D,1177 Oslo tlf.arb.: tlf.priv.: mobil: 91-616984 klubb: Bækkelaget E-post: E-post: oddh.46@c2i.net Hedmark Tor Mattsson Solplassen 23,2319 Hamar tlf.arb.: tlf.priv.: 62-523136 mobil: 91-140229 klubb: Hamar E-post: tor.mattsson@nordea.no Kontaktperson Telemark Jørgen Olsvoll (Idrettssjef) tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 91-559502 klubb: Porsgrunn kommune E-post: jorgen.olsvoll@porsgrunn.kommune.no Kontaktperson Trondheim Roald Nyborg (prosjektleder) tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 90-413851 klubb: E-post: roald.nyborg@trondheim.kommune.no Østfold Gjermund Strømnes tlf.arb.: 90-091488 tlf.priv.: mobil.: 90-091488 klubb: Sarpsborg E-post: gjermund.stromnes@joh.no

NM-KOMITEEN

Leder Julie Nålby Øren Haveby 24,3023 Drammen tlf.arb.: tlf.priv.: mobil: 90-796078 klubb: Drammen Bandy E-post: jnaalby@frisurf.no Medlem Siri Thoresen Heed Holgerlyst vei 8,0280 Oslo tlf.arb.: tlf.priv.: mobil: 90-920208 klubb: Ullern E-post:sth@braganza.no Utviklingssjef/adm. Tor Audun Sørensen Langlia 9,0854 OSLO tlf.arb.: 94-003932 tlf.priv.: 21-928005 E-post: toraudun.sorensen@nif.idrett.no Seriesekretær/adm. Halvor Hanneborg Eventyrveien 12, 0851 Oslo mobil.: 95-209059 E-post: halvor.hanneborg@bandyforbundet.no

JENTE- OG DAMEKOMITEEN

Leder Hanne Werner Ekraveien 47B,0757 Oslo tlf.arb.: tlf.priv.: mobil.: 41-680711 klubb: Røa E-post: hanne@equipnor.no Sekretær Andre Hagen mobil.: 41-077979 E-post: andre.hagen@nbfutvikling.no Medlem Erik Langmo Jerpefaret 1 b, 0788 Oslo mobil.: 91-308161 klubb: Stabæk E-post:erik.langmo@gmail.com

JENS B. RAANAAS MINNEFOND

Leder Vakant (Ole V. Raanaas etterkommere er ute) Medlem Boye Skistad Hagatjernveien 3,3050 Mjøndalen tlf.arb.: 32-016171 tlf.priv.: 32-877980 mobil.: 90-552713 klubb: Mjøndalen E-post: boye.skistad@nif.idrett.no Medlem Erik Hansen Maridalsveien 127,0461 Oslo tlf.arb.: 23-461497 tlf.priv.: 22-382333 mobil.: 90-549012 klubb: Skeid E-post: erik.hansen@kamhaug.no

BALLFONDET

Leder Leder Seksjonsstyret bandy: Stein Pedersen, Ullern Medlem Rekrutteringsansvarlig bandy: Hanne Werner, Røa Medlem Generalsekretær NBF: Tomas Jonsson

AKTIVE BANDYKRETSER

Oslo & Akershus Bandyregion: Leder Odd H. Arntzen Steinhammervn. 6D,1177 Oslo Tlf.arb.: Tlf.pr.: Mobil: 91-616984 klubb: Bækkelaget E-post:oddh.46@C2i.net Kretssekr. Espen Johansen Borgenveien 154,1388 Borgen Tlf.arb.: 22-579738 Tlf.pr.: 66-906631 Mobil: 91-368765 Fax.: 22-579701 E-post: espen.johansen@nif.idrett.no Leder Oslo & Akershus Bandyavdeling: Anne Cathrine Straume Tlf.arb.: Tlf.pr.: Mobil: 95-794931 Fax: E-post: anne.cathrine.straume@readybandy.no Buskerud Bandykrets: Leder Einar B. Røstgård Lerkeveien 1,3057 Solbergelva Tlf.arb.: 22-365584 Tlf.pr.: Mobil: 48-890600 klubb: Nor92 E-post: einar@roestgaard.no Hordaland Bandykrets: Leder Børge Andreassen Tlf.arb.: Tlf.pr.: Mobil: 47-173108 Fax: E-post: borge.v.andreassen@gmail.com Midt-Norge Bandyregion: Daglig leder Åsmund Sjøberg Tlf.arb.: Tlf.pr.: Mobil: 95-866711 Fax: E-post: dagligleder@mnbr.no Innlandet Bandyregion: Daglig leder Hanne Gulbrandsen Tlf.arb.: Tlf.pr.: Mobil: 92-447976 Fax: E-post: hanne@kreativinnramming.no Telemark Bandykrets: Kontakt Jan Ludvig Bøhmer Tlf.arb.: Tlf.pr.: Mobil: 90-090704 Fax: E-post: ludvik-b@online.no Østfold Bandykrets: Daglig leder Per Christian Westreng Tlf.arb.: Tlf.pr.: Mobil: 41-584595 Fax: E-post: per.westreng@nif.idrett.no

AKTIVE BANDYKLUBBER

Merk! Du finner link til klubbenes hjemmesider her: Linker
Asker Skiklubb Pb. 92, 1371 Asker Tlf: 66-761100 Daglig leder: Svein Granerud Draktfarg(er): Sort/hvit Leder bandy Torleif Galteland Mobil: 99-589737 E-post: bandy@asker-skiklubb.no Bergen Bandyklubb Sigrid-Lise Nonås, Grønnesmauet 4, 5016 Bergen. Tlf: 41-932918 Draktfarge(r): Herrer: Hvit trøye, blå bukse. Damer: Rød trøye, blå bukse. E-post: damer@bergenbandy.no E-post: a-laget@bergenbandy.no Braatt IL - bandy v/Knut Stai St.Hanshaugen 1, 6514 Kristiansund N. Tlf: 95-267654 Drammen Bandy V/ Jan Rockstad, Skogvangen 14, 3030 Drammen, Tlf: 32-883255 Draktfarge(r): Hvite/blå Drammens Ballklubb Gamborgsveien 5, 3022 Drammen Tlf.: 32-824417 Draktfarge(r): Blå/hvit. Sportsklubben Frem-31, bandyavdelingen Pb. 31, 1321 Stabekk Draktfarge(r): Gul/blå. Leder bandy Stig Grimstvedt Mobil: 97-758738 E-post: s-grimst@online.no Frigg Oslo Fotballklubb/bandy Boks 5367 Majorstua, 0304 Oslo Daglig leder: Nils Henrik Solum Tlf.: 22-692073 Draktfarge(r): Blå/hvit. E-post: post@frigg.no Gjøvik Bandyklubb Leder Arild Johansen Mobil: 95-761485 E-post: arild-s@online.no Oppmannn Håkon Skattum E-post: haakon.skattum@sykehuset-innlandet.no IK Grane Postboks 120, 4801 Arendal Tlf.: 37-026440. Draktfarge(r): Styreleder: Nina Johansson Mobil.: 98-426357 E-post: post@ikgrane.no Hamar IL - bandy Leder Knut Thune-Ellefsen Tlf.: E-post: knut.thune@gmail.com Draktfarge(r): Rød over/Blå bukse Haslum Idrettslag - bandy Gjønnesjordet 36, 1357 Bekkestua Draktfarge(r): Rød Leder Per Christian Bunæs Mobil: E-post: bandy@haslumil.no Hauger Bandyklubb Postboks 90, 1333 Kolsås Leder Per Hagberg Tlf.: 41-318612 Draktfarge(r): Hvit-rød trøye/blå bukse Helset Idrettsforening Postboks 31, 1353 Bærums Verk Tlf.: 67-560354 Draktfarge(r): Rød trøye/blå bukse Høvik Idrettsforening - bandy Glassverkveien 55,1363 Høvik Leder Esben Hansen Sarbuvollveien 48, 1323Høvik Tlf: 90-052785 Draktfarge(r): Blå/hvit trøye/blå bukse Konnerud Idrettslag Torsbergvei 23, 3032 Drammen Leder Kjell-Arne Hermansen Tlf: 91-142745 Draktfarge(r): Rød-hvit trøye/blå bukse Larvik Bandyklubb Oppmann Stig Frydenlund Epost: stigfr@sthf.no Mjøndalen Idrettsforening Bandyavdelingen, MIF-huset 3050 Mjøndalen Tlf.: 32-874500 Draktfarge(r): Brun og hvit Nordre Sande Idrettslag Meieribakken 9, 3070 Sande Tlf.: 33-770914 Leder Karl Einar Haslestad Egnesveien 16, 3070 Sande i Vestfold Draktfarge(r): Blå/hvit. NTNUI-Bandy, Trondheim v/leder Tobias Boren Svendsen Tlf.: 93-652542 E-post: bandy-leder@ntnui.no Ready Stasjonsvn. 24, 0773 Oslo Tlf.: 22-140051 Draktfarge(r): Hvit/blå trøye/blå bukse Røa Idrettslag Postboks 109 Røa, 0701 Oslo Tlf.: 22-503155 Draktfarge(r): Rød m/gult og blått Leder: Christen Møller Tlf.: 93-418794 E-post: Christen Møller Sagene Idrettsforening Bandyavdelingen, Boks 3488 Bjølsen 0406 Oslo Draktfarge(r): Sort og hvit Sarpsborg Bandyklubb Postboks 421, 1703 Sarpsborg Leder Hege Paulsen Tlf.: 90-028287 E-post: tuneskipet@barnehage.no Draktfarge(r): Blå/hvit - blå i ungd.avd. Skeid Pb.5, Grefsen, 0409 Oslo Leder Helge Holter, Tonsenveien 9-g 0587 Oslo Tlf.: 924-89350 Draktfarge(r): Svart/gul Skien Bandyklubb Liane 54, 3914 Porsgrunn 3702 Skien Draktfarge(r): Gul m/sorte ribber/sort bukse Leder Anders Groa Mobil: 90-731744 E-post: andersgroa@hotmail.com SBK Skiold Postboks 730 3003 Drammen Draktfarge(r): Gul m/sorte ribber/sort bukse Snarøya Sportsklubb Leder Per Hansen-Tangen Tlf.: 98-204036 Draktfarge(r): Grønn/hvit Solberg Sportsklubb Pb. 46, 3057 Solbergelva Besøksadresse: Gml. Riksvei 102, v/Ola Austad, Gml. Riksvei 127B 3057 Solbergelva Tlf.: 32-871622 Draktfarge(r): Hvit trøye/sort bukse Sparta Bragerøen IL Bandyavdelingen, Boks 504 3002 Drammen Tlf.: 32-831736 Draktfarge(r): Lysblå trøye/rød bukse Stabæk Idrettsforening Bandyavdelingen, Ringkroken 23 1356 Bekkestua Tlf.: 67-537905 Draktfarge(r): Marine trøye/marine bukse Strømsgodset Idrettsforening Bandyavdelingen, Postboks 4140 3048 Drammen Tlf.: 32-831920 Draktfarge(r): Blå Ullern Idrettsforening Leder Harald Rønneberg Tlf.: 92-848000 Draktfarge(r): Hvit trøye/rød bukse Ullevål Idrettslag Bandyavdelingen, Kaj Munks vei 7, 0855 Oslo Tlf.: 908-26232 (Finn Ericsson bane/klubb) Draktfarge(r): Kornblå med hvit/gul besetning Øvrevoll Hosle Bandy Bispeveien 69, 1362 Hosle Tlf.: 67-159071 Draktfarge(r): Helhvit Res.: Helblå. Leder Eivind Thorne E-post: bandy@ohil.no