Home

Norconsult
KUNSTIS

Adresser Generalterminplan Seriene Klubbservice Utdanning Års- og Styremøter Statistikk Linker Arkiv Utvikling Anlegg

Anlegg

KUNSTISPLANER I DIN KLUBB!
Norges Bandyforbund (NBF) har siden 2005 hatt et fruktbart samarbeide med Norges Skøyteforbund (NSF) på anleggssiden med Norconsult AS som faglig rådgiver. Avtalen med Norconsult gjelder generell, overordnet rådgivning, teknologiutvikling, betenkninger, samt kvalitetssikring i første fase i forbindelse med utvikling av kunstisbaner i Norge.
Dersom din klubb har planer om å få bygget en fremtidig kunstisbane bør du gå inn her: norconsult.no

Kalkyleverktøy
Norconsult har utviklet et kalkyleverktøy for tidligfase-kalkyler av komplette utendørs kunstisanlegg. Nødvendige anleggsdata legges inn i modellen, og datagrunnlaget sendes over til Norconsult hvor det kvalitetssikres og en kostnadskalkyle vil bli returnert i løpet av 5-7 arbeidsdager. Betenkning over arealproblematikk, varmepumpedrift og energiøkonomisering inngår også i avtalen med Norconsult AS. Dette er kostnadsfritt for klubbene.

Enkelt skisse-prosjekt
Presentasjonen ”Prosjektgjennomføring av kunstisanlegg” inneholder mer nyttig informasjon og kan benyttes som mal til et enkelt skisse-prosjekt.

Overskuddsvarme
Kunstisanlegg produserer mye overskuddsvarme. Denne energien er interessant å utnytte som vannbasert oppvarming. Samtidig bør det manes til noe forsiktighet mht hvor mye av varmeoverskuddet som kan utnyttes. Potensielle mottakere av varmen i nærmiljøet er stikkordet her. Denne artikkelen tar for seg prinsipper for utnyttelse av overskuddsvarme og krav til mottagere av slik varme.
KUNSTISANLEGG MED BANDYBANE
Eksisterende kunstisanlegg (byggeår i parentes):
Valle Hovin Oslo (1967), Sarpsborg (1986, rehab. 2015), Skien (1987), Hauger i Bærum (1988), Vassenga i Mjøndalen (1990), NIH Oslo (1992), Vikingskipet på Hamar (1992), Risenga Asker (2000), Marienlyst Drammen (2001), Stabekk (2002), Arendal (2004), Gressbanen Oslo (2004), Høvik (2007), Snarøya (2008), Kristiansund (2008), Bergbanen Oslo (2009), Frogner stadion Oslo (2010), Ullern (2011), Jevnaker (2012), Bogstad Vinterparadis (2014/15), Solberg i Nedre Eiker (2015).
Totalt 21 anlegg.

Bandybane bygget, men foreløpig ikke islagt:
Gamle Gress Drammen med toppdekke kunstgress (bygget 2010/11, men bruk utsatt inntil videre).

Kommende kunstisanlegg for bandy (finansiert/prosjekteres/bygges):
Leangen i Trondheim 400m med toppdekke kunstgress (2015/16), Konnerud i Drammen bandy/kunstgress (2016), Voldsløkka i Oslo med toppdekke kunstgress for landhockey (2016).
Totalt 3 anlegg.

Prosjekter kunstis bandy:
Nordre Åsen (Skeid) Oslo med 285m hurtigløpsbane og toppdekke kunstgress for fotball, Valle Hovin bandy- og skøytehall, Gressbanen Oslo (bandybane nr. 2, toppdekke kunstgress), Øren i Drammen kunstis/kunstgress, Lystlunden Horten 400m skøyter/bandy med toppdekke kunstgress.
Totalt 5 anlegg.

Planer kunstis bandy:
Bækkelaget i Oslo, Haslumbanen i Bærum, Hoslebanen i Bærum, Tønsberg (400m skøyter/bandy), Fredrikstad (400m skøyter/bandy), Kjølnes i Porsgrunn (285m skøyter/bandy), Larvik/Sandefjord/Tjølling (400m skøyter/bandy), Nedre Romerike (400m skøytehall/bandy), Gjøvik (285m skøyter/bandy), Holt på Kongsvinger (400m skøyter/bandy), Slotthaug i Bergen(400m skøytehall/bandy), Knarvik ved Bergen (333m skøyter/bandy), Lærdal (400m skøyter/bandy), Voss (400m skøyter/bandy), Harstad (400m skøyter/bandy), Hallingmo på Gol (400m skøyter/bandy), Leinstrand i Trondheim (333m skøyter/bandy), Ås (400m skøyter/bandy).
Totalt 18 anlegg.
IKKE GLEM NATURISBANENE

Ikke glem naturisbanene. Disse er det flest av og vann er som kjent kun is som venter på kulde!
De store og små naturisbanene ligger som oftest gunstig plassert i lokalmiljøet, hvor man får et naturlig tilsig fra nabolaget av nyfikne barn og ungdommer på isparketten.
Vel,- isparkett- og isparkett?
Det virker som om baneeierene nå for tiden i litt for stor grad prioriterer å preparere kunstisbanene. Vel og bra det selvfølgelig, men husk at et ekte naturtalent også krever naturis!
Tidligere var det slik at klubbene hjalp til med å legge "sålen" for kommunen. Unge og gamle hadde vaktskifter døgnet rundt når kulda kom senhøstes. Man lå i beredskap og de bandyfrelste kikket mer på termometeret enn på klokka. En egen kultur utviklet seg.
Det var digre vannslanger, sprukne som hele, traktor, gummistøvler, frosne hender, kaffe, toddy og wienerbrød som nattmat i klubbhuset eller i ei lita brakke med en liten glødeovn strategisk plassert. Og ikke minst de gode, gamle historiene fra gamlegutta fra den tiden alt var så mye bedre på idrettsplassen og løkka!?
Trøtte ungdommer på skolen dagen etter?
Javel,- men de lærte mye om det norske nasjonalordet dugnad. Ungdommene flest ble dessuten fostret til "gavns" mennesker for samfunnet som det så fint ble målformulert i de nå litt tilårskomne mønsterplanene (Eva 1 og 1) for skoleverket.

Den dugnadsbaserte og ekte amatørsporten bandy må ikke miste denne kulturen som skapte sterke røtter til klubbmiljøet. Alt må ikke være 100% tilrettelagt av de voksne.
Gi ungdommen ansvar!

Redaksjonen er klar over at dugnadsånden fortsatt er sterk ute i mange klubbmiljøer.
Bildene: Tv. Hamar stadion og th. naturtalentet Christer Lystad på naturlig is.

KUNSTIS - KUNSTIS - KUNSTIS - KUNSTIS
Solberg SK skal åpne den nye kunstis-og kunstgressbanen i "Ælva" med velfortjent pomp og prakt, inkludert bandykamp mellom elitelaget og Ullevål lørdag 24.oktober. Denne store dagen kommer redaksjonen selvsagt tilbake til. Da blir kunstisbane nr. 21 for bandy i Norge klar.
Tallet inkluderer Bogstad Vinterparadis (golf/kunstis) i Oslo, hvor snoren offisielt ble klippet av ordfører Fabian Stang den 13.12 ifjor. Maskineriet ble desverre ikke satt igang forrige vinter, men Røa-gutta Bo Callander og Martin Novotny ordner sikkert saken for kommende sesong!
Til tross for noen tekniske problemer, håper vi at Leangen kunstisanlegg (bildet juni 2015) står klar etter planen i januar 2016. Viktig for NTNUI-bandy og utvikling av sporten i Trondheims-området, men kanskje aller viktigst for den populære og gjenvalgte ordføreren Rita Ottervik som i hele prosessen har vært tydelig på at byen skal ha en kunstisbane også for bandy.
På Konnerud bygges et interkommunalt (Drammen, Sande) kombi-anlegg kunstis/kunstgress som ifølge planen skal stå klart til sesongen 2016/17.
Bystyret i Drammen vedtok dessuten i desember ifjor å sette av 16 MNOK over to budsjettår til fremtidig kunstis-/kunstgressbane på Øren (DBK).

Oslo kommune vedtok å sette av 15 MNOK på 2015-budsjettet og 60 MNOK på 2016 til Voldsløkka kombinerte landhockey- og kunstisbane/arena. Spaden bør stå i jorda vår/sommer 2016, da Oslo-folket og spesielt Sagene IF har ventet alt for lenge på bandy-/landhockey- og folkehelsebanen.

Bandyforbundet har som målsetting at alle de lokale naturisbanene for bandy skal erstattes med kunstis, noe som er en nødvendighet for utvikling av sporten med de siste ti-årenes milde vinterklima. Bandyforbundet har sammen med Skøyteforbundet også noen prosjekter utenfor det tradisjonelle bandy-Norge, hvor det kan bli bandyspill i fremtiden. Uansett er det et stykke igjen for å nå målsettingen, men sammen med klubbene våre skal vi klare det! Kanskje innen 2020 når Bandyforbundet fyller 100 år?
Det jobbes også hardt for ishall på Valle Hovin i Oslo. En bandy- og skøytehall som utvider sesongen betydelig til glede for både den organiserte og uorganiserte idretten. Bystyret i Oslo MÅ sette av prosjekteringmidler til Valle Hovin på 2016-budsjettet. Ishallen har ligget på planstadiet i kommunen siden 1984 og hos Idrettskretsen siden 1994 og skulle bli byens neste storanlegg etter Bislett og Holmekollen. Fem partier hadde Valle Hovin bandy- og skøytehall på partiprogrammet til kommunevalget nylig (AP, V, KRF, SV og Rødt). Et parti (H) ""nesten"", men var litt utydelig i skriften og mente at Valle Hovin bandy- og skøytehall naturlig inngikk i de anleggene som skulle bygges i hovedstaden etter at drømmen om Oslo2022 og vinter-OL sprakk.
Du finner oversikten over kunstisbaner for bandy på våre anleggssider her: Anlegg

En stor takk avslutningsvis til Sindre Martinsen-Evje. Ordføreren i Sarpsborg lovet under mottakelsen i Rådhuset under gutte-VM i bandy sist vinter at fryserørene på Sarpsborg Stadion skulle legges om sommeren 2015. Populære Sindre, som for øvrig i disse dager er meget stolt over fotballaget Sarpsborg 08, har holdt sine ord. Bandybanen er snart ferdig rehabilitert. Det er laget ny oppbygging av banedekke i betong med nye kjølerør, samt ny kondensator til eksisterende kjøleanlegg. Kostnad 15 MNOK.
Les Sarpsborg Arbeiderblad: Sarpsborg Arbeiderblad