Home

Norconsult
KUNSTIS

Adresser Generalterminplan Seriene Klubbservice Utdanning Års- og Styremøter Statistikk Linker Arkiv Utvikling Anlegg

Klubbservice

Strategier
Debatt
Turnering og cuper
Adm. forhold: (forsikring, overgang, lisens m.m)
Avgifter
Regelverk og sanksjoner
Bandy og helse
Kulde
Utstyr
Klubbhåndbøker
Bandyskoler
Etikk og moral
Bandyforbundet.no

FRITAK FRA FØRSTEGANGSTJENESTEN
Rutinene for søknader om fritak fra førstegangstjenesten i Forsvaret er endret fra og med 20. mai 2013. Dette betyr at toppidrettsutøvere nå søker Olympiatoppen direkte.
Ved tvilstilfeller vil Olympiatoppen kontakte særforbundet.
Forsvaret og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inngikk
1. februar 2005 en samarbeidsavtale for å støtte unge vernepliktige toppidrettsutøvere i idrettssatsingen. Avtalen ble revidert i september 2010 og gir toppidrettsutøvere mulighet til å bli fritatt for førstegangstjeneste i Forsvaret.

Mer om ordningen og elektronisk søknadsskjema her: Toppidrett og førstegangstjenesten

WWW.WORLDBANDY.COM
Følg med på Det Internasjonale Bandyforbundets nye hjemmesider:
Federation of International Bandy
Her finner du bl.a mye spennende fra VM damer i Irkutsk.
BANDY IN WIKIPEDIA, THE FREE ENCYCLOPEDIA
Snart verdens største, uautoriserte leksikon skriver om bandy. Her kan "alle" bidra med faktastoff. Klikk deg inn her: Wikipedia

INGEBRIGT STEEN JENSEN OM BANDY
Se vedlagte link fra NRK Sport/Hvitt hvor Ingebrigt Steen Jensen fra Stabæk IF snakker om bandy. Morsom underholdning med en sprudlende Ingebrigt.
Du finner den her: nrk.no

SJELA TIL SKIOLD
Hør Skioldgutten Rune H. Jahnsen synge om "Sjela Til Skiold": youtube.com

TV-INNSLAG OM NORSK BANDY TIL 80 LAND
Trans World Sport (TWS) er et produksjonsselskap for TV med hovedkontor i London som eies av IMG Sports Media. International Managment Group (IMG) regnes som verdens største sponsorfirma og ble i sin tid startet av Mark McCormack( wikipedia.org)
TWS produserer hver uke året rundt en internasjonal sportsrevy, noe de har gjort i 20 år. Sportsrevyen går på lufta i 80 land verden over med et seerpotensiale på 400 millioner husholdninger. Det største markedet er USA, Brazil, Europa, India, Kina, Japan, midt-Østen og noen land i Afrika. I Norge kun på Canal Plus Nordic.

Bildet: Features Producer Bettina Vazques og fotograf José Casamayor besøkte i vinterferien bandyskolen på Stabekkbanen.

TWS har tidligere laget innslag om bandy, både fra internasjonale turneringer og fra Norge. På begynnelsen av 90-tallet ble det produsert en seks minutters feature fra World Cup i rinkbandy for damer på Lillehammer. Året etter en feature om den finske bandy-, fotball- og landhockeystjernen Hanna Teerijoki som spilte både for Hasle/Løren i rinkbandy og Tåsen (herrer) i bandy.
I vinterferien 2009 var det duket for et nytt besøk fra TWS. Innslaget om norsk bandy ble sendt verden over i mars og viser et realistisk bilde av sporten, både historisk og i nåtid. Enkelte kommentarer får stå for TV-selskapets egen regning.

NB! Det eldste billedmaterialet fra Bury Fen-tiden ved forrige århundreskifte tilhører Norris Museum, St. Ives i England.

TV-reportasje med tillatelse fra Trans World Sport, London: TWS


STRATEGIER


BANDY-NORGES FELLES VISJON OG MÅL
Forbundets nye Visjons- og strategiplan for perioden 2012-2016 ble vedtatt på Forbundstinget 8. september 2012. Dette etter en lengre prosess i samarbeid med alle seksjonene. Den overordnede visjonen er "Best på Samspill", noe som skal prege forbundets arbeid både på og utenfor banen i årene fremover.
Bandyseksjonen og de øvrige seksjonene har parallelt arbeidet med sine egne strategiplaner som ligger innenfor "taket" til NBF. Dette arbeidet er snart sluttført i første fase, men styringsverktøyet for norsk bandy skal være et levende dokument og revideres jevnlig. Bandyens hovedmålsetting er fortsatt "Best på Ungdom"

Visjons- og strategiplan til NBF finner du ved å klikke deg inn her:
Visjons- og strategiplan for NBF

NOE Å TENKE PÅ
Fritt gjengitt fra Ingebrigt Steen Jensen´s bok Ona fyr:
En visjon skal stå i panna på hver enkelt medarbeider.
Store, hårete mål må skapes og eies av mange.
Å bygge en sterk stammekultur der mennesker drar lasset sammen,
krever først og fremst glede.
Vi har ikke bruk for folk med idéer. Vi har bruk for folk med nok
forpliktende arbeidslyst til å gjennomføre dem.

Fra Nils Arne Eggen (i boka Ona fyr):
Går du på banen for å være god sjøl, da é det ein som blir god. Går du på banen for å spæll annerann god, da é det ti som blir god.
Skap prestasjonsgrupper der folk med komplementære ferdigheter samhandler til fellesskapets beste.

DEBATT


TALENTLØS TALENTJAKT - FØDT TIDLIG PÅ ÅRET
Aftenposten belyser i A-magasinet nr. 18 den 6. mai betydningen av relativ aldersforskjell innen idretten og fotballen spesielt. Et faktum som svært ofte blir neglisjert av trenere og ledere i jakten på unge talenter.
Artikkelen sneier også innom velkjente temaer som betydningen av bredde, allsidighet, egentrening på løkka, overorganisert voksenmodell i for ung alder, for tidlig definert talent (fysisk) og derav tidlig ”utbrenthet”, frafall av ungdom, betydningen av mental styrke m.m.
Den tidligere A-landslagsspilleren Stig Inge Bjørneby, med etterfølgende støtte fra Nils Johan Semb og Johan Koss, taler i artikkelen Norsk Fotballakademi midt imot. Den senere Englandsproffen Bjørneby fikk som 15-åring spille tilsammen 12 minutter en uke i Gothia cup og vurderte å slutte med fotball. Fire år senere debuterte han på A-landslaget?!

A-magasinets journalist, tidligere Friggspiller Ola Henmo har skapt debatt og noen mener idretten i Norge bør vurdere å legge om aldersinndelingen og følge skoleåret (1.juli) i stedet for kalenderåret.
Siden resten av offisielle Norge forholder seg til 1.1 ville denne nye aldersinndelingen innefor idretten kanskje kunne bidra til å utjevne hvem som blir såkalte vinnere i samfunnet.

Statistisk sett er det i dag stort sett entydig at de individer som er født tidlig på året har størst mulighet til å lykkes på de fleste arenaer samfunnet kan tilby, selv om mye tyder på at de absolutt beste også kan være født sent på året. Forslaget vil selvfølgelig møte på noen motforestillinger og utfordringer innenfor både idretten og resten av samfunnet, men den nye aldersinndelingen vil trolig også bidra til lavere frafall på ungdomssiden, hvilket er en av de største utfordringene i norsk idrett idag. Noen bør i hvert fall ta utfordringen og konsekvensutrede et slikt forslag. En hovedfagsoppgave på Idretthøgskolen?

Så ökar du din chans att spela i Blågult (a-landslaget): aftonbladet.se

Idrettsprofessorns tips:

Stanna i din hemmiljö så länge så möjligt.
Utvecklas enligt dina egna förutsättningar.
Spela helst inte i en storklubb för tidigt.
Träna mycket – men framförallt varierat.
Testa gärna andra idrotter upp till 15–16 års ålder. Det gör dig mer mång­sidig och gör det lättare att behålla intresset.
”Man tränar dessutom ofta på samma saker – till exempel spelför­ståelse – oavsett sport ”, säger Tomas Peterson.
FOTBALL/BANDY: SNAKK SAMMEN !
Det både skal være,- og er mulig for ungdommen å kombinere sommer- og vinteridrett.
Bandyforbundet har en uttalt målsetting om "Best på Ungdom", hvor det å legge til rette for kombinasjon av sommer- og vinteridrett sammen med utdanning og et sosialt liv står sentralt. Det er klubbene og ledernes oppgave å legge rammebetingelsene for laget. Utøverens ønsker må settes i høysete. Ikke CVén til overambisiøse trenere. En viktig betingelse for å lykkes i harmoniseringen av den praktiske hverdagen til ungdommen
er at de ulike idrettene snakker sammen.

Et tips! Hovedstyret i Frigg Oslo Fotballklubb vedtok høsten 2002 at all bandyaktivitet (kamper/trening) skal godkjennes som fotballtrening i vinterhalvåret for aldersbestemte klasser. Dette uten konsekvenser for laguttaket til våren som skal tas på faglig grunnlag. Frigg har tidligere vedtektsfestet to idretter i klubben, - fotball og bandy.
Junioravdelingen er dessuten felles for fotball og bandy.

Se også her: Best på Ungdom

TURNERING - CUPER 2015/16


APPROBERING AV CUPER
Husk at cuper, gamle som nye, årlig skal godkjennes av forbundet.
Meld derfor inn planlagte arrangementer så tidlig som mulig til forbundskontoret.
Nye cuparrangører bes sjekke generalterminplan på våre nettsider. Viktig for helheten at tradisjonelle cuper opprettholder sine tildelte datoer/helger. Noe av hensikten med approbasjonen er at cuper skal bli levedyktige og berike det totale sportslige tilbudet i norsk bandy.

INNSKJERPING CUPER - BARNEIDRETTSBESTEMMELSER
Forbundet ønsker fortsatt å skjerpe kravene til lokale cuper for barn. Det varsles en tettere oppfølging mht kravene som stilles ifm cuper for yngre.
Vi minner også om at det ikke er tillatt med sluttspill for minigutt-/jenteklassen og yngre. Kun sluttspill i lillegutt-/jenteklassene (for 2015/16; f.2003 og 2004). Dette iht barne-idrettsbestemmelsene. Forbundet anbefaler heller ikke åpne cuper for barn under 8 år (for 2015/16; f.2009 eller yngre). For denne aldersgruppen er det fortsatt spennende nok på klubbplan og det er unødvendig å "brenne kruttet" for tidlig. En viss stigning i progresjonen og utfordringene er viktig for å beholde barna opp til, og gjennom ungdomsalderen (risikoalderen). Beholde ungdommen er en av norsk bandys største utfordringer.

Se også Idrettsforbundets "Barneidrettsbestemmelser" her: Barneidrettsbestemmelsene

INNBYDELSER

Dersom dere skal arrangere en turnering,- send også innbydelsen til klubbadressen. Ikke bare til de enkelte lagledere (som kan være endret). Dette for å sikre at alle lag får en reell mulighet til å melde seg på.


GODT ARRANGEMENT OG DOMMERHONNORAR
Husk at et godt bandyarrangement også innebærer at matchlederne skal ha utbetalt sitt honnorar i god tid før kampstart!
For honnorarets størrelse,- se her: Dommerhonnorar.
KOSA OPEN 2015

Resultatene finner du her:
Kosa Open

ADMINISTRATIVE FORHOLD


"Grasrotandel"

Husk registrering for å motta Norsk Tippings "Grasrotandel"!

1. mars 2009 fikk alle som spiller Norsk Tippings spill, mulighet til å velge et idrettslag eller forening som skal få inntil 5 prosent av spillinnsatsen.

Dette er en god mulighet for idrettslagene til å skaffe seg ekstra midler til aktivitet.

For å delta i ordningen må idrettslag på forhånd være registrert i Frivillighetsregisteret. Elektronisk registrering i Frivillighetsregisteret startet 2. desember 2008.

Informasjon her: Grasrotandelen

DOMMERSATSER OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
Se under "Seriene" - "Diverse dokumenter": Seriene
Du kan også se under "Avgifter" her: Avgifter
Skjema for reiseoppgjør finner du her: Skjema reiseoppgjør
ENDRING AV DOMENENAVN
Klubber som endrer domenenavn til sine hjemmesider må melde dette inn til NBF, slik at våre linker fungerer.
ADRESSEENDRING MÅ MELDES
Personer og klubber som endrer adresse, tlf, mail eller annet må melde dette inn til NBF. Dette for å holde databasen oppdatert og derav sikre effektiv komunikasjon.
TEGNE KLUBBEN
Forbundet ber klubbene være oppmerksom på hvilke personer som kan tegne klubben med sin underskrift.
Dette er iht Loven kun leder valgt på klubbens årsmøte. Trener eller oppmann kan ikke tegne klubben uten fullmakt.
Fullmakter bør være bekreftet av et styrevedtak. Klubbene bør etablere klare rutiner ved f.eks signering av overgangsskjemaer.
NYE OVERGANGSBESTEMMELSER OG OVERGANGSSKJEMA
Nye overgangsbestemmelser ble vedtatt på Årsmøtet i Bandyseksjonen den 21.juni 2012.
Overgangsbestemmelsene med avgifter finner du her: Overgangsbestemmelser

Norges Bandyforbunds overgangsskjema.
(.. som det bare er å åpne i WORD, og skrive ut og bruke...)
Husk at skjemaet skal skrives under av alle parter før det sendes til NBF.
(Også gammel klubb!)

Ny forsikringsordning fra 1. september 2015

Fra 1. september 2015 leveres lisensforsikringen av selskapet XL Catlin.

Norges Bandyforbund har for lisensperioden 1. september 2015 til 31. august 2016 i tillegg inngått et samarbeid med Idrettens Helsesenter.

Idrettens Helsesenter og Skadetelefonen har i dag avtale med 16 særforbund innen NIF.

Hva er oppnådd med den nye ordningen
- En forsikring som er tilpasset idretten og behovet til den enkelte spiller
- Oppfølging av skadelidte fra meldt skade til «tilbake på banen»
- Bedre ytelser ved skader
- Direkte tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse gjennom Idrettens Skadetelefon
- Dekning av idrettsrelaterte belastningslidelser
- Raskere behandling

Skadetelefonen (02033)
- Skademelding sendes elektronisk til Skadetelefonen
- Skadetelefonen kontakter skadelidte innen 24 timer
- All behandling, med unntak av akutt, skal bestilles av Skadetelefonen
- Skadetelefonen følger opp skadelidte gjennom behandlingen
- Skadetelefonen gir også medisinske råd til utøvere og klubber

MERK!!
All behandling, med unntak av akutt, skal nå forhåndsgodkjennes og bestilles av Skadetelefonen for å være dekket av lisensforsikringen.

Lisensen må være betalt for at utøveren skal være dekket av forsikringen fra 1.september.


- Les mer om NBFs lisensordning -

Lisenser for sesongen 15/16

Spillere som løste lisens forrige sesong og ligger inne med riktig mailadresse vil motta lisens direkte i løpet av juli.

Alle klubber kan fra midten av juli generere lisensblanketter med kid- nummer til sine nye spillere (eller de som ikke har mottatt pr mail) i SportsAdmin.

Vi gjør oppmerksom på lisenssatsene for Norges Bandyforbund.

Det er klubbenes ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes lisens.

Husk at alle lisenser må betales med kidnummer for å bli registrert på rett spiller.

Spørsmål kan rettes til Support tlf 03615.

- Les mer om NBFs lisensordning -

BARNEIDRETTSFORSIKRING
Idrettsforbundet forsikrer alle spillere inntil dato fylt 13 år. Ordinær bandylisens (forsikring) innløses først den sesongen spilleren fyller 13 år (for 2014/15 født 2002).
Barneidrettsforsikringen
STANDARDKONTRAKT FOR LISENSSPILLERE (revidert september 2012)
Andre kontrakter enn NBFs standardkontrakt mellom klubb og spiller krever forbundsstyrets godkjennelse.

Det henvises til Lov for Norges Bandyforbund Kapittel 9.

- Standardkontrakt (pdf), Standardkontrakt (doc)

BANDYGYMNASIASTENE
Våre bandygymnasiaster i Sverige som er hjemme på ferie har etter avtale mellom NBF og SBF tillatelse til å spille for sin moderklubb (sist reg. klubb) i privatkamper. Gjelder høst- og Juleferien, men ikke etter 1.1. Eksemplvis Kosa Open er klarert.
En forutsetning er at spilleren har løst norsk lisens.

AVGIFTER 2015/16


Forbundstinget 6.september 2014 vedtok følgende avgifter for sesongen 2015/16:

SPILLERLISENS SENIOR
Høyeste nasjonale serie: kr 1310,-. Utvidet lisens kr 1600,-.
Øvrige spillere (f. 1997 eller tidl.): kr 655,-. Utvidet lisens kr 955,-.
Merk! Hvis en spiller skal delta i høyeste nasjonale serie i løpet av sesongen, må event. mellomlegg betales før kamp spilles.

SPILLERLISENS ALDERSBESTEMTE KLASSER
Født i 1998 - 2002: kr 420,-. Utvidet lisens kr 680,-
Født i 2003: kr 160,-. Utvidet lisens kr 315,-.
Aktive inntil dato fylt 13 år: Dekkes i utgangspunktet av Barneidrettsforsikringen til NIF.
Merk! Aktive inntil dato fylt 13 år er i utgangspunktet dekket av Barneidrettsforsikringen i NIF, men lisensalder er senket med et år (f. 2003) for å sikre at spiller er forsikret gjennom hele sesongen det året vedkommende fyller 13 år.

SPILLERLISENS ANDRE KATEGORIER
Dommere: kr 470,-.
Trenere, ledere, støtteapp.(frivillig): kr 260,-.
Turneringslisens: kr 260,-.
Merk! Gjelder for spillere på lag ikke tilknyttet klubb/påmeldt seriespill i NBF.

NB! Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter.

ANDRE GEBYRER OG AVGIFTER
Innmeldingsavgift for nye klubber er kr 0,-.
Årsavgiften til medlemsklubber i obligatorisk seriespill er kr 750,-.


BANDYSEKSJONEN: Avgifter for sesongen 2015/16:

Overganger/utlån:
Overgangsgebyret for spiller over 17 år er på kr 1100,-.
Overgangsgebyret for spiller under 17 år er kr 300,-.
Utlånsgebyr for spillere med kontrakt: Kr 1400,-.

Lagavgifter:
Elite kr 37.000,-.
1.div kr 25.000,-.
2.div kr 16.500,-.
3.div kr 10.500,-.
Dameserien kr 7.000,-.
Jenteserien kr 1.000,-.

Dommerreiseavgifter:
Elite kr 13.500,-.
1.div kr 8.000,-.
2.div kr 7.500,-.
3.div kr 6.500,-.
Dameserien kr 3.000,-.

Reisekasse herrer kr 6.000,-.
Reisekasse damer kr 3.000,-.

Kampinspektøravgift kr 3.500,- for elite.
1.divisjonsklubbene kr 1.500,-.
2.divisjonsklubbene kr 1.000,-
(kr 300,- honnoreres pr. match + reisedekning)

Lagavgifter aldersbestemte klasser:
Veteran 50+ kr 6.000,-.
Old Boys kr 8.000,-.
Junior kr 8.500,-.
Gutt kr 7.500,-.
Smågutt kr 5.500,-.

Dommerreiseavgifter ald.best.:
Junior kr 3.000,-.
Gutt kr 3.000,-.

I klubber hvor det er flere lag i samme klasse, skal det betales 50% for lag nr. 2, nr. 3 osv. Gjelder ikke dommerreiseavgift. Denne skal betales for samtlige lag.

Arrangementsavgift internasjonale mesterskap:
Eliteklubbene kr 3.000,- og 1.div kr 1.500,-.

DOMMERHONORARER
Elite herrer hoveddommer kr 800/dommer.
Elite herrer meddommer kr 700/dommer.
Damer 1.div. kr 500/dommer. (Hvis rink 2x35min. kr 400)
1.-, 2.- og 3.div herrer og NM-junior: kr 500/dommer.
NM-gutt kr 400/dommer.
NM-smågutt og interkrets jenter kr 300/dommer.
U.off. NM Old boys kr 300/dommer (inkl. reise/diett).
Interkrets Veteran 50+ kr 300/dommer (inkl. reise/diett).
7-er bandy kr 150/dommer (inkl. reise/diett).
Kampinspektør/sensor: Kr 300 per match (reise kommer i tillegg).

Treningskamp aldersbestemte landslag:
Honorar er gjennomsnittet for satsen av landslagsklassen og divisjonssatsen.

Diett for to kamper på rad:
Dømmes to ordinære kamper på rad samme dag/kveld skal vedkommende dommer tilkomme kr 200 i diett for kamp nr 2. Dette gjelder uansett forbundsserie/NM-klasse. Utbetales gjennom reiseoppgjøret og må totalt ikke overstige statens satser.


KJØREGODTGJØRELSE OG KOSTGODTGJØRELSE FOR DOMMERE
Forbundet har fra 2014/15 gått over til å benytte statens satser for kjøre- og kostgodtgjørelse for dommere og kampinspektører. Dommerreiseavgiftene (se ovenstående) innbetales fra klubbene á konto og vil som tidligere bli gjort opp etter sesongens slutt.

Kjøregodtgjørelse
Satser for kilometergodtgjørelse for dommeroppdrag ved bruk av egen bil:
Egen bil inntil 10 000 km kr 4,10 pr. km
Egen bil over 10 000 km kr 3,45 pr. km
*Eventuelle bompenger kommer i tillegg.

Satser for diettgodtgjørelse på dommeroppdrag innenlands uten overnatting:
F.o.m. 6 timer og inntil 12 timer kr 280
F.o.m. 12 timer kr 520

Satser for diettgodtgjørelse på dommeroppdrag innenlands med overnatting:
Over 12 timer kr 710
Privatovernatting kr 195

Reiseoppgjør
Reiseoppgjør for dommere og kampinspektører sendes inn til Norges Bandyforbund på standard skjema som fås fra forbundet. Det vil ikke bli utbetalt godtgjørelse hvis ikke dommerregning foreligger eller skjemaet ikke er utfylt etter de krav og tidsfrister som gjelder. Ved to- og tre-dommer system skal dommerne i størst mulig utstrekning kjøre i felles bil.
Skjema for reiseoppgjør finner du her: Skjema reiseoppgjør

Satser ved reiser for internasjonale oppdrag i utlandet:
For internasjonale oppdrag i utlandet gjelder særlige bestemmelser etter avtale med leder av dommerkomitéen/forbundsadministrasjonen for hvert enkelt tilfelle.

REGELVERK - SANKSJONER 2015/16

Kamp- og Spillereglementet for bandy, rinkbandy, veteran 50+ og 7-er bandy sesongen 2015/16 her:
Kampreglement(pdf)
Tillegg til Kampreglement(pdf)
Spillereglement bandy (pdf)
Spillereglement rinkbandy (pdf)
Spillereglement veteran 50+(pdf)
Regler for 7-er bandy finner du her: Regler 7-er bandy

Endringer i Sanksjons- og protestreglementet

Forbundstinget vedtok 8.september 2012 enkelte endringer i Sanksjons- og protestreglementet, gjeldende for alle tre idretter.

Ankegebyr (Sanksjons- og protestreglementet § 8-5):
Den største endringen var å heve ankegebyret for behandling av en sak i Ankeutvalget til kr. 2 500,-. Gebyret hadde ikke vært justert på mer enn 10 år, og hadde de siste årene bidratt til at flere grunnløse saker ble anket.

Det er stadig slik at man får refundert ankegebyret om anken fører frem.

I tillegg ble det vedtatt å justere satsene for protester, slik at denne ble lik for protester til krets og forbund (kr. 600,-), samt mindre tilpasninger i § 2-2 (Sanksjonerte overtredelser) om røde kort (ny bokstav a) og brudd på Elitelisens (ny bokstav m).

Endringene trer i kraft umiddelbart.

- Lover og bestemmelser -

SANKSJONSUTMÅLING 2015/16

Bandyseksjonen kunngjør med dette hovedretningslinjene for sanksjonsutmåling etter rødt kort/matchstraff.
Utvisningsårsak:
A. Angripe en motspiller med overlegg på en brutal måte (slå med knyttet neve, slå med kølle, sparke etc).
Minimum 3 kamper
B. Angripe en motspiller i affekt.
Min 2 kamper
C. Utskjelling av dommer, funksjonær, leder, etc med overlegg.
Minimum 2 kamper
D. Utskjelling av dommer, funksjonær, leder, etc i affekt.
Minimum 1 kamp

Bandyseksjonen gjør oppmerksom på Sanksjonsreglementet § 6-4 d:
" I tilfelle gjentakelse bør sanksjonen skjerpes".

BANDY OG HELSE


DOPINGLISTA
Dopingkontrollørene fra Antidoping Norge er meget aktive og dukker opp uten forsvarsel på alt fra klubbens daglige trening til konkurranser. Takk og pris for det!
Du finner mer stoff om antidoping arbeidet på hjemmesiden til Antidoping Norge,
bl.a dopinglista 2004, medisinsk fritak, lover og regler, fakta, forebygging m.m.

Antidoping Norge

Antidoping Norge finner du også på våre websider under "linker".
UNNGÅ IDRETTSSKADENE
Senter for idrettsskadeforskning har i i samarbeid med Idrettsforbundet og Norsk Tipping utarbeidet noen meget nyttige nettsider om idrettsskader.
Klikk deg inn her: Skadefri

KULDE

Sterk kulde: Spillereglementet, regel 4, kommentar 4:
Ekstra lav temperatur, som kan medføre risiko for forfrysning (kuldeskader), er å betrakte som særskilt dårlig vær. Som generelt prinsipp kan kulde ned til 25 minusgrader Celsius tolereres i vindstille og tørt klima. Under fuktig vær og svak vind kan inntil 17 minusgrader Celsius tolereres.
Hvis en kamp spilles i lav temperatur kan dommeren stoppe spillet i kortere tid (5-10 minutter) for å gi spillerne mulighet for oppvarming. Kamptiden kan også deles opp i tre like perioder i stedet for to. ......
Avlysning ved sterk kulde:Regel 4, kommentar 5:
Dommerne kan avlyse en kamp på grunn av sterk kulde. Hvis dommeren ikke er på kampstedet, skal dommeren kontakte administrerende myndighet, som avgjør hvilke tiltak som skal vedtas.
Sunn fornuft bør alltid råde ved slike avgjørelser.
NB! NBF-reglementet er i tråd med både FIB og FIS-reglementet.
KULDEBETRAKTNING
Redaksjonens kommentar:
Bandyens regelverk har "gått seg til" gjennom erfaring fra flere generasjoner spillere, ledere og dommere. Det er hovedsakelig tre faktorer som er viktig å ta med i betraktning; temperatur, vind og luftfuktighet. Eksempelvis sist helg i Oslo virket meget kald til tross for bare 7 grader minus, men som vi husker var det særdeles mye vind og derav betydelig lavere effektiv kulde.
Generelt sett kan man si at grensen på 17 kuldegrader har vært en standard for forbund og kretser i området rundt Oslofjorden, hvor luftfuktigheten er høyere vinterstid enn i innlandet.
Spesielt barna, som er vant til å være mye ute på SFO i parken m.m, har få problemer med kulden. Dessuten begrenser barna sitt aktivitetesnivå på en naturlig måte.
Voksne derimot, kan tidvis se ut til å ha glemt sine barndoms forholdsregler mot kulde. Kanskje ikke så rart, når man daglig går fra et oppvarmet hus til bilen som står i en oppvarmet garasje og kjører rett ned i parkeringshuset på jobben, hvor inneklimaet er varmt, - men hvor sunt og helsebringende?
Et annet fenomen som skiller fra noen ti-år tilbake, mot dagens helsesituasjon, er "folkesykdommene" som kalles allergi og luftveisproblemer. Årsakene er det en rekke teorier om. Svenskene har gjort undersøkelser som konkluderer med bl.a dårlig inneklima og for lite utendørsaktiviteter. Det samme var tidligere helseminister Dagfinn Høybråthen (Krf) inne på i sine regjeringsperioder. Han var også opptatt av at uteområdene må stimulere til større aktivitet, ellers går det på folkehelsen løs.
Tilbake til bandybanen; bruken av sunn fornuft er viktig, men vi må kanskje innrømme at dagens generasjon tolker dette begrepet noe annerledes enn for få år tilbake.
Uten å provosere,- er vi nordmenn rett å slett blitt et mer pysete folkeferd?
Les fra Budstikka her: budstikka.no

KULDERÅD
Frostskader kan friske mennesker alltids forebygge ved å kle seg med riktig vintertøy (isolering).
Ull er fortsatt regnet som det beste av eksperter, men de senere årene har også noen andre isolerende og pustende tekstiler kommet på markedet.
Det er viktig å smøre seg godt inn i ansiktet med vannfritt fett. Her finnes ulike typer å få kjøpt. Viktig med full tøydekning (isolasjon) over håndleddene for ikke å fryse på hendene. Her syndes mye på bandybanene. Det anbefales tynne innerhansker i ull som strekker seg et stykke opp på nedre del av armen. Buff inne i hjelmen, selv om beskyttelsen i hjelmen i seg selv er isolerende. Noen taper også over "øreåpningen" i hjelmen når det er kaldt eller blåser.
En vanlig feil i våte garderober,- ta aldri på seg skøytene med fuktige sokker på bena,- sokker som hovedsakelig bør være av ull.
Vær varm når du går ut på banen!
Ha tykke ulltepper og gode frakker til innbytterne og ikke vent med å ta disse på!
Ta på en tørr undertrøye i pausen.
Vær bevisste på eventuelle små hvite flekker i ansiktet. Da er det på tide å gå inn.

UTSTYR


BUTIKKER MED BANDYUTSTYR
Forbundet har forsøkt å kartlegge sportsbutikker som har godt vareutvalg på bandyutstyr. Vi snakker da ikke om butikker som kun selger ishockeyrelatert bandyutstyr som hjelmer, skøyter og beskyttelsesutstyr, men sportsbutikker hvor man kan få kjøpt ulike bandykøller, bandyballer, bandyhansker, bandybukser m.m. Kan være noen butikker er uteglemt i vår oppstilling, men i såfall ber vi om at dette snarest meldes inn til forbundet!


Innmeldte "bandy" sportsbutikker:
Freske Fraspark, Hamar
Vikingskipet Sport, Hamar
Amundsen Sport, Gjøvik
Idrett-service (slipemaskiner), Fredrikstad
Intersport Bragernes, Drammen
Thorshov Sport, Drammen
Morten Rusdal Slipemaskinservice, Bærum
G-Sport Sandvika Storsenter, Bærum
Anton Sport, Bekkestua
Anton Sport, Fornebu
CC-vest Anton Sport, Oslo
G-sport, CC-vest, Lysaker, Oslo
Røa Sport, Oslo
Spinn, Majorstuen, Oslo
Vindern Sport, Oslo
Torshov Sport, Oslo
G-sport, Ullevål stadion, Oslo
G-sport, Kristiansund

ENGROS: Leta AS, Gjønnes Gård, Bærum

SLIPEMASKINSERVICE
Trenger du ny slipemaskin eller hurtig service på den gamle,- kontakt Morten Rusdal på mob.: 900-33555. Har alt av reservedeler og ekstrautstyr til SSM (alle typer) og Blademaster, samt Cag One (datasliper).
REGLER FOR ANSIKTS- OG TANNBESKYTTELSE
NBF følger det internasjonale regelverket. FIB har bekreftet at i inter-nasjonale kamper vil gammel type hakebeskytter (Jofa-modellen) i en overgangsfase fortsatt være godkjent som tannbeskytter. Dette til tross for at denne typen ikke er CE-godkjent og skal fases ut. Jofa har for lengst sluttet å produsere den gamle hakebeskytteren som vil forsvinne fra markedet i løpet av kort tid. Overgangsfasen vil omfatte sesongen 2015/16.

FIB/NBF-krav sesongen 2015/16
Alle målvakter uansett alder og utespillere født 1996 eller senere må benytte CE-godkjent hel maske.
Spillere født 1995, 94, 93, 92 og 91 kan velge å benytte CE-godkjent ½-visir fremfor hel maske, men må i tillegg benytte enten CE-godkjent tannbeskytter eller gammel type hakebeskytter (eller benytte begge).
Spillere født 1990 eller tidligere kan velge bort helmaske og ½-visir.
I tillegg velge om de vil benytte CE-godkjent tannbeskytter eller gammel type hakebeskytter (kan benytte begge).
Med referanse til mulige tannskader, vil NBF uansett anbefale spillere som ikke benytter helmaske å bruke CE-godkjent tannbeskytter.
AVRUNDET SKØYTEJERN - MÅLVAKTENS SIKKERHET

Forbundet innskjerper nok en gang sikkerheten mht skøytejernets utforming. Dommerkomiteen og våre forbundsdommere har tatt tak i dette flere ganger og varsler nå kontroller. En konsekvens er 5 min. utvisning for ureglementert utstyr.
Det er også viktig at yngre klubbdommere gjøres oppmerksom på krav til utforming. Klubbene har et spesielt ansvar for at skøytejernet blir sjekket på trening og spesielt i kamper hvor yngre, ikke faglærte dommere er i aksjon.
Bildet: Avrundingen på jernet skal minimum tilsvare 5 mm i radius (sirkelen på en gammel ti-øring).

Spillereglementet: Regel 2 - Utstyret, pkt. 2.3 skøytene:
Samtlige spillere og dommere på isen må ha skøyter. Disse må ikke ha skarpe spisser eller lignende som kan være farlig for andre. Skøytejernets tykkelse skal være minimum 2.7mm og avrundingen på kantene skal være minimum 5mm i radius (10mm diameter som tilsvarer buen på en gammel ti-øring).

Målvaktens sikkerhet:
Vi ber dommere i 7-er turneringer, spesielt på siste- og nestsiste års lillegutt (02, 03) å innskjerpe sikkerheten for målvakten i kampsituasjoner. Situasjoner kan oppstå spesielt på trange baner.
SKLIBRETT - GOD PÅ SKØYTER
«Vil du bli bedre på skøyter? Effektiv trening for styrke og skøyteteknikk. Amplio AS har 8 stk sklibrett klare for leveranse.
Amplio AS har levert 52 brett til bandy- og ishockey-Norge, hvorav over 20 sklibrett til Ullevåls spillere.
Pris. Kr. 2925,- inkl. mva. Frakt kommer i tillegg.
Bestillinger sendes: E-post: oivind@amplio.no
Har du spørsmål kan daglig leder Frode Aamodt kontaktes mellom 0830-1530 på telefon 48400706» Les mer fra hjemmesiden her: amplio.no
BALLMASKIN FOR BANDYTRENING
Leta AS har fått agenturet på en ny type ballmaskin laget for å "skyte ut" bandyballer. Perfekt til keepertrening eller corner-trening for utespillere, m.m. Gå inn her: Ballmaskin
BANDYBALLEN
Norge følger i prinsippet det internasjonale regelverket og har akseptert at samtlige godkjente store baller skal og kan benyttes i forbundsseriene. Dog kun en balltype og farge (orange, rosa, mørk rød) i en og samme match.
Godkjente baller er: Russisk type og Kosa.
Tidligere godkjent, men ikke i produsjon lengre: Jofa
Som "all-round ball" anbefales klubbene innkjøp av den rosa fargen(cerise), da denne ballen har utvist best synbarhet i kveldslyskamper og er på synbarhetsnivå med den orange i dagslyskamper.
I sterk sol, og da i særdeleshet ifm TV-opptak, anbefales den mørke-røde ballen.
KØLLER SKAL HA RØDT GODKJENNINGSMERKE
Samtlige køller som benyttes i obligatoriske kamper i forbundets- eller kretsenes serier skal av importør/leverandør være påført forbundets røde godkjenningsmerke.
Dommeren, eller andre offisielle representanter fra NBF, kan foreta kontroll. Brudd på regelen i kamp medfører 5min teknisk utvisning. I tillegg kan klubben, iht vårt Sanksjonsreglement (Kap 2, § 2-2, pkt m), bli ilagt sanksjoner. Sanksjoner som kan være aktuelle er (§2-3): Bøter, tap av poeng/kamp eller utlukkelse fra å delta i kamper.

GODKJENTE BANDYKØLLER
Følgende kølletyper er i salg og godkjent av Norges Bandyforbund til bruk i obligatoriske kamper i forbunds- og kretsregi:

X-Bend køller: ca 18 modeller
Vänersborg køller: ca 20 modeller
Optimized køller: ca 8 modeller
Kosa Pacs køller: ca 13 modeller
Kosa hybrid køller: ca 12 modeller
Kosa Delta køller: ca 5 modeller

Følgende kølletyper er tidligere godkjent av Norges Bandyforbund til bruk i obligatoriske kamper i forbunds- og kretsregi:

Frontier B. S. F, bøy 4 og 5.
Jofa 5004 (juniorkølla)
Jofa 6000 SR serien, alle bandybøyer (6002),(6003) og (6004).
CCM Wood elite Vector 7, samt CCM Composite Vector 8.
BSK, alle bandybøyer(russisk type).
Grays 222, 333 og 444.
X-bend, alle bandybøyer.
Hej - Master, Master, alle bandybøyer.
Mobäcken, alle bandybøyer, samt Storm Silver Composite.
Vänersborgklubban, alle bandybøyer, samt juniorutgave.
Halden-køllene: Thunderbolt, Renegade, Viper, Excalibur, Eclipse,
samt juniorutgaven Ice Tiger.
Kosa-køllene: SWE-2, SWE 22, SWE-3 og Polar Composite, SWE 33, SWE-4, SWE 44,
C-006/Black Cat og Bullet Composite/Avalanche Composite, C-009, XP-7000, XP-7200, XP-7300, Black Magic 3000, Black Magic 3200, XP-2000, XP-2200, Sirius ex 111, Sirius ex 222, Sirius ex 333, Hurricane Composite.
Model-køllene (Benrik): Dribler, Shooter, Fighter, Extreme
Tac: Compact, bøy 2, 3, 4 og 5, samt X5-Genetic Composite, bøy 4.

Merk! Noen av ovennevnte, tidligere godkjente, kølletyper er gått ut av produksjon, men er inntil videre fortsatt tillatt brukt.

KLUBBHÅNDBØKER


KLUBBHÅNDBØKER I BANDY
Flere klubber har etterhvert utarbeidet egne håndbøker, i første rekke til bruk for junioravdelingens ledere og trenere. Ready har i tillegg lagt håndbøkene ut på klubbens nettsider. Et imponerende godt stykke arbeid fra de ansvarlige.

Håndbok Ready: Ready

Det anbefales også å lese Ready´s "7ér bandy visjon".

IDRETTENS KLUBBHÅNDBOK
Idrettsforbundet har utviklet en portal som samordner all informasjon av generell karakter som er verdt å vite for klubben. Målet er å hjelpe klubbene og deres medlemmer slik at det blir enklere å få oversikt over informasjon og muligheter som er relevant. Det er mye informasjon der ute som klubben aldri får tak i og målet har vært å samle alt på en plass for å skape et nyttig verktøy. Målgruppen for klubbguiden.no er alle som er engasjert, eller som ønsker å engasjere seg i klubb, ikke nødvendigvis bare ledelsen. Gjennom lett tilgjengelig informasjon, tips og råd håper Idrettsforbundet resultatet blir større bevissthet og dermed økt forståelse for klubbdrift, og at denne kunnskapen skal føre til økt initiativ. Klubbguiden er ikke ment å være kommersiell. Dens hovedfunksjon er å guide medlemmet så enkelt som mulig til nødvendig informasjon.

Klikk deg inn her: Klubbguiden.no

BANDYSKOLER


BANDYSKOLENE ER GRUNNLAGET FOR REKRUTTERING
Bandyskolene representerer selve basisen for rekruttering av barn og foreldre
(les ledere) til sporten. De er videre et viktig element i den interne leder- og trenerutviklingen i klubbene. Ofte blir bandyungdommen fra egne rekker engasjert som instruktører, veilledet av
mer erfarne trenere eller A-lagsspillere.
Svært mange klubber har gjennom flere år drevet bandyskole i organiserte former, riktignok etter litt ulike modeller tilpasset de lokale forutsetninger. Vi tar her med et illustrerende bilde fra den tradisjonsrike bandyskolen til Ready og oppfordrer samtidig de klubbene som ikke har meldt inn sin bandyskole til forbundet om snarest å gjøre det.

Du finner modell og faglig opplegg for bandyskoler her: nbfutvikling.no
Bandyskoler 2015/16
Ønsker du at din klubb skal stå på listen over bandyskoler, send mail til forbundet v/utviklingsjefen.
E-post: toraudun.sorensen@nif.idrett.no


KLUBBER MED BANDYSKOLE FOR BARN 2015/16:
Drammens Ballklubb, Frigg, Haslum, Hauger, Høvik, Konnerud, Mjøndalen, Nordre Sande, Ready, Røa, Sagene, Sarpsborg, Skiold, Snarøya, Solberg, Stabæk, Ullevål, Ullern, Øvrevoll Hosle,

Du finner modell og faglig opplegg for bandyskoler her: nbfutvikling.no

ETIKK OG MORAL


AT OPPFØRE SEG SOM EN SPORTSMAND
Redaksjonen ble i desember 2001 oppringt av en fortvilet bandymor som lenge hadde vært fasinert av bandysporten. Hun hadde fulgt laget til sin sønn fra tribunen/snøkanten siden de var lillegutter. Hun kjente godt bandysportens idealer som bl.a omfatter sportsmanship og fair play, - altså en gentlemannsidrett! Eller for å si det på en annen måte-,
"en idrett som skaper folk av folk".
Denne desemberuken i 2001 var det juniorkamp, og moren atter på plass som tilskuer.
Bandyidealene var imidlertid som fryst ned under isen.
Det var ifølge moren en storm av banning, skriking og vulgære utbrudd fra sidelinjen.
I første rekke rettet mot kamplederen, - altså forbundets offisielle representant på arenaen. Men det ble også rettet høyrøstet aggresjon, uegnet på trykk, mot andre.

Har vi da lært noe om oppførsel og folkeskikk på disse tre årene, eller må noen "gå et år om igjen"??
Ærlig talt kjære bandyfolk,- den dagen man ikke kan ta med sine barn på en bandykamp fordi det som høres fra banen og den offisielle sidelinjen strider mot god oppfostring og normal folkeskikk??? Tenk på dette!

BANDY-OPPFØRSEL
Hentet fra Kosa-programmet "Oppførsel på banen":
"Til slutt, husk det geniale bandyspillets enkle grunnregler:
Det eneste du har lov å holde i er bandykølla,
det eneste du har lov til å slå på er bandyballen.
Gjør ditt til at bandysporten ikke blir slått i stykker av bøller
og bidra til en god og sunn atmosfære på og utenfor (red. tilføy.) idrettsbanen.
HOLDNINGSKAMPANJE
Oslo Bandykrets har i høst utarbeidet en poster rettet mot holdninger på og utenfor bandybanen. Både på foreldrevett og kjøreregler for aktive barn og ungdommer. Plakatens tekst inneholder kun sunt bondevett og god folkeskikk, slik bandysporten ønsker å fremstå.
Noe å tenke på for enhver av oss - God Jul!
RedaksjonenVÆR VARSOM-PLAKATEN
På Internet kan man utrykke hva man måtte ønske seg i dag. Pressen har en ”vær varsom-plakat” de prøver å forholde seg til. Det er noe alle som skriver på Internet også burde gjøre.
Ved personangrep har Norges Bandyforbund tidligere grepet inn mot klubber som har skrevet nedlatende og usaklig om navngitte personer som ikke har en mulighet for å fortelle sin versjon av saken. Resultatet av dette har vært at skribenten har endret sin reportasje. Når dette skjer på en av de offisielle hjemmesidene til klubber som er medlemmer i NBF har klubbene et stort ansvar. Dette prøver NBF å følge opp så godt det lar seg gjøre.
Når dette skjer på andre kanaler, f.eks. gjestebøker, blogger eller facebook, er det sjeldent at det skrevne tas bort av noen. Med andre ord hersker en form for anarki. Vi vet at man kan skrive hvilket navn man ønsker for så å skrive akkurat det man ønsker om hva og hvem. Om dette gjøres på klubbenes gjestebøker kan den ansvarlige fjerne innlegget.

Generelt kan man ikke annet enn å oppfordre folk til å stå frem med ”sitt” navn om man ønsker å delta i debatten. Dersom det skrives nedlatende om dommere, spillere, ledere, andre klubber på fora der hele verden kan gå inn å lese og skrive, så kan dette få svært uheldige følger.

· Vær Varsom med hvor du legger igjen ditt navn
· Vær Varsom med hva du skriver i dine innlegg
· Vær OBS på hva som skrives


HUSK VÆR VARSOM PLAKATEN
Dommergjerningen er ingen eksakt vitenskap. Men alle idretter er avhengig av å ha dommere. Beslutninger skal tas umiddelbart, og mange på godt skjønn. Derfor har dommere vært ? og er ? utsatt i alle idretter.
Ingen er mer sikre på dømmingen enn de som står på tribunene, gjerne et stykke unna hendelsene. Mishagsytringer kommer, undertegnede må nok inkludere seg selv i så måte etter 23 sesonger som spiller i norsk toppbandy.
Med dagens moderne teknologi kan hver enkelt av oss være redaktør og journalist. Internett med egne sider og blogger, er blitt den moderne hverdagen. Bilder og tekst publiseres, gjerne i beste mening og med de rette intensjoner. Men ofte legges det mer i dette enn nødvendig er. Ikke alle er heller helt klar over hvilket ansvar man har som nettpubliserer. Konstruktiv kritikk bør være kjærkommen, personangrep må det reageres på.
Ytringsfriheten henger høyt i det norske samfunn, og det skal den også innen norsk bandy. Om noen mener at det er begått overtramp, så har Norges Bandyforbund organisatoriske ledd som skal behandle slikt. Om klubber og/eller organisasjonsledd mener at dette er et tema vi bør sette på dagsorden, så bør det meldes inn til seksjonsstyret.
En sindig og rolig gjennomgang av dette temaet vil sikkert være fornuftig så snart denne sesongen også er avsluttet. Men skal norsk bandy som andre idretter, kunne rekruttere dommer og utvikle disse til idrettens beste, er det nok mest hensiktsmessig at alle ledd i vår organisasjon tenker seg litt om før man går til personlige frontalangrep, om det så skjer mer internt på klubbenes egne nettsider.

Erik Hansen
Leder Bandyseksjonen 09/10

Bandyforbundet.no

Norges Bandyforbund fylte 80 år den 17.oktober 2000. Derfor passet det bra denne dagen med "release" på bandy- og rinkbandyens nye web-sider.
Forbundet har valgt å skynde seg langsomt i prosessen med valg av innhold. Dette ikke minst for å kunne holde web-sidene oppdatert, slik at de til ehver tid inngir troverdighet. Dette betyr at forbundets serieoppsett med kontaktpersoner-, tabeller-, baner-, forbundets administrasjon-, styre-og komiteer-, generalterminplan-, etc er å finne på nettsidene. Etterhvert vil nettsidene også utvides med statistikk og annet relevant stoff.
De tidligere "gule sider" (kamp- og spillereglement, etc), vil fortsatt bli sendt ut som særtrykk, men ligger også i word-versjon på nettet.
Forbundets Lov-, Sanksjons- og Protesreglement er å finne under NBFs hovedsider.
Når det gjelder kretsseriene henviser vi til kretsene.
Vi vil også formidle relevant "web-informasjon" pr E-mail til nøkkelpersoner innen vår organisasjon og pressen.
En stor takk til forbundskontorets Frank Nordseth som har designet og utarbeidet våre web-sider.
Hilsen Norges Bandyforbund - Tor Audun Sørensen, utviklingssjef