Home

Norconsult
KUNSTIS

Adresser Generalterminplan Seriene Klubbservice Utdanning Års- og Styremøter Statistikk Linker Arkiv Utvikling AnleggTil klubber og kretser:
Strategitutvalget behandlet den 20.oktober 2004 den nye Visjons- og strategiplan for norsk bandy. Planen ble i sin helhet vedtatt på Årsmøtet i Bandyseksjon 9.juni 2005. Det samme 7.juni 2006.
På Årsmøtet 7.juni 2007 ble det vedtatt følgende tillegg i pkt 1:
Nytt pkt. 1.6: " Krav om jente- eller damelag i seriespill i regi av krets eller forbund for elitelag".
På Årsmøtet 11.juni 2008 ble det ikke vedtatt noen endringer av planen.
På Årsmøtet 11.juni 2009 ble det vedtatt å ta inn i planen et punkt om:
"Økt fokus på frafallsproblematikken" (pkt. 1.2).
På Årsmøtet 10.juni 2010 ble det ikke vedtatt noen endringer av planen.
På Årsmøtet 9.juni 2011 ble det ikke vedtatt noen endringer av planen.
På Forbundstinget 2012 ble det vedtatt en ny Visjons- og strategiplan for hele NBF, hvor den tidligere visjonen for norsk bandy ble endret til hovedmålsetting.
Nedenfor presenteres siste utgave (2012) av tidligere Visjons- og strategiplan for norsk bandy.HOVEDMÅLSETTINGEN for NORSK BANDY"Best på Ungdom"


Bandy er den idretten i Norge som skal legge best til rette for at barn- og ungdom kan kombinere vinter- og sommeridrett og samtidig ivareta utdanning og et sosialt liv.Underliggende VERDIER for Norsk Bandy

· Lagånd
· Fair-play
· Mellom-menneskelig respekt
· Inkluderende
· Toleranse
· Troverdighet
· ÅpenhetSTRATEGISKE MÅL for Norsk Bandy

· Styrke eksisterende bandymiljøer, for derved å skape vekst

. Styrke utviklingsarbeidet med oppstart av nye klubber

· Bedre anleggsforholdene, herunder øke antall kunstisbaner

· Øke kompetansen i alle ledd

· Heve sportslige prestasjon på alle nivåer, herunder ta medalje
i internasjonale mesterskap

. Økt mediaoppmerksomhetHVORDAN VI GJØR DET
1. Styrke eksisterende bandymiljøer, for derved å skape vekst
Styrke utviklingsarbeidet med oppstart av nye bandyklubber/avd.


1.1 Øke antall aktive/lisenser v/bedre trenings- og sportslig tilbud
i alle årsklasser, bedre trivsel og sosialt miljø på bandyanleggene
Ansvar: Klubbene, kretser og NBF
1.2 Økt fokus på frafallsproblematikken
Ansvar: Klubbene, kretsene og NBF
1.3 Tettere samarbeide/utveksling av erfaring mellom klubbene/kretsene
vedrørende barn/ungdom. Samarbeide m/fotball: bandy vs vinterfotball
Ansvar: NBF, kretsene og klubbene
1.4 Alle klubber hvert år tilby bandyskole for jenter/gutter
Ev. i skole-/høstferien og i sesongen
Ansvar: Klubbene (ev. info fra NBF)
1.5 Alle klubber stille med 11ér lag i aldersbestemte klasser, herunder
flest mulig jentelag
Ansvar: Klubbene
1.6 Krav om junior/rekruttlag for elite- og 1. div lag
Ansvar: Klubbene
1.7 Krav om jente- eller damelag i seriespill i regi av krets eller forbund for elitelag
Ansvar: Eliteklubbene
1.8 Skoleturneringer i kjerneområdene for de yngste
Ansvar: Kretsene, klubbene og NBF
1.9 Ha et aktivt og bredt sammensatt strategiutvalg
Ansvar: NBF


HVORDAN VI GJØR DET
2. Bedre anleggsforholdene, herunder øke antall kunstisbaner


2.1 Øke det politiske engasjement hos klubbene/vilje til å bli fritidspolitiker
i idrettsråd/tilsvarende for å påvirke bevilgende myndigheter
Ansvar: Klubbene og NBF pådriver
2.2 Anleggsansvarlig i hver klubb
Ansvar: Klubbene
2.3 Kompetansebaser på bygg og drift
Ansvar: NBF og klubbene


HVORDAN VI GJØR DET
3. Øke kompetansen i alle ledd


3.1 Stimulere alle klubber til bruk av kurs/utdanning på alle nivå
Ansvar: Kretser og NBF
3.2 Utveksling med svenskene. Hente kompetanse fra Sverige som
formidles til klubbene
Ansvar: NBF og klubbene
3.3 Stimulere til å bli dommer v/bla kurs, turneringer og økonomi
Ansvar: NBF, kretser og klubbene
3.4 Øke kompetansen i trenerleddet, landslags-spillere ut i klubbene
Ansvar: NBF, kretser og klubbene


HVORDAN VI GJØR DET
4. Heve sportslig prestasjon på alle nivåer, herunder ta medalje
i internasjonale mesterskap


4.1 Heve kompetansen gjennom bedre anleggsforhold/gode trenere og
internasjonal matching og erfaringsutveksling med broderfolket og andre
Ansvar: NBF, kretser og klubbene
4.2 Heve ambisjonsnivået og lage egnede strategier
(tilpasset økonomiske forhold og muligheter)
Ansvar: NBF, kretser og klubbene


HVORDAN VI GJØR DET
5. Økt mediaoppmerksomhet


5.1 Utarbeide egen mediastrategi på NBF, krets og lags-nivå.
Egen mediakontakt i klubbene
Ansvar: NBF, kretser og klubbene