Home

Norconsult
KUNSTIS

Adresser Generalterminplan Seriene Klubbservice Utdanning Års- og Styremøter Statistikk Linker Arkiv Utvikling Anlegg

Års- og styremøter

LITT FRA BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 9. JUNI 2016
De 55 årsmøtedelegatene, hvorav 43 stemme-berettigede, ble ønsket velkommen av Bandyseksjonens leder Stein Pedersen (tv) som i sin innledningstale kom inn på følgende:
• Bandyseksjonen gjennomført 12 klubbesøk denne sesongen. Gode og konstruktive forslag fra klubbene.
• Vellykket Ungdoms-OL på Gjøvik. Stor takk til FIB fra NBF.
• Gratulerte Damelandslaget med bronse fra VM i USA.
• Gledelig at det utdannes stadig flere unge dommere.
Viktig at klubbene ivaretar disse dommerne.
• Nye kunstisbaner i Solberg og på Konnerud, samt om forhåpentligvis kort tid på Ørenbanen.
Dette vil gi et løft for Buskerudbandyen.


Avslutningsvis hilste NBFs President Erik Hansen (th) til årsmøtet og kom inn på følgende:
• Takket de fremmøtte for all frivilligheten i norsk bandy.
• NIF brukte 1 MNOK/dag under OL i Sotchi på utenomidrettslige aktiviteter.
• Visse ledere i norsk idrett får millioninntekter – for de aller fleste idrettsledere er en million kroner mye penger.
• VM skiskyting ville ha 5 MNOK for «nice to have-opplegg» i Oslo sentrum,- tilsvarende budsjettet for et helt bandy-VM med 20 deltagende nasjoner.
• Har ski enerett hos NRK? Innlegg til media forberedes av NBFs President.
• Bandyen svak nedgang i medlemstall og lisenser.
• Viktigst for å styrke seksjonens økonomi er å skaffe flere medlemmer.
• NBF har bandy, innebandy og landhockey.
• NIF ønsker færre forbund,- ikke flere.
• Olympiatoppen har i møte med særforbundene trukket frem VM-bronse for damer i bandy.
• Knut Sørensen sin statistikk om bandyens størrelse nasjonalt og internasjonalt har fått aksept i NIF og andre særforbund.
• VM på ski stafett (4x10km) hvor det trengs fire utøvere kun 16 nasjoner stiller. Kombinert sprint med bare to utøvere kun 8 nasjoner med. VM bandy herrer 18-20 nasjoner.
• Grasrotandelen hos Norsk Tipping må fremmes bedre hos klubbene.
• Ros til Stabæk for mange forslag til årsmøtet. Klubbene bør ta kontakt med administrasjonen før forslag sendes inn.
• 52 av 54 særforbund medlem av Særforbundenes Fellesorganisasjon. NBFs President Erik Hansen styremedlem.
• Forbundstinget avholdes lørdag 10. september.
• Mange henviser til forbundet når noe bør gjøres. Hvem er forbundet? Det er alle oss.
• Takk til klubbene for årets innsats og for fremmøtet på Årsmøtet 2016!
BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE - 9. JUNI 2016
Bandyseksjonens årsmøte ble avholdt på Ullevål stadion torsdag 9.juni.

Innkallingen finner du her: Innkalling til seksjonsårsmøte i bandy 2016

Årsberetningen med saksdokumenter finner du her: Årsberetningen 2015-16

Protokollen finner du her: Protokollen 2015-2016
BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE - 11. JUNI 2015
Bandyseksjonens årsmøte ble avholdt på Ullevål stadion torsdag 11.juni.

- Protokoll (pdf) -

- Saksdokumenter til årsmøtet og Årsberetning 2014/2015 (pdf) -

Innkallingen finner du her: Innkalling til seksjonsårsmøte i bandy


Forbundstinget 2014

Norges Bandyforbunds 78.ordinære ting ble avholdt på Ullevaal Stadion lørdag 6.september. Det møtte 51 representanter fra seksjonene bandy, hockey og innebandy, samt fra forbundsstyret og administrasjonen.

Styremedlem Tom Tvedt hilste fra Norges Idrettsforbund. Han kom spesielt inn på tippenøkkelen, grasrotandelen og momskompensasjon. Videre betydningen av OL2022 i Oslo. Tvedt oppfordret norsk idrett til å stå sammen i kampen mot doping og kampfiksing.

Erik Hansen (bildet i midten), Skeid, ble gjenvalgt som president for en ny to-årsperiode. Jon Erik Eriksen, Fredrikstad, gjenvalgt som visepresident.

For øvrig består forbundsstyret nå av: Jan Hagen, Østensjø/Dverg, Maria B. Tanemsmo (Klæbu IBK), samt varamedlemmet Tove Johannessen, Greåker.
I tillegg seksjonslederne; Stein Pedersen (bandy), Monica Bakke (innebandy,
ikke på bildet) og Jaswinder Pal Singh (hockey).
Forbundstinget godkjente enstemmig beretningen og regnskapene for to-årsperioden, samt langtidsbudsjettene for idrettene bandy, landhockey og innebandy.


Tidligere president Ivar Nordberg, Holmlia SK (bildet i midten), ble tildelt forbundets Gullmerke for sin ekstraordinære innsats på frivillig basis fra 1986 frem til i dag. Følgende personer ble tildelt forbundets Hederstegn: Jarle Heitmann (ikke på bildet), Tromsø Innebandyklubb, Pål Christian Dahl (til venstre på bildet), Ullevål Idrettslag og Svein-Erik Hammerstad (til høyre på bildet), Ullern Idrettsforening.

Saksdokumenter til Forbundstinget 2014

Saksdokumenter til Forbundstinget i Norges Bandyforbund lørdag 6. september 2014 kl.1200 på Ullevål Stadion er nå klare.

Saksdokumentene inneholder Årsberetning og regnskap for perioden 2012-2014 og Strategi-arbeidsplan og budsjett for perioden 2014-2017.

- Saksdokumenter til Forbundstinget 2014 (pdf) -

Innkalling til Forbundsting 2014

Det innkalles til Forbundsting i Norges Bandyforbund lørdag 6. september 2014 på Ullevål Stadion.

Fristen for å sende forslag til tinget er satt til 8. august 2014.
Forbundsstyret, seksjonsstyrene, krets- og regionstyrene og klubbene har rett til å stille forslag til Forbundstinget.

Seksjonene representeres av sine egne medlemmer på Forbundstinget. Disse blir oppnevnt av de forskjellige seksjonsstyrene etter fullmakt av seksjonsårsmøtene.

Det vises forøvtig til innkallingen under.

- Innkalling til Forbundstinget 2014 (pdf) -

BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE - 12. JUNI 2014
På årsmøte i Bandyseksjonen den 12. juni ble det nye styret som følger:
Leder Stein Pedersen, Ullern IF, nestleder Trine Skarpnes, Ullevål IL, 1. styremedlem Øistein Rune Eriksen, Torp IF,
2. styremedlem Hanne Werner, Røa IL, 3. styremedlem Geir Andersen, Høvik IF, 1. varamedlem Tor Tveter, Mjøndalen IF, 2. varamedlem Ravi Sunder, Drammmen Bandy og 3.varamedlem Kjell Arne Hermansen, Konnerud IL.

Bildet: Leder Stein Pedersen, Ullern IF

Følgende ble vedtatt:
- Gå over til 10 lag i eliteserien fra sesongen 2015/16
- Det spilles dobbel serie (18 kamper)
- Sist plasserte elitelag rykker direkte ned og nest siste elitelag spiller kvalik
- Best plasserte lag i 1.divisjon rykker direkte opp
- Nr.2 i 1.divisjon spiller kvalik mot lag nr. 9 i elite

- Fra sesongen 2015/16 innføres en ordning med muligheter for samarbeidsklubber på senior-nivå herrer.
- Målsettingen er at flest mulig 2.lag etterhvert inngår i modellen
- (F.eks 2.laget til eliteklubb XXXX blir hetende Sagene IF - 1.lag).
- Detaljert forslag, som bl.a omfatter spillerflyt mellom samarbeidsklubbene, fremlegges for behandling på årsmøtet 2015.

- Samarbeidslag: To klubber kan etter søknad velge å slå sammen spillere fra to lag i samme klasse til et felles lag
- Ansiktsbeskyttelse: NBF må følge det nye, justerte FIB-reglementet.
- Avgifter: Dommerhonnorar smågutt økes til kr 300/kamp/dommer.
- Den foreslåtte arbeidsplan ble vedtatt med tillegg om å gjennomgå lisenskravene for eliteklubbene.
- Norge arrangerer VM U17 gutter i Sarpsborg i uke 4-2015

Protokollen finner du her: Protokoll 2014

Årsberetningen med alle forslagene finner du her: Årsberetning 2014 (pdf)

Innkallingen finner du her: Innkalling til seksjonsårsmøte i bandy


BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE - 12. JUNI 2014
Bandyseksjonens årsmøte ble avholdt på Ullevål stadion torsdag 12.juni.

Innkallingen finner du her: Innkalling til seksjonsårsmøte i bandy

Frist forslag som ønskes behandlet var 1.mai 2014.

Årsberetningen med alle forslagene finner du her: Årsberetning 2014 (pdf)

Protokollen finner du her: Protokoll 2014


FRA SEKSJONSSTYREMØTET 25. NOVEMBER 2013

Bandyseksjonen avholdt sesongens fjerde styremøte på Ullevål stadion den 25.november.

Fra Forbundsstyret
NBF lite tilfreds med signaler fra NIF om reduserte tilskudd på post-3. Dette vil kunne gi konsekvenser for omganget av utviklingsarbeidet.
Forbundsstyret har vedtatt at Ungdomsutvalget skal ledes av styremedlem Einar Røstgaard. Det skal i tillegg bestå av to personer fra hver seksjon, - helst av to kjønn. Ungdomsutvalget skal ha mandat til å innstille ovenfor Forbundsstyret på saker av felles interesse for NBF-idrettene. Bandyseksjonen fremmer to kandidater til utvalget.

Regionaliseringsprosessen:
Bandyseksjonen oppnevner nestleder Trine Skarpnes og Halvor Hanneborg fra administrasjon til utvalget som ledes av Jan Hagen.

Strategiplan for Bandyseksjonen:
Strategiplan ble gjennomgått og revidert med basis i årsmøtevedtakene fra juni 2013.

Dommersaker
Forbundets KI/sensorer settes også opp i lavere divisjoner. En «satsningsgruppe» bestående av unge dommere følges spesielt opp av dommerkomiteen.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 13.januar.
Øvrige styremøter sesongen 2013/14 avholdes:
24.februar, 31.mars, 28.april og 12.mai.
Årsmøtet i Bandyseksjonen avholdes på Ullevaal Stadion torsdag 12.juni 2014.
Det tas forbehold om endringer på møtedatoer.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 4. NOVEMBER 2013

Bandyseksjonen avholdt sesongens tredje styremøte på Ullevål stadion den 4.november.

Fra Forbundsstyret
Ønskelig med et NBF-seminar for tillittsvalgte og ansatte en gang/år.
Ungdomsutvalg skal opprettes iht. vedtak på Forbundstinget 2012. Et rådgivende organ som rapporterer til forbundsstyret. Seksjonene må finne kandidat(er).
Viktig å opprettholde tilskudd fra NIF på utviklingssiden.

Dispensasjoner
Frem mot årsmøtet 2014 skal seksjonen se nærmere på praksisen rundt dispensasjoner, spesielt innenfor jente- og damesiden. Dette må ses i sammenheng med en total gjennomgang av Kampreglementet.

Seriene
Antall påmeldte lag på nivå med forrige sesong.
Ready elite må flytte sine første kamper til Frogner Stadion grunnet problemer med isleggingen på Gressbanen. Per 4.november er åtte kunstisbaner klare for spill.

NM-finaleuken 10-2014
Spilles på Marienlyst i Drammen med Drammen Bandy som teknisk arrangør.
Billettpriser: Voksne kr. 200,-. Ungdom 13-16 år kr. 100,-. Barn 12 år og yngre gratis.

Sanksjonsutmåling 2013/14
Rammer for sanksjonsutmåling 2013/14 blir som forrige sesong.
Se her: Sanksjoner 2013/14

Skoleturneringene
Skoleturneringene for 2013/14 utvides. Som normalt arrangeres i Buskerud, Oslo og Akershus. I tillegg på Hamar, Gjøvik, Sarpsborg, Kristiansund og i Grenland. Finalespillet flyttes fra Jordal Amfi til Frogner Stadion og avvikles tirsdag 4.mars 2014.

Landslagsvirksomheten
Ledelse:
Det henvises til nettsidene under landslagskomiteen: adresser

Sesongens hovedmål:
VM herrer Irkutsk, VM damer Lappeenranta, VM U19 gutter Oslo, Nordisk/ET U17 gutter Drammen, U17 jenter mellomsesong med treningssamlinger, U18 gutter mellomsesong med tre kampsamlinger, U16 gutter kartleggingsfase 2013/14.
Det er allerede inngått avtale med SBF om dame-/jentelandskamper i Norge i desember 2014.

VM U19 og Nordisk Mesterskap/European Tournament U17
Intensjonsavtale som teknisk arrangør gjort med Ullevål IL (U19) og Drammen Bandy (U17).

Dommere og reisegodtgjørelse
Faste satser for reise innenfor definerte, geografiske områder utgår til fordel for km.-godtgjørelse etter statens satser. Det utbetales ikke lengre passasjertillegg. Alle idrettene innenfor Bandyforbundet praktiserer nå det nye systemet likt. Forbundsdommerne i bandy ble orientert på samling 16.oktober om det nye systemet.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 25.november.
Øvrige styremøter sesongen 2013/14 avholdes:
13.januar, 24.februar, 31.mars, 28.april og 12.mai.
Årsmøtet i Bandyseksjonen avholdes på Ullevaal Stadion torsdag 12.juni 2014.
Det tas forbehold om endringer på møtedatoer.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 23. SEPTEMBER 2013

Bandyseksjonen avholdt sesongens andre styremøte på Ullevål stadion den 23.september.

Fra Forbundsstyret
Generalsekretær Tomas Jonsson orienterte seksjonsstyret om NIFs organisasjon, lover, oppgaver og kompetanse. Videre orienterte han om tilsvarende for NBFs organisasjon.
Kretskoordinator Gunnar Olsen redegjorde for det pågående arbeidet med regionalisering av kretsene.

Bandyseksjonens komiteer
Alle komiteer er besatt med personell og ligger ute på nettet under "Adresser".
Følgende rokkeringer av styremedlemmer har funnet sted: Tor Tveter blir leder av Seriekomiteen. Geir Andersen blir leder av anleggskomiteen. Hanne Werner blir leder av damekomiteen, hvor Andre Hagen fra adm. går inn som sekretær.

Elitelisens
Søknadene er til behandling hos AU/adm. To klubber mangler fortsatt og purres.

Dispensasjoner
Spill for flere enn en klubb i samme periode er ikke tillatt i henhold til gammel Lov som ligger som et vedlegg til Kampreglementet. Det kan dog opprettes samarbeidslag etter visse kriterier og søknad for en sesong ad. gangen.
Det kan ikke gis disp. for 7-er bandy i dameserien. Dette på bakgrunn av et enstemmig vedtak om å gå over til 9-er og 11-er på årsmøtet i Bandyseksjonen juni 2012.

Finaleuka 2014
Finaleuka arrangeres på Marienlyst i Drammen i uke 10-2014. Drammen Bandy og NBF enige om konseptet og modell for de økonomiske betingelsene.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 4.november.
Øvrige styremøter sesongen 2013/14 avholdes:
25.november, 13.januar, 24.februar, 31.mars, 28.april og 12.mai.
Årsmøtet i Bandyseksjonen avholdes på Ullevaal Stadion torsdag 12.juni 2014.
Det tas forbehold om endringer på møtedatoer.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 2. SEPTEMBER 2013

Bandyseksjonen avholdt sesongens første styremøte på Ullevål stadion den 2.september.
På dette første styremøtet for sesongen 2013/2014 ble det satt fokus på etablering av komiteer og utvalg, gjennomgang av årsmøtets vedtak og gjennomgang av prioriterte oppgaver.

Seksjonens mandat og myndighetsområde
Det er nedfelt i Loven at Forbundsstyret er øverste organ for seksjonene mellom forbundstinget hvert annet år.
Seksjonen har faglig, idrettspolitisk og økonomisk ansvar for sin idrett innenfor tildelte budsjettrammer. Seksjonene har ansvaret for aktivitetsplaner og idrettsspesifikke reglementer. Forbundsstyret innehar myndigheten til å ilegge sanksjoner knyttet til disse,
i tillegg til sanksjoner for brudd på NBFs lov.
BS´leder Stein Pedersen, eller utpekt stedfortreder, representerer BS i forbundsstyret.

Komiteer og utvalg
Tradisjonelt utgjøres seksjonens arbeidsutvalg(AU) av leder, nestleder og utviklingssjefen
i forbundets administrasjon. AU er ansvarlig organisasjonsledd mellom styremøtene.
Oppsett for komiteer og utvalg finner du her: adresser

Møteplan
Møteplan for seksjonsstyret frem til årsmøtet 2014 er satt opp og finnes innarbeidet nederst på nettsiden: notiser

Budsjettet
Seksjonens budsjett er stramt, men akseptabelt. Viktigst for å sikre faste inntekter over tid er å generere flere spillere og lag. Barteravtaler føres brutto i regnskapet

Seriene
Antall påmeldte lag til seriene er på nivå med fjorårets. Det settes opp trippel serie i 3.divisjon herrer og i dameserien.
Solberg har søkt om disp. for at dameserien kan spilles som 7-er.

Dommersaker
Oppfølging og utvikling av dommere blir et fokusområde for seksjonen også denne sesongen.

NM-finaleuka 2013
NM-finalene avvikles i uke 10. Frogner stadion innehar per idag ikke tilfredsstillende kjølekapasitet, selv om en viss bedring er å spore.
Vedtak: Drammen Bandy kontaktes mht forhandlinger om NM-arrangementene 2014.

Avdelingsårsmøte i Oslo & Akershus Bandyregion - Bandyavdelingen
Oppsummering: Etter en lengre prosess i BS er det klart for et formelt avdelingsårsmøte Bandy i Oslo & Akershus bandyregion. Hensikten er å konstituere en Bandyavdeling i regionen. Kristoffer Adde fra Øvrevoll/Hosle har sagt ja til å stille til valg som leder. Anne Cathrine Straume fra Ready stiller som kandidat til nestleder. Det skal velges ytterligere 3 styremedlemmer og varamedlemmer.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 23.september.
Øvrige styremøter sesongen 2013/14 avholdes:
21.oktober, 25.november, 13.januar, 24.februar, 31.mars, 28.april og 12.mai.
Årsmøtet i Bandyseksjonen avholdes på Ullevaal Stadion torsdag 12.juni 2014.
Det tas forbehold om endringer på møtedatoer.
BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE - 6. JUNI 2013
På årsmøte i Bandyseksjonen den 6. juni ble det nye styret som følger:
Leder Stein Pedersen, Ullern IF, nestleder Trine Skarpnes, Ullevål IL,
1. styremedlem Øistein Rune Eriksen, Torp IF, 2. styremedlem Thore Hugo Steinrem, Stabæk IF, 3. styremedlem Hanne Werner, Røa IL,
4. styremedlem Geir Andersen, Høvik IF, 1. varamedlem Tor Tveter, Mjøndalen IF, 2. varamedlem Roger Jarnes, Solberg SK og 3. vara-medlem Ravi Sunder, Drammmen bandy.


Bildet: Leder Stein Pedersen, Ullern IF

Følgende ble vedtatt:
- Trippel eliteserie fra kommende sesong (21 kamper mot dagens 18)
- Norgesmesterskapet for junior og gutt spilles i vinterferieukene (8 og 9)
- Semifinaler i NM damer spilles samme dag, men nødvendigvis ikke samme klokkeslett
- Klubbene kan ikke endre nominasjonslisten av henholdvis 8 spillere (herrer) og 6 spillere (damer, ald.best.) etter 1. februar
- Spiller oppført på dommerkortet i elite kan ikke spille på 3.laget samme sesong
- Direkte opprykk/nedrykk for første/siste lag i 1.-3. divisjon. Lag nr. 2 og nest siste lag spiller kvalikkamper
- Hjemmelaget i kvart- og semi elite tar alle inntekter og kostnader ( ref. 3. og 5. kamp)
- Hjemmelag disponerer definert hjemmegarderobe i NM-finaler alle klasser
- Lagavgiftene ble vedtatt som foreslått, men med et tillegg for elite- og 1.divisjon på tilsammen kr 60.000 som øremerkes mulig deltakelse i U23 VM 2014
- Den foreslåtte arbeidsplan ble vedtatt med tillegg om å vurdere mulig deltakelse i U23 VM, samt å utrede den norske serieordningen mot et forslag til årsmøtet 2014
- Norge arrangerer både VM U19 (Oslo) og Nordisk Mesterskap/European Tournament for U17 gutter (Drammen) i januar 2014
- Det ble vedtatt som en prøveordning for 2013/14 å gå over til statens satser for kjøre- og kostgodtgjørelse for dommere og kampinspektører
- Honnoraret for elitekamper økes til kr 800 for hoveddommer og kr 700 for meddommere
- Forbundet skal arbeide for at kamper i Trondheim og Bergen forsøkes satt opp slik at de gjestende lagene kan reise frem og tilbake samme dag
- 2.lag herrer ut av seriesystemet - samarbeidsklubber inn: Det var konsensus for at forbundet jobber videre med utredningen for 2.lagsproblematikken og kommer med konkrete forslag til årsmøtet 2014. Det ble presisert betydningen av klare retningslinjer for spillerflyten mellom samarbeidsklubbene, samt behovet for et eget tema-møte på saken i god tid før årsmøte neste år
- Strategiplan: Betydningen av klare målsettinger ble fremhevet

Protokollen finner du her: Protokoll 2013

Årsberetningen med alle forslagene finner du her: Årsberetning 2013 (pdf)

Innkallingen finner du her: Innkalling til seksjonsårsmøte i bandy


FRA SEKSJONSSTYREMØTET 8. APRIL 2013

Bandyseksjonen avholdt sesongens åttende styremøte på Ullevål stadion den 8.april.

Kort fra forbundsstyret
Det er gjort en stor jobb med å utrede mulig regionalisering av kretser. Viktig for forbundet å benytte seg av regionene. Bandyseksjonen må ta initiativ til deltakelse i den videre prosessen.
6.-7. september 2013: Settes av som dato for seminar med Forbundsstyret.

Økonomi
Regnskap: Overforbruk A-landslag, underforbruk på noen andre poster. Regnskap klart om ca. 14 dager.
Budsjettprosessen starter nå: Tomas, Tor Audun og Stein følger opp og fremlegger forslag til styret.
Generelt: Landslagene og arrangementene trekker de store midlene av budsjettet.
Skal man bruke så mye penger på landslagene kontra utvikling etc.? Hvordan er holdningen til å etablere et U23-landslag? Dette vil koste minst kr 100 000,- å drifte/år.

Oppfølgning- og orienteringssaker
A. Arrangementer: Ullevål IL kontaktes om VM U19, Hamar IL kontaktet om Nordisk U17.
Drammen bandy har informert om at de tar alt de får av arrangementer kommende sesong.
B. Styret positive til å gi Sarpsborg BK et insitament om å arrangere VM U17 gutter i 2015.
C. Klubbutviklingsprosessen i Sarpsborg følges opp. Nytt møte 10.04
D. Turnering i Grenland avholdt m/4 lag. Positiv omtale i media. Seriespill utarbeides for 2013/2014.
E. Gjøvik Bandyklubb re-innmelder seg i NBF.

Årsmøte 6. juni : Mulige saker til behandling
2-lagene i seriesystemet. Prosess videre mot årsmøtet: Saken legges fram som en orienteringssak på Årsmøtet 2013. Saken tas opp til behandling på årsmøte 2014.

Satsingen på dame- og jentebandyen i Norge: Damekomiteen har utarbeidet et dokument om hvordan få flere jenter til deltagelse i bandy.
Styremedlemmene bes komme med kommentarer til neste styremøte slik at seksjonen kan stå samlet bak dokumentet på årsmøtet.

Krav om NBF-lisens/forsikring for lagledere (5 ledere til enhver tid på benken oppført på dommerkortet):
Saken tas opp med innebandyseksjonen, da dette er en forbundssak.

Siste frist for endring av nominering 6/8 spillere på førstelaget:
Det må utarbeides bedre rutiner for kontroll av nomineringene og settes en siste dato hvor endringer ikke kan gjøres, f.eks 1.februar.

Dameoppsett semi´n: Samme dag, men ikke krav om samme klokkeslett:
Det fremmes forslag til årsmøtet om å fjerne at semifinaler blir satt opp på samme klokkeslett, men samme dag er OK.

Inntektsfordeling 3./5. semifinalekamp:
Konklusjon: Hjemmelaget i 3, eventuelt 5 kamp har gjort seg sportslig fortjent til å være arrangør og tar alle inntektene og kostnadene.

Trekning av hjemmelag - rettigheter:
Seksjonen utarbeider hva som ligger i rettigheter til hjemmelag som er trukket.

Elitekravene (revisjon):
Konklusjon: Dette er ikke lengre en årsmøtesak, men oppfølging/revisjon ligger på seksjonsnivå.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 29. april.
Øvrige styremøter sesongen 2012/13 avholdes:
13.5.
Årsmøtet i Bandyseksjonen avholdes på Ullevaal Stadion torsdag 6.juni 2013.
Det tas forbehold om endringer på møtedatoer.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 25. FEBRUAR 2013

Bandyseksjonen avholdt sesongens syvene styremøte på Ullevål stadion den 25.februar.

Økonomi
Det mangler fortsatt en del fakturar, noe som vanskeliggjør en fullstendig oversikt over forbruket på nåværende tidspunkt.
Foruten tidligere annonsert overforbruk på A-landslaget herrer, går det uforholdsvis mye penger ut på klær til landslagene.
Jens B. Raanaas Minnefond: Sagene IF-bandy søkt om støtte. Seksjonen anbefaler søknaden, men overlater til Fondsstyret å avgjøre beløpet.

Kort fra Forbundsstyret
- Det skal etableres et etisk råd med representanter fra alle NBFs tre idretter.
- NBF TV: Dette prosjekt tilhører Innebandyseksjonen, men det innkjøpte utstyret kan benyttes av alle våre seksjoner.
- NRK: Det har vært avholdt møter, men det er uaktuelt med sendinger fra våre NM-finaler.
- TV2: Bandy uaktuelt, men innebandy kan være aktuelt.

Idrettstellingen 2012 og lisenstall relatert til budsjettet 2013/14
o Antall bandyspillere har for idrettsregistreringen 2012 falt dramatisk. Tallene må kvalitetssikres. Klubbene kontaktes.
o Bandyskoler skal også registreres. Tas opp som egen sak på seksjonens årsmøte.
o Lisenstallene må også sjekkes. Arbeidet er i gang.

Oppfølgings- og orienteringssaker
A. Kort fra: Nordisk/European Tournament U19 på Ullern 25.-27.januar:
Ullern Bandy som arrangør gjorde en flott jobb. Haraldsheim som bosted fungerte bra. Norgesbuss glimrende på transport. Bra med publikum. Arrangementet skal evalueres.

B. Kort fra: VM´2013: Norge - Belarus, Frogner stadion 27.januar:
Banemannskapet og Frigg gjorde en god jobb. Servering til publikum sviktet (eksternt firma). Tilfredsstillende billettsalg. Rimelig mediadekning. Bandyfolket oppfattet arrangementet som positivt. Arrangementet skal evalueres.

C. Kort fra FIB-Kongressen 28.januar
Økonomien i FIB er tilfredsstillende. Irkusk er neste VM arrangør for herrer. I 2015 er Finland en kandidat som VM-arrangør.

D. 2-lagene i seriesystemet: Det har vært utfordringer rundt lagenes nominering av de 8 beste spillere. Vi må få på plass bedre ordninger/kvalitetssikringer av nomineringene. Arbeidskomite for 2.lag ut av seriesystemet oppnevnt: Stein Pedersen, Halvor Hanneborg og Tor Audun Sørensen. Gruppen vil eventuelt kunne knytte til seg flere medlemmer.

Fra komiteene
A. Seriekomiteen: Seriene er i rute, med noen få unntak. Alle kvalkamper og NM-sluttspillkamper går iht. planen. Problemer rundt avvikling av sluttspillkampene for damer. Vedtaket fra sist årsmøte om at kampene skal gå på samme klokkeslett er problematisk og må endres.
B. Dommerkomiteen: Sluttspillet kan benyttes som arena for autorisasjon av nye dommere. Det er stort behov for flere nye forbundsdommere. Det skal foretas en evaluering fra dommerkomiteen etter endt sesong.
C. NM-finale uka på Stabekkbanen: Stabæk IF-bandy kontaktes for siste status.
VIP arrangement må starte 1.5 t. før kampen. Invitasjoner sendes ut i god tid.

Saker til behandling
A. Nye dommerdrakter tatt brukt i obl. kamper uten godkjenning av forbundet
Konklusjon: Det er NBF som eier og har alle rettigheter til dommerdrakten. Anskaffelse/design og bruk av nye dommerdrakter er ikke foretatt i henhold til NBF's reglement. Den nye dommerdrakten tillates midlertidig bruk og saken tas opp med de ansvarlige umiddelbart etter sesongslutt.

B. Søknad fra Bergen BK om reise-/turneringsstøtte for barn
NBF har ingen presedens for støtte til reiser, kun utstyr, bandyskoler etc.
Vedtak: Seksjonsstyret støtter med innkjøp av startpakke (køller ,baller,)

C. Gamle Gress blir ikke islagt i fremtiden
Det ble en redegjort for anleggets historie, status og Drammen kommunes argumentasjon for ikke å islegge kunstisanlegget som er nærmest ferdig. Seksjonsstyret er ikke fornøyd med prosessen, men tar kommunens tilsvar etter siste møte til etterretning.

D. Skisse for arr. av VM U19´2014, Nordisk U17´2014, VM U17´2015:
Administrasjonen ved Tor Audun Sørensen utformer "grovskisse", som behandles videre i AU.

E. Kåring av beste norske dame- og herrespiller:
Vedtak: Det ble besluttet å endre innstillingskriteriene, dvs. at det ikke er tillatt lengre til å nominere spiller fra eget lag.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 18.mars.
Øvrige styremøter sesongen 2012/13 avholdes:
29.4, 13.5.
Årsmøtet i Bandyseksjonen avholdes på Ullevaal Stadion torsdag 6.juni 2013.
Det tas forbehold om endringer på møtedatoer.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 14. JANUAR 2013

Bandyseksjonen avholdt sesongens sjette styremøte på Ullevål stadion den 14.januar.

Økonomi
Relatert til budsjettet for 2012/13, kan salg av VM-billetter på Frogner stadion rette opp noe av overforbruket på A-landslaget. VIP-arrangementet på Norge-Hviterussland kan gi muligheter for å pleie sponsorkontakter, gamle som nye. Thon Hotell har vært en viktig økonomisk samarbeidspartner mht. overnattingsdøgn for Finland U23, Hviterussland og Norge A. Norgesbuss har "sponset" med gunstige priser på all busstransport gjennom sesongen, herunder jentelandslagets tur til VM i Nässjö.

Oppfølgings- og orienteringssaker
A. Nordisk/European Tournament(ET) U19 på Ullern 25.-27.januar:
" Logo presentert og godkjent.
" Lag : Sverige, Russland, Finland og Norge.
" NBF har god dialog med arrangørklubben, Ullern IF.
" Både Toppidrettssenteret og Haraldsheim skal benyttes som overnattingsted.
" Det kommer en russisk dommertrio, kostnader rundt de må avklares.
" Det blir mixed dommertrioer i kampene.

. B. VM´2013: Norge - Belarus, Frogner stadion 27.januar kl 1500:
" VIP-invitasjon sendt til ca. 120 personer( bl.a. mulige sponsorer)
" Billetter lagt ut til forhåndssalg.
" Sikkerhet er et fokusområde, og er godt planlagt.
" Den svenske arr. komiteen kommer med stab: 8-10 personer.
" Det kommer 5 svenske dommere.

C. Internasjonal representasjon (FIB-Kongress, mesterskap, dommere).
På FIB-Kongressen i Vetlanda 28.januar representerer Stein Pedersen NBF. Bisittere: Bent Gommerud og Kjell Hovland Olsen. NBF har foreslår Arne Giving til valgkommiteen i FIB.
Dommere til A-VM: Rohit Saggi og Fredrik Bjørseth
Dommere til B-VM: Hans Petter Svendsen, Andreas Mikkelsen og Lasse Mila
U19 Nordisk/ET: Dommere ikke nominert enda.
U17 VM: FIB ikke tatt ut noen fra Norge?
Supervisior: A-VM: Rune Harald Jahnsen
B-VM: Egil Larsen
U-19 Nordisk/ET: Lasse André Holm

D. Handshake, ballsjekk av dommere
* "Handshake" før og etter kampen, må "purres" opp.
* Ballsjekk, må utføres på alle seniorkamper, da det er mange "svarte" baller.

E. Forebygging av rasisme på bandybanen
* Etter en uønsket hendelse i aldersbestemt kamp, settes fokus på:
- real oppførsel
- realt spill
Det sendes skriv til alle klubber, hvor dette blir budskapet.
Laglederlisenskurs med obligatorisk fremmøte, skal vurderes.

F. Landslagsaktivitetene, kretslagsturneringene
" Landslagene er klare i løpet av uken. Troppene justeres etter kretslagsturneringer for aldersbestemte lag og A-landslaget justeres pga skader.
" Damelandslaget hadde fine treningskamper i Sverige i romjula. Samarbeidet med Sverige er veldig godt, og det planlegges miniturnering i Vänersborg neste år.
" U-23 er et aktuelt emne i FIB. Norsk deltagelse må avklares og er mest et budsjettspørsmål.
" FIB ønsker norsk deltagelse i World Cup. Denne er veldig ubeleilig for norske lag (for tidlig mht istrening). Hvis turnering blir flyttet i års kalenderen, kan det bli mer aktuelt for norske lag å delta.
" Kretslagsturnering: Jenteklassen gikk på Høvik. Fin turnering. Vinner: Akershus.
" Kretslagsturnering: Gutt gikk på Kleverhagan: Fin turnering med innlagt dommerkurs
( 8 stk aspiranter). Vinner Akershus.
" Siste års gutt på Bergbanen: Fin turnering. Vinner Buskerud
" Siste års smågutt i Sarpsborg: Fin turnering. Vinner: Oslo

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 25.februar.
Øvrige styremøter sesongen 2012/13 avholdes:
18.3, 29.4, 13.5.
Årsmøtet i Bandyseksjonen avholdes på Ullevaal Stadion torsdag 6.juni 2013.
Det tas forbehold om endringer på møtedatoer.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 10. DESEMBER 2012

Bandyseksjonen avholdt sesongens femte styremøte på Ullevål stadion den 10.desember.

Økonomi
Et visst overforbruk på A-landslaget herrer skyldes at VM-forberedelsene høsten 2012 ble dyrere enn antatt, spesielt treningsleiren i Vänersborg siste helgen i august.
Økonomiske tiltak er igangsatt rettet mot VM-kampen på Frogner stadion i Oslo 27.januar.
NBF har inngått ny tre-års avtale med Leta AS som hovedleverandør på utstyrssiden til landslagene.

Norge A - Finland U23 den 14.-16.desember
Arrangementene i regi av Frigg og Ullevål er under kontroll. Det er fremskaffet gunstige priser for overnatting på Thon Hotels og bespisning på Egon for Finland.

Nordisk/ET U19 på Ullern 25.-27.januar
Det har vært avholdt flere møter med teknisk arrangør Ullern IF. Neste møte 17.desember. Gode banefasiliteter på den nye kunstisbanen. Lagene får faste garderober under turneringen. Troppene bor på Haraldsheim. Egen hjemmeside med egen logo og online-rapportering av kampene opprettes over nyttår.

VM´2013: Norge - Belarus, Frogner stadion 27.januar kl 1500
Arrangementet, med Frigg som teknisk arrangør, skal så langt være under kontroll. Kommunen har lovet å reparere resultattavlen og skifte pærer i lysanlegget. Avtale inngått med Frogner Events AS på cathering ifm VIP-arrangementet og middagen i Skøytemuseet for troppene etter VM-kampen. Invitasjoner til VIPs sendes ut på nyåret.
Vedtak billettpriser VM-kamp:
Voksne kr 200, Ungdom 13-16 år kr 100. Barn gratis.

Status landslagsvirksomheten
Alle lag i rute mht gjennomføring av landslags-samlinger, dog med unntak av U16 gutter som etableres etter Jul.

Møte med Buskerud Bandykrets 19.desember
Bandyseksjonen besøker Buskerud Bandykrets 19.desember. Samarbeidsformer og gjensidig orientering er stikkord for møtet i Drammen.

Avd. Bandy i Oslo & Akershus Bandyregion
Forbundet har avholdt møte med to personer fra Oslo som er villige til å sitte i et interimstyre frem til mai 2013. Det jobbes videre med å finne kandidater fra Bærum.

Seriene
Snarøyabanen har is, men det er lekkasje i anlegget. Naturisbanene begynner å komme opp. Klubbene er anmodet om skjerpet beredskap for 2. Juledagskampene.

Resultatservice; Samarbeid NIF og NTB
NIF har kjøpt "Speaker" og utarbeidet en samarbeidsavtale med NTB. Prisliste for resultatservise sendt bandyavisene.

Fra dommerkomiteen
Lars Nygaard orienterte seksjonen om de nye kravene og rutinene for testing av dommerer før internasjonale mesterskap.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 14.januar.
Øvrige styremøter sesongen 2012/13 avholdes:
25.2, 18.3, 29.4, 13.5.
Årsmøtet i Bandyseksjonen avholdes på Ullevaal Stadion torsdag 6.juni 2013.
Det tas forbehold om endringer på møtedatoer.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 5. NOVEMBER 2012

Bandyseksjonen avholdt sesongens fjerde styremøte på Ullevål stadion den 5.november.

Økonomi
Seksjonens budsjett er anstrengt, men så langt under kontroll. De store kostnadene og økonomiske utfordringene er i første rekke knyttet opp mot deltakelse i internasjonale mesterskap, samt Nordisk Mesterskap U19 på hjemmebane og A-landslagets VM-forberedelser, herunder hjemmelandskamper mot Finland 14. og 15.desember.

Mandat Kampinspektør
Det er tidligere opprettet eget kampinstruktørkorps (KI'er). Dette for bl.a å få ned "støyen" rundt innbytterbenk - bane. Det settes denne sesongen fokus på oppførsel på lagbenken. Det er sendt skriv til dommerne og klubbene om dette fokuset.

Seriene
Alle serieoppsettene er pt. klare. De fleste baner klare i løpet av en til to uker.
Det er dårlig med treningstid i Buskerud pga høyt kampantall, og dermed liten tid til trening. Mange dispensasjonssøknader i yngre klasser. Kretsseriene ser "tynne" ut.
Noe som vil påvirke forbundsseriene om 2 til 4 år.

Sanksjonsutmåling 2012/13
Vedtak: Gjeldende retningslinjer fra sist sesong opprettholdes for denne sesongen.

Klubblisens elite
Klubblisenser følges opp av AU. Sekretariatskurs, sees i sammenheng med den opplæring NBF's stab får i Sverige i forkant av VM. Denne staben holder senere kurs for eliteserieklubbene her hjemme.

Orienteringssaker
Bandyseksjonen har avtalt møte med Buskerud Bandykrets i den hensikt å videreutvikle samarbeidsløsninger.
Nordisk Mesterskap/European Student Tournament U19 avvikles på Ullern kunstisbane
25.-27.januar med Ullern IF som teknisk arrangør. Haraldsheim i Oslo er booket for overnatting for gjestende lag.
Jevnaker kunstisbane åpnes 12.12.12. NBF invitert. Mjøndalen og Hamar forespurt om å stille med lillegutter på åpningen.
"Gjøvik Bandyklubb" har fått overlevert 20 køller og baller. Målet denne sesongen er borte- og hjemmekamp mot Hamar old boys.
Forbundet har besøkt Hamar IL og sett på ulike samarbeidsløsninger rettet mot utvidet istid i Vikingskipet i årene fremover.
Sarpsborg BK og forbundet samarbeider om en klubbutviklingsprosess som skal avsluttes på klubbens årsmøte til våren.
Forbundet har invitert tidligere klubber i Telemark til en old boys/veteranturnering 5.januar.
Utviklingskonsulent Andre Hagen holder bandykurs 4. og 5.desember for en klasse idrettsstudenter på videregående i Kristiansund.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 10.desember.
Øvrige styremøter sesongen 2012/13 avholdes:
14.1, 25.2, 18.3, 29.4, 13.5.
Årsmøtet i Bandyseksjonen avholdes på Ullevaal Stadion torsdag 6.juni 2013.
Det tas forbehold om endringer på møtedatoer.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 8. OKTOBER 2012

Bandyseksjonen avholdt sesongens tredje styremøte på Ullevål stadion den 8.oktober.

Økonomi
For Nordisk Mesterskap U19 blir det valgt en billigere overnattingsløsning på Haraldsheim som reduserer kostnadene på et svært anstrengt budsjett.

Oppfølgingssaker
Det er utarbeidet forslag til mandater for anleggskomiteen, jente- og damekomiteen,
samt NM-komiteen.
Protokollen fra Forbundstinget 2012 er hos desisorene for siste gjennomgang.

Seriene
2.div: MIF har trukket sitt lag og Konnerud IL overtar den ledig plassen.
Eierskapet til serietabellene sjekkes opp.

Fra komiteene
Dommerkomiteen:
* Det avholdes møte med forbundsdommerne 25.oktober
* 26 forbundsdommere har i år meldt seg til disposisjon
* Det utarbeides forslag til justerte retningslinjer for kampinspektører
* Laglederkurs skal avholdes

Oppfølging elitelisensen
* Det utarbeides sekretariatskurs, som blir obligatorisk for eliteserieklubbene
* NBF kjøper inn hjertestartere, som blir tilbudt klubbene
* AU følger opp eliteserielisensene for godkjenning

Dommersituasjonen
" Antall dommere er nå på et kritisk lavt antall
" Det kan bli avviklet eliteseriekamper med to dommere
" Det kan bli avviklet divisjonskamper (1.-3.) med kun en dommer
" Det vurderes økte honorarer ved kun en fremmøtt dommer hvis to er oppsatt
" Det jobbes med utveksling av dommere med svenskene etter innspill fra FIB
" Seksjonen forbereder et brev til klubbene angående den prekære dommersituasjonen
" Halvor Hanneborg er engasjert av forbundet for å ta seg av dommerforfall bandy og lisenskontroll bandy og innebandy

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 5.november.
Øvrige styremøter sesongen 2012/13 avholdes:
10.12, 14.1, 25.2, 18.3, 29.4, 13.5.
Årsmøtet i Bandyseksjonen avholdes på Ullevaal Stadion torsdag 6.juni 2013.
Det tas forbehold om endringer på møtedatoer.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 17. SEPTEMBER 2012

Bandyseksjonen avholdt sesongens andre styremøte på Ullevål stadion den 17.september.

Økonomi
A-landslaget virksomhet må justeres noe ned for å holde budsjettet. Utstyrsavtaler for landslagene bør separeres, en for bandyutstyr og en for klær. Det bør vurderes om hvert landslag skal få mulighet til å anskaffe sponsede klær.
Økonomitiltak: En eventuell TV dekning under VM kampen i Norge 27.januar og NM finalen 10.mars, vil kunne gi inntekter.

Forbundstinget 2012: Konsekvenser og oppfølging
Bandyseksjonen må på et tidligere tidspunkt få oversikt over hvem som skal representere seksjonen ved neste forbundsting. Dato for neste forbundsting bør vurderes nærmere, slik at bandyseksjonen får tid til å behandle tingsakene på forhånd.
Forbundstinget vedtok den nye Strategiplanen et tillegg om å opprette et eget Ungdomsutvalg.
Langtidsbudsjettet: Bandyseksjonen må øke budsjettet ca kr 200 000 i tre år fremover.
I første rekke skyldes dette hjemlige internasjonale mesterskap.

Seriene
Eliteserien: Eliteserielisens må snarest utstedes.
Dameserien: Bergen har fått utvidet påmeldingsfrist til 21. september.
1. div: Alt ok.
2. div: To klubber (Øv/H og MIF) er usikre om de stiller lag.
Jenteserien: Klubbene som stiller jentelag inviteres til møte hvor seriemodeller blir diskutert. Seriecup i helgene kan bli en aktuell måte å arrangere på.
Seniorseriene: Dersom lag trekker seg fra seriespill i senior, lager seriekomiteen innstilling på seriemodell til seksjonsstyret.

NM-finaleuka 10-2012 - videre fremdrift
Bandyseksjonen er i forhandlinger med Stabæk IF mht arrangement av finaleuka 2013.
Frogner stadion uaktuell inntil frysekapasiteten er garantert "safe" på ettervinteren.

Fra komiteene
Utdanningskomiteen har planer om sekretariatskurs og laglederkurs for å bedre kamparrangementene.
Seriekomiteen har fått i oppdrag å se på serieordningen for aldersbestemte gutteklasser og starte en ny utredning av serieordningen for seniorklassene. Seriekomiteen er bekymret for få lilleguttlag i Buskerud, spesielt i lillegutt 00. Styret vedtok å åpne for en sammenslåing av Akershus og Buskerud på dette alderstrinnet. Seriekomiteen vurderer den mest hensiktsmessige løsningen når alle påmeldinger er klare.

Landslagskomiteen
Landslagskomiteen skal ha møte med alle landslagsteamene. Alle landslag er i gang med forberedelser. Etablering av U23 lag tas til vurdering i komiteen og sak fremlegges for seksjonsstyret. Landslagskomiteen skal ta kontakt med toppidrettslinja i Drammen mht samarbeid.
Bent Gommerud og Tor Audun Sørensen er AU i komiteen.

Dommerkomiteen:
Pr i dag stiller 23 forbundsdommere som har sagt de skal dømme kamper denne sesongen. En nedgang på 10 dommere fra samme tidspunkt i fjor. Det kan bli 2 dommere pr kamp i eliteserien denne sesongen, som er en konsekvens av få forbundsdommere.
De siste års rutiner mht klubbbesøk for eliteklubber gjøres om. Klubber som ønsker gjennomgang av reglene tar selv kontakt med dommerkomiteen for møte. Dommerkomiteen informerer klubbene om dette.
Det skal avholdes samling i oktober for forbundsdommerne hvor nye regler og fysisk test er på programmet. Det skal utarbeides et eget opplegg mht rekruttering av dommere.
Det skal avholdes dommerkurs i forkant av KOSA Open. FIB-kurs for dommere arrangeres i Sandviken ifm World Cup 9.-13. oktober. Følgende dommere er nominert fra Norge: Hoveddommer Rohit Saggi, meddommere Andre Bergstrøm, Fredrik Bjørseth og Carl Jansson. Delegat/supervisor er Rune H. Jahnsen.
Det vurderes å sende et dommerteam til internasjonal cup i Rättvik denne høsten.
Bandydommernes Forening fyller 30 år 27. september.
Vedtak: Det skal denne sesongen innføres hand-shake før kamper i alle klasser som et ledd i å øke respekten for hverandre.

Dame- og jentekomiteen
Bandyseksjonen skal oppnevne en egen dame- og jentekomite med eget mandat.

Rekrutterings- og utviklingskomiteen
Det er avholdt møter med Frem 31, Sagene IF, Braatt/Kristiansund og Jevnaker IF.
Følgende klubber skal besøkes: Hamar, Gjøvik, Brevik, Bergen, Skien, Arendal og Sarpsborg.

VM 2013 - fra møte i Vänersborg 10.09.12
Norge møter Hvite-Russland søndag 27. januar kl 13.00 i Oslo eller Drammen (Gamle Gress). Norge har ansvar for Hvite-Russland fra ankomst Gardermoen 26. januar til laget er på plass i Vänersborg søndag kveld.

Annet
Forbundet arrangerer et internt seminar for tillittsvalgte den 18.september.
NBF oppretter en bandyavdeling i Oslo og Akershus Bandyregion snarest.
Bandyseksjonen avholder møte med Buskerud Bandykrets i nær fremtid.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 8.oktober.
Øvrige styremøter sesongen 2012/13 avholdes:
5.11, 10.12, 14.1, 25.2, 18.3, 29.4, 13.5.
Årsmøtet i Bandyseksjonen avholdes på Ullevaal Stadion torsdag 6.juni 2013.
Det tas forbehold om endringer på møtedatoer.
KORT FRA FORBUNDSTINGET 2012 -
NYE ÆRESMEDLEMMER

Norges Bandyforbunds 77.ordinære ting ble avholdt på Ullevaal Stadion lørdag 8.september. Det møtte 42 representanter fra seksjonene bandy, hockey og innebandy, samt fra forbundsstyret.
Erik Hansen, Skeid (bildet), ble valgt som ny president etter Ivar Nordberg, Holmlia, som gikk av etter 17 år i forbundsstyret.
Ny visepresident ble Jon Erik Eriksen, Fredrikstad, som avløste
Svein-Erik Hammerstad, Ullern.


Forbundstinget vedtok bl.a nytt lovverk, strategiplaner og langtidsbudsjettet for idrettene bandy, landhockey og innebandy.
Tidligere bandypresidenter Arne Giving, Stabæk og Per Gunnar Løken, Røa, ble utnevnt som æresmedlemmer for sitt lange virke både nasjonalt og internasjonalt.

Bilde: Fv. Avgått President Ivar Nordberg, Æresmedlem Arne Giving, Æresmedlem Per Gunnar Løken og avgått Visepresident Svein-Erik Hammerstad.
HEDERSTEGN PÅ FORBUNDSTINGET 2012

Følgende ble tildelt Hederstegn: Tor Mattsson, Hamar, Jaswinder Pal Singh, Kringsjå, Carl-Otto Evensen, Tunet, Frank Nordseth, NBF og Erik Eriksson, Fjerdingby.

Bildet: Fv. Tor Mattsson, Jaswinder Pal Singh, tidl. bandypresident Ivar Nordberg, Carl-Otto Evensen og Frank Nordseth. Erik Eriksson var ikke tilstede.


DET NYVALGTE FORBUNDSSTYRET 2012-14
Du finner det nye forbundsstyret for kommende to-års periode her: Forbundsstyret 2012-14
Komiteene finner du her: Komiteer
Saksdokumenter til NBFs Forbundsting 2012

Beretning, saksdokumenter, strategisk plan og protokoll fra Forbundstinget i Norges Bandyforbund lørdag 8.september kl.1200 på Ullevål Stadion.

- Beretning 2010-2012 (pdf) -
- Strategisk plan for perioden 2012-2016 (pdf) -
- Ny lov for NBF 2012 - etter ny lovnorm (pdf) -
- Protokoll 2012 (pdf)-

Innkalling til NBFs Forbundsting 2012

Det innkalles til Forbundsting i Norges Bandyforbund lørdag 8.september kl.1200 på Ullevål Stadion

Fristen for å sende forslag som ønskes behandlet av Forbundstinget er 11.august 2012.

- Innkalling (pdf) -

FRA SEKSJONSSTYREMØTET 20. AUGUST 2012

Bandyseksjonen avholdt sesongens første styremøte på Ullevål stadion den 20.august.
På dette første styremøtet for sesongen 2012/2013 ble det satt fokus på etablering av komiteer og utvalg, gjennomgang av årsmøtets vedtak og gjennomgang av prioriterte oppgaver, herunder prosessen for å utarbeide delmål til Bandyseksjonens strategiplan.

Seksjonens mandat og myndighetsområde
Det er nedfelt i Loven at Forbundsstyret er øverste organ for seksjonene mellom forbundstinget hvert annet år.
Seksjonen har faglig, idrettspolitisk og økonomisk ansvar for sin idrett innenfor tildelte budsjettrammer. Seksjonene har ansvaret for aktivitetsplaner og idrettsspesifikke reglementer. Forbundsstyret innehar myndigheten til å ilegge sanksjoner knyttet til disse,
i tillegg til sanksjoner for brudd på NBFs lov.
BS´leder Stein Pedersen, eller utpekt stedfortreder, representerer BS i forbundsstyret.

Komiteer og utvalg
Tradisjonelt utgjøres seksjonens arbeidsutvalg(AU) av leder, nestleder og utviklingssjefen
i forbundets administrasjon. AU er ansvarlig organisasjonsledd mellom styremøtene.
Oppsett for komiteer og utvalg finner du her: adresser

Møteplan
Møteplan for seksjonsstyret frem til årsmøtet 2013 er satt opp og finnes innarbeidet nederst på nettsiden: notiser

Forbundstinget 8.september
Arbeidsutvalget(AU) følger opp; representasjon, forslagene, strategiplan NBF og forslag til ny valgkomite.

Årsmøtevedtakene juni 2012
Oppfølgingssaker: Behandle søknader om elitelisens, strategiplan (utarbeide delmål BS), nytt overgangsreglement, utarbeide spillerkontrakter, sekretariatskurs, anskaffelse av hjertestartere (elite) og kurs, ajourføre kampreglementet, m.m.

Budsjettet
Seksjonens budsjett er stramt, men akseptabelt. Viktigst for å sikre faste inntekter over tid er å generere flere spillere og lag.
Sponsorutvalget møtes i uke 36.

Seriene
Antall påmeldte lag til herreseriene er uendret fra ifjor. Dette betyr per idag 4 divisjoner av 8 lag.
Bergen Bandyklubb sliter med å stille lag i dameserien. En av grunnene er overgang til 9-er bandy på bortekamper. Forbundet holder tett dialog med Bergen de nærmeste uker.

Dommersaker
Oppfølging og utvikling av dommere, samt dommeroppsett blir fokuspunkter for seksjonen også denne sesongen.

NM-finaleuka 2013
NM-finalene avvikles i uke 10. Frogner stadion innehar per idag ikke tilfredsstillende kjølekapasitet. Dette har tidligere år resultert i dårlige isforhold når mildværet har inntredt på ettervinteren. Kommunen har utført og skaL utføre flere tester for å finne feilen, men dette tar tid.
Vedtak: Stabæk IF kontaktes mht forhandlinger om NM-arrangementene 2013.

Fra FIB-møtet 13.-14.juli
På FIB/EC-møtet representerte seksjonsleder Stein Pedersen. Det fremkom at Norge fortsatt regnes som en av hjørnestene i internasjonal bandy. Norge stiller i VM-sammenheng med fem ulike landslag, men FIB ønsker i tillegg Norge med både på U23 og U15. Denne problemstillingen har forbundet vurdert jevnlig og vil fortsatt bli vurdert.
FIB ønsker som tidligere år også norsk deltakelse i World Cup for herrer.
Bandyseksjonen skal gå nærmere i dialog med de norske toppklubbene om dette.
Kontroll av statsborgerskap/representasjonsrett har vært et svakt punkt i VM-sammenheng. Passkontroll skal i fremtiden foretas av FIBs gen.sek. i forkant av VM.

Tillittsmannsseminar 18.september
NBF inviterer samtlige seksjonsstyrer og alle utvalgsmedlemmer til dette seminaret. Nøkkelpersoner fra administrasjonen vil også delta.

Svenske vennskapsklubber
NBF tar kontakt med SBF for å se på muligheter for å utøke klubbutvekslingen mellom norske og svenske klubber på ulike nivåer.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 17.september.
Øvrige styremøter sesongen 2012/13 avholdes:
8.10, 5.11, 10.12, 14.1, 25.2, 18.3, 29.4, 13.5.
Årsmøtet i Bandyseksjonen avholdes på Ullevaal Stadion torsdag 6.juni 2013.
Det tas forbehold om endringer på møtedatoer.
KORT FRA ÅRSMØTET I BANDYSEKSJONEN 2012
På det ekstraordinære årsmøtet i Bandyseksjonen den 21.juni ble Stein Pedersen, Ullern IF, gjenvalgt for to år som leder. Nils Vangdal, Øvrevoll/Hosle, var ikke på valg og fortsetter derav et år som nestleder. Øvrige styremedlemmer på valg fikk fornyet tillitt. Dette betyr at hele seksjonsstyret foregående sesong tar tak et år til for utvikling av norsk bandy.
Det ble vedtatt å utvide spilletiden i dameserien til 2 x 45 minutter. Videre innføres semifinaler "best av tre". Dameserien vil hovedsakelig foregå som 9-er bandy, men det blir tillatt med rinkbandy i Bergen og muligheter for 11-er bandy dersom to klubber er enige om dette.
Årsmøtet vedtok et nytt overgangsreglement med bl.a kortere tidsfrister og lik behandling av spillere over og under 17 år.
Den reviderte elitelisensen fikk konsensus og det samme forslaget til ny visjons- og strategiplan som oversendes forbundstinget i september for endelig behandling.
Regnskapet viste et lite overskudd og Bandyseksjonens forslag til avgifter og budsjett for 2012/13 ble enstemmig vedtatt.
Det samme ble arbeidsplan med seksjonens egen tilføyelse om å etablere en bandyavdeling i Oslo & Akershus bandyregion, samt forsøke å re-etablere bandyen på Gjøvik.
Det ble videre orientert om status i arbeidet for å få bandy med på programmet til ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Et stykke frem og ingen garantier så langt, men det gjøres seriøse fremstøt fra NBF i samarbeid med FIB og i tett dialog med Idrettsforbundet.

Beretningen og saksdokumentene finner du her: Saksdokumenter til seksjonsårsmøte i bandy

Protokollen finner du her: Protokoll 2012
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE BANDYSEKSJONEN -
21. JUNI 2012

Bandyseksjonens årsmøte 7.juni på Ullevaal Stadion ble avbrutt grunnet en mangel i innkallingen ihht Idrettsforbundets lover. Denne mangelen medførte en feil i klubbenes representasjon.
Bandyseksjonen har kalt inn til ekstraordinært årsmøte på Ullevaal Stadion torsdag 21.juni.
INNKALLING
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE - 21. JUNI 2012

Bandyseksjonen avholder ekstraordinært årsmøte på Ullevaal Stadion torsdag 21.juni.

Innkallingen finner du her: Innkalling til ekstraordinært seksjonsårsmøte i bandy

Årsberetningen med alle forslagene finner du her: Årsberetning 2012 (pdf)

Den nye "Visjons- og strategiplan" til behandling finner du her:
Visjons- og strategiplan (pptx)

FRA SEKSJONSSTYREMØTET 26. MARS 2012

Bandyseksjonen avholdt sesongens syvende styremøte på Ullevål stadion den 26.mars.

Kort fra forbundsstyret
Det ble orientert om prosessen videre for et eventuelt OL i Oslo i 2022. Det blir avholdt ekstraordinært ting i NIF på saken 9. juni.
Det vurderes innkjøp av nytt dataverktøy. Gen.sek. vil komme tilbake med mer info.

Landslagsledelser
A- landslagledelsen fra sist sesong fortsetter i 2012/13.
Damelandslagsledelsen for neste to år skal være klart i løpet av våren. Opplegget mht antall samlinger og eventuell utvidelse av dameserien vil også bli vurdert.
Ledelse for U16-troppen (f. 1997) blir oppnevnt i løpet av sommeren.

"Visjons- og strategiplan"
Forslaget til ny Visjons- og strategiplan for forbundet som helhet og seksjonen ble gjennomgått. Forslaget skal legges frem på årsmøtet 7. juni og endelig vedtak skjer på Forbundstinget i september.

Eventuelt
Hockeyfinalen kommende helg vil få besøk av 4. stortingspresident Aktar Chaudry og NIF's president Børre Rognlien.
Hamar kommune har startet planlegging av kunstis på Børstad.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 7.mai.
Øvrige styremøter 2011/12: Etter behov.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 7.juni 2012.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 5. MARS 2012

Bandyseksjonen avholdt sesongens sjette styremøte på Ullevål stadion den 5.mars.

Økonomi
Budsjett/forbruk: Lisenskontroll og lisensiering av siste års lillegutt har medført ca 400
flere bandylisenser, - en økning fra 1538 forrige sesong til drøyt 1900 denne sesongen. Antall samlinger for U17-gutter, damer og herrer har denne sesongen vært høyt, noe som medfører høyere kostnader enn normalt til landslagssamlinger. Spesielt når det legges opp til to is økter per samlingsdag. Fire landslag har reist med fly til internasjonale turneringer, hvilket også medfører store kostnader. Regningene for landslagene betales ut i februar/mars. I løpet av april måned vil de totale utgiftene for seksjonen denne sesongen bli synliggjort.

Organisasjon
A. "Visjons- og strategiplan":
Saken behandles på neste styremøte 26.mars og oversendes NBFs utvalg innen april.
B. Årsmøtet 7.juni:
Det ble fremsatt ønske om etablering av et Lovutvalg, Regelutvalg, høyere avgifter i protest- og ankesaker, behovet for lagslisens, revidere overgangsreglementet, samt kravene til elitelisensen. Forslagene forberedes til neste styremøte 26.mars.

Fra Forbundsstyret
-Organisasjonsutvalget:
Viktig å få kretsene opp å stå, samt sette klare grenseskiller mellom forbund og krets sine ansvarsområder. Dessuten få etablert en bandyavdeling i Oslo & Akershus bandyregion, noe også hockey skal gjøre. Organisasjonsmessig ligger dette klart, men det må etableres et styre for bandyavdelingen bestående av personer fra både Oslo og Akershus.
- Felles trenerløype:
Arbeid igangsatt med å bygge en felles trenerløype for alle NBF-idrettene. Roger Jarnes med i NBF-utvalget fra Bandyseksjonen (BS).
- Off.tilskudd:
Ifølge gen.sek. Tomas Jonsson vil de offentlige tilskuddene ligge på omtrent samme volum i 2013 som for 2012.
- Nytt datasystem:
Forbundet vurderer å investere i et nytt datasystem til en kostnad av ca. 1 MNOK

Seriene
A: Kort om gjennomføringen av årets seriespill:
Sarpsborg sendt inn formell protest etter 5.semifinale i elite mot Solberg. En eventuell omkamp må spilles onsdag 7.mars.
I en kvalkamp mellom Ready 2 og Haslum ble det spilt sudden death i stedet for å ta straffer. (Ettertid: Dette fikk ikke noen betydning for opprykk/nedrykk).
Det er innkommet reaksjoner på oppsett av hjemmekamp i damenes semifinaler, da en av de to best plasserte lagene i serien ikke fikk hjemmekamp. Videre var det satt av for mange dager mellom de to ulike semifinalene. Det kom også kraftige reaksjoner fra både Stabæk og N.Sande da seriepokalen til damene ikke ble delt ut på "seriefinalen". Forbundet har sendt klubbene en forklaring.
N.Sande avlyste siste kvalkamp uten tillatelse fra forbundet. De mente siste kamp ikke hadde noen betydning, men forbundet må ha en fullstendig rangering av lag. Dette fordi lag kan trekke seg neste sesong, noe som kan skape problemer mht hvilke lag som skal tilbys eventuelle opprykk.
Forslag: Det må til Årsmøtet i juni vurderes nye og komplette regler for rangering av lag.

B. NM-finaleuka 10-2012 på Stabekkbanen:
Avtale inngått tidligere med arrangørklubb Stabæk IF. De ulike oppgaver er fordelt. Forbundet sender info til media og oppdaterer hjemmesidene med stoff om finalelagene og oppsett for alle finalekampene, herunder dommere og KI og statistikk. Representasjonsoppgaver for utdeling av premier og medaljer blant BS-medlemmene ble fordelt. Lars Nygaard følger opp sending/streaming av NBF-TV fra alle finalekampene.
Dette blir to-kamera-produksjon.

Orienteringssaker
A: Kort fra alle internasjonale turneringer 2012:
A-herrer fortsatt i A, men slet mot USA i kampen om å beholde plassen i A-puljen. Damelandslaget ble sist av seks lag. Tapte tre kamper med et mål. U19 gutter tok en etterlengtet bronse i VM i Pori. Foruten å slå Finland to ganger, spilte laget jevnt med de senere VM-vinnere Russland (1-2). U17 gutter klarte ikke målet om bronse, da de hadde problemer med Finland. Laget spilte imidlertid jevnt med både Sverige (2-3) og Russland (3-4). U17 jenter stilte med et meget ungt lag i Nora og Nordisk mesterskap. Klarte en uavgjort mot Finland i et av dobbeltoppgjørene, men tapte de øvrige kamper med mange mål. Scoret til sammen 1 mål på fire kamper.

B: Kort fra FIB-Kongressen i Almaty 3.februar:
På Det Internasjonale Bandyforbundets (FIB) kongress i Almaty, fikk Norges Bandyforbund (NBF) mandat til - i samarbeid med FIB - å jobbe for få bandy inn på programmet under ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Noe idrettspresident Børre Rognlien støtter.
Kjell Hovland Olsen, som har sittet i executivkomitèen i FIB siden 1996, ble takket av og hedret. Ny norsk representant blir leder av Bandyseksjonen, Stein Pedersen. Russeren Boris Skrynnik ble gjenvalgt som president for fire nye år. Japan og Afghanistan ble formelt tatt opp som nye medlemmer i FIB, som har vokst til over 20 nasjoner. Japan arrangerer de asiatiske vinterleker i 2017 - med bandy på programmet. Almaty, som hadde bandy med under asia-lekene i fjor, blir hovedsete for utviklingen av bandy i Asia.
VM 2013 spilles i Vänersborg. En kamp legges til Göteborg, mens Norges åpningskamp spilles i Drammen eller Oslo. Norge holdt som kjent plassen i A-puljen, mens USA rykket ned. Hviterussland rykket opp i A-puljen og kan bli en tøff oppgave for Norge i 2013. Estland rykket opp i B.

C: Kort fra møtene i FIB/Womans Com. i Irkutsk 23. og 25.februar:
Komiteen ledes av Mikael Sandberg fra USA. Nils Vangdal fra Norge kom inn som medlem sammen med Vladimir Matienko, Russland, og Jani Lahtinen, Finland. Det jobbes for å få med representanter fra Sverige, Kazakhstan, Ungarn og Canada. Finland skal vurdere å arrangere VM damer 2014. Sverige arrangerer VM U17 jenter i 2013. Tid og sted klart i løpet av våren. Norge eller Kazakhstan kan være aktuelle som arrangører for VM U17 i 2015. Det ble diskutert mulighetene av en "Super-cup" for damene i sesonger mellom VM. En idé som fremkom fra USA var med mixede landslag. Norge orienterte om status for arbeidet med å få bandy for U17 gutter og jenter med i de vinterolympiske lekene på Lillehammer i 2016. Det ble avholdt to møter i FIB/Womans Com. i Irkutsk. Det første et rent komite-møte. På det siste møtet ble nasjonene invitert til å ta med spillere. Norge stilte med Beate Bjølgerud. Her ble det "brain-stormet" rundt dame- og jentebandyens videre utvikling, muligheter og eventuelle tiltak nasjonalt og internasjonalt. Leder Mikael Sandberg følger opp prosessen.

Eventuelt
Dommerproblematikk:
Flere dommere har trukket seg fra sluttspillet, da de finner det ubehagelig å dømme disse kampene. Dette er et stort tankekors som må tas alvorlig!!
Bandyseksjonen skal jobbe mer med å spre gode holdninger ovenfor dommernes innsats, samt motivere for dommergjerningen.
VM´2013 herrer:
IFK Vänersborg, FIB og SBF innstilt på at Norges åpningskamp i VM søndag 27.januar spilles i Norge. Det jobbes også med en VM-kamp nr. 2 i Sarpsborg mandag 28.januar.
NBF har avholdt to møter med Stig Bertilsson i IFK om saken. Avtale skrives i løpet av
noen uker.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 26.mars.
Øvrige styremøter 2011/12: 23.april, 14.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 7.juni 2012.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 16. JANUAR 2012

Bandyseksjonen avholdt sesongens femte styremøte på Ullevål stadion den 16.januar.

Økonomi
Landslagenes forbruk så langt iht budsjett. Det er brukt noe i overkant på posten utvikling.

Organisasjon
Seksjonens representanter har "spilt" inn synspunkter og merknader til den nye "Visjons- og strategiplan".

Opprette bandyavdeling i Oslo & Akershus bandyregion:
I bandyregion er det organisatorisk sett avsatt plass til bandy. P.t. er det kun innebandy som er representert. Seksjonsstyret er enig om at det er viktig å få på plass nevnte bandyavdeling, slik at klubbene har et fora med lokal forankring og hvor en kan samkjøre sine ønsker opp mot lokale IR, særkrets og kommunen. Seksjonen vurderer å samle ledere i klubbene i Oslo og Asker/Bærum under NM-uken for å avstemme interesse og vilje, alternativt ta saken opp på årsmøtet i juni. Seksjonsstyret skal også i tettere dialog med Buskerud Bandykrets.

NM-organisasjon 2013
Forslag til ny NM-organisasjon fremlegges seksjonsstyret for godkjenning på neste styremøte 5.mars.

Elitelisensens og krav, sanksjoner
Arbeid med revisjon av Elitelisensen er kommet godt igang. Foruten krav, dreier det seg også om hvilke sanksjoner som skal gjelde hvis krav ikke innfris.

Seriene
Serieavviklingen går greit. Seriekomiteen har kontroll over de få hengekampene.

Fra Utdanningskomiteen
Statistisk sett har ca 10% av medlemsmassen deltatt på ulike kurs. "Power-skating" topper med meget stor deltakelse. Trenerkurs burde hatt større oppslutning.

Fra Landslagskomiteen
Troppene for herre-, junior- og guttelandslaget er uttatt. Jenter U17 og damelandslaget har fortsatt noe tid igjen til troppene skal tas ut. Det har vært avholdt mange samlinger for alle landslagene. Gode tilbakemeldinger fra samtlige lederteam. Arbeidet med å skaffe lagledere for neste års tropper er startet.

Utviklingskomiteen
Kurskompendium for bandyskoler er "litt" forsinket pga sykdom.
Komiteen har vært i kontakt med Brevik, Frem 31, Asker og Hamar. Kurs avholdt i Sarpsborg og meget tett oppfølging av Sagene. Gjøvik skal kontaktes.

Kort fra kretslagsturneringene 14.-15.januar
Fra Hauger (96 og 97): Flott arrangement og gode tilbakemeldinger på dommerne.
Fra Ullevål (95): Flott arrangement og fine forhold. Stort sett grei dømming.
Fra Høvik (96-98): Flott arrangement, gode isforhold.
Generelt: Bilder av vinnerlagene vil bli lagt ut på nettet. Det vurderes å ha kretslagssamlinger i Vikingsskipet på Hamar i oktober neste sesong.

FIB-Kongressen i Almaty 3.februar
AU får fullmakt til å fatte vedtak på vegne av NBF. AU plukker ut kandidater til verv i FIB på vegne av NBF. Viktig at Norge påtar seg oppgaver i fellesskapet. Stein foreslår som medlem i FIB/EC. Nils i FIB/Womans Com.

Status Olympiske vinterleker for ungdom på Lillehammer 2016
Bandyforbundet er i god dialog med NIF ved President Børre Rognlien og prosjektleder Magnus Sverdrup som støtter vår sak. De tar initiativ til et møte med IOC-delegat Gerhard Heiberg. NBF legger frem sitt forslag til mandat på FIB-Kongressen i Almaty 3.februar.

Eventuelt
Det bør samles inn info fra spillere, ledere, trenere og støtteapparat, for å avklare hva jentene/damene er opptatt av, slik at trener, leder, støtteapp., klubb og forbund kan bli bedre til å tilrettelegge aktivitetene for jentene/damene. Vi må dessuten ha fokus på å hente opp jenter 17 år og eldre til damelandslag, for å forberede et generasjonsskifte.
Vi må også arbeide mer for å få jenter til å starte med og fortsette med å spille bandy.
Søknad om støtte til keeperskole innkommet fra Ready. Adm utformer svarbrev, som godkjennes av AU før det blir sendt.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag .mars.
Øvrige styremøter 2011/12: 26.mars, 23.april, 14.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 7.juni 2012.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 5. DESEMBER 2011

Bandyseksjonen avholdt sesongens fjerde styremøte på Ullevål stadion den 5.desember.

Økonomi
Bandyseksjonens forbruk er så langt iht budsjettet.

Organisasjon
Innspill til arbeidet med "Visjons- og strategiplan" i Bandyseksjonen og NBF sentralt:
Vedtak: Det settes ned et utvalg fra bandyseksjonen bestående av Nils Vangdal, Hanne Werner og Tor Audun Sørensen. I tillegg inngår Nils Vangdal i forbundets sentrale NBF-utvalg.

Utkast NM-organisasjon 2013
NM-kommiteen lager et forslag til en fast NM-organisasjon som vil fremlegges Seksjonsstyret for godkjennelse. Det tas sikte på å etablere en ordning hvor en klubb inviteres med, enten fast eller på rullering/anbud. Det tas sikte på å bruke Frogner stadion i fremtiden. Tilstandsanalysen på Frogner stadion må legges til grunn før det bestemmes om Frogner blir valgt som arena.

Elitelisensen, herunder sikkerhetskrav
Det er startet et arbeid for å få oversikt over status på de enkelte banene som eliteklubbene bruker. Hensikten er å evaluere de ulike kravene til elitelisensen. Det tas sikte på å behandle en revidert elitelisens på kommende årsmøte.

Seriene
Seriekomiteen har god kontroll over serieavviklingen, men det har oppstått en del vanskeligheter med isbanene pga mildvær.
Det er denne sesongen fremmet mange søknader mht dispensasjon for overårige.

NM-finaleuka 10-2012 og 2013
Stabæk IF har påtatt seg arrangementet for 2012 og bandyavdelingens nye leder Knut Hole er leder av den lokale NM komiteen.
Det tas sikte på at NM-finaleuka 2013 skal avvikles på Frogner stadion. Dette beror i første rekke på kjøleanleggets beskaffenhet. Det kan være aktuelt å gå ut til klubbene med anbud på finaleuka dersom Frogner stadion skulle bli uaktuell for 2013.

Lisenskontroll - varsling - gjennomføring
Forbundsstyret har stilt krav om omfattende lisenskontroll for alle forbundets idretter. Alle kampskjemaer i bandy blir kontrollert gjennom sesongen.

FRA KOMITEENE
Seriekom.:
Er igang med å evaluere det aldersbestemte seriespillet både på gutte-og jentesiden.
Landslagskom.:
Samtlige landslag er godt igang med samlinger og fungerer organisorganisatorisk bra. Reiser til internasjonale turneringer er bestilt og under god planlegging. For A-landslaget legges det opp til to pressekamper denne sesongen, da det er vanskelig å fremskaffe svenske motstandere.
Økonomikom.:
Sponsormuligheter sjekkes både i Norge og utenlands. Viktig å etablere kontakt med beslutningstakere i de ulike firmaene.
Utviklingskom.:
Det arbeides med å lage en mal på hvordan starte og gjennomføre bandyskole. Denne skal legges ut på forbundets hjemmeside. Det er et mål å etableres bandyskoler på steder og i klubber som idag ikke har dette tilbudet. Klubber som arrangerer aldersbestemte 11-er cuper støttes økonomisk av forbundet etter visse søknadskriterier.
Anleggskom.:
NBF samarbeider med NSF på kunstisanlegg. Det skal utarbeides en konkret plan for hver av de prioriterte anleggene i samarbeidsprosjektet. Anleggsprosjekter som faller utenfor NBF/NSF sitt samarbeid følges opp nøye etter behov.
Bandyforbundet har styreplass i Valle Hovin-prosjektet og følger dette tett. VIF-arena kan være en katalysator for fremdriften av skøytehallen. Finansieringen av tak over nye Valle Hovin er den største utfordringen. For tiden foregår reguleringarbeidet av både fotball- og skøytearenaen.
Dommerkom.:
Antall aktive dommere er blitt redusert i løpet av forvinteren. Dette skyldes bl.a skader og sykdomsforfall, samt prioritering av sivile gjøremål. Dommersituasjonen er anstrengt.
De reviderte reglementene ligger ute flere steder på nettsidene.
Det avventes fra FIB i hvilke internasjonale oppdrag Norge skal stille med dommere og kampinspektører.
LiveBandy:
2.Juledagskampene kan gi en mulighet for å streame en elitekamp, men foreløpig laber interesse fra klubbene.
Det testfilmes gjennom sesongen for å sjekke hvilke baner som egner seg best for TV-streaming. Flere arenaer mangler bredbåndslinjer for dette arbeidet, herunder Stabekkbanen (NM-finalen).
Utdanningskom.:
Kretsdommerkurs (trinn 3) arrangeres i Drammen 27. desember. Barne- og ungdomstrenerkurs avlyst pga liten påmelding. Det har vært gjennomført klubbesøk/ trenerkurs i Sarpsborg. Det er hittil avholdt 7 kurs i power-skating. 8 deltakere på trenerkurset med svenske Per-Erik Saikoff. Trenerkurs ifm Pressekampen vurderes.

Olympiske vinterleker for ungdom på Lillehammer 2016
Det arbeides fra bandyseksjonen og forbundet sentralt for å få bandy med på programmet i en eller annen form i Ungdomslekene på Lillehammer-området i 2016. Vi har god kontakt med Idrettsforbundet som støtter vår sak (Pres. Børre Rognlien). FIB er positive. Neste steg er å få til et møte med IOC-representant Gerhard Heiberg, helst før FIB-Kongressen i Almaty 3.februar.

VM Bandy 2013 vest-Sverige og Norge
Fredag 9.desember avgjør SBF hvor i Sverige VM´2013 skal arrangeres. Hvis Vänersborg blir valgt, har de foreslått ovenfor NBF at Norges åpningskamp spilles i Norge. NBF er positive til idéen og jobber videre med saken.

Eventuelt
Serieavgiften i Buskerud for 2010-2011 er nå etterfakturert og saken avsluttet.
Det er ikke avholdt årsmøte i Buskerud bandykrets de to siste årene. Adm sjekker opp.
Speaker.no: Flere klubber kommer ikke inn på sidene. Adm sjekker opp saken.
Ny nettversjon av dommerrapport utarbeides. Denne rapporten blir sendt direkte til jus@bandyforbundet.no
Kretslagsturneringene: Tid og sted bestemt forlengst, men en rekke andre, nødvendige forhold er uklart. Adm og AU følger opp kretslagsturneringene og administreringen av disse.
Kretsene har en stadig viktigere rolle i idretten, ikke minst innenfor anlegg. Derfor er det viktig at bandyen fungerer godt i særkretser lokalt.
Det er kommet invitasjon fra Norsk Toppbandy på møte med Seksjonsstyret. Stein Pedersen , Nils Vangdal og Bent Gommerud møter.
Valgkomiteen forespørres om den vakant plassen, forbeholdt en kvinnelig representant, er fylt opp.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 16.januar.
Øvrige styremøter 2011/12: 5.mars, 26.mars, 23.april, 14.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 7.juni 2012.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 24. OKTOBER 2011

Bandyseksjonen avholdt sesongens tredje styremøte på Ullevål stadion den 24.oktober.

Fra Forbundsstyret
Marianne Thalberg informerte om arbeidet med den nye visjons-og strategiplan, som nå er gitt aksept av Forbundsstyret.
Visjonen er: "Best på samspill"
Verdier: Samarbeid, Engasjement, Spilleglede
Hovedmål: Det skal være gøy!
Bandyseksjonen begynner nå arbeidet med egne strategier og mål. Arbeidet skal være ferdig i løpet av mai og blir lagt frem på årsmøtet i juni. Det totale konseptet for alle våre idretter legges frem på forbundstinget i september 2012.

- Statsbudsjettet fører til mindre overføringer til idrettene. Kan bli et problem for NBF på lengre sikt.
- NBF's logo tillates ikke benyttet på klubb-tøy. Logoen skal være begrenset til NBF's egen profilering.
- Avklaring fra NIF-lovutvalg vedrørende avstemningsregler (ref. Bandyseksjonens årsmøte 2011):
NBF vil etterfølge NIF's lovutvalg sin vurdering av hvordan avstemming skal foretas. Disse reglene er allerede innført og benyttet ved NBF's ekstraordinære Forbundsting i år. NBF's administrasjon har meddelt dette til klubbene via brev og e-post.

Økonomi
Bandyseksjonens forbruk er så langt iht budsjettet. De store reiseutgiftene for landslagene forfaller til betaling i februar, men også her har forbundet rimelig kontroll.

Årsmøtesak 2011: 8.2.3 Gitter
Lars Nygaard orienterte om vedtak på siste årsmøte, samt de nye FIB reglene. De som skal bruke ansiktsbeskyttelse er spillere født 1992 eller senere. ( "All players at junior age or younger shall use face protection. Players going from junior to senior shall continue face protection").
Seksjonsstyret ba administrasjonen sjekke med NBF's forsikringsselskap angående gitter/alder. Hvorvidt denne eventuelle endringen vil få betydning for dekning i polisen. Seksjonsstyret ba administrasjonen kvalitetssikre at nytt godkjent utstyr er tilgjengelig i markedet, før regelen iverksettes. Dersom ovennevnte medfører at endringen blir vedtatt, ber seksjonsstyret administrasjonen så snart som mulig informere klubbene skrftlig om endringen i regelverket, samt hvilket utstyr som anbefales og hvor man kan få kjøpt dette.

Årsmøtesak 2012: Avmeldingsfrister lavere divisjoner.
Konsekvenser for lag som trekkes etter fristen og eventuelt flyttes til andre divisjoner:
Seksjonen er av den oppfatning at påmeldings-/avmeldingsfrister i de ulike seriene må differensieres og avstemmes, slik at lag på alle nivåer kan sanksjoneres etter regelverket.
Saken oversendes i første omgang til seriekom, som bes komme med betenkning/forslag til endring.

Seriene
Oppsettet for seriene bør sendes ut snarest. Spørsmål rundt dameserien fra Bergen BK, dobbelt eller trippel serien må avklares. Spørsmål rundt Frigg i jenter født -97, må avklares.

NM-finaleuka 10-2012 - status og videre fremdrift.
Det avklarerer med Stabæk IF om de påtar seg ansvaret for finalearrangementene.

Landslagskomiteen
Landslagssjef Bent Gommerud redegjorde for de ulike landslagene. Trenere og støtteapparat er nå komplett på alle lag. Alt ser greit ut og driften i "rute".

Rekruttering og utvikling
Det skal gjøres fremstøt mot Gjøvik og Grenland, for å se på muligheten av å reorganisere bandymiljøet. Askim i Østfold bør sjekkes, samt Tåsen og Sagene i Oslo. Frem 31 og Asker i Akershus er kontaktet mht klubbesøk i bandy.
Bandyskoleperm skal utarbeides. En hjelp i å etablere bandyskoler. Har noen en bandyskole-sponsor?

Dommerkomiteen
Det har vært avholdt to kurs m/teori og regeltest for dommerne her hjemme. Norske dommere har vært med i World Cup, med god tilbakemelding. FIB kjører mix dommertrioer i år. Dvs dommere fra flere land i en trio. Hoveddommer skal være lagsnøytral, de to andre kan tilhøre de deltagende lag. Dommerkomiteen kan tenke seg å prøve metoden i norsk bandy. Dommerkomiteen vil be FIB om å ta opp språktest. Alle dommere må kunne snakke engelsk. Dommerkomiteen holder på å gjennomføre klubbesøk, hvor nye regler og fokusområder gjennomgås.
Det er 7 elitedommere flere enn i fjor. Flere klubbdommerkurs er i gangsatt. Kretsdommerkurs blir avholdt i romjula i Drammen. Eget opplegg for dommere i Trondheim og Bergen.

Utdanning
Denne sesongen settes det fokus på power-skating. Flere kurs skal avholdes. Tidligere A-landslagstrener Per Erik Saikoff skal ha kurs i treningsmoodeller og øvelser for trenere på Bergbanen i november.

Anlegg
Det er laget ny "fane" på hjemmesiden, med link til Norconsult. Alle kunstisanlegg blir her nevnt, de vi har, de som planlegges og de som er er under prosess/bygges.

Annet
NBF har opprettet e-post adressen "juss@bandyforbundet.no". Det må avklares hva denne skal benyttes til og hvem som skal ha tilgang til adressen. Deretter informeres klubbene og dommere. Adressen er felles for alle idrettene i NBF.
Lisenskontroll gjennomføres de første serierundene for alle aldersgrupper. Administrasjonen skal i god tid i forkant varsle klubbene om kontrollen, både på nett og i brev/e-post.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 5.desember.
Øvrige styremøter 2011/12: 16.januar, 27.februar, 26.mars, 23.april, 14.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 7.juni 2012.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 12. SEPTEMBER 2011

Bandyseksjonen avholdt sesongens andre styremøte på Ullevål stadion den 12.september.

Økonomi
A-landslagets VM-deltakelse i Alma Ata, Kazakhstan gir økonomiske utfordringer grunnet dyre flybilletter, samt visumkostnader. Øvrig internasjonal deltakelse og andre aktiviteter er foreløpig i tråd med budsjettet.

Årsmøtevedtakene 2011, konsekvenser og oppfølging
Vedtatte regler fra Bandyseksjonens årsmøte 2011 implementeres i sesongens utgave av Kamp- og spillereglement. FIB har i etterkant vedtatt noen nye spilleregler. Her må det noen avklaringer til for bl.a annet bruk av hel ansiktsmaske/gitter for utespillere.

Instruks for valgkomiteen
Det er utarbeidet felles instruks for alle valgkomiteene i NBF. Bandyseksjonens valgkomite skal selv oppnevne et kvinnelig medlem. Dette iht vedtak på årsmøtet 2011 for perioden frem til årsmøtet 2012.

Seriene
- Mange søknader om bruk av "under/overårige" spillere for å kunne stille lag.
- Mange lag som benytter Marienlyst gir en utfordring mht kamp- og treningstider.
- Forholdene på Risenga i Asker må avklares.
- Spillermodeller diverse klasser vil bli bestemt på seriekomiteens første møte.
- Dameserien virker stabil med seks lag. I jenteklassen er det flere påmeldte lag som kan resultere i en liten serie.
- Veteran 50+ har likt antall påmeldte lag som i fjor. Old boys økes med et lag.
- I aldersbestemte klasser gutter er det påmeldt tre færre guttelag, kontra i fjor på samme tidspunkt. Fire færre småguttelag og et juniorlag mindre.

NM-finaleuka 2012
Det går i retning av at finaleuka 2012 spilles på Stabekkbanen i uke 10. Avklares i nær fremtid.

Landslagsvirksomheten
A-landslaget har kommet godt igang under ny forbundskaptein Espen Tho sin ledelse.
Mats Eriksson (Edsbyn, Mjøndalen, Drammen, N. Sande) blir ny forbundskaptein for damelandslaget. Øvrige ledere i teamet blir klart i løpet av kort tid. Aldersbestemte landslag kommet godt igang på både gutte- og jentesiden. Det jobbes med å finne ledelse til U16-gutter.

Anlegg
Voldsløkka kombinerte (land-)hockey-/kunstisbane nærmer seg realisering. Ullern kunstisbane skal bli klar denne høsten. Bogstad blir trolig naturisbane kommende sesong, men det jobbes godt for at kunstisbanen skal være klar 2012/13. Forbundet involvert med prosjektet kunstis på N.Åsen (Skeid). Det jobbes godt for saken på Haslum. Bandyforbundet jobber sammen med krefter fra skøytemiljøet i Oslo for å realisere tak over Valle Hovin. Bandyseksjonen er av den oppfatning at i både Trondheim og Bergen er det særdeles viktig for sporten å få realisert kunstisbaner hvor det kan spilles bandy. Fremdriften for en kunstisbane i Fredrikstad er også i siget.
I Drammen er det 29 lag som tilhører Marienlyst kunstis, foruten bedriftsidrett, skøyteklubb og publikum. Positiv utfordring.
Det skal opprettes en egen fane på forbundets nettsider for anlegg. Status på alle kunstisanlegg som er under planlegging, prosjektert, på kommuneplaner osv, skal legges inn her sammen med fagstoff.

Dommerkomiteen
Det har meldt seg 39 forbundsdommere denne sesongen. Hvilket er 7 flere enn ifjor. Forbundsdommerne skal gjennom både løpetest og regeltest i nær fremtid.

Media-utvalget
Utvalget skal ha møte med Utviklingsavdelingen for å lage en arbeidsplan mht utvikling av NBF-TV.

Rekrutterings- og utviklingskomiteen
Søknad om støtte til gutte-turnering 10.-11.12 fra Snarøya:
Vedtak: Komiteen lager innstilling på fordeling til ulike stønadsberettigede tiltak. Prinsipper avklares. Utvalget innstiller til seksjonens arbeidsutvalg(AU).

Strategiseminar; Randsvangen 23.-24.september
Forbundets tidligere vedtatte strategier og bandyseksjonens visjon og strategiplan brukes som grunnlag for work-shop på Randsvangen. Forbundstyret nedsatt et eget utvalg som er ansvarlig for å utarbeide et forslag til nytt og mer oversiktelig konsept for visjons- og strategiplan som omfatter hele forbundet og de tre seksjonene. Bandyseksjonen skal være godt representert på Randsvangen.

Klubblisens
Lisensutvalget har innstilt på at alle eliteklubbene skal få lisens.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 24.oktober.
Øvrige styremøter 2011/12: 5.desember, 16.januar, 27.februar, 26.mars, 23.april, 14.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 7.juni 2012.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 22. AUGUST 2011

Bandyseksjonen avholdt sesongens første styremøte på Ullevål stadion den 22.august.
På dette første styremøtet for sesongen 2011/2012 ble det satt fokus på etablering av komiteer og utvalg, gjennomgang av årsmøtets vedtak og gjennomgang av prioriterte oppgaver. Nye styremedlemmer ble satt inn i styrets arbeidsform, oppgaver og plikter.

Seksjonens mandat og myndighetsområde
Det er nedfelt i Loven at Forbundsstyret er øverste organ for seksjonene mellom forbundstinget hvert annet år.
Seksjonen har faglig, idrettspolitisk og økonomisk ansvar for sin idrett innenfor tildelte budsjettrammer. Seksjonene har ansvaret for aktivitetsplaner og idrettsspesifikke reglementer. Forbundsstyret innehar myndigheten til å ilegge sanksjoner knyttet til disse,
i tillegg til sanksjoner for brudd på NBFs lov.
BS´leder Stein Pedersen, eller utpekt stedfortreder, representerer BS i forbundsstyret.

Komiteer og utvalg
Tradisjonelt utgjøres seksjonens arbeidsutvalg(AU) av leder, nestleder og utviklingssjefen
i forbundets administrasjon. AU er ansvarlig organisasjonsledd mellom styremøtene.
Oppsett for komiteer og utvalg finner du her: adresser
Komitéledere skal utarbeider forslag til årshjul for sin komité til neste styremøte 12.sep.
Møteplan for seksjonsstyret frem til årsmøtet 2012 er satt opp og finnes innarbeidet på nettsiden: notiser

Forbundets sanksjonsutvalg
På ekstraordinært forbundsting den 18.juni ble det opprettet et felles Sanksjons- og protestutvalg for alle våre tre idretter (bandy, innebandy, hockey).
Mandat:
Sanksjonsutvalgets oppgave er å behandle og avsi sanksjoner i tråd med forbundets sanksjons- og protestreglement og øvrige regelverk.
Rammer for utvalgets arbeid: Utvalget foreslår nærmere rammer og rutiner for utvalgets arbeid. Utvalget sender sitt forslag til Forbundsstyret for godkjennelse.

Forbundsstyret oppnevnte følgende medlemmer til sanksjonsutvalget:
Erik Strømme, Stabæk, leder
Kjell Øiestad, Snarøya, nestleder
Kjell Borgesen, Drafn, medlem
Halvor Hanneborg, Tåsen, medlem
Sverre Lund, Bækkelaget, medlem
Øyvind Toft Larsson, Holmlia, medlem
Sekretær Kim Jørstad, NBF adm.

Forbundets organisasjonsutvalg
Forbundsstyret har oppnevnt et organisasjonsutvalg, hvor Bandyseksjonen er representert. Således ikke nødvendig med eget organisasjonsutvalg i Bandyseksjonen.
Mandat:
" Vurdere NBF's politiske organisasjon og oppbygning."
" Vurdere hvordan organisasjonen kan bygges slik at samarbeidet forbund/krets blir mest mulig effektivt."
" Vurdere dagens inndeling av kretser, fastsette kriterier for opprettelse og opprettholdelse av kretser."
" Vurdere om Seksjonsstyret i sin nåværende form, herunder deres myndighetsområde er den organisasjonsform som tjener NBF på best måte."
Utvalget leverer sin innstilling til Forbundsstyret.

Forbundsstyret oppnevnte følgende medlemmer til organisasjonsutvalget:
Jan Hagen, Tunet,leder
Svein-Erik Hammerstad, Ullern, medlem
Rebekka Bondesen, Bygdøy/Monolitten, medlem
Rune Røkke, Gjelleråsen, medlem
Gunnar Olsen, Øråsen, medlem
Hilde Huseby Martinsen, Lillehammer, medlem
Nils Vangdal, Øvrevoll/Hosle, medlem
Jamil Malik, Oslo Sportsklubb, medlem
Generalsekretær Tomas Jonsson er sekretær for utvalget

Bandyseksjonens årsmøte 2011
SAK 8-1-7: Forslaget om tredobbel serie i elite fra Stabæk falt med kun 26 stemmer for av totalt 47 stemmeberettigede. Endring av kampreglementet krever 2/3-flertall. Imidlertid ble det på årsmøte stilt spørsmål vedrørende regler for selve stemmegivingen og blanke stemmers funksjon. Dette iht NIFs reglement for lovendringer.
Saken er etter innspill fra Stabæk til behandling av NIFs juridiske avdeling.
For øvrige vedtak henvises til protokoll fra Årsmøtet som du finner her: Protokoll 2011

Økonomi
Det store usikkerhetsmomentet på kostnadssiden ift det årsmøtevedtattet budsjettet er reisen til VM herrer som finner sted i Almaty ultimo januar 2012.
For øvrig god kontroll på øvrige kostnader.

Seriene og finaleuka 2012.
Økning med 4 senior lag kommende sesong; Strømsgodset, N.Sande 2. lag, Konnerud og NTNUI (Trondheim). Disse nye lagene tilgodesees med ½ påmeldingsavgift.
To lag i 1.-2. div. er usikre mht deltagelse.
Det mangler en del påmeldinger i aldersbestemt klasser (sen tilbakemelding fra klubbene).
Damelag er status Q fra i fjor.
Bandyseksjonen tilbyr Stabæk å arrangere finaleuka 10-2012. Klubben fyller 100 neste år. Frogner stadion i Oslo vurderes fra 2013.

Klubbesøk
Bandyseksjonens ledelse har i vår gjennomført besøk i eliteklubbene. Dette har bidratt til økt kommunikasjon og ble ønsket velkommen av klubbene. Seksjonen tar sikte på at også 1.div. klubbene skal avlegges besøk inneværende sesong.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 12.september.
Øvrige styremøter 2011/12: 10.oktober, 7.november, 5.desember, 16.januar, 27.februar, 26.mars, 23.april, 14.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 7.juni 2012.
BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE - 9. JUNI 2011
Bandyseksjonens årsmøte ble avholdt på Ullevål stadion torsdag 9.juni.

Innkallingen finner du her: Innkalling til seksjonsårsmøte i bandy

Saksdokumentene finner du her: Saksdokumenter til seksjonsårsmøte i bandy

Protokollen finner du her: Protokoll 2011
Ekstraordinært Forbundsting

Lørdag 18.juni 2011 ble det avholdt et ekstraordinært Forbundsting i Norges Bandyforbund.

Sakene som ble behandlet var endringsforslag i lov for Norges Bandyforbund om myndigheten i sanksjonssaker og tilhørende endringer i Sanksjons- og protestreglementet. I tillegg ble det behandlet en presisering av lisensmodellen som ble vedtatt på Tinget sommeren 2010.

Endringsforslagene i lov for Norges Bandyforbund om myndigheten i sanksjonssaker og tilhørende endringer i Sanksjons- og protestreglementet ble vedtatt med 38 stemmer mot 2 blanke.

Presisering av lisensmodellen ble enstemmig vedtatt.

Det vises forøvrig til protokoll og saksdokumenter for det ekstraordinære tinget 18.juni 2011.

- Protokoll (pdf) - Saksdokumenter (pdf) - Lover for NBF -

EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSTING

Norges Bandyforbund, ved Forbundsstyret, innkaller til ekstraordinært Forbundsting lørdag 18. juni 2011 kl.1000.

Sakene som skal behandles er endringsforslag i lov for Norges Bandyforbund om myndigheten i sanksjonssaker og tilhørende endringer i sanksjons- og protestreglementet.

I tillegg skal det behandles en presisering av lisensmodellen som ble vedtatt på Tinget sommeren 2010.

Det vises til innkallingen for representasjon på det ekstraordinære Forbundstinget.

- Innkalling og saksdokumenter til ekstraordinært forbundsting 2011 (pdf) -

KORT OM FORBUNDSTINGET 11. SEPTEMBER 2010
På Norges Bandyforbunds 76. ordinære Ting på Ullevål stadion 11.september 2010 ble President Ivar Nordberg, Holmlia SK gjenvalgt for to år. Svein-Erik Hammerstad, Ullern IF, ble også gjenvalgt for kommende tingperiode.
Nye forbundsstyremedlemmer ble valgt Marianne Talberg, Ullern IF og Ina Larsen, Nord-Norge Bandykrets.
Idrettene bandy, innebandy og landhockey er i fortsatt vekst og det totale medlemstallet per 31.12.09 var 21938, hvilket rangerer NBF som særforbund nr. 17 av 55 innen Norges Idrettsforbund. Forbundet har totalt 36 ansatte og økonomien er tilfredsstillende.

Bildet fra venstre:
Æresmedlem Leif Hole, President Ivar Nordberg og Gullmerkemann Tor Audun Sørensen


Leif Hole, Stabæk IF og leder av Akershus Bandykrets gjennom 36 år, ble til stående applaus utnevnt til Æresmedlem, forbundets høyeste utmerkelse.
Tor Audun Sørensen, utviklingssjef i forbundet tilknyttet klubbene Ullevål IL og Frigg OFK ble tildelt Gullmerket for sin innsats gjennom 32 år på forbunds- og klubbplan.

Følgende personer fra bandy ble tildelt Hederstegn:
Jan-Henning Askheim, Sparta/Bragerøen og Drammen Bandy.
Erik Bjørløw-Larsen, Ski & Ballklubben Drafn.
Petter Conradi, Øvrevoll Ballklubb og Øvrevoll/Hosle-bandy.
Kjell-Ivar Engebretsen, Ullevål IL
Siri Nørve, Ready.
Jan Rockstad, Ski & Ballklubben Drafn og Drammen Bandy.
Kjell Øiestad, Snarøen SK.

Følgende personer fra innebandy ble tildelt Hederstegn:
Jon-Erik Eriksen, Fredrikstad IBK Johnny Finstad, Tunet IBK.

Bildet fra venstre:
Siri Nørve, Kjell-Ivar Engebretsen, Jan Rockstad, Jan-Henning Askheim og Jon-Erik Eriksen.


Beretning og protokoll finner du her: Saksdokumenter forbundsting 2010
Forbundstinget 2010

Beretningen for 2008-2010 og saksdokumenter til Forbundstinget 2010 er nå klare.

Forbundstinget avholdes lørdag 11.september kl.1200 på Ullevål Stadion

- Finn alle dokumentene her -

KORT FRA ÅRSMØTET I BANDYSEKSJONEN 2010

Rolf Erik Heftye (63) ble på årsmøtet den 10.juni valgt som ny leder av bandyseksjonen etter at Erik Hansen hadde valgt å gå av etter 10 år i forbundet. Rolf Erik Heftye kommer fra Oslo-klubben Ready, har vært leder av Oslo & Akershus Bandyregion og sittet i styret i Oslo Idrettskrets.

Årsmøtet gledet seg over antall kunstisbaner som både er bygd, bygges og prosjektert de siste årene. Dette inspirerer til økt innsats for å hindre frafallet og få flere flere ungdommer til å spille bandy.
På damesiden ble det vedtatt en glidende, langsiktig overgang mot 11ér bandy gjennom et mellomspill kommende sesonger på kombinert 7ér, rink og 9ér lag. Siste års lillegutt (f. 98) fortsetter på 7ér bandy.
I herrenes NM-semifinale kan best rangerte lag nå velge motstander. Årsmøtet påla videre det nye seksjonsstyret å se nærmere på nye Frogner stadion som NM-finalearena fra 2012.
VM damer gikk med et forventet underskudd i str.orden 215.000 som ble dekket opp av VM-fondet, men seksjonens øvrig drift gikk med et mindre overskudd.

Seksjonsstyret: Leder Rolf Erik Heftye og nestleder Siri Nørve
Styremedlemmer: Rolf Hæhre, Bent Gommerud, Brit Stavik og Lars-Stian Nygaard
Varamedlemmer: Dag Kåre Lunden, Bergljot Gundersen og Stein Pedersen
BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE - 10. JUNI 2010
Bandyseksjonens årsmøte ble avholdt på Ullevål stadion torsdag 10.juni.

Innkallingen finner du her: Innkalling til seksjonsårsmøte i bandy

Årsberetningen med alle forslagene finner du her: Årsberetning 2010

Protokollen finner du her: Protokoll 2010
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 25.MAI 2010

Bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 11 på Ullevål stadion tirsdag den 25.mai.

Økonomi
Seksjonen går mot et regnskapsmessig underskudd rundt kr 275.000 mot et budsjettert underskudd 180.000 Overskridelsene skyldes i første rekke VM-damer og landslagsvirksomheten, samt Kristiansund-prosjektet. Det søkes løsninger med forbundsstyret for at ikke hele VM-fondet på kr 279.000 blir brukt til å dekke opp årets underskudd.

Budsjettforslag 2010/11
Administrasjonen la frem et budsjettforslag med totalramme 2.254.000 kroner, en økning på 10 prosent fra forrige budsjett. Ser man bort fra VM-damer 2010, vil budsjettøkningen styrke landslagsvirksomheten, men ikke ta høyde for deltakelse i RG-cup og diettpenger til A-landslaget under VM. Rammene for utdanning, utviklingstiltak og komiteene blir som i fjor.
Seksjonsstyret vil styrke budsjettet ytterligere ved økt serieavgift for klubbene, slik at arrangementsavgiften kr 24.000 kan settes direkte inn på VM-fondet uavhengig av kommende sesongs driftsbudsjett.

Seriene
Forslag til justeringer av serieordningen herrer fremmes på årsmøtet, hele dokumentet som ”Sak til behandling” og konkrete forslag til Kampreglementet. Tilsvarende fremmes forslag til serieordning for damer.

Forbundskaptein A-landslag herrer
Pål Østensen og Jarl Øverby har takket nei til tilbudet som ny forbundskaptein herrer.
Den utvidede landslagskomiteens forslag om kontakt med Ole Blom, Solberg SK, fikk sin tilslutning av seksjonstyret.

Årsmøte 2010.
Innkomne forslag fra klubbene ble gjennomgått med følgende oppsummering:
- Frigg (nominering 11 spillere til 1.lag senior): BS støtter ikke forslaget.
- Hamar (stå over en A-kamp før spille på 2.lag): BS støtter ikke forslaget.
- Ready (dameserien som kombiserie, sluttspill 9ér): BS støtter forslaget.
- Ready (diverse spilleregler testet i Sverige): BS avventer og følger FIB.
- Stabæk (NM-finale Frogner): BS positiv til ideen, men ikke endre kampreglementet.
- Stabæk (direkte opprykk/nedrykk): BS ønsker at dagens ordning med kval. fortsetter.
- Stabæk (sluttspill smågutt): BS enig i at nr 1 og 2 ikke skal møtes i kvartfinale hvis det settes opp en eliteserie.
- Stabæk (junior tre semifinaler): BS støtter ikke forslaget.
- Stabæk (TV-avgift og TV-fond): BS støtter intensjon i forslaget, men gjør oppmerksom på at midler til kjøp av TV-produksjon ikke er en garanti for sendeflate på riksdekkende TV-kanaler. BS eller NBF-idrettene felles bør opprette et ”TV-utvalg” som også vurderer andre tekniske løsninger som ”streaming”/web.-TV, selv om dette har mindre kommersiell interesse. Seksjonen også betenkt over at eliteklubbene skal belastes såpass mye som kr 10.000 i årlig avgift.
Seksjonsstyret foreslår mindre økning på lagavgifter senior herrer og damer, dommerreise 3.divisjon, reisekasse herrer og damer, kampinspektøravgift elite.
Arbeidsplan 2010/2011: Det tas ikke høyde for deltakelse i RG-cup.
Strategiplanen legges rutinemessig inn som ”Sak til behandling”.
Til elitelisensen fremmes det forslag om å øke kravet til tribunekapasiteten til 750 tilskuere.

VM herrer 2013 i Norge vil være et stort økonomisk løft. Bandyseksjonen ikke kan ta uten økonomiske garantier. Seksjonsstyret henstiller til forbundsstyret om å fremme søknad om økonomisk støtte fra KKD, slik at FIB kan informeres senest etter forbundstinget i september om Norge er aktuell som VM-arrangør i 2013.

Årsmøtet er torsdag 10.juni kl. 18.00 på Ullevaal stadion. Alle klubbene oppfordres til å ha full deltagelse på seksjonens årsmøte!

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 23.august.
Øvrige styremøter 2010/11: Nærmere møteplan vil følge.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 22.MARS 2010

Bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 9 på Ullevål stadion mandag den 22.mars.

Fra forbundsstyret
Forbundet vil fra kommende sesong ta seg av all serieadministrasjonen for bandy for Akershus. Viktig med lokal oppfølging av dommere og dommeravvikling. Klubbene inviteres til et møte med forbundet om hvordan arbeidet lokalt best organiseres.
Forbundet ser på muligheten for å engasjere en utviklingskonsulent i bandy fra kommende sesong.

Økonomi
Skifte av trenere på A-landslaget herrer har gitt noe økte kostnader. Det er brukt mye penger på utviklingssaker, spesielt eliteseriekamp i Kristiansund som ble god PR for sporten. VM-damer har en utgiftsramme på 580.000 kroner. Inntektssiden ca 200.000 fra FIB og øvrige inntekter ca 70.000.

VM-damer 2010 Drammen
Bronse til Norge. Meget god lokal mediedekning gjennom Drammens Tidende og NRK Østafjells. Aftenposten unntatt, glimret riksavisene med sitt fravær (under de olympiske leker). Stor grad av entusiasme hos lokal arrangør Drammen Bandy. Ros for VM-arrangementet fra FIB og fra alle deltakernasjoner.

Nordisk jenter
Nordisk turnering jenter U17, Nora 26.-28.februar. Store tap med et relativt ungt og nytt lag, men jentene syntes likevel det var morsomt å delta i turneringen. Avventer rapport fra lagledelsen som har gjort en god jobb.

VM-herrer 2013
Seksjonsleder, generalsekretæren og utviklingssjefen avholdt møte med toppledelsen i det svenske bandyforbundet 3.mars for å få en oversikt over kostnadsnivået for et VM-arrangement. Samarbeidsmodeller for VM ble også diskutert, hvor spesielt vest-Sverige fremstod som interessant. VM 2012 spilles over kortere tid grunnet inndeling i primært 4-lagspuljer. FIB har gitt aksept for direkte opprykk og nedrykk i 2012, hvilket kan bety at Norge er i A-puljen i 2013. Det trengs minimum 2 millioner kroner i eksterne midler, samt garanti for TV-sendinger dersom Norge skal makte et slikt arrangement uten at det påvirker forbundets- og seksjonens ordinære driftsbudsjett. Også en forutsetning at FIB ikke krever noen VM-avgift fra arrangerende land. NBF får til et snarlig møte med KKD og NRK for mulig avklaringer og VM-saken tas opp på årsmøtet 10.juni og fremmes for forbundstinget i september dersom enighet i "bandyfamilien".

Distriktene
Tre ledere fra Braatt, Kristiansund besøkte Oslo 5.-6.mars. Foruten informasjon og drøfting av ideer om videre samarbeid for å øke bandy- interessen i Kristiansund, overvar gjestene kamper i gutteklassen, smågutt, 3.div. og knøttecupen på Gressbanen.
Forbundet har god kommunikasjon med NTNUI mht spill i 3.div. Det må sees nærmere på reisekasseordninger allerede fra 2010/11.

Saker til Årsmøtet 10.juni
Seksjonsstyret følges opp 9-er bandy damer, strafferegel, FIB-regler og kuldereglement.

Seriene
Alle kamper i sesongen 2009/2010 spilt til tross for en del kuldeproblemer.

Finaleuka i Drammen
Positivt arrangement, grei premieutdeling, manglende VIP-invitasjoner kritisert. Søndag fikk man på småguttefinalene ikke benyttet bandygarderobene grunnet eliteserien i fotball. Det ble stilt spørsmålstegn om hvorvidt alle sluttspillkamper skal presses inn i finaleuka (semi damer, bronsekamper, veteran, old boys). Det bør avholdes evalueringsmøte med Drammen bandy.

Møter
Det avholdes møte i seriekomiteen 23.mars og møte med eliteserieklubbene 6.april. Dommerkomiteen avholder oppsummeringsmøte, HELST innen 6.april.
Møte i utvidet landslagskomite 13.april.

Utdanning
Seminar frafallsproblematikk på Randsvangen 23.-24. april. 43 påmeldte. Frode Kyvåg innleder fredag. Revidert program og utlysning av ”rest-plasser” legges på nettet.

Anlegg
Bevegelse i Voldsløkka-prosjektet. Forbundet innkalt til møte med Idrettsetaten for gjennomgang av krav til bandy-/landhockeybaner.
Bogstad Vinterparadis skal opp i bystyret 21.april. Den politiske komiteen, Rødt unntatt, støtter prosjektet.
SNR (fire kommuner Nedre Romerike) og Akershus Fylkeskommune satt av til sammen kr 400.000 til utredning av et svømme- og skøyteanlegg (hall) på Nedre Romerike.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 3.mai.
Øvrige styremøter 2009/10: 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 10.juni 2010.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 15.FEBRUAR 2010

Bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 8 på Ullevål stadion mandag den 15.februar.

Økonomi
Det ser ut til å være noe overforbruk på landslag, blant annet grunnet skifte av landslagsledelse, samt inntektssvikt på VM damer. Det arbeides intenst frem til dame VM med henvendelser om bidrag fra alle mulige kilder.

VM-damer 2010 Drammen
Seks nasjoner deltar i VM. Informasjon om sideaktiviteter rundt VM sendes alle kontakter og legges på forbundets og VMs nettsider.

FIB-Kongressen 29.januar
Norske kongressdeltagere dominerte delvis debatten. Norges representanter stilte kritiske spørsmål rundt prosessen i forhold til regelverk og VM-arrangement, samt ville ha en oversikt over hvilke fullmakter EC har kontra kongressen. Norge inviterte FIB til å se på sin organisasjon og arbeidsform noe som fikk tilslutning fra flere av detagerne på kongressen.

VM-herrer 2013
Norge står som ønsket arrangør av VM for herrer 2013.Styret jobber frem til årsmøtet i seksjonen med å skaffe tallmateriale for beslutningsgrunnlag. Styret legger frem dette til årsmøtet med en innstilling i forhold til vedtak, og årsmøtet oversender evt. vedtaket til forbundstinget for endelig beslutning.

Kamprapporter
Seksjonsstyret må for neste sesong ha gode rutiner på behandling av rapportene som kommer inn fra kampinspektørene i eliteseriene, samt hvilke sanksjoner som kan følge opp avvik som ikke blir rettet opp innen akseptabel tid.

Herre- og dameseriene, aldersbestemt
Alle serier under kontroll, noen få hengekamper i ald.best serier, men ikke problematisk. Sluttspill i gang i de fleste klasser. Jenteserien lever sitt eget liv i litt for stor grad, og seriekomiteen har sendt ut ett signal om skjerping, slik at vi kan ha kontroll på gjennomføringen.
Sarpsborg stadion – kun naturis. Sarpsborg stadion blir driftet som naturisbane ut sesongen. Sarpsborg har søkt om å få avviklet evt. hjemmekamper i Vänersborg. Videre å kunne få fremskyte aktuelle kamper slik at de kan spilles i Sarpsborg. Seksjonsstyret har vedtatt at Sarpsborg ikke kan spille hjemmekamper i Vänersborg da det vil medføre en urimelig belastning på dommere og bortelag. Sarpsborg kan spille kamper på nøytral bane om mulig. Sarpsborg oppfordres til å få egen kommune til å gjøre en avtale med Oslo kommune angående bruk av f.eks Valle Hovin.

Ullevål IL og Bergbanen 2.juledag
På bakgrunn seriekomiteens møte med Ullevål om avlysningen av eliteseriekampen 2. juledag, har seksjonsstyret sendt svar på Stabæks forespørsel om avlysningen. Seksjonsstyret påpeker ellers at på de viktigste aktivitetsdagene for norsk bandy, for eksempel 2.juledag, er følgende prioritetsrekkefølge bestemt:
1: kampene skal søkes spilt tilnærmet uansett
2: reservebane er avklart på forhånd, uavhengig av kunstis
3: kampen snus hvis motstanders bane er spillbar

Semifinalene herrer
Motstander og datoer for semifinalene følger vedtaket referert i protokollen fra seksjonsårsmøtet 2009. Seksjonsstyret påpeker ellers at ingen kamper kan kollidere direkte med VM-kamper damer. Skal det spilles fredag kan kampene starte først kl.21.00, skal det spilles lørdag kan kampene starte kl.18.00. Dette gjelder for kamper i Buskerud Krets, da VM blir arrangert der. Videre vil det være en forutsetning for Solberg å frigi damelandslagets forbundskaptein til landslaget ved valg av fredag som kampdag.

Finaleuka i Drammen
Spilleprogram godkjent bortsett fra Mjøndalens oppsett av semifinaler og finale i old boys som en del av sitt 100-års jubileum. Det skal kun være finale, og den må spilles i finaleuka.

Landslagskomiteen
Nordisk turnering U17-jenter i Nora 26.-28. februar. Lagledelse er komplett og laget er tatt ut. Damelandslagets i de siste forberedelser til VM. Laget tatt ut, og alt program for oppkjøring og VM er spikret. Takk til Sarpsborg for ett bra arrangement i forbindelse med presselandskampen herrer før VM. En utvidet landslagskomitee (Espen Johansen og Erik Boye) skal snarest mulig møtes for å diskutere fremtidens arbeid med herrelandslaget. Kampprogrammet og reiseopplegget for junior-VM var strabasiøst. Laget får godkjent sportslig, og fungerte bra sosialt.

Aktuelt mot OL
Bandy er tenkt representert med en oppvisningskamp, hvor ett verdenslag spiller mot Russland under OL i 2014. Internasjonalt er det diskutert å jobbe for å slå sammen FIB og det internasjonale ishockeyforbundet for å få lettere innpass i OL. Navnet kan være russian hockey, på bandy delen.

Kommende møte
2018 visjonen settes det av en egen kveld til, mandag 15. mars kl.17.00.
Seminar på Randsvangen fredag 23 k.17.00 til lørdag 24.april kl.14.00. Innholdet skal være frafallsproblematikk. Seksjonsstyret søker forbundsstyret om midler til seminaret.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 22.mars.
Øvrige styremøter 2009/10: 3.mai, 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 10.juni 2010.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 11.JANUAR 2010

Bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 7 på Ullevål stadion mandag den 11.januar.

Organisasjonssaken
Bandyseksjonen krever at organisasjonsutvalgets forslag om nedleggelse av Oslo og Akershus bandykretser sendes til seksjonene for høring og at forbundsstyrets vedtak av 14.desember 2009 oppheves. Bandyseksjonen påpekte dette overfor organisasjonsutvalget tidlig i prosessen. Det er viktig med forankring i organisasjonen og komplett vurdering av organisasjonsmessige, økonomiske og faglig konsekvenser av vedtaket.

Administrasjon
Fem landslag skal ut i internasjonale mesterskap og Norge skal arrangere VM for damer.
I perioden frem til VM damer i Drammen uke 8, må dette arbeidet prioriteres av forbundets administrasjon.

Bergbanen – 2. juledagskampen:
Seriekomiteen innkaller Ullevål-bandy til et møte om saken for ytterligere avklaring om hendelsesforløpet. Deretter besvares Stabæks brev om saken.

Økonomi
Utgiftssiden holder seg innenfor budsjettet. Inntektsarbeidet bør ytterligere intensiveres, spesielt knyttet opp mot Dame VM hvor Elisabeth Nordskog er engasjert på provisjon for å skaffe nye inntekter.

VM-damer Drammen
Seks nasjoner deltar i VM: USA, Canada, Russland, Finland, Sverige og Norge.
Kampoppsettet sendt FIB/TC for godkjenning. Kjell Hovland Olsen ny leder av organisasjonskomiteen.

FIB-Kongressen 29.januar i Moskva
Ved FIB-kongressen som arrangeres under VM i Moskva, vil Norge ta opp følgende saker:
- Norge ønsker en mer åpen og ryddigere FIB-organisasjon
- Norge vil foreslå at FIB oppnevner et organisasjonsutvalg
- Norge ønsker forutsigbarhet. I særdeleshet mht mesterskap
- Norge ønsker VM herrer og VM damer annet hvert år
- Norge ønsker 6 lag i A-puljen herrer
Under VM avholdes møte med SBF vedrørende kostnadene for å arrangere VM herrer med tanke på 2013 i Norge. Dette iverksetter en intern prosess våren 2010 for å vurdere VM herrer 2013 arrangert i Norge.

Seriene
Hengekamp elite, Drammen - Høvik, spilles 15.januar. To guttekamper og en old boys kamp er ikke spilt, ellers alt àjour. Klart for bonusrunder i elite 5. og 7.februar.

Kuldeproblematikk
NBFs kampreglementet er i tråd med både FIB- og FIS-reglementet. Forbundet fleksible mht 7-er kamper. Bandyseksjonen følger opp kuldeutfordringene sammen med idrettsfaglige miljøer for å komme med en oppsummering/innstilling til årsmøtet i juni.

Landslagskomiteen
Gutter U17: Siste samling på Stabekkbanen 9.-10.januar. Troppen tatt ut og meddelt spillerne og klubbene. Seksjonsstyret anmoder Mette Haakonsen fra adm. om å reise som hovedleder.
Gutter U19: Stort og grundig aktivitetsnivå i forberedelsene. Kritikk fremkommet mot en ekstra samling 9.januar som ikke var satt inn på gen.term.plan. Uttaket av VM-troppen etterlyst. Rolf Hæhre reiser som hovedleder.
A-landslaget herrer: Kamp mot presselaget i Sarpsborg onsdag 13.januar. Deretter tas VM-troppen ut. Hovedledere Svein-Erik Hammerstad 23.-27.januar, Erik Hansen 28.januar til 1.februar.
Troppen til nordisk turnering for jenter U17 tas ut i samråd med VM-troppen damer. Turneringen går samtidig med VM 26.-28.februar. VM-uttak vil naturligvis ha fortrinn.

Utvikling av norsk bandy
Styrearbeidet som startet opp 23.november for å styrke norsk bandy, fortsetter i styremøtet 15.februar.

KI-rapporter
Det er kommet klager fra KI og dommere på sikkerheten på Vassenga. Rapporter oversendt Lisensutvalget. AU tar dette opp med Lisensutvalget snarest mulig.

Seminar frafallsproblematikk
Bandyseksjonen planlegger et seminar om frafallproblematikk og idrettens rammebetingerlser fredag 23. - lørdag 24.april. Forbundet dekker kostnader for opphold. Det tas sikte på et kurs- og konferansehotell en drøy times reise fra Oslo/Drammens-området. Utvalg som ser nærmere på opplegget er Siri Nørve og Brit Stavik fra seksjonsstyret, samt Tine Bjonge (Høvik).

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 15.februar.
Øvrige styremøter 2009/10: 22.mars, 3.mai, 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 10.juni 2010.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 9.NOVEMBER 2009

Bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 4 på Ullevål stadion mandag den 9.november.

Særforbundsforum (SFF)
Norges Bandyforbund går inn i Særforbundsforum. SFF ønsker at særforbundene skal få større demokratisk påvirkning innen NIF-systemet.

Arbeidsform
Seksjonsstyret møtes mandag 23. November for å diskutere arbeidsform, antall styremedlemmer, komiteenes mandater, administrasjonens rolle og annet som er viktig å avklare for at styret skal få en god arbeidfsform.

Svineinfluensaen
Bandyens kampreglementet sier at lag må ha legeattest på syke spillere for å få utsatt oppsatte kamper. Siden det kan bli vanskelig å fremskaffe legeattest for den enkelte spiller, løses sakene i hvert enkelt tilfelle. Ved påvist svineinfluensa sender den rammede klubben forbundets seriekomité en skriftlig navneliste over de som er angrepet. Seriekomiteen kan gi begrenset fritak for kampspill. Det er kun forbundet som kan avlyse og omberamme forbundskamper.

Økonomi
Seksjonens inntekter som lagavgifter er i henhold til budsjett. Rammetilskuddet for 2010 i tråd med årets tilskudd fra NIF, men fra 2011 kan avkortinger komme så sant ikke tippenøkkelen endres. I et langsiktig perspektiv vil flere baner og derav forhåpentligvis økt aktivitet, gi økte inntekter.
Sponsormarkedet er vanskelig, gode tips mottas med takk.

Kristiansund
Forbundsstyret har bevilget kr 10 000 til personlig utstyr som klubben IL Brått kan disponeres til ulike formål som bandyskole, skolebandy m.m.

VM damer Drammen
Det har vært kontakt mellom seksjonsleder og Drammens ordfører. Følges opp med et møte for å sikre best mulig kontakt mellom forbundet og Drammen kommune.

Jens B. Raanaas Minnefond
Etter innstilling fra seksjonsstyret gikk fondet inn for at Høvik tildeles kr 5000. I tillegg gikk forbundsstyret inn for at Haslum også tildeles kr 5000 fra potten med ubrukte fondsmidler.

Seriene
Seksjonen følger seriekomiteens innstilling mht rekkefølge i elite:
”Hvis to eller flere lag står likt i antall poeng brukes innbyrdes oppgjør som rangeringsfaktor på vanlig måte. Eksklusive bonuskamper”.

NM-finaleuka
Seksjonen inngår forhandlinger med Stabæk IF om arrangementet av NM-finaleuka 2012. Stabæk fyller 100 år dette året. Finaleuka 2013 utlyses med frist 1.april 2010.

Dommerkomiteen
Alle eliteklubbene har hatt dommerbesøk før seriestart. Fokus har vært time-out, munnbeskytter og ”ansvar for egen kølle”.
Dommerkomiteen er i ferd med å lage en nettbasert regeltest.
1.-, 2.- og 3.div.klubbene tilskrives om temaene fra møtene med eliteklubbene og fokusområdene beskrives og forklares.
- Ved time-out alle kamper stoppes matchklokken.
- Slag mot spiller etter avblåsning skjerpes.
- Spillerens ansvar for egen kølle og farlig spill skjerpes.
- CE-merket tannbeskytter godkjennes og implementeres i reglene.

A-landslaget kortsiktig løsning 09/10
Kortsiktig løsningen for landslagsledelse blir Bent Gommerud og Per-Erik Saikoff som forbundskapteiner. Langsiktig løsning utarbeides av et utvalg bestående av landslagskomiteen, Erik Boye og Espen Johansen som legger frem forslag til langsiktig løsninger til seksjonsstyret i løpet av sesongen og senest i god tid før årsmøtet 2010.
Egenandeler i landslagene
Ut sesongen gjelder at maks egenandel er kr 500 per spiller til bekledning. Eksterne sponsoravtaler og eventuelt utvidede sportslige rammer må godkjennes av forbundet.

Utdanningskomiteen
Utdanningen som pågår er basert på tidligere års kurs. Økt behov for 7-er foreldrekurs. Videre senkes inntaksalder på Barne- og ungdomstrenerkurs. Øke kurstilbudene før sesongstart. I særdeleshet mot klubbplan og lavere nivå.

Eventuelt
2. juledagskampene mellom Stabæk og Ullevål ble da Høvik rykket ned, avtalt og godkjent av forbundet slik at Stabæk spilte hjemme to år på rad for at Ullevål, da med ny Bergbane, skulle spille hjemmekamp 2. juledag mot Stabæk i 2009 og 2010.
På forespørsel har flere klubber sendt inn oversikt over sportsbutikker i sitt nærmiljø som selger bandyutstyr. Disse listes opp på forbundets nettsider. Målet er å få flere butikker til å selge bandyutstyr.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 11.januar.
Øvrige styremøter 2009/10: 15.februar, 22.mars, 3.mai, 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 10.juni 2010.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 12.OKTOBER 2009

Bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 3 på Ullevål stadion mandag den 12.oktober.

Fra forbundsstyret
Forbundets president, visepresident og generalsekretær har hatt et konstruktivt møte med NIFs president Tove Paule. Særforbundenes fremtidige økonomi var et aktuelt tema i det tildeling av spillemidler til idretten kan bli betydelig redusert fra 2011.
Forbundsstyret sammen med fagansvarlig i hver av forbundets seksjoner skal vurdere ansettelse av felles sportssjef for alle NBFs idretter.
Bandyseksjonen vil sammen med forbundsstyret vurdere tiltak opp mot frafallet i bandy.

Økonomi
Besparelser ved avlyst A-samling i Vänersborg vil komme godt med når FIB likevel skal arrangere VM for herrer i Moskva 2010. I sesongen 2010/11 ser det ut til at det både blir RG-cup i Kirov og VM i Kazan. Dett vil være en økonomisk utfordring for Bandyseksjonen.
Det arbeides godt rundt forberedelsene til damenes VM 2010 i Drammen, men forsatt noe usikkerhet rundt økonomien for arrangement. Det er derfor satt i gang visse tiltak knyttet til VM damer.
Seksjonsstyret er mottaglig for alle gode ideer til inntekstbringende tiltak for å skape et best mulig VM for damene i Drammen.

Komiteer
Alle oppnevnte komiteer i Bandyseksjonen skal ha klare mandater. På neste styremøte skal forslagene til mandater gjennomgås. Viktig at alle er godt kjent med de ulike komiteenes oppgaver.

Eliseseriekamp Kristiansund
Fin fremdrift både med klubb, bane, arrangement og PR. Seksjonsstyret vil forsøke å invitere representanter fra nabobyen Molde til kampen 28. november. Norsk bandy vil være godt representert ved arrangementet. Dommerkomiteens leder Lars Nygaard holder dommerkurs lokalt lørdag formiddag og er kampens KI. Hoveddommer er Kjell A. Disch med meddommere Egil Larsen og Tom André Haakonsen.

VM damer
Det har tatt lang tid å få klar den formelle avtalen med FIB og NBF om VM damer 2010. Forbundets administrasjon følger dette opp med FIB.

Jens B. Raanaas Minnefond
Seksjonsstyret innstiller Høvik som mottaker av kr 5000,- fra Minnefondet.

Seriene
FIBs overraskende melding om at VM herrer spilles likevel i 2010, som arrangeres en ukes tidligere enn normalt, gjør at tre eliterunder må flyttes. NBF tar kontakt med det svenske forbundet for å opprettholde datoene for Nordisk U17 og VM U19 selv om dette vil gå parallellt med herrenes VM.
Bergbanen påregnes klar til seriestart, men det settes først opp kamper på Frogner stadion når banen er klar utpå nyåret.
Dersom Bergen BK skulle trekke seg sent fra dameserien vil det ikke bli bøtlagt, da Bergen fortsatt forsøker å stille lag.
Per i dag er det påmeldt 2-3 lag flere enn i fjor, men erfaringsmessig trekker noen lag seg ut over høsten.

Sanksjonsutmålinger
Sanksjonsutmålingen blir den samme som for 2008/09. Det legges et tillegg etter § 6-4 d: ”I tilfelle gjentakelse bør sanksjonen skjerpes”. Saksbehandlingen skal tydeliggjøres ovenfor klubbene på vår hjemmeside. En gruppe fra seksjonsstyret oppnevnes senere som saksbehandlere.

Dommerkomiteen
Alle eliteklubber følges opp med besøk før seriestart. Dommerkomiteens nyhetsbrev er et pluss. Totalt 31 forbundsdommere stiller i år.
Seksjonsstyret henter forbundsdommer Magnus Robberstad fra Bergen for jevnlig å kunne dømme 11-bandy på Østlandet. Han gir serieavviklingen økonomisk besparelse på reisekostnader ved sin omfattende dømming i Bergen.

A-landslaget
Innledningsvis på styremøtet meddelte Erik Nordbrenden at han trakk seg som forbundskaptein, hovedsakelig grunnet manglende interesse fra spillerne.
Seksjonsstyret ser på det videre arbeidet med A-landslaget herrer i både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Kortsiktig dreier det seg om å gjennomføre sesongen med samlinger, landskamp mot Sverige U23 hjemme 6.desember og VM i Moskva 24.-31.januar. Det langsiktige arbeidet berører, foruten A-landslaget, en gjennomgang av den totale landslagsvirksomheten. Forbundets målsettinger, sportslige- og økonomiske rammer, samt forankring i klubbene blir her sentralt.

Landslagskomiteen fikk følgende mandat:
Finne kortsiktige løsninger for gjennomføring av inneværende sesong, herunder finne frem til ny forbundskaptein/landslagstrener for A-landslaget herrer. Forslaget behandles av AU.
Videre foreslå ovenfor AU og seksjonsstyret langsiktige strategier og løsninger for A-landslaget herrer og for den totale landslagsvirksomheten. I dette arbeidet utvides landslagskomiteen for å sikre større grad av forankring i klubbene.
Norge A spiller mot Sverige U23 søndag 6.desember. Ullevål IL har søkt om å få arrangere landskampen som et offisielt åpningsarrangement for nye Bergbanen. AU følger opp søknaden.
Seksjonsstyret vil diskutere egenandeler i landslagene og andre finansieringsmodeller som kan gi romsligere budsjetter rundt det enkelte landslag.
Lagleder U18: Steven Brecheisen har påtatt seg å være lagleder for U18 gutter under Juleturneringen i Drammen. Det jobbes med å skaffe trener.

Utdanningskontakter
Seksjonsstyret arbeider for å få oppnevnt utdanningskontakter i alle klubbene.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 9.november.
Øvrige styremøter 2009/10: 7.desember, 11.januar, 15.februar, 22.mars, 3.mai, 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 10.juni 2010.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 14.SEPTEMBER 2009

Bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 2 på Ullevål stadion den 14.september.

Fra forbundsstyret
Seksjonsstyret anbefaler overfor forbundsstyret at Bandyforbundet må ha garantier for at statsstøtten på 7-8 milliarder til fotball EM-søknaden ikke må røre spillemidlene eller sette øvrig anleggsutbygging i Norge ytterligere ut i køen. NFF har uttalt at dersom statlig støtte berører spillemidlene trekkes EM-søknaden.
Forbundsstyret vurderer å oppløse de tradisjonelle bandykretsene Oslo og Akershus og legge dette inn under samme tak.
Forbundet arrangerer hjertestarterkurs for de ulike landslagsledelser 23. september.

Økonomi
Arbeidet så langt etter budsjettet. Det arbeides med flere tiltak for å sikre rammene rundt vinterens VM-damer 2010.

Oppfølging
Hver komite skal utarbeide forslag til mandat for sitt arbeidet til neste styremøte. Vil kunne tydeliggjøre ansvarsforhold og arbeidsoppgaver for alle.
Eliteseriekamp mellom Stabæk og Mjøndalen på Kristiansund nye isstadion 28. november. Møte avholdt mellom partene for å få til mest mulig god PR for bandysporten med lokal bandyskole og skoleturnering i tilslutning til kampen. Bandyseksjonen setter som krav til Kristiansund at bandyvant og- mål skaffes til banen.

Oppfølging av FIB
NBF har fortsatt ikke mottatt avtalen med FIB om VM-damer 2010.
Nye FIB-regler per 1.september 2009. Reglene innføres i Norge for sesongen 2009/2010. Klubbene informeres via mail og nettsidene. Norsk bandy er noe overrasket over FIBs vedtak på et styremøte hvor regelendringer ikke var varslet. Forbundet vil påtale dette overfor FIB at vedtaket også kommer farlig tett opp mot sesongstart.

Seriene
3.divisjon herrer spilles med fem lag trippel serie med dobbeltkamper i Bergen. Dameserien spilles som 7-er kombinert med rink som i 2008/2009 i det ønsket om 9-er ikke fikk lovmessig stor nok tilslutning. Saken tas opp igjen på årsmøtet 2010.
Det tas kontakt med Akershus bandykrets for mulig 9-er for jentelag i Kosa Open.
Antall påmeldinger i de yngre klassene er omtrent som i fjor.

Fra komiteene
Utdanningskomiteen vektlegger gjennomføring av tradisjonelle trener- og dommerkurs, men også ulike seminarer, bl.a landskampsseminar for trenere 5.-6.desmber. Det tas sikte på klubbutviklingskvelder i enkelte klubber som har behov. Viktig å synliggjøre forbundets tilbud ute i klubbene. Det foreslås opprettet utdanningskontakt i hver bandyklubb.
Dommerkomiteen får de nye FIB-reglene inn i oppdatert regelbok. Boken blir rød i papirutgaven som sendes klubbene, og oppdatert versjon legges også på nettet.
Forbundsdommersamlinger 21. og 28. september og skøytetester 20.oktober.
Ca. 30 forbundsdommere i ”stallen” før sesongen.
Det vurderes å sende yngre dommere til Mini World Cup i Bollnäs. KI-korpset og organisering av dette tas opp på styremøtet 12.oktober etter behandling i dommerkomiteen.
Landslagskomiteen har avklart Norge A-Sverige U23 6.desember. U19 møter Nässjö bandygymnas samme helg også i Norge. U17 gutter avhold testsamling 24.august og senere oppfølgingstester. U16 testet på NIH 24.august og avholdt issamling i to puljer på Hønefoss 13.september. Damelandslaget har før sesongstart en tropp på ca 30 spillere som skal ned på ca 20 primo januar. Re-test 3000m på NIH 20.september. Jentene trener bra og er meget motiverte for VM-sesongen. Dameledelsen og seksjonsledelsen utarbeider snarest en aktivitetspakke og økonomi frem til VM i Drammen 2010.
Anleggskomiteen bekrefter at Bergbanen åpner 31.oktober, Frogner stipulert til 7. desember. Ullern har som mål at banen er klar 1.desember 2009. Hamar/Børstad har planlagt start gravearbeider etter Jul.

Annet
Seksjonsleder Erik Hansen representerer NBF på Ishockeyforbundets 75-års jubileum 18.september.
Høstbandyskolen i Vänersborg: 74 norske gutter og jenter påmeldt til bandyskolen i den nye bandyhallen.
Internasjonalt trenersymposium Vänersborg 11.-13.september med 12 norske deltakere blant de over 100 påmeldte.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 12.oktober.
Øvrige styremøter 2009/10: 9.november, 7.desember, 11.januar, 15.februar, 22.mars, 3.mai, 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 10.juni 2010.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 24.AUGUST 2009

Bandyseksjonen avholdt sesongens første styremøte på Ullevål stadion den 24.august.
På dette første styremøtet for sesongen 2009/2010 ble det satt fokus på etablering av komiteer og utvalg, gjennomgang av årsmøtets vedtak og gjennomgang av prioriterte oppgaver. Nye styremedlemmer ble satt inn i styrets arbeidsform, oppgaver og plikter.

Komiteer og utvalg
Tradisjonelt utgjøres seksjonens arbeidsutvalg(AU) av leder, nestleder og utviklingssjefen
i forbundets administrasjon. AU er ansvarlig organisasjonsledd mellom styremøtene.
Oppsett for komiteer og utvalg finner du her: adresser
Styret fattet ellers beslutning om å styrke seriekomiteen med et medlem. Seriekomiteen fikk i mandat å oppnevne kampinspektørkorpset og oppsettet for kampinspektører gjennom sesongen.
Arbeidet i både utdanningskomiteen og landslagskomiteen skal det informeres bredere omkring. Viktig at flest mulig kjenner til tilbudene og gjennomføreingen av aktivitetene,
slik at dette best mulig kan koordineres med klubbenes arbeid.
Anleggskomiteen vil bruke sine ressurser mest innenfor dagens ”Bandy-Norge”. Viktig å sikre eksisterende bandymiljøer og utfylle områdene mellom disse.
Utvalget som arbeider med overganger setter i gang et arbeid for revidering av regelverket slik at forslag til nytt kan legges frem for årsmøtet 2010.
Komitéledere skal utarbeider forslag til mandat for sin komité til neste styremøte 14.sep.
Møteplan for seksjonsstyret frem til årsmøtet 2010 er satt opp og finnes innarbeidet på nettsiden: notiser

Bandyseksjonens årsmøte 2009
Oppfølging av SAK 8-1-5: Dameserien og 9-er bandy.
Forslaget fra Ready og Ø/H:
For damelag arrangeres det seriemesterskap som en kombiserie 9er/7er/rinkbandy. Sluttspillet spilles som 9er bandy. Serien spilles som dobbel serie der en serierunde spilles på 9er, og en serierunde på 7er. I Bergen spilles det rink.
Forslaget ble ifølge Årsmøtet vedtatt med 21 stemmer for. I ettertid viser dette seg feil, da forslag til endring av Kampreglement krever 2/3 flertall iht Loven. Således har forslaget falt da det ikke oppnådde 23 av 35 stemmer. Saken er tatt opp med generalsekretær og meddelt årsmøtets desisorer.
Konklusjon: Seksjonsstyret kontakter forbundets lovkomite for å vurdere mulighetene for en prøveordning sesongen 09/10 til tross for at årsmøteforslaget falt.

Økonomi
På grunn av VM 2010 for damer, har seksjonen vedtatt budsjett med underskudd. Fjorårets overskudd på 55 000 kroner tilkommer seksjonen som forøvrig nå er gjeldfri overfor eget forbund.

Utviklingsarbeid
Bandy er etablert i Kristiansund. Det følges opp med bandyskole kommende vinter og skoleturnering. Seksjonen støtter eliteseriekamp 28. november mellom Stabæk og Mjøndalen. Seksjonsstyret setter som forutsetning at kommunen fremskaffer baneteknisk utstyr som mål, vant m.m. Viktig for norsk bandy å utnytte denne kampen PR-messig både i Kristiansund og i ”Bandy-Norge” ellers.

Serieoppsettene, herunder oppstart, spilledager og NM-finaler uke 10, dvs 11.-14.mars.
Serieoppsettet klart før ferien. Få kommentarer fra klubbene. Siden Stabæks ene hjemmekamp mot Mjøndalen spilles i Kristiansund, får Stabæk en eventuell bonuskamp mot Mjøndalen hjemme.
Fortsatt usikkert om det blir VM herrer eller RG-cup, men avsatt tid i serieoppsettet til internasjonal turnering for A-landslaget uke 4 og 5.
Det arbeides med å sikre detalgelse av Bergen i dameserien selv om mulig 9-er bandy og få spillere.
Påmeldinger på herre- og guttesiden er i rute, men 2.divisjon herrer kan bli seks lag og 3.divisjon kun fem lag.

Elitelisensen
Lisensutvalget har anbefalt samtlige eliteklubber lisens for 2009/2010, men påpeker at en del klubber har fått dispensasjon av ulike årsaker. Klubbene skal redegjøre for de ulike dispensasjoner med hensyn til utbedringer og tidsplan for dette. Bergbanen vil ifølge plantegninger ikke tilfredsstille elitekravene. Ullevål IL innvilges derfor ikke elitelisens med Bergbanen som hjemmebane dersom denne nye banen ikke tilfredsstiller kravene til en elitearena.

VM´2010 damer
FIB fremsender avtaleforslag (økonomi) til NBF med det første. Innbydelsen til VM damer utsendes fra FIB som er formell eier av mesterskapet. Norge er således kun teknisk arrangør og Drammen Bandy medarrangør. Komiteer er etablert og arbeidet godt i gang.
Det svenske damelandslaget ønsker å komme til Drammen to dager før mesterskapets offisielle åpning.

Landslagssesongen 2009/10
Klart for herrelandslaget Norge A mot Sverige U23 søndag 6.desember i Norge.
U16 og U17 gutter avholder testsamling på NIH med nærmere 60 kandidater den 25.august. U19-ledelsen avholder planmøte 28.august. Arne Wam blir ny forbundskaptein for U17 jenter.
Det legges opp til mer informasjon til klubbene, trenere og ledere både direkte og på nett vedrørende landslagsvirksomheten.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 14.september.
Øvrige styremøter 2009/10: 12.oktober, 9.november, 7.desember, 11.januar, 15.februar, 22.mars, 3.mai, 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 10.juni 2010.
ÅRSBERETNING OG PROTOKOLL 2009
Årsberetningen 2008/09 kan du lese her: Årsberetning 2009

Protokollen fra Årsmøtet 11.juni 2009 kan du lese her: Protokoll 2009


FRA SEKSJONSSTYREMØTET 4.MAI 2009

Bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 9 den 4. mai på Ullevål stadion.

Økonomi
Bandyforbundet inngår som et forbund i FFA-samarbeidet med NFF. Seksjonsleder deltar på et orienteringsmøte om FFA-avtaler og mulig utvidelse av samarbeidet på Ullevaal stadion 5. mai.
Ingen ”alarmerende” overskridelser på seksjonens utgiftsside, noe mindre lisensinntekter.

Budsjettet 09/10
Grovutkast til budsjett 2009/10 gjennomgått. Dette ender med underskudd kr 311 000 på grunn av Kr 280 000 udekkede utgifter til VM for damer. NBF er i forhandlinger med FIB om ekstra støtte. Sponsorinntekter og offentlig støtte er ikke medtatt ennå. VM-fondet foreslås brukt som garanti. Det vil bli arbeidet spesielt med inntektssiden til VM for damer.
Seksjonsstyret har som mål å legge frem et budsjett i balanse for årsmøtet.
AU sammen med generalsekretæren gjennomgår budsjettet i detalj og sender forslaget ut til seksjonsstyret i god tid før neste styremøte.

Møte med eliteklubbene 28. april
Konstruktivt møte med eliteserieklubbene med oppsummering av sesongen, godt ledet av seriesekretær Bjørn-Erik Thorp. Klubbene fornøyd med årets avvikling, men litt for tett serieoppsett. Noen kommentarer på dommersiden. Det utarbeides eget referat fra møtet.

A-landslaget herrer
Forbundskaptein Erik Nordbrenden oppsummerte sesongen og spesielt VM i forlengelse av møtet med eliteserieklubbene. Tre eliteklubber manglet og kun tre spillere fra to klubber møtte. Klubbene var også oppfordret til å komme med innspill til møtet i forkant. Ingen slike meldinger mottatt til møtet.
Enighet om flere samlinger neste sesong. Et forslag om samling i Vänersborghallen tidlig på høsten, tid reservert. Helgen uke 49 avsatt til landskamper. VM eller RG-cup i uke 4/5 2010.
Klubbene ser fredager som mulige samlingsdager gjennom sesongen som kan alternere i ulike klubbmiljøer. Det utarbeides et spørreskjema til 25-mannstroppen hvor spillerne kan gi sine synspunkter anonymt. Utsendes spillerne medio mai.
Seksjonsstyret er fortsatt enige om at de til enhver tid beste spillerne skal som hovedregel tas ut i A-laget. Dagens ressurser tilsier ingen endring av opplegg og ledelse, men en god idé å forsterke teamet med assistenttrener. Ved flere samlinger må det stilles krav til klubbene om å frigjøre spillere.

FIB/TC-møte 24.april
Fortsatt usikkert om det blir VM herrer 2010. NBF mener fortsatt at VM herrer bør spilles hvert annet år. Svenske forbundet gir beskjed medio mai. Arrangementet vil i såfall gå i Vest-Sverige uke 4/5, 2010. Hvis ikke VM, kan det være at russerne i stedet arrangerer RG-cup i samme tidspunkt uke 4/5.
Svenskene kritisert av Russland, Finland og Norge for at de fremflytter egen eliteserie en uke, og derav også påvirker World Cup, uten at dette på forhånd er drøftet i FIB.

Nominasjon av internasjonale dommere og ”supervisior” 2009/2010
Rune Harald Jahnsen reiser til FIB/RRC-møte i Helsingfors 13.juni. RRC ønsker tre norske dommere til Champions Cup 16.-20.september i Edsbyn, samt tre dommere og en supervisior til World Cup. Adm. sjekker hvilke kostnader FIB dekker. Liste over de nominerte sendt seksjonen.

Dannelsen av ”Norsk Topp Bandy” (NTB)
BS tar etableringen av NTB til etterretning.

Årsmøte i Bandy Dommernes Forening
Referat ligger ute på BDF sine hjemmesider. Lasse A. Holm fortsatt leder av BDF.

Seriekomiteen
Forslag om eliteseriestart onsdag 11.november. Finale uke 10 - 13./14.mars.
Frysetekniske forhold mht finaleuka sjekkes med bane-eier snarest.
Eventuell 1. kvartfinale for Drammen Bandy må grunnet VM-damer fremskyndes en dag og spilles lørdag 20.februar.
Eventuelt 3. kvartfinale søndag den 28.februar. Dette klareres tidlig med klubbene og Drammen Bandy.

Lisensutvalget
Skriftlig oppsummering av rapporter på arenaene sist vinter presenteres seksjonstyret 25.mai.
Eliteklubbene sendes snarest påminnelse om søknadsfrist elitelisens 1.juni.

Forslag til Årsmøtet
Seksjonsstyret gjennomgikk utkast til egne forslag til årsmøtet. Seksjonsstyrets forslag og innkomne forslag bearbeides og ferdigsstilles på neste seksjonsmøte.

Dame VM 2010
Oppfølgingsmøte med Drammen Bandy og Drammen kommune vedrørende dame VM 2010 foreslås i Drammen mandag 18. mai.
Aktuelle landslagsspillere samles til idedugnad om hvordan dame VM 2010 kan brukes til å fremme norsk damebandy generelt. Møtet avholdes i mai/juni.

NM uka 2010
Møte med Drammen Bandy angående finaleuka 2010 foreslås til mandag 18.mai.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 11.juni 2009.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 30.MARS 2009

Bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 8 den 30. mars på Ullevål stadion.

Økonomi
Bandyseksjonen har nedgang i lisenser denne sesongen. Årsaken er feilføring i fjor av ca 150 lisenser som var innebandy. Seksjonens forbruk så langt på året er innenfor det totale budsjett.

Møte med eliteklubbene 28. april
I tillegg til erfaringsmøte angående eliteserien, innkalles eliteklubbene til møte om A-landslaget samme dag og sted kl 1945.

VM-damer 2010
Bandyforbundet følger opp avtalen med FIB og ber om utvidet tilskudd knyttet til at Norge er et høykostland for arrangementer. Disponering av VM-fondet som sikkerhet mot arrangementsunderskudd vurderes når hotellpriser og tilskuddet fra FIB blir klart.
Viktig å engasjere norsk damebandy og dameklubbene i prosessen. Det må være et mål å ”feminisere” VM i form av mange kvinner i sentrale posisjoner. Seksjonsstyret og administrasjonen vil arbeide sammen med landslagsjentene for å hente inn sponsorer fra typiske kvinnelige produkter.
Et utkast til arranegementsramme diskuteres med komiteene og Drammen Bandy snarest mulig.

A-landslaget
Forbundskapteinen Erik Nordbrenden oppsummerte arbeidet sist sesong og VM. Noen problemstillinger ble fremlagt av både forbundskaptein og seksjonstyret; ressurser og rammevilkår ift øvrige nasjoner i A-puljen,antall samlinger og fremmøteprosent av landslagskandidater, RG-cup, antall spillere i internasjonale toppligaer, samarbeid landslag-klubbene, satsningen i klubbene og da spesielt i sommerhalvåret.
Seksjonsstyret vil utarbeide forslag til strategier og opplegg etter møtet med eliteklubbene 28.4.

Mannskap til alle landslag
Landslagskomiteens forslag til de ulike landslagsbesetningene ble bifalt.
Forbundskaptein A herrer bestemmer seg om han vil fortsette etter møtet 28.april.
Ledelsen på U17-jenter anmodes om å fortsette frem mot VM i Russland i 2011.
Oppsettet for samtlige landslag blir lagt frem som orientering på seksjonsårsmøtet.

Valgkomiteen
Valgkomiteen er i arbeid. Det er behov for nye, gode kandidater og spesielt damer til seksjonsstyret.

Finaleuka
En del detaljer i arrangementet 2009 tas opp med Drammen bandy i eget møte på våren. Drammen har opsjon på finaleuka 2010, men forbedringspotensialer tas opp i eget møte denne våren når Drammen har bekreftet opsjonen.

Forslag til Årsmøtet 11.juni 2009
Avgifter 2009/10 gjennomgått. Utgifter til KI er høyere enn avgiften. Seksjonsstyret vil foreslå å øke elite KI-avgiften til kr 2500 og opprettholde kr 1500 for 1.div.
Prøveordningen m/gitter forlenges to år, bl.a i avvente av internasjonal utvikling.
Erfaringer med ”Time-out” tas opp i seriekomiteen.
Kampreglementet § 20/22: I teksten om nominering av henholdsvis 8 og 6 spillere til førstelaget foreslås innarbeidet ”De beste spillerne” tatt inn i Kampregl., da dette feilaktig mangler.
Klubbenes nomineringer må følges opp bedre av administrasjonen fra høsten av.
2.lag i kval mellom 1. og 2.div. foreslås det å spille en kamp, men den forsøkes lagt inn i finaluka.
Definisjon av krav til ”godkjente dommere” i NM-smågutt foreslås lagt til: ”Fortrinnsvis aspirantdommere”.
Seksjonsstyret vil se nærmere på utfordringene som ligger i overgangen fra 7-er til 11-bandy og om man skal innføre 11-er et år tidligere, alternativt at siste års lillegutt spiller
7-er frem til Jul og går over til 11-er etter Nyttår.
Seksjonsstyret vil også vurdere om 1.juli er bedre tidspunkt som aldergrense for aldersbestemte spillere. Et interessant forslag med mange perspektiver mht frafallsproblematikk, men som krever nærmere vurdering av konsekvenser.

Dommerkomiteen
Dommerkomiteen vurderer følgende regler/bestemmelser:
- Ingen bytte på corner (som svenskene har testet)
- 5.sek. regelen ift sabotasje mot spill
- Krav om kurs for matchsekretærer i eliteklubbene
- Definere myndighetsområde for KI mht mulighet for inngripen under spillets gang.

Lisensutvalget
Utvalgets sekretær sjekker klubbenes oppfølging av tekniske krav.

FIBs dommerkomite
Bandyseksjonen er blitt bedt om nominering av internasjonale dommere for 2009/10. Dommerkomiteen tar opp nomineringen sammen med KI-ene.

Kampreglement/"hvite sider":
Tekstene gjennomgås slik at det blir bedre samsvar mellom kampreglement og "hvite sider".

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 4.mai.
Øvrige styremøter 2008/09: 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 11.juni 2009.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 23.FEBRUAR 2009

Bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 7 den 23. februar på Ullevål stadion.

Forbundsstyret
Seksjonsstyret ber NBF utarbeider forslag til FIB vedrørende avtale om dame-VM 2010.
Seksjonsstyret foreslår overfor NBF like regler for forbundets idretter når det gjelder tabellføring i aldersbestemte 7-er lag i henhold til NIFs regelverk.

Nomineringer
Sarpsborg A gis anledning til å bytte spillere på nomineringslista. Administrasjonen følger opp nomineringene ovenfor klubbene. Seksjonsstyret ser nærmere på regelverket for nomineringen av A-spillere. Viktig at denne type regler følges opp med klubbene underveis av seriekomiteen.

Økonomi
Ingen store overskridelser på utgiftssiden, inntekter som budsjettert.

Fra FIB-Kongressen 23.januar
En viss stemning på FIB-Kongressen for A-pulje i VM herrer med 4 lag. FIBs tekniske komite har fått i oppdrag å se på VM-oppsett som vil redusere kostnader for VM-arrangøren og skape mer tette kamper. FIB/TCs forslag sendes landene for høring.

FIBs damekomite
Den norske delegasjonen presenterte planene for et VM damer i Drammen i uke 8 i 2010.
Norge også opptatt av at dame-VM og jente-VM arrangeres annet hvert år i ulike år. Eventuelle turneringer i mellomsesonger er uoffisielle og skal ikke skape press på deltakelse ovenfor bandynasjonene.
Russland skal arrangere VM U17-jenter 2011, sted ikke bestemt, VM damer 2012 i Irkutsk.
Det er et ønske fra FIB/WC om kvinnelige dommere i fremtidige VM.
Ønske fra russerne at dameturneringen for klubblag i Edsbyn flyttes til større sted og at arrangementet skaper mer felleskap og en bandyfest.

Internasjonal deltagelse
I VM senior, Västerås, slo Norge Belarus 7-6 og sikret dermed 5. plassen og plassen i A-puljen. Laget begynte svakt, men spilte seg etter hvert opp i turneringen og gjorde en god siste kamp mot Kazakhstan inntil alle utvisninger rammet laget hardt fra 60 minutter og ut.
U19-laget ble sist i Nordisk. Tapte 10-3 for Sverige og 5-1 for Finland. Flott bandyhall, men arrangementsmessig en del svakheter i opplegget.
VM U17 i Kirov ble en opplevelse for livet. Ikke minst reisen på den Transsibirske jernbanen fra Moskva til Kirov og VM-finalen med drøyt 7000 tilskuere. Øvrevoll/Hosle-spiller Knut Philip Thjømøe ble kåret til VMs beste målvakt. Norge slo Kazakhstan (6-0), spilte forholdsvis jevnt mot Sverige (1-4) og Russland (0-3), men hadde problemer med et meget godt finsk lag i første kamp (0-4) og i bronsekampen (2-8).
I det historisk sett første VM for U17 jenter i Lappeenranta ble Russland mestere ved å slå Finland 3-2 i finalen for ca 250 tilskuere. Norge tapte 4-0 for Sverige i bronsekampen og med samme sifre i innledningskampen. Videre tap 2-11 for Russland og 1-7 for Finland.

Landslagsforberedelser
Viktig med en god plan for damelandslaget med tanke på forberedelser til VM i Drammen 2010.
U19-samling 9.mars, U17-samling 7.mars, U16 samles til høsten. U17 under ledelse av Einar Forfang, U16 under ledelse av Dag Kåre Lunden.

Bandyskolen i Kristiansund
Bandyskolen startet på Kristiansunds nye kunstisbane under ledelse av Knut Andreas Stai, tidligere bandyspiller fra Hamar. Svenske Henrik Odin som har trente alders- bestemte bandylag i Helenelund og ishockeymannen Jarle Myhre. Bandyskolen startet den 9.februar og arrrangeres hver mandag og torsdag ut mars måned.

Anlegg
Bandyforbundet inngår ny 4-årsavtale med Norconsult som anleggsfaglig rådgiver og med samarbeidspartner NSF. Norconsult har planer om å etablere testrigg på Frogner stadion mht bl.a måling av ledningsevne for kulde i ulike dekketyper m.m.

Finaleuka 2009
Tidsplan og matchoppsettene finaleuken godkjent av seksjonsstyret. NM-finalen herrer 8.mars kl 1600.
Dommerkomiteens setter opp finaledommere i samråd med kampinspektørene.
I herrefinalen oppnevnes 4.dommer og to kampinspektører.

Regelkomite
Det nedsettes en regelkomite for å se på oppbygningen av, språket og innholdet i dagens regelverk.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 30.mars.
Øvrige styremøter 2008/09: 4.mai og 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 11.juni 2009.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 12.JANUAR 2009

Bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 6 den 12. januar på Ullevål stadion.

Forbundet
Bandyseksjonen er godt fornøyd med at Kjell Nilsen, Drammen, ble forbundets nye anleggskonsulent. Samtidig på møtet ble status for en del anleggsprosjekter gjennomgått samt forholdet til Isbjørn Arena, Ishockeyforbundets hallprosjekt.
Bandyforbundet mottok pris kr 100.000 fra NIF under Idrettsgallaen for prosjektet El-innebandy. Utdelingen ble ikke vist på TV, men ble godt mottatt i salen.
Organisasjonsutvalget i NBF er ”lagt på is” inntil tilfredsstillende dataverktøy er på plass.

Finaleuka
Bandyfinalen i Drammen spilles på Marienlyst søndag 8.mars kl 1600. Dette er umiddelbart etter siste treningskamp før seriestart i fotball mellom Strømsgodet-Ljungskile. Det jobbes med muligheter for TV, da TV likevel er til stede på fotballkampen på samme område.
Det jobbes for et seminar: kombinasjon fotball/bandy, på finaledagen.

Jente-VM
Det historisk første jente-VM finner sted i Lappeenranta 12.-15.februar. Jente-VM skal etter planen arrangeres annet hvert år mellom VM damer. Siri Nørve reiser som hovedleder. Jentelandslaget skaffer til veie en del personlig utstyr/bekledning gjennom egenandeler og tiggerbrev til klubber og kretser.

Økonomitiltak
Seksjonen etterlyser på nettsiden en provisjonsselger til inntekt for norsk bandy.

Åpning av Nordea kunstisbane i Kristiansund 24.januar
Alt klart for en spennende åpning i Kristiansund. Foruten ledere og 14 småguttespillere fra Ready, deltar ”utviklingskonsulent” Einar Forfang og utviklingssjef Tor Audun Sørensen.

”Best på Ungdom”: Vassenga cup for smågutter
Rolf Hæhre og Tor Audun Sørensen orienterte om en meget vellykket turnering hvor det bl.a ble gjennomført dommerkurs i forkant.

Utstyrspakke til Hauger bandyskole
Utstyrspakken; 20 sett køller, 20 baller, 20 hjelmer m/gitter til kr 12500 stilt til disposisjon for Hauger bandyskole.

FIB-Kongressen 23.januar
Seksjonsleder Erik Hansen stemmer for Norge på kongressen. Norge møter også med EC-medlem Kjell Hovland Olsen. USA fremmer forslag om kun fire lag i A-puljen. FIB ønsker satt av internasjonal dato helgen 4.-6. desember 2009, hvor det for Norges del kan bli aktuelt å forespørre Sverige om A-landskamp mot Sverige U23.

Dommersiden
Nyhetsbrevet fra dommerkomiteen, ”Rikets tilstand”, lagt ut på dommer- og KI-siden gir et godt bilde av aktuell situasjon. Det er god stemning blant spillere og ledere. Hittil svært få røde kort. En rekke tiltak initiert av forbundet synes å virke.

A-landslaget
Ut fra forrige VMs reklameinntekter får A-lagstroppen diettpenger under herre VM i Västerås totalt kr 2500 per person som eneste godtgjørelse.

Landslagskomiteen
Det har totalt sett dette året foregått et omfattende samlingsopplegg for landslagene. Uttakene har vært gjennomført med grundighet. Landslagskomiteen har en intensjon om at Dag Kåre Lunden, Terje Pedersen og Peder Schjoldager tar ansvaret for det nye U16-laget (dvs. spillere født 1994) neste sesong. Avtale ikke endelig inngått.

Asker bandy
Det har begynt å gro i Asker-bandyen. Seksjonen sender en hilsen som roser klubbens arbeid med oppstart av bandy de siste årene.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 23.februar.
Øvrige styremøter 2008/09: 23.mars, 4.mai og 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 11.juni 2009.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 17.DESEMBER 2008

Bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 5 den 17. desember på Ullevål stadion.

Økonomi
Seksjonens forbruk er i henhold til budsjett. De store kostnadene kommer med landslagene i januar/februar. Det arbeides fortsatt med mulige nye sponsorinntekter.

Korte rapporter
Nye Snarøya guttecup
Nye Snarøya guttecup ble arrangert 13.-14.desember. Godt arrangement på ny kunstisbane. 10 lag deltok, men 12 lag ønsket å delta. Dommerkurs gjennomført i forkant av cupen i regi av Lars Nygaard. Rapport mottatt fra ledelsen på Snarøya som vil forsøke igjen neste år. Et nytt og positivt tilbud til guttespillere som støtter opp under mottoet
”Best på Ungdom”. Forbundskaptein gutt, Igor Prakht, og utviklingssjefen samt Erik Hansen var til stede på hele/deler av turneringen.

Russian Government Cup 5.-7.desember.
Forbundskaptein orienterte om høstens samtaler med 8-10 sentrale spillere, senere uttak av 25-mannstroppen, den manglende respekten fra spillerne på å melde forfall. Troppen ble i tillegg redusert siste uken grunnet skader og sykdom. Seneste forfall to timer før avreise. Troppen bestod til slutt av 13 spillere, hvor fire var debutanter. Resultatet i RG-cup ble det dårligste på mange, mange år. Det er andre gangen på kort tid at Norge sender et svært B-preget lag til RG-cup. Rutiner for uttak må gjennomgås og klubbene må involveres i betydningen av å delta. RG-cup vil bli tatt opp i FIB/TC 19.desember.

FIB og VM-damer 2010
Forventet økonomisk støtte til VM damer 2010 blir tatt opp i FIB/TC 19.desember og på FIB kongressen 23.januar. Norge arrangerer om bidragene til FIB blir som forventet.

Jenter/damer
Status for ”VM” jenter Finland tas opp i FIB/TC 19.desember. Damelandslaget vurderer landskamper mot Finland dersom turnering i Budapest ikke blir en realitet.

Fra komiteene
Landslagsskomiteen orienterte om uttak A-landslag VM Västerås. Seksjonsstyret ga tilslutning til en treningskamp mot Boltic fredag før VM dersom A-landslaget ønsker det. Utviklingssjefen orienterte om en omfattende landslagsvirksomhet på følgende aldersgrupper: U18, U17, U16, samt damelandslaget og U18/17 jenter. Naturlig nok færre samlinger på U19 enn U17. Viktig å se spillere fra toppklubbene i klubbdrakta. Juleturneringen i Drammen får man sett en del første års juniorer (U18). Samling 5.januar og påfølgende uttak av troppen til Nordisk.

Dommerkomiteen orienterte om uttaket til de forskjellige internasjonale turneringene. Seksjonsstyret ga sin tilslutning til det foreslåtte uttaket. Dommerkomiteen melder tilbake om positivt endrede holdninger fra spillerne ovenfor dommerne. 151 hoder har vært på dommerkurs denne høsten. I tillegg 198 spillere/ledere deltatt på dommer-besøk i eliteklubbene.
Seriekomiteen foreslår at ordningen med 2.lag i seriesystemet vurderes etter sesongen mht forslag til årsmøtet i juni.

Forespørsel fra juniorcupen i Drammen om samarbeid med forbundet. AU tar møte med Jahnsen og Drammen Bandy ifm Juleturneringen 30.desember.

Anlegg
Det ble orientert om følgende prosjekter: Børstad (Hamar), Valle Hovin (tak), skøytehall på Romerike, Nordre Åsen (Skeid), og bandyhall i Solberg.

FIB-Kongressen 23. januar
Kjell Hovland Olsen, vice president i FIB og Erik Hansen (stemmerett) representerer NBF. Per Gunnar Løken møter som revisor og medlem av valgkomiteen.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 12.januar.
Øvrige styremøter 2008/09: 23.februar, 23.mars, 4.mai og 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 11.juni 2009.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 10.NOVEMBER 2008

Bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 4 den 10. november på Ullevål stadion.

Fra Forbundsstyret
Bandyseksjonen noterer at ved ansettelsen av Kjell N. Nilsen, Drafn, anleggskonsulent i NBF styrkes bandykunnskapet på forbundskontoret. Han skal arbeide med anleggssaker for både bandy, landhockey og innebandy over hele landet. Forbundet er fortsatt ikke fornøyd med registreringsverktøyet i NAIS. Forbundet har fått presentert Hauger-konseptet som inneholder overbygning av dagens kunstisbane kombinert med skitunnell.

Økonomi
Bandyseksjonen har god kontroll med budsjettet, men fortsatt ingen overflod. Noen flere lag i årets seriespill vil øke inntektene. Seksjonen arbeider fortsatt med mulige sponsorer. Det er inngått ny utstyrsavtale med Leta AS for perioden 2008-2012.

Sanksjonsutmålinger 2008/09
Seksjonens AU behandler sanksjonsutmålingene som tidligere år etter de samme prinsipper som for 2007/08.

FIB og VM-damer 2010
Brevet fra NBF til FIB om økonomisk støtte for arrangering av VM-damer 2010 ble overlevert på FIB-møte i Ljusdal 24.oktober. FIB behandler trolig søknaden på EC-møte i desember. Siste akseptable svarfrist fra FIB er av NBF satt til uke 4 i 2009, når det arrangeres FIB-møter ifm VM i Västerås.

Jenter og damelandskamper
NBF har forspurt FIB om muligheten for dispensasjon fra aldersgrensene til "VM" for jenter i Finland, samt at mesterskapet således gis uoffisiell status. Det er ikke kommet svar ennå. NBF har tidlig i høst sendt forespørsel til det svenske forbundet om damelandskamper Norge A-Sverige U23/21, men intet avklart.

Seriene
Alt i rute innen seriestart. Hamar spiller hjemmekamper etter 15.12. 3.divisjon består av syv lag, da Frem 31 har trukket sitt lag.

Aldersbestemt
Det er påmeldt noen flere lag til årets aldersbestemte mesterskap enn i fjor.

Elitelisensen
Seksjonsstyret har bedt alle eliteserielagene om plan for oppfølging av elitelisenskravene som klubbene har fått dispensasjon for inntil videre. Elitelisensnemda vil fortløpende følge opp pålegg.

Finaleuka 2009
Avtalt med Drammen Bandy at dersom NRK TV melder sin interesse for TV-sending av NM-finalen, kan spilletidspunkt endres. Ønsket er å spille NM-finalen herrer lørdag kl 1800.

Dommerkomiteen
Møte med samtlige åtte eliteklubber har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte med godt oppmøte fra klubbene. Fem forbundsdommeraspiranter (ny grad 4) er "håndplukket" for oppfølging av dommerkomiteen. Med dagens situasjon i antall dommere er det enighet om at en dommer i guttekamp kan gå. Nye regler testet med gode erfaringer i Kosa Open, blant annet time-out og kun et forsøk på corner til angripende lag. Kampinspektør, KI, kan etter kamp rapportere alle sanksjonsbare hendelser. Matchdommer kan kontakte KI for informasjon under kamp. KI kan ikke bryte inn i spillet eller mot matchdommer i kamp.

Landslagsskomiteen
Spillere fulgt nøye under Kosa Open og tropper nominert. Landslagsledelsen har vært til stede både på Kosa Open junior og gutt. Mange landslagskandidater observert, herunder i noen klubbkamper. Grundige kartleggingsprosesser og mange samlinger på U17.
U19 dreier seg primært om å følge kandidater i eliteserien. Antall samlinger mindre.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion onsdag 17. desember.
Øvrige styremøter 2008/09: 12.januar, 23.februar, 23.mars, 4.mai og 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 11.juni 2009.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 13.OKTOBER 2008

Bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 3 den 13. oktober på Ullevål stadion.

Fra Forbundsstyret
Forbundet skal ansette en anleggskonsulent med ansvar både for bandy og innebandy. Leder av Innebandyseksjonen og leder av Bandyseksjonen vi forta intervjuer av aktuelle søkere i løpet av oktober.

Økonomitiltak
Seksjonsstyret har diskutert lotteri, men finner dette ikke aktuelt. Det arbeides med andre mulige inntekter. Seksjonsstyret er takknemlig for alle kreative innspill.

Etablere Ungdomskomite
Bandyseksjonen oppretter foreløpig ingen ungdomskomite, men det legges opp til et seminar med ungdommer i alderen 15-20 år (f. 1993-88) i forbindelse med finaleuka 2009 i Drammen.

VM-damer 2010
Seksjonsstyret arbeider med økonomisk sikring av bandy VM 2010 for damer i Norge.
Brev skrives til FIB for å få konkret informasjons om det internasjonale forbundets bidrag
til dette VM. Avklaring ihøst for at Norge skal gjennomføre VM 2010.

Status seriene
Økning totalt i antall påmeldinger med to lag i forhold til i fjor. Melding om mulig problemer med kunstis i Sarpsborg. Seriekomiteen avklarer retningslinjer tidligst mulig dersom kamper skal snues.

Påmeldinger aldersbestemt
I tillegg til en interkrets jenteserie ligger det an til en interkretsserie for yngre jenter.

Elitelisensen
Eliteserielagene har sendt inn oppsett over hvilke punkter i lisenskravene det søkes dispensasjon for. Dette er vurdert av lisensnemda som innvilger dette, men eliteklubbene gis frist til 1. november for tilbakemelding mht baneforhold og annet iht dispensasjoner fra lisenskravet som må rettes opp. Det vil bli vurdert sanksjoner dersom forhold ikke rettes opp innen gitte frist.

Finaleuka 2009
Rolf Wendt Andresen leder organisasjonskomiteen for finaleuka 2009. Orienteringsmøte avholdt med forbundets administrasjon. Drammen Bandy retter seg etter ønske fra NRK, men ser helst at herrefinalen spilles lørdag kl 1800. I så fall blir det totale oppsett omtrent som i fjor. Forbundets generalsekretær kontakter NRK for mulig TV-sending. Drammen Bandy er ikke interessert i å betale for å få vist NM-finalen på TV. Seksjonsstyret ønsker heller ikke å presse seksjonens økonomi i dette henseende, men opprettholder sitt krav overfor allmennkringkasteren NRK at idretten ikke skal betale for slike sendinger.

Dommerkomiteen
God oppslutnming om dommermøte. Mye av diskusjonene dreide seg om regeltolkninger. Egen rapport kommer. Fortsatt anstrengt dommersituasjon. Seksjonsstyret tar initiativ til dommermøte umiddelbart etter sesongen, hvor mulige årsmøtevedtak kan diskuteres og eventuelt fremmes gjennom seksjonsstyret.

Rekrutteringskomiteen
Readys gutter og jenter, totalt 14 spillere, samt leder Timo Lahti, klar for å reise til Kristiansund for åpningen av nytt kunstisanlegg 14.-15.november. Einar Forfang reiser som utviklingshjelp til Kristiansund bandyen.
Seksjonsstyret innvilger støtte til 11-cuper: Snarøya (gutter) på nye kunstisen, og Mjøndalen (smågutter). Arrangementene støttes med inntil kr 15.000,- hver første året for å sikre god kvalitet i gjennomføringen og aktuelle tiltak knyttet til cupene.

Anlegg
Bandyseksjonen setter i år prioritet på følgende kunstisprosjekter:
Kjølnes i Porsgrunn, Børstad på Hamar og Fredrikstad/Østfold.
Kjell Hovland Olsen blir forbundets kontaktperson mht kunstisprosjektet på Konnerud.
Kjell Borgersen følger opp Gamle Gress i Drammen.

Felles fagmøte
Det vil bli avholdt fellesmøte med seriekomiteen og dommerkomiteen.

Kosa Open
Det tas opp med arrangør at det er uheldig for yngre klasser å spille kamper etter kl 2200 på en torsdag,- i helgen OK.

Damelandskamper
Det tas kontakt med det svenske forbundet om hjemmelandskamper mot Sverige U23/21.

Politiattester
Norsk idrett har innført krav om politiattest for idrettsledere for barn- og ungdom under 18 år. Forbundet gjør oppmerksom på regelverket overfor klubbene hvor ansvaret ligger, samtidig vil seksjonsstyret påse at landslagsledelsene for gutter og jenter sender inn kopier av slike attester til forbundet. Dette gjelder fra 1. januar 2009.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 10. november.
Øvrige styremøter 2008/09: 8.desember, 12.januar, 23.februar, 23.mars, 4.mai og 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 11.juni 2009.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 15.SEPTEMBER 2008

Den nye bandyseksjonen avholdt styremøte nr. 2 den 15. september på Ullevål stadion.

VM damer 2010
Seksjonsstyret går innfor at VM damer arrangeres i Norge 2010. Saken fremmes for forbundsstyret. Seksjonen skriver til FIB for snarest mulig å få avklart de økonomiske betingelsene for arrangementet.

Fra forbundstinget 7.september
Seksjonene kan heretter bestemme alle avgifter på egne årsmøter. Gjelden til NBF er gjort opp. Dessverre ikke fulltallig oppmøte på tinget fra bandyseksjonen.

Økonomi
Seksjonsbudsjettet er tilfredsstillende for gjennomføring av vedtatte aktiviteter for sesongen 2008/09. Forbundstinget ga tilslutning til seksjonsbudsjettet.

Økonomitiltak
Det er fortsatt viktig å sikre nye inntekter. Alle innspill mottas med glede, sponsorer eller forslag til sponsorer som kan være interessert i eliteserien eller i landslagene. Pågår arbeid med å sikre internasjonal sponsor for A-landslaget også denne sesongen.

Komiteer
Den foreslåtte arbeidsfordelingen i seksjonen ble gitt aksept. Komiteene legges ut på nettet. Bandyforbundet har utfordret seksjonen til å etabler ungdomskomitee. Fotball har utbygget system for ungdomkomiteer også i kretser, ishockey avholder seminar årlig viet ungdomssaker. Saken luftes på seksjonens ungdomsseminar 16.september.

Påmeldinger
Det mangler en del påmeldinger til kretseriene. Disse purres og etterspørres på nettet.

Elitelisensen
Alle søknadene gjennomgås av lisensnemnda. Eliteklubbene orienteres skriftlig om pålagt dommerbesøk.

Dommersituasjonen
Dommersituasjonen er prekær. Det lages et skriv som legges ut på nettet, hvor det opplyses at en konsekvens kan bli at antall runder i de ulike herreseriene kuttes ned fra neste sesong. Videre at det settes opp færre dommere til hver kamp enn ønskelig.
Det sendes ut brev og registreringsskjema til passive dommere med oppfordring om deltagelse kommende vinter. Det sendes brev til FIB om internasjonalt dommerbehov kommende sesong. Seksjonen vil også i år sende en lovende dommertrio til Mini-World Cup i Bollnäs. Det innføres en ny dommergrad på dommerstigen. Forbundsdommeraspirant blir trinn 4 og ligger mellom kretsdommer og forbundsdommer. De unge, lovende dommerne som blir ”håndplukket” til denne graden vil få spesiell oppfølging fra dommerkomiteen. Dommerkomiteen vil se på satser for reiseutgifter og diett for å fremme et konkret forslag på årsmøte i 2009. Utgifter knyttet til den nye bomringen i Akershus vil bli innbakt i gjeldende regelverk.

Seminar "Best på Ungdom"
Klubbseminar 16.september; ”Best på Ungdom” gjennomføres som planlagt.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 13. oktober.
Øvrige styremøter 2008/09: 10.november, 8.desember, 12.januar, 23.februar, 23.mars, 4.mai og 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 11.juni 2009.
FORBUNDSTINGET 7. SEPTEMBER 2008

Det 75. Forbundstinget i Bandyforbundet (bandy, innebandy, hockey) ble avholdt på Ullevål stadion 7.september 2008. 32 stemmeberettige, samt 9 øvrige representanter, bidro til et konstruktivt ting i et forbund preget av fortsatt vekst og en ryddig økonomi.
President Ivar Nordberg åpnet Tinget og tok innledningsvis for seg forbundets lange historikk, en analyse av dagens situasjon og fremtidige satsningsområder (egen artikkel).

Forbundsstyret 08-10 f.v.: Erik Hansen(bandy), Svein-Erik Hammerstad(visepres.), Ivar Nordberg(pres.), Jon Erik Eriksen(innebandy) og Jaswinder Pal Singh(hockey).

Forbundets beretning og regnskap for perioden 2006-08 ble enstemmig godkjent av Tinget etter anbefalinger fra både Kontrollkomiteen og revisor Bjørn Løkslid. Forbundet har idag en sunn økonomi og bygd opp en tilfredsstillende egenkapital.

På avgiftssiden ble det vedtatt å opprettholde dagens nivå på lisensen for sesongen 08/09. Forbundsstyret ble videre gitt fullmakt til å fastsette nivået for de påfølgende to sesonger (09/10 og 10/11).
Etter forslag fra Forbundsstyret vedtok Tinget å delegere fastsetting av nivået på overgangsgebyrer til de respektive seksjonsårsmøter. For innebandy betyr dette umiddelbar effektuering av årsmøteforslaget 2008 på kr 400 før 1.9 og kr 900 etter 1.9. For bandy og hockey gjelder fortsatt kr 600 for spillere 17 år og eldre.
Det ble også vedtatt at seksjonene må ha Forbundsstyrets samtykke dersom det skal disponeres midler fra tildelt økonomisk ramme til andre formål enn egen drift.
Innebandyseksjonens forslag om at e-post sidestilles med rek.sending ifm overgangssaker fikk fullt gjennomslag på Tinget, selv om Lovkomiteen hadde sine betenkeligheter. Dette som en overgangsordning til seksjonenes årsmøter 2009, hvor deretter seksjonene selv kan bestemme hva som skal gjelde.
Det ble videre gitt aksept for lovendring som tilsier at Forbundstinget kan avgjøre om det skal velges en eller to varamedlemmer til Forbundsstyret.

Arbeidsplan og budsjett
Arbeidsplan 2008-10 var trykket inn i tingdokumentene, men ble kun tatt opp som en orienteringssak på Forbundstinget.
Under budsjettbehandlingen ble det fra generalsekretær klargjort at ulike nivåer på seksjonenes landslagsbudsjetter gjenspeiler generering av egne inntekter gjennom de respektive seksjoners medlemsmasse.

Erkjentlighet
Forbundets Hederstegn ble tildelt ni personer for lang og tro tjeneste på klubb, krets og forbundsplan:

Bandy: Kjell Borgersen, Drafn, Erik Hansen, Skeid og Øyvind Sakshaug, Ullevål IL.

Innebandy: Odd H. Arntzen, Bækkelaget SK, Jarle Gommerud, Nor-92, Anders Hove, Hammerfest IBK/HF innebandy og Roar Nilsen, Slevik IBK.
NBF/adm.: Ann-Mari Ellefsen og Terje Larsen.

Bildet tv.: Hederstegn til bandykjempene Øyvind Sakshaug(tv), Kjell Borgersen og Erik Hansen(th).
Bildet th.: Hederstegn til NBFs mangeårige ansatte Terje Larsen og Ann-Mari Ellefsen. Sistnevnte som første kvinne tildelt Hederstegn i forbundets 88-årige historie.


Valgene
President Ivar Nordberg fra Holmlia SK ble som ventet gjenvalgt for en ny to-års periode. Det samme ble visepresident Svein-Erik Hammerstad, Ullern IF.
Jarle Heitmann, Tromsø IBK, ble valgt som 1.varamedlem og Knut Anders Grundvik, Frigg Oslo Fotballklubb, som 2.varamedlem til Forbundsstyret.
I Forbundstyret for øvrig ble lederne av de ulike seksjonene formelt valgt inn:
Bandyseksjonen: Erik Hansen, Skeid
Hockeyseksjonen: Jaswinder Pal Singh, Kringsjå SK
Innebandyseksjonen: Jon Erik Eriksen, Fredrikstad IBK

Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra, fortsetter som leder av Kontrollkomiteen.
Odd Arntzen, Bækkelaget SK, fortsetter som leder av Appellutvalget.
Erik Strømme, Stabæk IF, fortsetter som leder av Lovkomiteen.
Harald Benestad Anderssen, Ullern IF, fortsetter som leder av Domsutvalget.
Bjørn Løkslid ble ansatt som forbundets revisor for nok en to-års periode.

Den effektive dirigenten Jan Hagen, Tunet IBK, avsluttet den formelle delen av Forbundstinget kl 1414. Han overlot deretter klubben til president Ivar Nordberg som takket forsamlingen for tilliten og ønsket de fremmøtte vel hjem!

Saksdokumenter til Forbundstinget finner du her:
- Beretning for perioden 2006-2008 (pdf) -
- Strategisk plan for perioden 2008-2012 (pdf) -

PRESIDENTENS TALE

NBF-president Ivar Nordbergs tale til åpningen av Forbundstinget 2008.

Kjære idrettsvenner!
- Jeg vil på vegne av Forbundsstyret få ønske alle hjertelig velkommen til NBFs 75. ordinære ting. Kanskje burde dette historiske tinget vært markert som et stort jubileum. Når vi ikke har gjort det, skyldes det mange andre store markeringer i vårt forbund som nå kommer på rekke og rad.

Norges Bandyforbund fikk sitt nåværende navn i 1929. Det er 80 år siden til neste år. Men da hadde forbundet allerede eksistert siden 1920 under navnet Norges Ishockeyforbund. Altså 90-årsjubileum i 2010. Men vi hadde vært organisert som idrett i en komité under Norges Fotballforbund siden 1911, altså 100 år som organisert idrett i 2011. Noe av dette må markeres. Vi har allerede sett på muligheten for en jubileumsbok. En del er gjort, men det gjenstår også et betydelig arbeide. Som forbund er vi historiske, og vi plikter å ta vare på vår fortid. Dersom noen her føler seg kallet eller har lyst til en slik bokoppgave, ta kontakt med oss!
På to år skjer det mye i et stort forbund. Mye gledelig, men også noe trist. Noen av våre gamle, men også yngre støttespillere har gått bort. Dette forsøker vi etter beste evne å markere med minneord på våre hjemmesider, og det har også blitt markert på de respektive seksjonsårsmøtene. Vi har derfor valgt ikke å ha noen markering her i dag.

Denne tingperioden er over og det er tid for oppsummeringer. Jeg skal ikke lese opp fra utsendte beretninger, regnskaper og rapporter som forhåpentligvis er kjent for dere alle, men mye har skjedd og tiden har gått fort. På forrige ting var jeg litt spent på hvordan det ville gå med NBF som organisasjon. Svaret kan vi se idag. Jeg tror de aller fleste av oss kan være fornøyde med resultatet.
Jeg skal kort si litt om noen av våre organisasjonsledd som har vært involvert i utviklingen og som derfor bør takkes for god innsats. Jeg vil begynne med NBFs eiere: Klubbene og deres ledere.
Første prioritet for visepresident Svein-Erik Hammerstad og meg for to år siden, var å få besøkt flest mulig av våre klubber. Dette har tatt tid, men har etter vår mening vært vellykket. Dessverre har vi ikke kommet helt i mål, verken i år eller i fjor, men vi kom langt. Vi tror at det å bli hørt og sett, kommunikasjon, samt tilgang på informasjon og tilgjengelighet i alle ledd, er nøkkelord for å skape en god organisasjon. Likeledes må vi alle vise respekt og forståelse for den store arbeidsinnsatsen som legges ned i klubbene, og vi må forstå de problemene som alltid vil oppstå i driften av en klubb. Det vi har hørt og sett har imponert oss. Entusiasmen og pågangsmotet er påfallende høyt. Klubbene drives godt med små midler. Den frivillige innsatsen og dugnadsånden er stor. De problemene som klubbene har tatt opp, har vi forsøkt å løse etter beste evne. Håper dere er fornøyd med det! Våre besøk har gitt oss tilbake "godfølelsen" og inspirasjon. Slike klubbesøk bør fortsette i fremtiden, og det er veldig hyggelig om også dere tar kontakt dersom det er spesielle begivenheter dere vil ha oss med på. Vi stiller opp med glede i årene fremover dersom tinget gir oss ny tillit.
Også en stor takk til seksjonene. Her vil jeg spesielt nevne det gode samarbeidet og den gode ånd og stemning, som har vært på våre styremøter og i vårt arbeide med felles oppgaver. Vi drar alle i samme retning. Vi har de samme mål, det samme idrettspolitiske ståsted. Jeg håper at vårt gode samarbeid har blitt registrert rundt om i organisasjonen.
Seksjonsstyrene har utvist god styring både økonomisk og sportslig. Forbundsstyret har også stått samlet om å legge til rette for at seksjonene skal få den selvstendighet og den frihet som er mulig innenfor NIFs lovverk til å skjøtte og utvikle sin idrett. Eierskap til egen idrett er spesielt viktig i et fleridrettsforbund som vårt. Saker som er på dagsorden her på tinget i dag viser den samme holdning fra forbundsstyrets side. Den tilliten som er gitt til seksjonene har blitt godt mottatt, og seksjonene har kvittert tilbake med god drift og dermed trygghet innad i organisasjonen. Dette samspillet må utvikles videre til også å gjelde konkrete innspill til forbundets felles strategiplan.
Et stort og godt arbeide legges ned av tillitsvalgte også på krets/regionsnivå. Noen kretser/regioner har vi besøkt, men dessverre har vi ikke hatt kapasitet til å besøke alle, men vi følger med gjennom de kanaler vi har, og observerer god jobbing.
Så til våre komiteer og utvalg. Jeg tør påstå at sjelden i NBFs historie har så mange dyktige folk vært engasjert i NBF-systemet. Dette har gitt resultater. Les de avsluttende kommentarer både fra Domsutvalget og Appellutvalgets beretning. Vi har hatt et organisasjonsutvalg med medlemmer fra alle våre idretter. Disse la i vår fram sin innstilling som mange av dere allerede har vært med og diskutere på årsmøtene. Diskusjonene vil sikkert gå videre. Per i dag har også Lovkomiteen innstillingen til uttalelse. Arbeidet vil bli videreført i samarbeid med dere alle. En organisasjonsendring SKAL primært være til beste for klubbene. Vi fatter ikke vedtak om endringer som ikke klubbene i stort flertall forstår meningen med og nytten av. I tillegg er vi også helt avhengige av at alle våre kommunikasjonsledd fungerer som de skal. Det skal resultere i en lettelse, ikke i et merarbeid. Lettelsen skal gi rom for å frigjøre arbeidskraft og ressurser til glede for alle våre organisasjonsledd.
Kanskje blir det mulighet for nok en ansatt. Visepresident Svein-Erik Hammerstad, som er sterkt knyttet opp mot bandyens landslag, går og drømmer om en sportsansvarlig i forbundet som kan få arbeidsområdet sitt knyttet opp mot alle våre landslag og vår toppidrett, samarbeid med toppidrettssenteret og forhåpentligvis snart med Olympiatoppen, med alt det skulle innebære.
Takk til alle komiteer og utvalg. Vi tar sikte på at det blir kalt inn til en samling for dere alle i høst, på samme måte som vi gjorde for to år siden.
Administrasjon sentralt og på krets/regionsnivå må vi heller ikke glemme. Vi har veldig godt skolerte og dyktige ansatte. Selvfølgelig må det komme enkeltepisoder hvor ting kunne vært gjort bedre og annerledes sett i etterpåklokskapens lys. Selvfølgelig oppstår det problemer ved innføring av nye systemer for regnskap og serieoppsett og idrettsregistrering. Men vi som er tett på hendelsene observerer en arbeidsinnsats og en "stå på" mentalitet som er ganske unik. I tillegg så har våre ansatte også i stor og vesentlig grad involvert seg i våre idretter på sin fritid. Takk for god styring både når det gjelder idretten og økonomi. NBF har i dag en trygg og god økonomi.
Jeg vil også nevne en gruppe enkeltpersoner som taler vår sak i politiske og idrettspolitiske organer landet over. Dette er nok det området hvor vi må satse ekstra i årene som kommer. Vi er i ferd med å bygge opp en strategiplan for involvering i slike viktige fora.
Jeg vil påstå at vår stilling i NIF systemet er styrket i løpet av de siste to år. Dette har tatt mye tid og ressurser. Vi har alle, med generalsekretær Tomas Jonsson i spissen, satt NBF på den plassen det hører hjemme i idrettsorganisasjonen, som et av de ledende særforbundene i Norge. Det har kostet, og jobben er så langt fra gjort. NIF er tross alt å regne som vår viktigste sponsor. Så lenge vi føler at vi representerer grasrota og de politisk fattede vedtak både politisk og idrettspolitisk så vil vi følge opp dette arbeidet. Det vi i tillegg har å slå i bordet med er de resultater vi kan vise til i våre idretter. I tider hvor idretts-Norge sliter med et frafall i gruppen 13 - 19 år har vi totalt sett økning. Vi rekrutterer nye utøvere samtidig som vi holder relativt godt på de vi allerede har. Dette gjør oss unike i norsk idrett. Her har idrettene våre et stort potensial som jeg må be dere å ta vare på og utvikle videre. Forbundet skal legge forholdene til rette. Dette arbeidet vil være også være et av våre sterkeste kort inn i NIF systemet. Det vil gi forbundet oppmerksomhet, en sterkere stilling og vil nødvendigvis bidra til fokusering på de områder forbundet prioriterer, og som forhåpentligvis i neste omgang vil gi økte overføringer fra NIF til denne type formål.
Ellers er vi i NIF systemet engasjert i et nytt forum for særforbundene. Vi er med i et forum for fleridrettsforbund, og tar aktivt del i forumet for lagidrettene som aktiviserer ca. 80 % av medlemsmassen i norsk idrett. Det er selvfølgelig her mer av makta i norsk idrett også burde ligge.

Anleggssituasjonen må også nevnes. De tre viktigste faktorer for norsk idrett i dag er anlegg, anlegg og anlegg ble det sagt på ledermøte i NIF i mai. Vi er enig. I bandy er klubber/enkeltpersoner/kretser/og forbund kommet langt. Flere anlegg står snart klare. Bergbanen her på Ullevål, Snarøya, samt kunstisbane i Kristiansund. Voldsløkka kommer både for bandy og landhockey. Frogner stadion er i løypa sammen med Hamar og Røa. Ullern er også godt i gang. Det samme er Gamle Gress i Drammen. Hauger tenker hall, det samme gjør Solberg. Porsgrunn, Larvik, Horten og Jevnaker/Hadeland har planer. Flere kan nevnes, mange i samarbeid med Norges Skøyteforbund. De siste dagene er vi også i ferd med å utvikle samarbeid med ishockey. Sammen med skøyter har det foregått diskusjoner med Hamar kommune angående bruk av Vikingskipet. Går bare noe av dette som nå er nevnt i orden kan bandyens stilling i Norge endres mye. Bandy vil faktisk bli en av de idretter som blir best dekket på anleggssiden. Men det setter krav til oss. Nye anlegg må følges opp med utviklingsmidler. Her må det i samarbeid med seksjonene settes i gang tiltak for utvikling og markedsføring.
Innebandy trenger nye haller og mange prosjekter er også på gang her. Bandyforbundet har i flere år vært representert i selskapet Oslo Idrettshaller AS. Liknende selskaper bør opprettes i flere områder av landet. Her jobber vi selvfølgelig sammen med inneidrettene og hallene bør derfor være flerbrukshaller. I tillegg MÅ innebandy inn i eksisterende anlegg, noe som ikke alltid er så lett å få til. Etablerte idretter klamrer seg til sine eksisterende treningstider.
Tomas Jonsson, Espen Johansen og Tor Audun Sørensen har som ansatte gjort en flott jobb på anleggssiden, men som dere vel forstår; her rekker ikke tiden til. Derfor har vi nå utlyst en full stilling på anlegg. Det tror jeg blir en av de viktigste stillingene i NBF. Rundt stillingen vil det være naturlig å bygge opp en strategiplan, kanskje også med en strategikomité. Dette for å øve påvirkning av politiske og idrettspolitiske organer.

Til slutt: Litt om andre områder som Forbundet har engasjert seg i:
I fjor satte vi i gang arbeid med å registrere og systematisere hele vårt medisinske støtteapparat i NBF, samt innkjøp av nødvendig materiell som f. eks hjertestarter og kursing i dette. Arbeidet ble fullført i fjor, men nye kurs er allerede fastlagt.
Det har også vært gjennomført møter angående antidopingsarbeid og kosthold/kosttilskudd. Dette arbeidet vil fortsette til høsten. Vi har i denne sammenhengen etablert kontakt med Toppidrettssenteret.
Hockeyseksjonen skal selvfølgelig berømmes for sitt breddearbeide og for å rekruttere aldersbestemte lag.
I innebandy er det av eliteklubbene startet en Eliteinnebandy-forening. Dette er et flott tiltak som krever tilrettelegging også fra forbund og seksjon. Gode resultater har vist seg allerede og vi håper flere vil komme.
Diskusjonen rundt våre landslag fortsetter i alle våre idretter. Hvor mye penger kan vi bruke? Hva skal gjøres på klubbnivå og forbundsnivå. Møter er avholdt med Olympiatoppen og denne kontakten må holdes varm, både av klubber og forbund. Diskusjonen omkring driften må videreføres og vi håper på positive resultater for landslagene i fremtiden.
Jeg vil også nevne det gode arbeidet som er gjort for å gi funksjonshemmede et tilbud i vårt forbund. NFI, Norges funksjonshemmedes idrettsforbund er lagt ned, og det er overført til særforbundene å gi sportslige tilbud. Bandyforbundet har satt i gang "El. bandy". En type innebandy med elektriske rullestoler. Vi ansatte en person i halv stilling til å ta seg av dette arbeidet. Senest forrige søndag hadde jeg gleden av å åpne en nordisk turnering oppe på Råholt. Utrolig flott tiltak med en idrettsglede som vi sjelden ser. Lillestrøm, Bærums Verk, Levanger og Sandefjord stilte lag.
Forbundet har store mesterskap som skal arrangeres i de kommende år. Innebandy har søkt og fått VM U19 i 2011. Dette blir en stor oppgave. Bandy står for tur til dameVM 2010. Selv om dette fortsatt er usikkert, og vi ennå ikke har fått noen økonomiske forsikringer fra FIB, er arbeidet så smått i gang. Vi må også jobbe for å bli representert som vintersport dersom Norge får tildelt ungdoms-OL på Lillehammer i 2012.
Ellers har vårt forbund knyttet til seg en rekke samarbeidspartnere gjennom flere år som alle skal takkes for stor hjelp og støtte.

Jeg vil avslutte med å si følgende: Jeg er stolt over NBF. Jeg er stolt over å ha representert dere som president de siste to årene.
TUSEN TAKK TIL DERE ALLE!
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 25.AUGUST 2008

Den nye bandyseksjonen startet opp sitt arbeid med planseminaret/styremøte nr. 1 den 25. august på Ullevål stadion.

Organisasjon
Fast sak på det første styremøte etter seksjonsårsmøte er en lovmessige gjennomgang av organisering av arbeid og fordeling av ansvar og oppgaver.
Seksjonsleder Erik Hansen, eller nestleder Kjell Borgersen, representerer BS i forbundsstyret (Årsmøtevalgt). Forslag komiteer, utvalg og medlemmer ble gjennomgått og gitt tilslutning.
Det etableres et AU som består av leder Erik Hansen, nestleder Kjell Borgersen og Tor Audun Sørensen fra adm. AU er ansvarlig organisasjonsledd mellom styremøter i seksjonen. Hensikten med AU er å sikre effektivitet, forberede styremøter m.m
Seksjonsstyremøtene er satt opp for hele sesongen. Avholdes på mandager fra kl 17.00.

Nye regler og avgifter
Regelendringer og avgifter vedtatt på seksjonsårsmøtet er innarbeidet i Kamp- og spillereglementet og lagt ut på nettet. Nytt hefte trykkes. Prøveordning ”time out” for juniorklassen innarbeides ikke i spillereglene, men legges ved i eget særskriv til klubbene/lagene. Det utarbeides klare regler for spill for definert samarbeidsklubb vedtatt på årsmøtet.

Forbundstinget 7.september:
Ved siden av seksjonsstyret er det viktig med god representasjon fra bandy på forbundstinget. Knut Grundvig (Frigg), er foreslått som vararepresentant til forbundsstyret, han gis mandat. Arrangering av VM 2010 damer må inn på forbundets arbeidsplan for perioden.

Utviklingsarbeid 2008/2009
Bandyseksjonen prioriterer støtte til aldersbestemte 11-er turneringer,dommerutvikling, og markering av åpning ny kunstisflate i Kristiansund 15.november.

Serieoppsettene
NM-uka 2009 blir i Drammen i uke 10, 4.-8.mars.
Påmeldt lag: 3.divisjon 8 lag, veteran 5, old boys 10, junior 15, gutt 17, smågutt 27, jenter 4, damer 6. Totalt en liten økning fra sist sesong.

VM´damer og komiteer
Forslag til organisasjonsplan for VM 2010 damer ble gjennomgått og godkjent som foreløpig plan. Ønsket er å styrke arbeidet med flere involverte kvinner. Ideer om styrking av enkelte komiteer og forslag til arbeidsoppgaver ble diskutert. Så snart alle komiteene er kompleterte og bekreftet legges disse ut på nettet.

FIB-Kongressen
Seksjonsleder orienterte kort om FIB-Kongressen 17.-18. juli i Lappeenranta. Her ble Kjell Hovland Olsen gjenvalgt som styremedlem for kommende fireårs periode, Stein Pedersen valgt inn i ”Arbitration committee” og Per Gunnar Løken i ”Election committee”.

Dommersaker
Både på grunn av studier, alder og andre årsaker, vil det bli viktig å bruke dommerressursene riktig kommende vinter. Utdanningsmidler vil bli benyttet til oppfølging av nye, unge kretsdommere.
Skøytekontroll: Klubbene varsles og det foretas kontroll i Kosa Open: spisse kanter på stålet er ulovlig.

Landslagsseminar m/Olympiatoppen
For alle landslagsledelsene planlegges det et seminar med hjelp fra Olympiatoppen.

Ungdomskomite
Bandyseksjonen vurderer etablering av Ungdomskomite. Det sjekkes med NFF og NIHF om tilsvarende forhold og tas opp på møte 16. september ”Best på ungdom”.

Anleggskomiteen
I forkant av styremøte 13.oktober avholdes et anleggskomitemøte. Bandyforbundet har utlyst en stilling som anleggskonsulent. Det er viktig at bandyseksjonen har prioriteringene klare for bruken av en slik ny ressurs i forbundet.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 15. september.
Øvrige styremøter 2008/09: 13.oktober, 10.november, 8.desember, 12.januar, 23.februar, 23.mars, 4.mai og 25.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 11.juni 2009.
KORT OM ÅRSMØTET I BANDYSEKSJONEN


Sted: Ullevål stadion 11.juni 2008 kl 1800-2100.

Premier og utmerkelser
Innledningsvis ble A-landslagsspilleren Christer Lystad, Sarpsborg, (bildet tv.) hedret med statuetten, en bandyspiller i bronse laget av kunstneren Kirsten Kokkin, for å ha oppnådd 100 A-landskamper under årets VM i Moskva. Lystad er nå rangert som nr. 2 gjennom tidene mht antall A-landskamper i bandy. Han fikk også tildelt en landslagstrøye påsatt draktnummer 100 av forbundets sponsor Leta AS.
Foruten diplomer til sesongens Norges- og seriemestere, ble det utdelt diplomer og merker til våre tre nye forbundsdommere: Frederik Bjørseth, Hauger, Gjermund Strømnes, Sarpsborg og Tom André Haakonsen, Drammen.

Formaliteter
Det møtte 42 stemmeberettigede fra 16 klubber, bandyseksjonens styre, Oslo og Akershus Bandyregion, Buskerud Bandykrets, samt 7 personer med talerett. Totalt 49 personer.
Som dirigent ble valgt Jan Rockstad, Drammen Bandy. Desisorer ble Hilde Christensen, Høvik og Tore Lennart, Snarøya.

Valgene
Bandyseksjonens leder Erik Hansen, Skeid (bildet th.) ble gjenvalgt som leder for to nye år. Nestleder Kjell Borgersen, Drafn, har et år igjen av sin valgperiode. Nye personer inn i seksjonsstyret ble Tom Martinusssen, Stabæk, og Dag Kåre Lunden fra Solberg.
Valgkomiteen fikk i sin helhet gjenvalg med tidligere bandypresident Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra, som leder.

Økonomi, lisens
Bandyseksjonen gikk med et regnskapsmessig overskudd på kr 83.000, hvilket i første rekke skyldes lavt forbruk på utviklingsprosjekter. Avgiftene ble vedtatt opprettholdt på fjorårets nivå. Bandyseksjonens foreslåtte budsjett ble enstemmig vedtatt.
Bandyen hadde en mindre tilbakegang fra fjorårets 1878 lisenser ned til 1768 lisensierte på spillere 13 år og eldre.

Forslagene
Etter forslag fra Ready vedtok Årsmøtet for neste sesong en prøveordning med "time-out" i juniorklassen. Hooked køller blir forbudt i dameserien, men også i herreserier bandy hvor det spilles på rinkarenaer (3.div.) Kampinspektørrollen ble formalisert i reglementet.
Som prøveordning innføres samarbeidsordninger ut over klubbgrensene for alderesbestemte 11ér spillere. Dette gjelder kun klubber som kan dokumentere store problemer med å stille eget lag. Eksempelvis kan en juniorspiller fra Skeid gjestespille for juniorlaget til Ullevål, men samtidig tilhøre moderklubben Skeid og spille A-lagsbandy for denne. Samarbeidslaget på juniorsiden må imidlertid driftes i kun en klubbs navn. Ikke som tidligere år med sammensatte klubbnavn, da disse lagene ikke kan regnes som eget juridisk subjekt.
Det ble lempet på kravet om legeattest relatert til å få utsatt kamper. Forbundet har nå anledning til skjønnsmessig å vurdere utsettelse ut ifra dokumenterte medisinske årsaker.
Eliteserien reduserer antall semifinaler fra best av fem til best av tre kamper. Hjemmekamp i 3.semifinale gis til det laget med best målforskjell i de to første oppgjørene.
Dersom en spilleberettiget spiller ikke blir oppført på dommerkortet, men allikevel spiller, regnes dette som en administrativ feil som kun skal resultere i bøter. Ikke lengre 10 minutters utvisning og eventuelt omkamp.
Det ble vedtatt en nærmere presisering av de ytre målene for keeperhansker og leggskinn i tråd med de internsjonale kravene.
Antall NM-medaljer i aldersbestemte klasser utøkes til 20. Det samme for senior herrer.
Elitelisensen skjerpes med krav om tribune for minimum 200 mennesker, resultattavle og permanent TV-platting for minst et kamera.
Visjons- og strategiplan, Best på Ungdom" ble enstemmig bifalt.

Du finner alle detaljer om nye regler og avgiftene med å klikke deg inn her: Klubbservice
Se midt ned på siden.


Internasjonalt
Under "Arbeidsplan" ble det vedtatt å igangssette en prosess for arrangement av VM damer i Norge i 2010. For øvrig gikk Årsmøtet inn for bred internasjonal deltakelse, herunder VM herrer i Västerås, Russian Government Cup i Novosibirsk, U17 VM i (Moskva) Russland, Nordisk for U19 i Ale kommune utenfor Göteborg, landskamper mot Sverige på damesiden og norsk deltakelse i uoffisielt VM U17/18 jenter i (Lappeenranta) Finland.

Avslutningsvis
Bandyseksjonens leder Erik Hansen roste avslutningsvis gen.sek Tomas Jonsson for hans gode arbeid med å øke rammetilskuddet fra Idrettsforbundet. Han takket avgående styremedlem Frode Christensen, Stabæk, for hans arbeide gjennom flere år på styreplan. Erik Hansen ønsket delegatene vel hjem med oppfordring til bandyfolket om å;
" snakke med hverandre,- ikke om hverandre"

ÅRSBERETNINGEN OG PROTOKOLLEN 2008
Årsberetningen 2007/08 kan du lese her: Årsberetning 2008

Protokollen fra Årsmøtet 11.juni 2008 kan du lese her: Protokoll 2008

NB! Papirutgaven av protokollen sendes klubber og kretser i posten.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 26.MAI 2008

Bandyseksjonen avholdt sitt styremøte nr 10 den 26.mai på Ullevål stadion.
Det meste av dette styremøte gikk på forberedelser til årsmøte og oppsummeringer av avviklet sesong.

Økonomi
Seksjonen har på grunn av vinteren og baneforholdene ikke fått gjennomført alle utviklingstiltakene, det har gitt seksjonen et overskudd for sesongen. Alle andre aktiviteter er gjennomført etter budsjett og oppsatt arbeidsplan. Budsjettforslaget som fremmes for 2008/2009 følger stort sett samme oppsett som tidligere. Uten nye inntekter, er det ikke tilrådlig å være særlig ekspansive.

Seriene
Det har vært avholdt møte med eliteklubbene med samtlige klubber til stede, også nedrykkede Hamar og nyopprykkede Høvik. Kampinspektørrollen ble diskutert. Eliteklubbene ønsker ikke rekruttserie fra kommende sesong. Derimot ønske om et bredt sammensatt serieutvalg for å vurdere det totale seriesystemet i norsk bandy. Seksjonsstyret og seriekomiteen foreslår et serieutvalg som skal vurdere seriesystemene i norsk bandy.

Internasjonalt
Russian Government Cup blir arrangert i Novosibirsk 4.-8. desember 2008. Seksjonsstyret går inn for norsk deltakelse.

Årsmøtesaker
Innspill fra klubbene og seksjonens forslag til saker ble gjennomgått. Sakene sendes ut til klubbene. Lovkomiteen er også gitt oppgaven å se på flere av forslagene slik at disse ikke kommer i konflikt med lovverket.

Diverse
U19: Bent Gommerud trekker seg som forbundskaptein for U19 gutter. Ny trener må finnes.
U18 jenter: Tre potensielle forbundskapteiner forespurt, men samtlige takket nei. Laget mangler også materialforvalter. Peder Schjoldager fremstår som en solid administrativ lagleder og kontinuiteten i laget.
A-landslag herrer: Seksjonsstyret støtter Erik Nordbrenden som forbundkaptein for A-landslaget med samme støtteapparat som i fjor.
FIB-Kongress: Det er kommet signaler om FIB-Kongress i Lappeenranta, Finland fredag den 18.juli. Seksjonsleder bør delta. Noen offisiell innbydelse er ikke mottatt fra FIB ennå.
Valle Hovin: Prosjekt ishall på Valle Hovin har dukket opp igjen i regi av Aktiv Skøyteklubb. Prosjektet er av et såpass stort omfang at seksjonsstyret mener både forbund og region/krets bør engasjere seg i å sikre bandyens nåværende og fremtidige plass på Valle Hovin. Det er også naturlig at Skøyteforbundet engasjerer seg i saken.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 5.MAI 2008

Bandyseksjonen avholdt sitt styremøte nr 9 den 5.mai på Ullevål stadion.

Økonomi
Seksjonens økonomi er på plussiden. Budsjettforslaget for kommende sesong gjennomgått. Ingen store endringer.

Seriene
Grovskisse for eliteserien 2008/09 gjennomgått, åpning søndag 16.11. Opphold i elite 4.-8.desember grunnet RG-cup. Eliterunde spilles den 26. og 28.desember. Den 29. og 30.12 avsatt til juleturnering i Drammen for juniorlag. Finalehelg 7.-8.mars.

Finaleuka 2009 i Drammen
NM-finale herrer spilles 7. eller 8.mars 2009

VM damer 2010
VM damer 2010 ønskes arrangert i Norge, Drammen kan være aktuell arena. Saken tas opp på Årsmøtet 5.juni.

Russian Government Cup 2008
Usikkert fra Russland vedrørende Russian Government Cup 2008. Norge avventer hvilke steg som tas fra både Russland og Sverige, men budsjettmessig tas det høyde for at RG-cup vil finne sted i perioden 4.-8.desember i Novosibirsk.

Internasjonalt
Etter deltagelse på teknisk komite i de internasjonale forbundet kunne Tor Audun Sørensen orientere om at;
- VM U17 gutter vil foregå i uke 6, mest sannsynlig i Obuchova ca 50km fra Moskva.
- Usikkert om det blir VM for U17 jenter. Utspillet ligger hos Finland. Med svensk aksept, ønsker Norge uoffisielt mesterskap av hensyn til dispensasjon for alder.
- E-cup spilles etter fjorårets modell i Edsbyn og Ljusdal, men finale og eventuelt bronsekamp kan spilles annet sted helgen 21.-23.november.
- Innføring av semifinaler i VM U17 og U19 er et ønske fra Russland, men dette vil forlenge VM med 1 døgn og derav økte kostnader. Det ble presisert behovet for dommer- og ledermøter første dag i VM, samt at lange reiseavstander er uheldig når man spiller to kamper pr. dag på ulike arenaer.
- Bred enighet i FIB/TC om at A-puljen skal bestå av 6 lag. Direkte opp- og nedrykk diskutert med fordeler og ulemper dette medfører.

Internasjonal dommerkomite
Seksjonsstyret går inn for Rune H. Jahnsen, Skiold som norsk delegat i FIB/RRC.

Dame-/jentebandy
Det ble orientert fra møte mellom dame- og jenteklubbene 10.april. Eget referat sendt klubbene.

Årsmøtet 5.juni
Seksjonsstyret gjennomgikk innsendte forslag og egne forslag til årsmøtet.

Orientering
Seksjonsleder Erik Hansen orienterte fra årsmøtet i Akershus bandykrets.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 31.MARS 2008

Bandyseksjonen avholdt sitt styremøte nr 8 den 31.mars på Ullevål stadion.

Organisasjonssaken
Det avventes nytt innspill fra forbundets organisasjonskomite. Målet er å styrke forbundets arbeid totalt sett. Bandyseksjonen ønsker at det eksemplifiseres konsekvenser for seksjonen ved endringer. Eventuelle forslag om organisasjonsendringer vil ikke komme opp på Forbundstinget høsten 2008. Det er i følge generalsekretæren uaktuelt å gå inn på vesentlige organisasjonsendringer før man har det administrativt verktøy som kan serve behovene.

Disiplinært
Uheldig episode mot oppnevnt KI på NM-finale 8.3.08 ble drøftet.

Økonomi
Genralsekretæren bekrefter at seksjonens regnskap er i tråd med budsjett.

Seriene
Det største problemet for en god avvikling av seriespillet er baneproblematikken, dernest dommersituasjonen. Dette er også fokusområder i forbundet. Det er kommet innspill fra media om at kveldskamper i elite ikke må starte senere enn 1900, spesielt ikke på fredager. Det ble videre referert til møte med eliteklubbene 27.mars. Viktigst for eliteklubbene at serieoppsettet legges ut for høring tidligst mulig og helst ”spikres” før årsmøtet i juni. Eget referat fra møtet 27.mars sendes styret og eliteklubbene.
Seriekomiteen avholder snarest internt evalueringsmøte.

Grovskisse herreseriene 2008/09
Seriestart beregnes til uke 46. Det er lagt opp til landskamper mot Sverige U23 helgen 12.-14.desember (uke 50) i Norge. Russerne ønsker RG-cup i uke 49, men svenskene har ikke tatt hensyn til dette i sin sesongplan. FIB-møtene i Moskva under årets VM planla neste RG-cup til desember 2009. Norge avventer svenskenes holdning. VM-bandy starter en uke tidligere enn normalt, oppstart helgen i uke 3 og finalespill helgen uke 4. Ønske fra svensk bandy at Nordisk Junior og VM-gutt går i uke 4 som normalt. Den norske finaleuka 2009 blir mest sannsynlig uke 10 eller uke 11 i Drammen.

Finaleuka 2008
Positivt samarbeidsklima mellom Stabæk og forbundet. Beklagelig at man ikke lykkes med NM-finalen herrer på NRK TV som begge partene lenge arbeidet med. For videre NM-arrangementer er ønskelig med bedre garderobeforhold på Plassen. Det ble påpekt visse mangler under arrangementet av semifinaler damer på Hauger.

Fra komiteene
Konstruktivt møte i landslagskomiteen 27. mars.
På møtet med eliteklubbene 27.mars var man enig om flere samlinger for A-landslaget.
Tema på dommersiden er blant annet forsikringsordningen for dommere og kampinspektører.

Årsmøtet 5.juni
Frist klubbene for forslag til seksjonstyret er 27.april, seks uker før årsmøtet.
Årsmøteinnbydelse sendes ut åtte uker før årsmøtet.
Aktuelle innspill til årsmøtesaker fra seksjonsstyret ble luftet.

Best på Ungdom
Det legges opp til et vårmøte med klubbene med fokus på å bedre de sportslige forholdene for aldersbestemte 11ér lag (f.95-89).

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 5. mai.
Øvrige styremøter 2007/08: 26.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 5.juni 2008.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 14.JANUAR 2008

Bandyseksjonen avholdt sitt styremøte nr 6 den 14.januar på Ullevål stadion.

Tabeller til media
Bandyseksjonen vil på neste forbundsstyremøte ta opp utfordringen som ligger i lite bandytabeller i avisene. Idrettens samarbeide med NAIS og speaker.no gir visse utfordringer i distribusjon av tabeller og resultater til mediene.

Økonomi
Bandyseksjonens økonomi er ikke sterk, men den er under kontroll. Når smarte flybillettinnkjøp for VM-turen til Moskva gir innsparing, brukes noe av de innsparte
midler til andre tiltak for VM-troppen.
Flere forbund med vesentlig mer TV-oppmerksomhet enn bandy, melder også om vanskeligheter på sponsormarkedet. Bandyseksjonen arbeider også intenst for å
skaffe nye inntekter. Seksjonsstyret tar gjerne imot hevendelser og gode forslag
på sponsorinnspill kontinuerlig fra bandyfamilien.

Støtte til aldersbestemte 11ér turneringer
Seksjonsstyret og forbundsstyret er enig i flere tiltak for å styrke utviklingen av bandysporten. Før neste sesong vil seksjonsstyret sammen med arrangørklubber se på utviklingspotensialet i 11-er turneringer. I dag er det gode tilbud på 7-er bandy, men overgangen til 11-er trenger også gode turneringer. Dette arbeidet vil starte opp ganske omgående.

Internasjonalt
VM-troppene med ledere og dommere er under kontroll. Nordisk mesterskap gutter U17 må flyttes til Gressbanen fra NIH grunnet dårlige lysforhold på NIH. Bandyseksjonen ble i fjor forespeilet at nytt lys skulle være på plass før nordisk. Så er ikke tilfellet.
Før Norge bekrefter å være aktuell arrangør av VM-damer i 2010 og VM herrer 2013 må FIBs økonomiske betingelser for VM-arrangører være klare. Saken tas opp på det internasjonale FIB-møte i Moskva knyttet til VM for herrer.
Norge ønsker i prinsippet å sende både dommere og kampinspektører til internasjonale mesterskap vil deltar i. Etter skifte av ledelse i FIB/RRC er situasjonen svært uforutsigbar. Saken tas opp på FIB-møte i Moskva.
NBF forspør FIB også om hvilke betingelser som gjelder for utsendte kampinspektører.
NBF er av den formening at alle kostnader knyttet til slike oppdrag bør dekkes av FIB.

Seriene
Ingen hengekamper i elite. Øvrige serier under kontroll. Resultatservicen er blitt noe bedre. Forespørsel om old boys neste sesong kan spille søndag.
Sarpsborgs baneproblemer har i år vært spesielle, men det bør utarbeides klarere kriterier for avvikling og flytting av seriekamper når baneforholdene er spesielle. Hensynet til annen part må også være vurdert.

Kampen må spilles
Hovedprinsippet for serieavvikling, nedfelt i Bandyforbundets regelverk, er at oppsatte kamper skal avvikles og ytterst mye skal til for at kamper ikke blir spilt. Dommersituasjonen er vanskelig, men seksjonsstyret oppfordrer alle til både kreativitet og smidighet for å få gjennomført oppsatte kamper selv om det betyr at enkelte kamper må gå med en dommer.

Landslagshelger
I sesongforberedelsene er det lagt inn "landslagshelger". Med det tette programmet
som er, er det viktig at om "landslagshelgen" belegges med obligatoriske kamper er forutsetningen at lagene aksepterer å spille uten sine landslagskandidater.

Dommerkomiteen
Det hadde vært ønskelig med et møte med alle forbundsdommere også i sesongen.
Med stor aktivitet og noen internasjonale oppdrag lar det seg vanskelig gjennomføre.
Dommerkomiteen innkaller alle kampinspektører til et snarlig møte.

Dommerkurs
Kursvirksomheten går bra. Seks personer på kretsdommerkurs sist helgen og ytterligere to unge dommere ble autorisert som kretsdommere (trinn 3) søndag.
To forbundsdommere autorisert hittil i sesongen: Fredrik Bjørseth, Haslum og Gjermund Strømnes, Sarpsborg. Tom-Andre Haakonsen skal opp til forbundsdommergraden (trinn 4) i løpet av kort tid. Det tas sikte på å sende unge dommere til Mini-World Cup i Bollnäs kommende høst.

KI-oppfølging av krav
Ad innskjerpede regler og oppfølging fra dommere og kampinspektører er det viktig at kampinspektør følger opp de kravene som er satt innenfor sitt mandat. Kampinspektører på alle eliteseriekampene er i sin første sesong. Viktig å ta opp erfaringene snarest i sesongen.

Kretslagsturneringene 12.-13.januar
Til tross for stort snøfall ble turneringene greit avviklet. Hedmark/Østfold stilte felles lag i alle gutteklasser. Representanter fra landslagskomiteen fikk sett en rekke potensielle kandidater til kommende landslag.
Jenter spiller kretslagsturnering på NIH søndag 27.januar.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 25. februar.
Øvrige styremøter 2007/08: 31.mars, 5.mai og 26.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 5.juni 2008.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 10.DESEMBER 2007

Bandyseksjonen avholdt sitt styremøte nr 5 den 10.desember på Ullevål stadion.

Orientering fra organisasjonsutvalget
Leder av Oslo- og Akershus bandyregion, Rolf-Erik Heftye, har ledet Norges Bandyforbunds organisasjonsutvalg. Han la fram for seksjonsstyret utvalgets tanker rundt omorganisering av forbundet og arbeidet i de enkelte seksjonene. Dette som en første diskusjon omkring mulige organisasjonsendringer i forbundet. Målet er å styrke seksjonenes arbeid og utnytte ressursene bedre. Seksjonsstyret vil på møte 14. januar 2008 drøfte hvordan bandyseksjonen skal arbeide videre med organisasjonssaken.

Økonomi
Det er ingen endring i seksjonens økonomiske stilling. Inntektene- og utgiftene er i tråd med oppsatt budsjett.

Bandyfinale på NRK TV
Forbundet og NM-ukearrangør Stabæk inne i en god prosess med NRK. Om det oppnås snarlig enighet vil NM-finalen for herrer bli spilt søndag 9.mars med direktesending på NRK2 kl 1500-1700 og sammendrag på NRK1 kl 1700-1730.

Seriene
Trass i delvis vanskelige værforhold har seriekomiteen kontroll. Snart er Høvikbanen og Sarpsborg kunstis klare. Det vil hjelpe sterkt på situasjonen.

Dommersituasjonen
Et hovedtema på dette styremøtet var dommersituasjonen og en del uønskede situasjoner knyttet spesielt til eliteserien. Konklusjonen på gjennomgangen av situasjonen ble at forbundet sender brev til klubber og kretser med kopi til dommerne, samt eget brev til forbundsdommerene om følgende som umiddelbart skal iverksettes:
- Regelverket for stygt spill skal håndheves sterkere av dommerne.
- Dommernes toleranse fra spillerne mht negativ munnbruk, kroppsspråk etc skjerpes.
- Det innføres O-toleranse mht munnbruk, negativt kroppsspråk etc fra lagledere/ trenere på sidelinjen.

Stor andel eldre forbundsdommere gjør kampavviklingen sårbar. Viktig å få flere yngre dommere gjennom til forbundsgraden.
Dagens situasjon medfører at Norge ikke har dommere til VM herrer i Moskva. Dommerkomiteen nominerer til FIB dommere og kampinspektører til øvrige internasjonale FIB-oppdrag.
Litt lys i "tunellen": Flere unge dommere på klubb og kretsplan grunnet stor kursvirksomhet de senere år. Viktig å få de unge dommerne engasjert i kamper ut over egne kretsgrenser. Muligheten åpnes for at eldre erfarne dommere kan ta med seg en ung tredjedommer for å gi erfaringer og instruksjon. Seksjonen vil holde bredt fokus på dommersituasjonen over tid. Viktig at alle gode krefter arbeider sammen for å løse problemene på kort og lang sikt. Dommerne må faglig sett også gå i seg selv.

Tabeller
Bandyseksjonen ønsker lettere og gratis tilgang for mediene til bandytabeller generelt sett. Avtalen med Speaker.no for resulater innebærer at NBF ikke eier tabellene. Forbundsstyret tar saken videre.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 14. januar.
Øvrige styremøter 2007/08: 25.februar, 31.mars, 5.mai og 26.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 5.juni 2008.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 15.OKTOBER 2007

Bandyseksjonen avholdt sitt styremøte nr 3 den 15.oktober på Ullevål stadion.

Fra Forbundsstyret
På neste forbundsstyremøte legger organisasjonskomiteen frem sitt forslag. Bandyseksjonen forventer en god og åpen prosess på det videre arbeidet med organisasjonsforslaget frem mot forbundstinget 2008.
Overgangen til NAIS-datesystem har blitt positivt mottatt av klubbene.
Ikke alle funksjoner er like lette å administrere.

Nordisk jenteturnering
Forbundet tar kontakt med det svenske forbundet om nordisk turnering for jenter 17.
Det gjelder både det økonomiske i forbindelse med deltagelsen og fleksibilitet mht aldersgrenser. Norge mener dette skal være en uforpliktende nordisk turnering,
ikke et offisielt mesterskap i tråd med tidligere drøftinger med svenskene.

Økonomi
Bandyseksjonen arbeider kontinuerlig med økonomien. Trass i mange henvendelser har det ennå ikke vært mulig å få interese fra en hovedsponsor for norsk bandy.

Det Internasjonale Bandyforbundet
Flere er fortsatt noe kritisk til den internasjonale bandypresidenten Boris Skrynnik. Han stiller seg uforstående til kritikk blant annet fra svensk hold over lite demokratisk lederstil. Presidenten påpekte i siste styremøte at FIB skal bidra økonomisk til dame-VM og aldersbestemte FIB-mesterskap.
Alex Kylasov jobber godt med olympisk deltakelse for bandy i Sotchi i 2014. Bo Nyman fra Broberg/Søderhamn er ansatt som ny geneneralsekretær i FIB.
Det Norge er opptatt av, er forutsigbarhet mht fremtidige FIB-mesterskap, herunder økonomiske betingelser for deltakelse og som arrangør, samt mer enn 12 måneders horisont for fastsettelse av arrangementene.
Bandyseksjonen sender henvendelse til FIB vedrørende fjerningen av Rolf Wendt Andresen som leder av den internasjonale dommerkomiteen uten at dette er blitt tatt opp i FIBs valgte organer.

Kretslag jenter 91-94
På grunn av kollisjon med KIWI-cup i Solberg, flyttes kretslagsturneringen til NIH søndag 27.januar umiddelbart etter Nordisk U17 er avsluttet. Aldersgrense utvides til 91-klassen sammen med 92, 93 og 94.

Seriene
Grunnet utskifting av rusten kjøler må flere av Sarpsborgs kamper snus før jul.
Høvik regner med kunstis ca 1.desember. Hamar debuterer i eliteserien med rekordtidlig seriestart i Vikingskipet søndag 4.november.
Påmeldinger i aldersbestemt viser omtrent samme antall lag som i fjor.

Elitelisensen og oppfølging av krav
Forbundskontoret holder arkivet for alle søknader og kontrollerer oppfølgingen.
Jentekravet krever spesiell oppfølging denne sesongen.

Dommerbesøk eliteklubbene
Samtlige åtte klubber besøkt av forbundsdommer og kampinspektør. Deltatt ca 260 hoder totalt. Ros til både klubber og forelesere.
Kampinspektørene avholder samling ifm Kosa Open 18.10.
Det utarbeides et bedømmingsskjema for selve kamparrangementet.

Finaleuka 2009 og 2010
Søknadsfrist for kommende NM-uker gikk ut 1.oktober. Bandyseksjonen går for Drammen Bandy som mulig arrangør av finaleuka 2009 og 2010. Forhandlinger innledes med Drammen Bandy.

Reisedekning Tromsø-Oslo/R
Harald Benestad Anderssen har søkt forbundet om full dekning av reise fra Tromsø til Oslo/R ifm dømming av elitekamper etter nyttår. Forbundet kunne ikke imøtekomme dette. Benestad har meddelt at han trekker seg som dommer for denne sesongen.

Ole V. Raanaas død
Leder av Jens B. Raanaas Minnefond, Ole V. Raanaas, døde 11.oktober. Forbundet var representert ved bisettelsen.

Bandy i Tronheim
En rekke ”bandystudenter” har organisert seg ved NTNU i Trondheim og søker om medlemskap i studentidrettslaget. Det jobbes med å fremskaffe en isflate for bandyspill.

Forbundskapteiner:
U19 Bent Gommerud, Per Bråthen og Peder Skjoldager leder U18 jenter.
Til neste styremøte legges det opp til en orientering om sportslig satsning for de ulike landslagene, organisering av lagene og diskusjon med forankring av den sportslige profilen. Landslagskomiteen tar initiativet til en samling av alle forbundskapteiner og støtteapparat for gjennomgang av sportslig satsning og ønsket informasjonsutveksling og samarbeid mellom lagene, seksjonsstyret og administrasjonen.

Styremøte ble avsluttet med deltagelse på landslagsseminaret.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 12. november.
Øvrige styremøter 2007/08: 10.desember, 14.januar, 25.februar, 31.mars, 5.mai og 26.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 5.juni 2008.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 17.SEPTEMBER 2007

Bandyseksjonen avholdt sitt styremøte nr 2 for sesongen den 17.september på Ullevål stadion.

Fra Forbundsstyret
Forbundsstyret arrangerer førstehjelpskurs for støtteapparatet på landslagene med blant annet bruk av hjertestarter. Lars Bunæs på forbundskontoret skal koordinerer innkjøp av medisinsk utstyr til landslagene.
Forbundsstyret har videre besluttet å benytte NAIS-systemet som serie- og lisensadministrasjon. Dette vil kreve opplæring for administrasjonen og etablering av støttefunksjoner for klubbene.
Seriesekretær Bjørn-Erik Thorp flytter kontorplass til Ullevål stadion og vil drifte samtlige serier, unntatt Akershus-bandys, denne sesongen.

Internasjonal deltagelse
Overraskende har det svenske forbundet forlangt egenbetaling av oppholdet under VM damer 2008. Dette er stipulert til SEK 78.000, hvilket er langt over budsjettet for vårt damelandslag. Det svenske bandyforbundet har også invitert til VM U19 med egenandel på SEK 18.000, hvilket det heller ikke er budsjettert med ut fra tidligere kjøreregler for vertskapsfunksjonen tilsvarende arrangementene Norge har hatt ansvaret for de siste årene. Et mulig Nordisk mesterskap for U17 jenter i Sverige vil også kreve egenbetaling av opphold. Bandyseksjonen tar saken opp med FIB gjennom vår representant i FIB/EC Kjell Hovland Olsen. NBF er opptatt av at den internasjonale langtidsplanen for mesterskap også gjenspeiler de økonomiske betingelsene.
I tillegg anmoder Norge Sverige og Finland om at U17-turneringen for jenter kun gis status nordisk turnering, ikke et formelt mesterskap.

Bandyseksjonens styre
Årsmøtevalgt 4. styremedlem Lars Tore Borge har trukket seg. Følgende styre-endringer er vedtatt: Lars-Stian Nygaard rykker opp som 4.styremedlem, Stig Jensen til 1.varamedlem og Sigrid-Lise Nonås til 2.varamedlem. 3.varamedlem står vakant.

Hockey-prosjektet
Bandyseksjonen har motivert gutte- og juniorspillere i bandy til landhockyaktivitet på sommeren. Grunnet liten interesse denne sommeren legges prosjektet på ”is” for i år.
Det tas nye tak når Voldsløkka landhockeybane er på plass, trolig om to år.

Kretslagsturneringene
Drammen bandy arrangerer turnering 12.-13.januar 2008 for henholdsvis 1. og 2.års gutt. Akershus Bandykrets arrangerer for siste års smågutt 12.januar. Oslo Bandykrets arrangere for damer og jenter 13.januar.

Landslag
Nye forbundskapteiner 2007/2008: U19 gutter Espen Johansen, U18 jenter: Per Bråthen.

Seriene
Serieoppsettet klart før ferien, med unntak 3.divisjon. Vikingskipet kan ikke benyttes etter 6.januar. En kjøler røket i Sarpsborg, men kunstisbanen forventes å være i bruk før jul.
Mange påmeldinger innkommet for aldersbestemte klasser. Frist var 15.september. Seriesekretær følger opp klubbene for kvalitetssikring av påmeldingen.

Elitelisensen
Lisensnemnda går for at samtlige eliteserieklubber innvilges lisens for 2007/08. Etter anbefaling fra lisensnemnda, går seksjonsstyre inn for at klubbene må melde til forbundet en tidsplan for å oppfylle kravene det er gitt dispensasjon for.
Dommermøter med eliteserieklubbene gjennomføres etter planen i september. På møte med klubbene stiller en forbundsdommer og en kampinspektør.

Forbundsdommerseminar
Et innholdsmessig bra første seminar for forbundsdommerne ble avholdt på Stabæk 1. september. Nytt seminar avholdes 6.oktober for at alle aktive dommere skal være innom. Dommererkomiteen er gledelig svært aktiv og har mange planer for sesongen.

Seminar: ”Hvorfor vinner ikke Norge”
Seksjonsstyret inviterer til seminaret ”Hvorfor vinner ikke Norge” 15.oktober. Sveriges tidligere landslagssjef Kenth Hultquist utfordrer norsk bandy. Olympiatoppen inviteres til å holde et kort innlegg om sin virksomhet knyttet opp mot bandy.

Utdanning/utvikling
Norsk bandy trenger aktivitet i Grenlandsområdet. Kjetil Haugersveen, Telemark, gis mulighet til å forlenge sitt engasjement i forbundet til 1.juli 2008. Han jobber primært på anleggssiden.
Utdannings- og utviklingskomiteen vil ta utgangspunkt for sitt arbeid i dokumentet utarbeidet for to år siden mht søknad om utviklingsmidler fra NIF. Dame-/jentebandy og Asker-prosjektet stod her sentralt. Seksjonsstyret har også definert dommersaken som et utviklingsprosjekt. Bandy for studentmiljøet i Trondheim bør vurderes, men dette krever initiativ fra studentene. Komiteen er ikke ”fulltallig”. Gode bandykrefter med tid og interesse etterlyses.

Ballfondet
Akershus Bandykrets har søkt om støtte til ishallarbeid på Hauger. Forbundet ber søker om svar på bandyens premisser (istid) i den fremtidige kombihallen som også skal kunne brukes blant annet til skiskyting og gjenbruk av varme. Ved tilfredsstillende svar på disse punkter støttes Akershus BK med kr 5000,- til dekning av reelle ugifter.

Tilstedeværelse
Norsk bandy vil være representert ved World Cup Ljusdal 25.-28.oktober av Kjell Hovland Olsen (FIB), Tor Audun Sørensen (FIB), Erik Hansen (BS), Erik Nordbrenden (A-landslag), Svein-Erik Hammerstad (NBF). Egil Larsen (FIB/RRC).
Seksjonsstyret vil bruke den historiske serieåpning på Hamar søndag 4.november. kl 1300 mht rekordtidlig seriestart, Vikingskipet og Hamars debut i eliteserien. Media, herunder TV-sporten kontaktes spesielt om dette.

Neste seksjonsstyremøte avholdes på Ullevål stadion mandag 15. oktober i forkant av landslagsseminaret.
Øvrige styremøter 2007/08: 12.november, 10.desember, 14.januar, 25.februar, 31.mars, 5.mai og 26.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 5.juni 2008.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 20.AUGUST 2007

Den nye bandyseksjonen startet opp sitt arbeid med planseminaret/styremøte nr. 1 den 20. august på Ullevål stadion.

Organisasjon og styrearbeide
En rekke formaliteter og kjøreregler for styrearbeid ble gjennomgått. Seksjonsstyret valgte seksjonsleder Erik Hansen, nestleder Kjell Borgersen og Tor Audun Sørensen fra administrasjonen som AU, utvalget som skal forberede styremøtene og bearbeide saker mellom styremøtene. Seksjonsleder møter i forbundsstyret med Kjell Borgersen som varamedlem.
Ansvarsfordeling i seksjonstyret ble diskutert og komitéer opprettet (se under "Adresser" øverst på nettsiden). Forslag til utviklingskomiteens mandat vil bli lagt frem på neste styremøte.
Møteplanen for de fremtidige seksjonsstyremøtene er satt inn i nederst i dette referatet.

Årsmøtevedtakene
Konsekvenser og nødvendig oppfølging av årsmøtevedtakene ble gjennomgått. Endringene innarbeides i Kamp- og spillereglementet (blå heftet). Endringene vil også legges ut på nettet snarest mulig.

Presisering
Årsmøteprotokollen er uklar på Solbergs forslag (sak 8-1-7) som falt, hvor seksjonsstyrets forslag om ikke å støtte forslaget ble enstemmig bifalt.

Inntektsbringende tiltak
Seksjonstyret mener det er viktig å skape nye, faste inntekter. Måler er 100 000 nye kroner til seksjonens arbeid. Viktig for seksjonen å få på plass salgsressurser som kan gjennomføre denne oppgaven før seriestart.

Serieoppsettene
NM-finaler spilles i uke 10, dvs 5.-9.mars med Stabæk som arrangør. Det arbeides aktivt fra Stabæks side, sammen med forbundets administrasjon, med hensyn til TV-dekning av herrefinalen. Stabæk avgjør om herrefinalen skal gå lørdag eller søndag, spesielt med hensyn til TV-dekning.

Nordisk U17 i Norge
Av økonomiske årsaker relatert til priser for opphold legges Nordisk U17, uke 4-2008, til NIH og Toppidrettssenteret. Oslo Bandykrets forespør sine klubber om å være teknisk arrangør av kampene.

Ferdighetsmerker
Seksjonsstyret utfordrer kretsene til å gjenoppta arbeidet med ferdighetsmerke i bandy. Spesielt ønskes det slike fellestiltak mellom klubbene som kan gjennomføres i jule- og vinterferien.

Seksjonsstyret
Seksjonsstyret vil også arbeide for at forbundet og kretsene blir mer synlige på ulike arrangementer som cuper, bandyskoler etc.

Dommerkomiteen
Lars Stian Nygaard leder den nye dommerkomiteen i bandyseksjonen. Komiteens første dommersamling blir på Stabekkbanen lørdag 1. september. Det fremkom ønske fra dommerkomiteen om forbundsdommersamling på Hamar/Vikingskipet helgen 29.-30.september.
Etter innstilling fra dommerkomiteen støtter Bandyseksjonen Egil Larsens kandidatur som medlem av det internasjonale forbundets dommerkomite.

Nominering 1.lag
Liste for nominering av henholdsvis åtte (senior) og seks (aldersbestemte) spillere til 1.laget legges ut på nettet for lettere å følge opp dispensasjoner og utskiftning på listen.

Neste seksjonsstyremøte avholdes mandag 17. september.
Øvrige styremøter 2007/08: 15.oktober, 12.november, 10.desember, 14.januar, 25.februar, 31.mars, 5.mai og 26.mai.
Årsmøte i bandyseksjonen torsdag 5.juni 2008.
KORT OM ÅRSMØTET I BANDYSEKSJONEN

Sted: Ullevål stadion 7.juni 2007 kl 1800-2200.
Fremmøtte: 34 stemmeberettigede fra 14 klubber, bandyseksjonens styre, Oslo og Akershus bandyregion, samt 7 personer med talerett. Totalt 41 personer. Som dirigent ble valgt Espen Johansen, Skeid. Desisorer ble Jan Henning Askheim, Drammen Bandy og Lars Stian Nygaard, Skeid.

Bandyseksjonens leder Erik Hansen (bildet tv.) var ikke på valg. Skeid-mannen har et år igjen av sin periode. Kjell Borgersen, Drafn, ble valgt som ny nestleder for to år etter at Rolf Wendt Andresen, Strømsgodset, takket for seg etter 10 år i toppledelsen av bandyseksjonen.
Ny mann inn i et stabilt seksjonsstyre ble Lars Stian Nygaard fra Skeid.
Valgt som leder av valgkomiteen ble tidligere bandypresident Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra.
Bandyseksjonen gikk med et regnskapsmessig overskudd på kr 68.000, hvilket i første rekke skyldes innskjerpet lisenskontroll. Bandyen økte denne sesongen fra fjorårets 1544 lisenser på spillere 13 år og eldre til 1878 lisensierte.
Årsmøte vedtok for neste år at påmeldingsfrister for lavere divisjoner og aldersbestemte klasser settes til 1.juni.
Hel ansiktsmaske blir innført kommende sesong for alle spillere født 1987 eller senere. Masken skal "vokse" inn i A-laget med aldersgruppen.
Antall nominerte spillere som låses til førstelag reduseres til 8 og 6 spillere for henholdsvis seniorer og aldersbestemte utøvere.
1/3-regelen for antall spilte kamper for å kunne delta i NM-sluttspill og kvalik bortfaller til fordel for at spilleren kun skal være spilleberettiget for sin klubb innen 15.12. inneværende sesong.
Kvartfinaler NM-senior spilles best av tre kamper, men legges tidsmessig kun med en dag imellom.
Det ble åpnet for at man kan gi "walk-over" til begge motstanderlag dersom forbundet finner dette hensiktsmessig.
Sensor erstattes av "Kampinspektør" som får en utvidet rolle under kampavvikling.
Seniorlag som uten gyldig grunn unnlater å møte til kamp bøtlegges med kr 10.000.
Aldersbestemte lag bøtlegges med kr 4000.
Eliteavgiften økes fra kr 13.500 til kr 20.000. Øvrige avgifter ble gjenstand for mindre økninger. Bandyseksjonens foreslåtte budsjett ble enstemmig vedtatt.
Under "Fokusområder" ble det vedtatt å styrke anleggssiden og utvikligsarbeide, herunder dommersaken. For øvrig gikk Årsmøtet for bred internasjonal deltakelse, herunder VM herrer i Moskva og VM damer i Falun. Det skal settes spesiell fokus på utvikling av en positiv organisasjonskultur og et positivt miljø på og utenfor banen.
Som prøveording skal damelandslaget få delta i kvalikpuljen for NM-gutt, hvor alle kamper er tellende i serien, men damelaget kan ikke delta i NM-sluttspillet.
Den største saken på Årsmøtet 2007 var utvilsom innføring av elitelisens fra kommende sesong. Bandyseksjonens forslag ble enstemmig vedtatt med mindre justeringer av formell art. Vedtaket medfører også krav om jente eller damelag i serier i regi av krets og forbund. Dette var det mest omdiskuterte forslaget innenfor elitelisensen.
Visjons- og strategiplan ble også enstemmig vedtatt.
Avslutningsvis ble avgåtte nestleder Rolf Wendt Andresen (bildet th.) tildelt forbundet inngraverte fat for sin store innsats gjennom mer enn 10 år i bandyseksjonen og for sitt internasjonale engasjement i FIB/RDK, hvorav mange år som leder. Rolf Wendt Andresen er tidligere tildelt forbundets Hederstegn.
ÅRSBERETNINGEN OG PROTOKOLLEN 2007
Årsberetningen kan du lese her: Årsberetning 2007

Protokollen fra Årsmøtet kan du lese her: Protokoll 2007


IDRETTSTINGET 2007
NBF er fortsatt et fleridrettsforbund.
Innebandyseksjonen trakk sin søknad om eget særforbund!


Sak 12, angående økonomiske overføringer til fleridrettsforbund, ble tatt opp som en av de siste sakene på tinget søndag. Etter forslag ble saken vedtatt overført til det nye idrettsstyret uten noen form for prinsipper og føringer. Dermed hadde vår lange kamp om dette vunnet fram.
Dette vedtaket har vært innebandyens krav for å trekke tilbake søknaden, noe som da også ble gjort under sak 14 "Opptak av egne særforbund". Meddelelsen om dette høstet applaus fra tingdelegatene.
Andre viktige saker som ble tatt opp med positivt resultat, var vektlegging av barn og ungdom som prioriterte grupper i idrettspolitisk dokument. Vi fikk markert at også vi driver toppidrett, og at det skal være samme målsetting for våre idretter som for de idrettene som støttes av Olympiatoppen. Topp kontra breddesatsing ble også diskutert, men her er vel konklusjonen relativt utydelig. Vårt syn i denne saken må fremmes videre.
Ellers fikk vi også medhold i vårt felles forslag med fleridrettsforbundene til definisjons- gjennomgang av begreper brukt i dokumenter og lovtekster i NIF. Samme også i forslag ang. bestemmelser for fleridrettsforbund, selv om et av punktene (for oss det viktigste) ble strøket. Et annet vedtak som kan bli av stor positiv betydning for oss er at alle idrettslag vil, når alt er lagt til rette, plikte å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av idrettsstyret. Dette vil bli et personregister slik at hver person blir unik i systemet.
I valgsaken tapte våre kandidater. Årsaken til dette diskuteres nå i media, og jeg vil ikke kommentere dette her. Et nytt presidentskap og resterende idrettsstyre ble valgt og vi gratulerer. NBF vil nå gjøre alt for å opprette et godt forhold til og et godt samarbeid med det nye styret.
Innebandyens leder og nestleder var tilstede på tinget sammen med generalsekretær og undertegnede. Vi fikk alle markedsført vårt forbund og våre idretter på en etter min mening utmerket måte. Ellers må nevnes det formidable arbeid som er nedlagt spesielt av vår generalsekretær før dette tinget. NBF har etter dette fått en helt annen stilling i Idretts-Norge. Mange innen idretten har bidratt og jeg vil takke alle for innsatsen!

Vi ønsker hverandre lykke til med kommende tingperiode!
Hilsen Ivar Nordberg
President Norges Bandyforbund
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 27.MARS 2007

Sesongens syvende styremøte for Bandyseksjonen ble avholdt på Ullevål stadion
tirsdag 27.mars.

Fra Forbundsstyret
Fortsatt uklart vedrørende paraplyorganiserte forbund og deres økonomiske situasjon foran Idrettstinget 12.mai. Bandyforbundet avventer situasjonen til tingpapirene sendes ut etter påske.

Fra Organisasjonsutvalget
Flere møter avholdt i utvalget, men saken "lagt på is" inntil Idrettstinget er avholdt.

Arbeidsplan/fokusområder
Den sportslige konkurranseaktiviteten og det meste av utviklingsarbeidet har vært greit gjennomført, men visse utviklingsprosjekter i Grenland/Arendal har ikke vært gode nok. Bandyprosjektene krever erfaringsmessig mer ressurser og tid enn innebandyprosjektene for å lykkes. Seksjonsleder tar arbeidet med bandyens utviklingsprosjekter opp med forbundsstyret.

Tiltak på dommersiden
Dommerutdanningen har fått en meget god form og gjennomføring med Lars Nygaard som primus motor. Viktig å gi unge dommere muligheter til å utvikle seg på høyere nivå i hjemlig serie, bl.a i NM-sluttspillet. Norske dommere i Dame-VM, Budapest positivt i så måte. Neste sesong sender seksjonen unge dommere til Mini Word Cup i Bollnäs.
Nytt krav til eliteklubber om dommer-møte hver høst.
Det innkalles til et "dommerseminar" med klubber og dommere i løpet av våren, hvor en rekke problemstillinger skal belyses.
Dommer- og kampobservatørarbeidet i seksjonen skal styrkes, slik at alle involverte parter kan jobbe bedre sammen i kommende sesonger.
Sensorkorpset og matchobservatørs rolle må tydeliggjøres ovenfor klubbene.

Jente- og damebandyen
Ønskelig at interkretsserie for jenter (f. 1990-92) neste sesong administreres av forbundet. Kretslag og landslag har fungert meget bra. 88 jentelisenser betyr vekst. Dame- og jenteklubbene innkalles til årlig evalueringsmøte 23.april.

Bandyklubbenes nettsider
Viktig at klubbene er seg bevisst sitt redaktøransvar. Seksjonsstyret kommer tilbake til denne type saker på for å trekke opp seksjons retningslinjer for kommende sesong.

Serieavviklingen
Retningslinjer for dispensasjoner og spilleberettigelse må synliggjøres bedre for alle og innskjerpes ovenfor klubbene. Nye forslag og presiseringer fremmes på seksjonsårsmøtet.

Dispensasjoner og protester
Dette synes ikke å være et økende problem. Protester er relativt få og saksbehandlingen grei. Dispensasjoner behandles fortløpende, men beslaglegger en del tid hos administrajonen.

Finaleuka 2008
Stabæk IF avtale om finaleuka 2008 opprettholdes etter godt gjennomført arrangement i 2007. Finaleuka anbefales av Stabæk å starte en uke tidligere neste år grunnet tidlig påske.
Finaleuka 2009
Finaleuka 2009 med opsjon på 2010, utlyses snarest med søknadsfrist 1.oktober.

Serieoppsettene elite
Det skal gjennomføres årlig vårmøte med eliteklubbene mht serieoppsettet. Frist for avmelding elite er 1.mai. Møtet avholdes snarest etter denne dato, slik at oppsettet er klart til årsmøtet i juni.

Klubblisens elite
Vedtaket fra årsmøtet 2005 om pliktig med dame/jentelag for å opprettholde elitelisens implementeres i forslaget. AU jobber videre med dokumentet vedrørende elitelisens og avholder et nytt møte med klubbene denne våren, slik at det meste er klart til årsmøtet.

Ansiktsskader
Norsk og internasjonal bandy har hatt økende antall ansiktsskader. Obligatorisk bruk av maske bør diskuteres.

Egen rekruttlagsserie
Seksjonsstyret har diskutert om egen rekruttlagsserie vil kunne styrke norsk førstelagsbandy. Seriekomiteen ser på saken som fremlegger forslag på neste styremøte.

Valg
Bandyseksjonen har behov for å rekruttere flere dyktige damer inn i styret og komiteer.

E-cupen
Stabæks bandystyre ønske å fremme forslag om å endre modell for avvikling av E-cupen. FIB/TC avholder møte 13.april hvor saken kan tas opp.

Neste seksjonsstyremøte avholdes mandag 23. april på forbundskontoret.

Øvrige styremøter 2006/07: 7.mai.
Årsmøtet 2006/07: Torsdag 7.juni.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 26.FEBRUAR 2007

Sesongens sjette styremøte for Bandyseksjonen ble avholdt på Ullevål stadion
mandag 26.februar.

Fra Presidenten
Forbundets president Ivar Nordberg fortalte til styret at han og visepresident Svein-Erik Hammerstad hadde besøkt alle eliteklubbene på hjemmearenaen denne sesongen.
Mange positive tilbakemeldinger.
Spørreundersøkelsen sendt alle bandyklubbene. Seksjonsstyret bruker undersøkelsen til arbeidet mot årsmøte 7.juni.

Økonomi
Seksjonens økonomigruppe oppsummerer årets arbeid selvkritisk. Det er viktig at seksjonen og forbundet sikrer seg profesjonell salgstøtte for intensivert salgsarbeid for kommende sesong. Saken tas opp på neste forbundsstyremøte.

Landslagene
VM herrer i Kemerovo ble ingen sportslig suksess for Norge, men stor enighet om at dette VM var et av de aller beste arrangementsmessig. Kongressen besluttet at VM 2008 vil foregå i Moskva. Etter innspill blant annet fra Norge, arbeider det internasjonale bandyforbundet ut en plan for minst tre år frem i tid for alle internasjonale arrangementer. I en første oppsummering av herrelandslagets aktiviteter denne sesongen stilles det spørsmålstegn ved deltakelse i RG-cup før Jul. Eget evalueringsmøte i landslagsgruppen skal avholdes.
I VM damer Budapest tok Norge igjen bronse. I fremtiden skal man se opp for Canada.
Det internasjonale forbundet er opptatt av dame-VM, ikke minst som en strategi for å oppnå olympisk deltakelse for bandysporten.
Nordisk U19 Drammen ble arrangementsmessig avviklet meget bra. Norge spilte skuffende. Landslagskomiteen vil i det videre arbeidet legge enda sterkere vekt på forbundets utviklede basissystemer og formasjoner, basert på kontringsbandy.
VM U17 Gustavsberg endte med norsk bronse. Seksjonsstyret mener lagledelsen bør følge spillerne opp på U19 neste sesong.
Norske U18 jenter fikk to inspirerende kamper mot svenske U17 til tross for tap 10-0 og 12-1 på Rocklunda i Västerås.

Seriene
Status herre- og dameseriene, aldersbestemt, sluttspill alle klasser er bare en hengekamp igjen på damesiden. Denne spilles i tilknytning til finalehelgen. Hamar rykker opp i eliteserien herrer for neste sesong. Dette stiller krav til bruk av Vikingskipet. En utfordring forbundet vil se på sammen med Hamar.

NM-finalen herrer og finaleuka
Oppsett for finaleuka klargjøres med det første av seriekomiteen og arrangør Stabæk-bandy. Garderobeforholdene for lag og dommere sjekkes.

Utveksling dommere
Dommerkomiteen arbeider med å gjenoppta dommerutveksling med svenskene på eliteserienivå.

Klubblisens
Forslag til lisenskrav for eliteserieklubber for sesongen 2007/2008 ble diskutert. Eliteserieklubbene inviteres til videre drøfting av kravene på et seminar knyttet til finalelørdagen på Stabekk 17.mars.

Fremtidig dame- og herre-VM?
Bandyseksjonen har en foreløpig intensjon om å påta seg å arrangere et fremtidig dame-VM i Norge. Forbundet vil også vurdere muligheten for herre VM og andre internasjonale arrangement. Dette må vurderes opp mot de økonomiske betingelsene det internasjonale forbundet kan tilby og den mulige støtte forbundsstyre kan gi.

Anlegg
Viktig at bandyseksjonen deltar i forberedelser av nye anlegg. Utviklingssjefen reiser i så henseende til Kristiansund i løpet av våren for å besøke ansvarlige for Atlanten kunstisbane. I tillegg skal Trondheim besøkes for å se på banemuligheter for organisert bandy.

Årsmøte 7.juni
Forslag om regelendringer fremsendes snarest seksjonen. Mulig forslag om egen rekruttlagsserie bør vurderes.

Neste seksjonsstyremøte avholdes tirsdag 27. mars på forbundskontoret.

Øvrige styremøter 2006/07:
23.april, 7.mai.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 15.JANUAR 2007

Sesongens femte styremøte for Bandyseksjonen ble avholdt på Ullevål stadion mandag 15.januar.

Forbundets fremtidige organisasjon
Forslag fra idrettstyret kan bety at NBF mister grentilskudd ca 1 million. For bandyen kan dette bety tapt årlig tilskudd på opptil 800 000 kroner. NBF har bedt om at grentilskuddene behandles før opptak av nye særforbund på Idrettstinget. Innebandy vil søke om opptak som eget særforbund om grentilskuddet kuttes. NIF dreier rammetilskuddet mot voksne grupper. Dette er stikk i strid med departementets føringer og de retningslinjer norsk bandy arbeider etter. Videre strategi for Bandyforbundet og idrettene i paraplyorganisasjonen legges når tingdokumentene er klare.

Medisinsk utvalg
Forbundsstyret har nedsatt et utvalg under ledelse av Svein Erik Hammerstad som skal se på og koordinere forbundet medisinske støttearbeid.

Spørreundersøkelsen
Få påmeldte fra seksjonen til forbundets samarbeidsseminaret 22.januar med gjennomgang av spørreundersøkelsen sendt klubbene.

Økonomi
Forbruk i tråd med budsjett så langt. Seksjonen har ikke klart å skaffe nye sponsorer.
A-landslagsspillerne får ikke diettpenger under VM, hvilket heller ikke er budsjettert. Forbundet sender henvendelse til spillernes arbeidsgiver i et forsøke på å skaffe alle permisjon m/lønn.
Økonomigruppa avholder møte 31.januar på Ullevål stadion. Nye inntekter er vesentlig for seksjonens arbeid.

Kretsdommerkurs
7 deltakere deltok på trinn 3 den 13.januar 2007, et fint kurs knyttet opp mot kretslagsturneringen for førsteårs gutter på Hauger. Lars Stian Nygaard følger opp dommerne. Viktig å få kretsdommerne videre til å satse på forbundsgraden.

Kretslagsturneringene 13.-14.januar
Greit avviklet, men det bør vurderes å splitte 1.års gutt og jenter grunnet for lang turneringsdag.

Landslagsvirksomheten
Seksjonsstyret stiller seg bak uttak av troppene. Ønskelig med litt klarere prosedyrer rundt uttak og bekjentgjøring av dette på damesiden.

Nordisk i Drammen
Arrangementsmessig under kontroll.

Anlegg
Gamle Gress - Marienlyst; viktig å avvente situasjonen om virkelig SIF-toppfotball bygger og flytter til ny bane i Drammen. Tidsperspektiv er tidligst flytting i 2009. Sterke krefter i Drammen for at Gamle Gress blir kunstis- /kunstgressbane. Viktig å spille på lag med fotballens behov og kommunen. Kjell Borgersen følger saken fra bandyseksjonen i samarbeid med administrasjonen.
Einar Forfang jobber hardt for en kombinert is-/bandyhall og skiarena-/tunnell på Hauger. Forbundet følger opp initiativet som karakteriseres som spennende og nytenkende kombinasjonsanlegg.

Seriene
Samtlige utsatte kamper er berammet. Om naturis kommer, vil seriene bli gjennomført uten problemer. Brev sendes dommerne om at oppsatte kamper i størst mulig grad skal spilles, selv om vær- og isforhold ikke nødvendigvis er perfekte. Hvis forholdene forblir vanskelige bør andre modeller for serieavvikling vurderes.

NM-finalen herrer og NRK-TV
Gen.sek redegjorde for problemene med NRK og kommunikasjonen med teknisk arrangør av årets finale. Til tross for lovnad (sept. 05) fra NRK om sendeflate for bandyfinalen tredje helgen i mars 2007, fravikes dette løftet av NRK. Seksjonsleder påpeker at han kan ha vært for blåøyd og optimistisk, men fram til 1. desember var man overbevist om at bandyfinalen 2007 skulle vises på NRK. Det bes om nytt møte med NRK. Uten TV-dekning ønsker Stabæk finalen på lørdag kl 1700, hvilket det ble gitt tilslutning til fra seksjonsstyret. Om det ikke blir NRK sending fra årets finale, må seksjonsstyret og andre gode krefter gå sammen om nytt opplegg overfor arbeidet mot NRK med tanke på 2008.

Utviklingsprosjekter
Seksjonsleder og leder av utviklingsgruppa har oppfølgingsmøte med visepresident Hammerstad for å se på ønsket prioritering av utviklingsprosjekter for bandyen. Prosjektene fremmes for forbundsstyret.

Klubblisens elite
Kun en eliteserieklubb har svart på forespørselen til tross for purringer og utsatte frister. Utvalg bestående av Utviklingsgruppa og seksjonens AU ser nærmere på kravene, samt jus og sanksjoner for presentasjon av utkast overfor eliteserieklubbene som innkalles til møte i forkant av NM-finalen lørdag 17.mars.

Godkjenningsmerker køller
Denne sesongen går sin gang uten strakstiltak, men for neste sesong skjerpes systemet fra leverandørene/importørene som kan få kjøpe merker fra forbundet, samt at forbundsdommerne foretar den fysiske kontrollen.

Neste seksjonsstyremøte avholdes mandag 26. februar på forbundskontoret.

Øvrige styremøter 2006/07:
26.mars, 23.april, 7.mai.
Årsmøte Bandyseksjonen: Torsdag 7.juni 2007.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 16.OKTOBER 2006

Sesongens tredje styremøte for Bandyseksjonen ble avholdt på Ullevål stadion mandag 16.oktober.

Fra Forbundsstyret
President Ivar Nordberg ansvarer for forholdet til NIF/OLK, samt intern organisasjonsutvikling. Visepresidenten ansvarer for anlegg, arrangementer, kretser.
Begge har som mål å besøke en rekke klubber.
Forbundet arrangerer seminar om sanksjoner/straffesaker som avholdes på Ullevål stadion 25.oktober med advokat Pål Kleven fra Idrettens advokatkontor som foreleser. Forbundsstyret har også planer om et anti-doping møte med toppklubbene og de ulike landslagsledelser i november.
Norges Bandyforbund har nominert til NIFs Idrettsstyre følgende kandidater:
Jan Hagen, Tunet og Rolf-Erik Heftye, Ready. Til NIFs anleggskomite er nominert
Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra.

Økonomi
Arbeidet med å skaffe seksjonen nye inntekter er tungt. Nye sponsorkontakter er tatt,
men fortsatt ingen "fast fisk".

Sanksjon ovenfor Øvrevoll/Hosle
Seksjonsstyret har ilagt Øvrevoll/Hosle en bot på kr 10.000,- for at klubben trakk laget i september fra årets eliteserie. Klubben skal betale avgifter som for spill i elite uansett
om de stiller med et lag nr to i årets 3.divisjon eller ikke.

Dame- og jentebandy
Det opprettes en interkretsserie for jenter ( f. 1991-93) med klubbene Øvrevoll/Hosle, Ready, samt Røa 1 og 2. Oslo Bandykrets administrerer serien. Det arrangeres i januar kretslagsturnering for jenter (9ér) og damer (11ér). Jenteklubber anmodes om å stille i Ready cup og Nordre Sande cup, slik at man får lag nok til en jenteklasse. Det er opprettet to jenteklasser (91/92 og 93/94) i Kosa Open.
Seksjonsstyret har vedtatt at det innføres etter søknad en prøveordning for 2006/07 for at jenter kan spille 11ér i en klubb, men allikevel i dameserien (7ér/rink) alternativt jenteserien for en annen klubb. Det forutsettes at moderklubb (forsikringsansvar) defineres i denne prøveordningen.

"Kick-off" for gutteklassen
I Vikingskipet ble det 15. oktober gjennomført et vellykket "Kick-off" for gutter med 90 deltakere. Bandyseksjonen mener det er viktig med istilbud i Vikingskipet. Seksjonen sender derfor brev til Hamar Kommune og HOA angående bandyens behov for isperioder i Vikingskipet neste sesong.

VM-tur
Seksjonsstyret forsøker å få frem et godt reisetilbud til VM for herrer 2007 i Kemerova sammen med Steve Perryman Travel eller det svenske forbundet.

Seriene
Høvik tar plass i elite. 8 lag med trippel serie. Ullern tilbys plass i 1.divisjon for å få 8 lag som spiller dobbelt serie. Ullevål 2 tilbys plassen i 2.div., som da vil bestå av 6 lag/dobbel serie. 3.div. ser ut til å bestå av 6 lag/dobbel serie.
Øvrevoll/Hosle tilbys ikke plass i 1.divisjon, men er ordinært kvalifisert for 2.div. gjennom fjorårets 2.lag. Klubben gis anledning til å stille med et nytt seniorlag nr. 2 i 3.div. selv om påmeldingsfristen er ute. I tillegg pålegges klubben organisasjonsutviklingstiltak i samarbeide med forbundet.
Dameserien vil bestå av 5 lag, hvor Ready er nytt lag. Det spilles dobbel serie som kombi rink/7ér, hvor alle lag reiser til Bergen. Sluttspill damer går som 7ér bandy.
Aldersbestemt: Juniorserien vil bestå av en elitepulje med 7 lag og dobbelt serie.
B-puljen av 6-7 lag og dobbelt serie. 6 beste fra elite og to beste fra kvalik til kvartfinaler. Det spilles i vinterferiene i junior-NM. For gutte- og smågutteklassen tas det hensyn til vinterferiene.
Det er ønske om at en klubb inviterer til guttecup i vinterferien.

Utdanning
Stor kursaktivitet spesielt på dommersiden. Ready gjennomfører åpen keeperskole 11.-12.november med svenske instruktører. Tiltaket støttes med bidrag fra seksjonen.
B-kurs kan vurderes for neste sesong.

Anleggskomiteen
Bandyseksjonen intensiverer samarbeidet med Skøyteforbundet. Det satses på strekningen Buskerud til Agder. Flere gode prosjekter som kan gi bandytilbud på kunstis.
Samarbeidsavtalen med Norconsult skal fornyes.

Jens B. Raanaas Minnefond
Asker og Høvik har søkt fondet om midler. Bandyseksjonen har innstilt på kr 5000,- til Asker. Resterende til Høvik.

Nye landslagsmedarbeidere
U16-besetning: John Richard Øen, Mjøndalen, forbundskaptein, Erik Brekka, Solberg, lagleder. Materialforvalter innstilles senere.

Aldersklasser
Seksjonsstyret vil se nærmere på aldersklassene og datoer for skiller av årsklassene før seksjonsårsmøte 2007.

Neste seksjonsstyremøte er på Ullevål stadion: 12.desember.

Øvrige styremøter 2006/07:
15.januar, 26.februar, 26.mars, 23.april, 7.mai.
Årsmøte Bandyseksjonen: Torsdag 7.juni 2007.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 18.SEPTEMBER 2006

Sesongens andre styremøte for Bandyseksjonen ble avholdt på Ullevål stadion mandag 18.september.

Forbundet
Seksjonsstyret henstiller til forbundet at det fortrinnsvis rekrutteres personer som ikke sitter i seksjonsstyrene, til de tingvalgte komiteene. Da vil man unngå habilitetsvurdering i enkeltsaker. Den nyvalgte forbundspresidenten Ivar Nordberg foreslo at ledere i alle organisasjonsledd inviteres til en "Bli kjent samling", hvor man ser på lover og regler, rollefordeling m.m. Den nye presidenten var også opptatt av å legge ut relevant forbundsinformasjon på nettsider.

Forbundstinget 16. september
Lisensene ble foreslått hevet fra neste sesong. Det vil bli oppnevnt en forbundets anleggskomite. Svein Erik Hammerstad, Ullern, ble valgt som ny visepresident i forbundet.
Kjell Hovland Olsen ble på tinget tildelt forbundets gullmerke. Tomas Jonsson og Rolf Wendt Andresen ble tildelt forbundets hederstegn.

Økonomi
Det seksjonsvedtatte budsjettet ble godkjent på forbundstinget. Budsjettet er stramt og fordrer noe mer sponsorinntekter for at alle ønskede aktiviteter skal kunne bli gjennomført. Seksjonsleder og forbundets administrasjon følger opp ulike sponsorideer sammen med økonomigruppa.

Jentebandy
Interkrets jenteserie arrangeres i regi av Oslo Bandykrets. Det satses på tilnærmet samme ordning som i fjor. Håpet er å få med flere jentelag. Forrige sesongs lagrepresentanter på jentesiden skal møtes på Ready-huset 26. september.

Hockey-prosjektet for gutte- og juniorspillere i bandy
Landhockeyprosjektet bør knyttes mot Bergbanen og "nye" Frogner stadion avhengig av rett type toppdekke kunstgress. Seksjonsleder skal diskutere med hockeyledelsen om en seriøs satsing mot mulig norsk OL-kvalifisering i hockey 2012. Viktig å få med bandyspillere som vil ha annen sommeraktivitet enn fotball.

Samarbeidsavtale NFF og andre idretter
NFF har invitert andre lagidretter til å kunne bruke deler av NFFs utstyrsavtaler. Gen.sek skal se nærmere på mulighetene. Sagene innebandy og NFF skal gjennomføre et pilotprosjekt for å se om fotball og andre lagidretter kan ha glede av hverandre i nært samarbeid.

Seriene
Sterkt ønske om å ha møte mellom klubbene og seriekomiteen snarest. Møte avhenger av rask avklaring vedrørende Øvrevoll/Hosle og fortsatt eliteseriespill. I de aldersbestemte klassene er serieoppsettet ute til høring. Opplegget for Veteran 50+ interkrets er sendt seriekomiteen for uttalelse.

Finaleukearrangør
AU avgjør saken så snart de siste avklaringene er gjort med søkerne Drammen Bandy og Stabæk.

Dommere
God oppslutning om dommersamling i Drammen 16. september. Ny samling på Stabæk 23.september. Norske dommere til ExTe World Cup Ljusdal: Morten Laugerud, Andreas Bernt og Rune Jahnsen. RG-cup Irkutsk: Jørn Ivar Pettersen(come-back), Rune Jahnsen og Andrei Jigouline. Det vurderes også å sende en norsk ungdomsdommertrio til Mini World Cup i Bollnäs i 2007.

Landslagene
Damelandslaget har fått klarsignal for deltakelse i VM i Ungarn. Damer og U18 jenter avhengig av oppsettet for dameserien. A-herrer skal til RG-cup Irkutsk og VM i Kemerova. U17 deltar i VM i Gustavsberg, Sverige og U19 spiller Nordisk på hjemmebane. U17 og U19 avholder treningssamlinger i Vikingskipet på Hamar. Det arbeides med trener for U16. Utlysning av teknisk arrangør for Nordisk U19 iverksettes etter at finalearrangør er valgt.

Utdanning
Seksjonsstyret har sterk fokus på de rette kurstilbudene for trenere, ledere, dommere og aktive. Komiteen har lagt opp kurs og seminarer i tråd med fjoråret. Det er vektlagt dommerkurs, klubb besøk og slipekurs. Klubber som arrangerer åpne kurs honoreres etter avtale med Utdanningskomiteen. Det oppfordres til å komme med forslag til kurs og seminarer for norsk bandy. Temaer kan være: Ernæring/kosthold, motivasjon/holdning, skader, baneutnyttelse og doping. Seksjonsstyret vil sette fokus på doping og kunnskap om dette blant aktive og ledere. All kursvirksomhet i regi av seksjonen kunngjøres på nettet.

Anlegg
Styret i Vital har vedtatt utbyggingen av Ullevål stadion/Bergbaneprosjektet. Graving starter trolig mars/april 2007. Garasje-/idrettsdelen av prosjektet har prioritet i utbyggingen.
Det er i Moskva/Russland produsert ishockeyvant som er mobile og kan monteres på baner/i haller med hel isflate. Viktig for fremtidige skøytehallen på Slotthaug i Bergen mht bandyspill.

VM-tur - Kemerova
Seksjonsstyret har tatt initiativ sammen med en turoperatør til å komme med et tilbud til fellestur til VM i Kemerova 1. til 5. februar 2007.

Neste seksjonsstyremøte er på Ullevål stadion mandag 16. oktober.

Øvrige styremøter 2006/07:
13.november, 12.desember, 15.januar, 26.februar, 26.mars, 23.april, 7.mai.
Årsmøte Bandyseksjonen: Torsdag 7.juni 2007.
FORBUNDSTINGET 16. SEPTEMBER

Det 74. Forbundstinget i Bandyforbundet (bandy, innebandy, hockey) ble avholdt på Ullevål stadion 16.september 2006. 29 stemmeberettige, samt 7 øvrige representanter, bidro til et konstruktivt Ting i et forbund preget av stor vekst og ryddig økonomi.

Avgående president Kjell Hovland Olsen åpnet Tinget og tok for seg den store medlemsveksten. I første rekke i innebandy, men de senere årene også i bandy og hockey. På 5 år har medlemsmassen økt med 45% til drøyt 21000 medlemmer.
President Kjell Hovland Olsen kom også inn på betydningen av anlegg for vekst, det være seg flere haller og tilgang til eksisterende haller, flere kunstisbaner og hockeybaner. Internasjonalt vokser både bandy og innebandy, hvor begge idretter har olympisk deltakelse som langsiktig målsetting. Hockey har vært etablert som olympisk idrett gjennom mange år.
Forbundet ønsker å være forberedt på en mulig regionalisering av norsk idrett. Hensikten må i så fall være større effektivitet. I denne sammenhengen kom presidenten også inn på forbundets nye datasystem som skal bidra til bedre kommunikasjon med klubbene. Forbundet ser med bekymring på Idrettsstyret prioritering av de offentlige midlene til toppidrett kontra bredde- og utviklingsarbeid. Kjell Hovland Olsen kom også inn på tanker og grep omkring at dagens ordning med spilleautomater skal avvikles fra 1.juli 2007.

Forbundets beretning og regnskap for perioden 2004-06 skapte ingen større diskusjoner på Tinget, kun små tilleggsopplysninger og korrigeringer fremkom. Revisor Bjørn Løkslid anbefalte også regnskapet godkjent.

På avgiftssiden skapte forslaget om økningen av lisensen størst diskusjon. Representanter fra samtlige seksjoner ytret her et klart ønske om fortsatt felles lisens for våre idretter. Enden på visa var at lisensen øker med kr 50 for samtlige lisensierte fra sesongen 2007/08, slik forbundsstyret hadde foreslått.
For å sikre handlekraft mellom forbundstingene hvert annet år, og for å ivareta seksjonenes ulike behov optimalt, ble det også vedtatt at:
"Forbundstinget delegerer sin fullmakt til forbundsstyret vedrørende fastsettelse av lisensavgiften etter forslag fra seksjonsårsmøtene".
For øvrig vedtok Tinget at overgangsgebyret på kr 600 beholdes og at årsavgiften for klubbene på kr 500 "fryses" for kommende to-års periode.

Arbeidsplan og budsjett
Under Arbeidsplan 2006-08 hadde forbundstyret også fremlagt forslag til en strategiplan for perioden 2006-10. Tingdelegater tok her til orde for styrking av forbundets anleggskomite.
Under budsjettbehandlingen fremkom ønske om å avsette penger til etablering av landslag i hockey og derav legge et lengre løp for OL-kvalifisering i 2012. Generalsekretær kommenterte her at budsjettene kun gjenspeiler føringer og prioriteringer i de ulike seksjonene og må sees i sammenheng med dette.

Erkjentlighet
Avgående bandypresident, Kjell Hovland Olsen (midten), ble tildelt forbundets høyeste utmerkelse, Gullmerket,
for sin innsats på forbundsplan gjennom mer enn 20 år.
Generalsekretær Tomas Jonsson (th.) og nestleder i bandyseksjonen Rolf Wendt Andresen (tv.) ble tildelt forbundets Hederstegn.

Valgene
Ny president ble som ventet Ivar Nordberg fra Holmlia SK.
Ny visepresident Svein-Erik Hammerstad, Ullern IF.
I forbundstyret for øvrig ble lederne av de ulike seksjonene formelt valgt:
Bandyseksjonen: Erik Hansen, Skeid
Hockeyseksjonen: Jaswinder Pal Singh, Kringsjå SK
Innebandyseksjonen: Jon Erik Eriksen, Fredrikstad IBK
Varamedlem: Trude Hanssen, SF Grei

Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra ble valgt som ny leder av Kontrollkomiteen.
Odd Arntzen, Bækkelaget SK, ble valgt som ny leder av Appellutvalget.
Erik Strømme, Stabæk IF, som ny leder av Lovkomiteen.
Harald Benestad Anderssen, Ullern IF, som ny leder av Domsutvalget.

Den effektive dirigenten Jan Hagen, Tunet IBK, avlsluttet den formelle delen av Forbundstinget kl 1430. Han overlot deretter klubben til den nyvalgte presidenten,
Ivar Nordberg som takket for tillitten med følgende ord:
- Alle i alle ledd skal føle støtte i det forbundet gjør. Få sin makt og myndighet til å gjøre en god jobb. Hvis lover er til hinder for dette, endrer vi etterhvert Loven. Når det gjelder vår organisasjon ønsker jeg innspill og forslag. Vi skal ha et godt arbeidsmiljø for ansatte og tillittsvalgte. Alle plikter å være positive. Respekt og toleranse skal vises begge veier. Oppmuntring betyr ikke at man bør vær enig om alt. Vi må alle gjøre vårt beste for å øke den positiv trenden!


Forbundets Beretning for perioden 2004-06 finner du her: Beretningen 2004-06

Forbundets strategiplan for perioden 2006-2010 finner du her: Strategisk plan 2006-10

FRA SEKSJONSSTYREMØTET 17.AUGUST 2006

Sesongens første styremøte for Bandyseksjonen ble avholdt på Ullevål stadion torsdag 17.august. Nytt styremedlem, Lars Tore Borge fra Drammen Bandy, ble ønsket spesielt velkommen til styrearbeidet.

Styrearbeid
Mye av seksjonens arbeid gjennomføres i de enkelte komiteene. Sammensetningen av komiteene ble gitt sin tilslutning i seksjonsstyret. Oversikten ligger ute på seksjonens nettsider (se "Adresser"). Møteplanen for seksjonsstyret denne sesongen er også lagt ut
på nettsidene. Bandyklubbene oppfordres til å bruke styret og melde inn aktuelle saker til disse tidspunktene.
Seksjonsleder Erik Hansen orienterte styret om at han av personlige grunner vil være i utlandet i perioden 15.12.2006 - 10.01.2007. Fraværet kolliderer ikke med de oppsatte styremøtene.

Oppfølging årsmøtevedtakene
Protokollen fra årsmøtet ble gjennomgått. Regelendringer innarbeides i Kamp- og spillereglementet (hefte). Den nye teksten legges ut på nettet snarest mulig. Opptrykk av hefte vil være klart til sesongstart. Det lages et eget oppsett med alle klubbavgifter som legges ut på nettet. Alle klubbene får også tilsendt papirutgaven.

Forbundstinget 16.september
Klubbene oppfordres til å melde inn representanter til forbundstinget. Seksjonsstyrets medlemmer vil delta. Brev sendes til elite- og 1.divisjonsklubbene om representasjon i følge årsmøtevedtaket. Seksjonsstyret vil presentere behovet for økt lisens i bandy.

BS-budsjettet og inntektsbringende tiltak
Bandyseksjonen har fortsatt stram økonomi. Det er viktig å skape nye inntekter for seksjonen. Flere gode ideer samles i økonomiutvalget for videre oppfølging. Målet er å få på plass to-tre nye sponsorer for norsk bandy.

Landslagsvirksomheten
Seksjonsstyret har vedtatt i følge retningslinjer gitt på seksjonsårsmøte og den gitte økonomiske situasjonen at Norge i 2007 skal delta i VM-herrer i Kemerova, VM-damer i Budapest og VM U17 i Sverige. Norge skal også arrangere Nordisk for U19.
Det Russiske Bandyforbundet er blitt meddelt at Norge ikke kan stille opp i RG-cup i desember med A-landslaget på de gitt økonomiske premissene.
Alle initiativ vedrørende sponsorarbeide i landslagssammenheng ønskes velkommen, men arbeidet må koordineres med forbundskontoret. Formelt sett er det kun forbundet kan inngå slike avtaler. Det er viktig at alle gode krefter forenes i å styrke seksjonens økonomi og gi de enkelte landslagene best mulige rammer for arbeidet.
Landslagsledelser
Ledelsen rundt landslagene er gitt sin tilslutning av seksjonsstyret. Oppsettet finnes i oversikten over "Adresser" på seksjonens nettsider.

Serieoppsettene, finaleuken
NM-finaleuken avikles i uke 10 eller fortrinnsvis uke 11 i 2007, det vil si 8.-11. eller 15.-18. mars. Forslag for øvrige spilledatoer er sendt klubbene. Seriekomiteen har møte med elite- og 1-divisjonsklubbene i uke 34. Drammen Bandy og Stabæk har søkt om å arrangere finaleuken 2007 med opsjon på 2008. AU og administrasjonen avholder møte med søkerne for snarest mulig avklaring. Allerede kommende vinter vil potensielle arrangører av NM-uka for 2009 og 2010 bli "etterlyst".

Internasjonalt
Norge har overfor det internasjonale forbundet, FIB, tidligere gitt uttrykk for ønske om VM-damer hvert 4. år. På FIB-møtet i Ljusdal i oktober 2005 var det imidlertid konsensus blant de øvrige nasjonene for VM-damer hvert 2.år. Hovedgrunn for at FIB på junimøtet 2006 bestemte at den internasjonale dameturneringen i Budapest 2007 skulle få VM-status, var den internasjonale kalenderen sett i et IOC- og olympisk perspektiv og at VM-statusen ville gjøre det lettere for arrangør og enkelte deltakernasjoner å skaffe sponsorer, offentlige bidrag/støtte, mediadekning etc.
Norge har også gjentatte ganger ovenfor FIB gitt uttrykk for ønske om VM-herrer hvert 2.år, samt at RG-cup arrangeres i mellomsesonger. VM hvert år er i første rekke fremkommet av hensynet til media, økonomi og IOC, samt ønske fra B-nasjoner som ikke har en tilfredsstillende hjemlig serie.
Norge har også vært opptatt av forutsigbarhet ift den internasjonale kalenderen med vedtak om arrangørsted og rammebetingelser minst to-tre år i forveien av et mesterskap. Etter forslag fra Norge, har FIB gitt klare signaler på at nasjoner som arrangerer dame- eller aldersbestemte mesterskap i fremtiden, skal tilkomme en viss sum arrangementsstøtte fra FIB avhengig av antall deltakernasjoner og lokalt kostnadsnivå.
FIB har nylig opprettet kontor i Moskva som blant annet kan bistå medlemsnasjonene i markedsføring/sponsorarbeidet.
Nordisk U19 i Norge
Det arbeides med å finne en arrangør av Nordisk U19.
Dommersamlinger
Forbundsdommere samles 9.september i Drammen og i Bærum 23.september.

Neste styremøte i Bandyseksjonen avholdes på Ullevål stadion mandag 18.september.

Øvrige styremøter 2006/07:
16.oktober, 13.november, 12.desember, 15.januar, 26.februar, 26.mars, 23.april, 7.mai.
Årsmøte Bandyseksjonen: Torsdag 7.juni 2007.
KORT OM ÅRSMØTET I BANDYSEKSJONEN
Sted: Ullevål stadion 7.juni 2006 kl 1800-2030.
Fremmøtte: 41 stemmeberettigede fra 17 klubber og to kretser, samt 5 fra adm., revisor og to observatører. Som dirigent ble valgt Jan Rockstad, Drammen Bandy. Desisorer ble Roy Themte, Mjøndalen IF og Kjell Are Moe, Frigg Oslo Fotballklubb.


På Årsmøtet i Norges Bandyforbund/Bandyseksjonen ble Erik Hansen (bildet), Skeid, gjenvalgt som leder for to nye år. Ny i styret ble Lars Tore Borge fra Drammen Bandy som etterfølger Harald Skjerve-Nielssen fra Snarøen Sportsklubb. Borge har de siste 4 årene vært lagleder for henholdsvis U17 og U19-landslaget.
Det ble enstemmig vedtatt å innføre en lisensordning for eliteklubbene fra sesongen 2007/08. Kriterier skal utarbeides før Jul i samarbeide med klubbene.
Fra kommende sesong kan jenter være inntil to år eldre enn gutter i samme NM-serie.
Interkrets old boys får uoffisiell NM-status fra 2006/07.
Interkrets Veteran 50+ har vært en positiv tilvekst og skal fortsette.
Dameserien går tilbake til kombiserie rink/7ér bandy, dog sluttspillet som 7ér bandy.
Avgiftene legges på samme nivå som fjoråret, men Årsmøtet fremmer forslag til Forbundstinget den 16.september om at lisensen økes med kr 50,- for spillere under 17 år og med kr 100,- for spillere eldre enn 17 år.
Visjons- og strategiplan ble gitt aksept uten endringer fra forrige år.
Bandyseksjonen fremla et regnskap i balanse. Dette til tross for stram økonomi og stor internasjonal aktivitet denne sesongen, bl.a med et vellykket U19 VM i Drammen og VM for damer i USA som de største utfordringene.
Forslag til Arbeidsplan og budsjett for kommende sesong ble enstemmig vedtatt.
Dette innebærer bl.a deltakelse i VM for herrer i Kemerova, VM U17 i Sverige, Nordisk U19 i Norge, dame- og jentelandskamper mot Sverige i Sverige.
Valgkomiteen ble gjenvalgt: Steven Brecheisen, Røa IL, Bent Gommerud, Mjøndalen IF og Knut Hole, Stabæk IF.

Bandyseksjonens leder Erik Hansen (58) har vært aktiv i Skeid bandy siden lilleputtklassen.
Ved siden av en lang aktiv karriere i Skeid, har Erik Hansen også vært leder av Skeids bandyavdeling i flere år og vært hovedleder for Skeid i fire år, noe han også er nå. Han har vært styremedlem i Oslo Bandykrets og Norges Bandyforbund tidligere, de siste fire årene med i seksjonsstyret.
Erik Hansen har tidligere vært informasjonsdirektør i VG og Aftenposten. Han arbeider nå som informasjonssjef i Oslo kommune.ÅRSBERETNINGEN OG PROTOKOLLEN 2005/06
Klikk på Årsberetningen her: Årsberetningen 2006
Bandyseksjonens Årsmøte ble avholdt på Ullevål stadion(UBC) onsdag 7.juni.

Klikk på Protokollen fra Årsmøtet her: Protokollen 2006

FRA SEKSJONSSTYREMØTET 8.MAI 2006

Bandyseksjonens niende styremøte ble avholdt på Ullevål stadion 8.mai 2006.

Regnskap
Foreløpig regnskap viser at seksjonen har klart seg noe bedre enn forutsatt. Budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet 2005, hadde et underskudd på ca kr 180 000 knyttet til arrangementet av VM U19. Regnskapet viser at underskuddet blir rundt kr 100 000.
Takket være bidrag fra forbundets VM´2003- fond vil sesongens regnskap gå i balanse.

Budsjett
Styret diskuterte kommende sesongs budsjett ut fra et optimalisert forslag. Det ga et stipulert underskudd på ca kr 450 000. Administrasjonen arbeider ut fra innspill om internasjonal deltagelse kun knyttet til offisielle VM/Nordisk og begrensning av utgifter
på alle budsjettposter. Styret var enige om at sponsorinntekter er vanskelig å få realisert. Det må arbeides bedre med å sikre seksjonen nye faste inntekter. Inntil pengene er sikret vil ikke seksjonsstyret være for optimistiske i inntektsføring av sponsorinntekter.
Nytt budsjettforslag sendes styret for endelig behandling i god tid før årsmøte. Budsjettforslaget skal gå i balanse.

Landslagskomiteen
Mannskapene rundt landslagene begynner å bli komplette. Vedtatt på dette styremøte:
U18-jenter: Forbundskaptein Peter N. Haug, lagleder Peder Schjoldager, begge Ready.
U17-gutter: Lagleder Terje Pedersen, Ullern.

VM herrer Kemerova 2007
Det internasjonale bandyforbundet (FIB) har bedt om bekreftelse på norsk deltagelse i VM 2007 innen 5.juni. Seksjonsstyret melder til FIB om norsk deltagelse etter årsmøtet 7.juni. Seksjonsstyret mener det er riktig at norsk, internasjonal deltagelse skal legges frem for årsmøte. For å sikre både økonomi og bruk av ressurser foreslår seksjonsstyret at all internasjonal deltakelse for landslag som hovedprinsipp skal være klarert innen/på årsmøtet. Dette for at både administrasjon, lagledelse og spillere skal kunne planlegge sesongen best mulig sportslig og økonomisk.

Årsmøtet 7.juni
Årsmøtet finner sted på Ullevål stadion onsdag 7.juni. Det oppfordres til bredest mulig deltagelse på seksjonens årsmøte. Sakspapirer vil bli sendt klubbene innen de vedtatte frister. Saksdokumentene vil også bli publisert på nettet.

Avgifter og satser
For å gjøre det lettere i budsjetteringen for klubbene vil oversikt over alle forbundets avgifter og satser for dommer m.m. bli lagt ut på en egen nettside. Denne oversikten
skal alltid være oppdatert.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 24.APRIL 2006

Bandyseksjonens åttende styremøte ble avholdt på Ullevål stadion 24.april 2006.

Fra Forbundsstyret
Forbundsstyret har vedtatt å teste ut Svenska Innebandyförbundets datasystem.
Starter omleggingsprosessen i mai. Nytt regnskapssystem skal også innføres.

Landslagene
Leder av landslagskomiteen orienterte om mål og idrettsfaglig opplegg for de ulike landslag på guttesiden, samt forslag til besetninger (forbundskaptein, materialforvalter
og lagleder) for samtlige landslag. Fortsatt gjenstår noen funksjoner som må dekkes opp. Etablering av et U15-landslag tas opp på neste styremøte 8.mai.
Jan Henning Askheim, Drammen bandy, etterfølger Øyvind Sakshaug som materialforvalter for A-landslaget fra sesongen 2007/08. Sakshaug slutter da etter eget ønske etter 15 år med A-landslaget.

VM Kemerova 2007
Etter forespørsel fra Steve Perryman Travel ønsker bandyseksjonen å arbeide for en gruppereise Bandy VM´2007 i Kemerova, Russland. Prosjektet skal ikke belaste forbundet økonomisk og arbeidsmessig.

Rekrutterings- og Utviklingskomiteen
Gen.sek orienterte om de ulike prosjektene på bakgrunn av en skriftlig rapport utarbeidet av prosjektleder Kari Haansnar. I Telemark står anleggssaken sterkt i fokus. Viktig med kunstisbane nr 2 (Kjølnes), slik at lokale serier kan opprettes. For Arendal og Asker er det viktig med tilførsel av faglig kompetanse. Selve driften av bandyskoler og lag må klubbene selv klare.
Gen.sek var av den oppfatning at det kunne påregnes tilførsel av automatmidler for barne- og ungdomsarbeidet i to år til.
Bandyseksjonen vil vurdere muligheten for fremtidig bandyprosjekt i Kristiansund hvor innendørs kunstisbane bygges. Seksjonen vil også se på muligheten for å etablere et bandymiljø i Trondheim hvor mange tidligere bandyspillere fra Østlandet studerer ved blant annet NTNU.

Eliteklubbene: Klubblisens og jente-/damelag
Oppfølging av årsmøtevedtaket fra 2005 om eliteklubbenes ansvar for jenterekruttering:
”Eliteklubbene skal i løpet av 1-2 år stille med damelag eller jentelag i serier i regi av krets eller forbund. Styret i BS fremlegger for neste årsmøte (2006) et forslag om hvordan kravene til eliteklubbene kan bli innarbeidet som vilkår i regelverket”.
På denne bakgrunnen er det utarbeidet et notat om klubblisens også for eliteserielag i bandy. Her er kravet om jente-/damelag tatt med. Saken forberedes til seksjonsårsmøtet. Dette er starten på en prosess som skal ende opp i forslag/vedtak på årsmøtet i 2008 med forankring i lovverket, samt sett i lys av administrative ressurser.

Årsmøtet på Ullevål stadion onsdag 7.juni.
Innkomne forslag til seksjonsårsmøte behandles på styremøte i bandyseksjonen
mandag 8. mai.

Økonomi
Gen.sekr. gav uttrykk for at regnskapet så langt ikke bød på noen negative overraskelser relatert til budsjettet, men dessverre heller ingen store positive. Arbeidet med å sikre bandyseksjoen sponsorer er tungt, men pågår kontinuerlig.

Neste styremøte i Bandyseksjonen avholdes på Ullevål stadion mandag 8.mai.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 3.APRIL 2006

Bandyseksjonens syvende styremøte ble avholdt på Ullevål stadion 3.april 2006.

Gevinstautomater
Bandyforbundet har gjennom spilleautomater sikret midler til fortsatt utviklingsprosjekter og barn/ungdomsarbeid. For bandyseksjonen gir dette bl.a større muligheter til å følge opp flere spennende kunstisprosjekter over hele landet, da nye isflater er grunnlaget for å initiere økt aktivitet på barne- og ungdomssiden.

Landslagene
Landslagskomiteen arbeider med sammensetningen av lagledelsen til alle landslagene, kvinner og menn. Målet er å presentere komplette mannskap på seksjonsårsmøte. Trinnplan for de ulike landslagene sammenfattes i et notat som også presenteres bredt.

Utvikling
På neste seksjonsmøte skal det være gjennomgang av de utviklingsprosjektene som forbundet har gjennomført innen bandy. Seksjonsstyret vil deretter diskutere hvilke prosjekter som vil være best egnet for videre utvikling av norsk bandy kommende år.

Økonomigruppa
Det har vært arbeidet intenst med å sikre norsk bandy flere sponsorer. Dette er et viktig, men hardt salgsarbeid. Økonomigruppa vil rett over påske kontakte salgspersoner som kjenner bandymiljøet i håp om å sikre gode samarbeidspartnere i et målrettet arbeid for kommende sesonger.

Jente- og damebandy utvikling
Seksjonsstyret gikk nøye gjennom situasjonen for jente/kvinnebandyen. Utarbeidet notat sendes jente- og damebandyklubbene som grunnlag til diskusjon på et møte 2.mai.
Det er viktig for norsk bandy at rekrutteringsarbeidet på damesiden utvikles videre.
På bakgrunn av dette diskuteres også etablering av en "Jente- og kvinnebandykomité" hvis det kan styrke dette arbeidet videre i nært samarbeid med seksjonens andre komiteer. Før årsmøte 2006 skal vedtaket fra fjorårets årsmøte, som omhandlet eliteklubbenes ansvar for jenterekruttering, konkretiseres bedre. Da knyttet opp mot arbeidet med en fremtidig "klubblisens".

NM-finaleuka 2007
Seksjonsstyret utlyser NM-finaleuka 2007, med opsjon på 2008, til den arrangøren med det beste sportslige og økonomiske fundamentet. Finaleuka bør av mange hensyn være minst en uke senere i mars enn årets finaler. Ved avvikling to uker senere er bandyfinalen nærmest garantert sendeflate på NRK-1, dog mest sannsynlig mot betaling av produksjonskostnadene. To uker senere skaper en del banetekniske og sportslige problemstillinger som må drøftes. Primært ønskes finalene avviklet i uke 11, sekundært uke 10.

Årsmøtet
Seksjonens årsmøte finner sted på Ullevål stadion onsdag 7. juni. Valgkomiteen er i arbeid. Seksjonens sponsorer gis anledning til å presentere seg og sine tilbud i tilknytning til årsmøtet.

"Idéutvalg"
Seksjonsstyret mener det er viktig på å se på serieavviklingen med nye øyne og nye ideer. Det utlyste idéutvalget vil bli sammenkalt rett over påske. Målet er å oppnå større publikums- og sponsoroppslutning om norsk bandy. Yngre aktive bør også med i dette arbeidet.
Seksjonsstyret mener det må stilles større krav til arrangement av NM-aldersbestemt, i særdeleshet sluttspillet.
Seksjonsstyret vurderer også en regulering av dommersatsene.

Ankesak
På seksjonsstyremøte ble det orientert om ankesaken i innebandy. Seksjonsstyret har påpekt overfor forbundsstyret at det ved et par anledninger denne sesongen har vært brukt unødig lang tid til saksbehandling i domsutvalget. Dette er ikke heldig for forbundet. Seksjonsstyret mener det bør være en makstid for saksbehandling og vil fremme et forslag til høstens forbundsting.

Neste styremøte i bandyseksjonen avholdes på Ullevål stadion mandag 24.april 2006.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 27.FEBRUAR 2006

Bandyseksjonens sjette styremøte ble avholdt på Ullevål stadion 27.februar 2006.

Internasjonale turneringer
Alle representasjonsoppgavene var gjennomført og styret gikk raskt gjennom de ulike lagenes første rapporter. I Stockholm-VM for herrer tapte Norge 4-10 for Kazakhstan,
det ødela for avansement til semifinalene. Norge stilte med det beste mannskapet.
Det ble bronsemedaljer i VM, damer i USA. Arrangementet ble karakterisert som "fantastisk". VM-laget ble invitert som VIP-gjester til bandyfinalen i Drammen 4.mars.
For å sikre enda bedre landslag neste sesong, vurderes 11-ér turnering for kretslag damer og/eller helgturneringer med sammensatte lag.
U18 jenter tapte stort for Sverige i to landskamper på Gressbanen 11.-12.februar. Det ble avgitt noen spillere til A-landslaget, men samlingen ble tross alt en inspirasjon for jentene ved å spille kampene og delta på kameratmåltidet på Toppidrettssenteret med svenskene.
U19 ble nr 4 av fem lag i VM i Drammen. Spilte bra i grunnspillet mot Finland. Tapte 2-3 etter to selvmål. Spilte dårlig i bronsekampen og tapte 2-8. Mangler noen seriøse profiler som vil "blø' for flagget". Generelt skuffet 1.års juniorene mest.
U17 tapte 2-4 for Finland i Nordisk i Bjørneborg og 0-13 for Sverige. Det samme gjorde Finland for et meget godt svensk lag. To cornere mot og en dårlig første omgang ødela
for Norge, som hadde et godt mannskap og optimale forberedelser til dette mesterskapet.

I forbindelse med NM-uka samles alle landslagsledelsene til gjennomgang av sesongen. Seksjonsstyret mener det ikke er heldig med forbundskapteiner som har landslagsaktuelle sønner på respektive lag. Lederteamet består normalt av tre personer, fra tre ulike kretser. Forslag til lederkabalene for de ulike landslagene legges frem på neste styremøte 3.april.

Idrettslinje på videregående
Persbråten videregående skole i Oslo vurderer et bandytilbud. Bandyseksjonen møter Persbråten skole med forslag til bandyfaglig læreplan som bygger på erfaringene fra bandylinjen på NTG. Innbydelse for opptak på idrettslinjen sendes ut via klubbene. Timeomfang: 1.kl: 10t idrett, 2.og 3.kl program-fag 5t/uke.

Anlegg
Departementet og Norconsult inviteres til anleggsseminar i NM-uka i Drammen 2.mars. Seksjonsstyret henviser også til Strategiplan med prioritering av ressurser til anleggsarbeide. Tor Audun Sørensen orienterte kort om samarbeidet med Skøyteforbundet og Norconsult, og forholdet til Kulturdepartementet - Idrettsavdelingen. Det er spennende hallprosjekter i Bergen, Stavanger og Tromsø. I særdeleshet Slotthaug i Bergen må følges tett opp fra forbundet i samarbeide med Bergen Bandyklubb som også er inne i prosjektgruppen for hallbyggingen. Utendørsprosjektene i bandysportens nåværende og fremtidige nedslagsfelt er blitt mange. "Vedlikeholdsanlegget" til Høvik er et meget interessant prosjekt. Anleggsseminaret for bandyledere i Drammen 2.mars, hvor departementet og Norconsult skal forelese, vil bli fulgt opp av et fremtidig felles anleggsseminar med skøyteforbundet. Utv.-sjefen påpekte at det viktigste grunnlaget for fremtidig vekst for bandyen ligger i en bedret anleggssituasjon. Dette vil kreve en viss økning av anleggskomiteens budsjett, samt betydelig økte administrative ressurser,
hvilket blir et prioriteringsspørsmål ift forbundets- og seksjonens satsningsområder. Seksjonsleder tar saken videre til forbundsstyret.

Finaleuka 2006, 2007, 2008
Finaleuka i Drammen ble gjennomgått i detalj og arbeidsoppgaver fordelt.
Drammen bandy har god kontroll på den tekniske gjennomføringen. Ingen TV-sending.
Arrangementet av NM-finaleuka 2007, med opsjon på 2008, utlyses denne våren. Finaleuka bør av mange hensyn avholdes minst en uke lengre ut i mars enn i år.
Ved avvikling to uker senere er bandyfinalen nærmest garantert sendetid på NRK-1,
dog mest sannsynlig mot betaling av produksjonskostnadene. To uker senere skaper
en del banetekniske og sportslige problemstillinger som må drøftes.

Krav om jente-/damelag i eliteklubbene
Seksjonsstyret følger opp eliteklubbenes ansvar for jenterekruttering. Dette i følge årsmøtevedtak 2005:
"Eliteklubbene skal i løpet av 1-2 år stille med damelag eller jentelag i serier i regi av krets eller forbund. Styret i Bandyseksjonen fremlegger for neste årsmøte (2006) et forslag om hvordan kravene til eliteklubbene kan bli innarbeidet som vilkår i regelverket".
Seksjonsstyret skal utarbeid forslag snarest.

Neste styremøte i bandyseksjonen avholdes på Ullevål stadion mandag 4.april 2006.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 9.JANUAR 2006

Bandyseksjonens femte styremøte ble avholdt på Ullevål stadion 9.januar 2006.

Styrets arbeidsform
Seksjonsstyret er oppsatt på å få til en rasjonell arbeidsform mellom styremøtene. Det er viktig med god informasjon til alle i BS for å unngå unødige diskusjoner. Viktig at AU tar tydelige beslutninger mellom styremøtene innenfor de gitte ansvarsrammene. Visse saker krever likevel involvering av hele, - eller deler av seksjonsstyret. AU skal i tillegg forberede styremøter og behandle ekspedisjonssaker. Erfaring fra i vinter er at det bør være et styremøte også i desember.

Økonomi
Seksjonens økonomi opp mot vedtatte aktiviteter er et sentralt emne i hvert styre- og AU-møte. VM-deltakelse for damene i USA ble vedtatt under forutsetning av at seksjonen ikke belastes med mer enn det budsjetterte kr 30.000,-. Billige flybilletter er en forutsetning for at egenandelen ikke overstiger 3 000 kroner.

VM U19
Inntektssiden ikke som forventet og ønsket. Kun beskjedne økonomiske midler fremkommet lokalt. Erik Hansen deltar på møte med Drammen bandy som avholdes snarest.

Fra komiteene
Organisering av arbeidet med damelandslaget har ikke vært som ønsket. Det har resultert i få samlinger for sent i sesongen. Seksjonsstyret må ta stilling til hva man vil med elitesatsningen på damesiden.
Brev er mottatt vedrørende uttak til U17- og U19-troppen. Landslagskomiteen ønsker prinsipielt ikke å overprøve uttak. Henvendelsene diskuteres samlet med seksjonsstyret og landslagskomiteen etter sesongen. Klarere kriterier og regelverk må kommuniseres bedre med aktuelle klubber og trenere. Uenighet om uttak må alltid påregnes.
Persbråten nye skole i Oslo vurderer mulig bandytilbud. Seksjonen holder løpende kontakt med skolen.

Åpent brev til NRK
Seksjonsleder Erik Hansen har sendt et åpent brev til NRK-sjefen John G. Bernander med tema "småidrettene må sponse de store". Brevet også sendt Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Reaksjoner avventes før videre oppfølging.

"Norsk bandy inn i fremtiden"
I forbindelse med U19 VM i Drammen arrangeres et første seminar om "Norsk bandy inn i fremtiden" lørdag den 28.januar. World Cup Ljusdal-generalen Bjørn Swartswe invitert som foreleser/innleder.

Neste styremøte i bandyseksjonen er på Ullevål stadion mandag 27.februar 2006.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 14.NOVEMBER 2005

Bandyseksjonens fjerde styremøte ble avholdt på Ullevål stadion 14.november 2005.

Økonomi
Igjen var økonomi første punkt. Gledelig denne gangen å notere nok en undertegnet sponsoravtale med den tidligere bandyspilleren Svein Helling jr. for Erling Sande AS i Drammen. Nye prosjekter bearbeides av en offensiv økonomigruppe. Spesielt arbeides det mot Drammensområdet i forbindelse med U19 VM og senior VM som går i Stockholm i februar.

Korte rapporter
Boris Skrynnik (eks. Vodnic), visepresident i Dynamo Moskva, ble på FIB-Kongressen 29.oktober foreslått som ny FIB-president av Russland og enstemmig valgt. I sin tiltredelsestale la han vekt på å styrke FIB økonomisk, få bandy inn i de olympiske leker 2014, gjøre bandy sterkere i mediabildet, få med flere bandynasjoner og tettere oppfølging av eksisterende bandynasjoner.

Nytt fra komiteene
Rundt nyanlegg er det tegnet en avtale mellom NBF, NSF og NorConsult som gir en del gratis hjelp og faglig bistand i utvikling av nye kunstisprosjekt. Bergbanen, Oslo, synes å ligge først i løypa hva nye anlegg tilsier, spennende prosjekter også knyttet til Frogner stadion i Oslo og på Snarøya, Bærum.
Norge har ikke økonomi til å delta i dame VM som arrangeres i USA 2006. Det legges opp til felles samlinger for U18 og damelandslaget i februar med landskamper mot Sverige. Ready har påtatt seg arrangementet.
Bandyseksjonen har gitt sin støtte til Johnny Johnsen som leder for U16 denne sesongen som blir U17 neste år med Odd Gulbrandsen som materialforvalter. Dag Kåre Lunden er forbundskaptein.
Seriekomiteen har sterk fokus på gjennomføringen av seriene med håp om kaldere vær. Ingen uro ennå i komiteen, men det er viktig at lag og dommere får snarest mulig beskjed om omberamminger. Seksjonsstyret ga honnør til banemannskap, lag og dommere for sporty holdning og god innsats trass vær og omberamminger.
Øvrevoll/Hosle dispensasjonssøknad i eliteserien for ikke å ha junior som "15. spiller" ble i seksjonsstyret enstemmig avvist.
Seksjonsstyrets enstemmige innstilling overfor Jens B. Raanaas Minnefond fra innkomne søknader om støtte, er å dele midlene mellom to gode jenteprosjekter fra Øvrevoll/Hosle og Skiold. Beslutningen om tildeling fattes av Minnefondets styre.

Fremtid
Selv i oppstarten av en ny sesong, mener seksjonsstyret det er viktig for norsk bandy at man fortsetter å se fremover. Seksjonsstyret legger opp til en diskusjon med alle klubbene om temaet "Hver klubb sin kunstis-/anleggskomite?" Det legges opp til et kunstisseminar for bandyklubbene og kretsene i Drammen knyttet til NM-finaleuka mars 2006. Seksjonsstyret vil gjerne ha med representanter fra Kulturdepartementets Idrettsavdeling og samarbeidspartneren NorConsult for å se på de beste anleggsalternativene og idretts Norges prioriteringer av anleggstyper.

Det internasjonale bandyforbundet, FIB, har spurt hva norsk bandy mener FIB bør prioritere. Seksjonsstyret har gitt denne tilbakemeldingen:
- Penger til internasjonal deltakelse i mesterskap
- Penger til å arrangere internasjonale mesterskap

Nye impulser
I forbindelse med U19 VM i Drammen vil seksjonsstyret invitere til en ny samling for norske bandyledere. Styret håper å få Bjørn Schwartswe, World Cup Ljusdal i egen person til Drammen for å berette om prioriteringene i Ljusdal for stadig å være i teten sportslig og arrangementsmessig. Dette skjer under paraplyen "Norsk bandy inn i fremtiden".

Neste seksjonsstyremøte er berammet til mandag 9.januar 2006.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 17.OKTOBER 2005

Bandyseksjonens tredje styremøte ble avholdt 17.oktober 2005.

Økonomi
Seksjonen er godt fornøyd med det arbeidet økonomigruppa og forbundets administrasjon har gjennomført med å sikre støtte fra Erling Sande AS med Suzuki ved daglig leder Svein Helling jr. i Drammen. I tillegg til et kontantbeløp rommer avtalen også en spennende utfordring: en ny Derbi-moped vil bli gitt til beste norske spiller i Nordisk U17 for gutter i Finland. En del av forbundets motytelser er at NM-seriene blir hetende Derbi NM-gutt og Suzuki NM-junior for sesongen 2005/2006.
De økonomiske utfordringene med å arrangere U19 VM for gutter i Drammen kommende vinter gir seksjonsstyret et klart fokus på sponsorarbeidet for dette mesterskapet. Et godt samarbeid mellom Drammen Bandy og seksjonsstyret lover godt for dette arbeidet, hvor også forbundets administrasjon gjør et omfattende arbeid. Seksjonens økonomigruppe arbeider videre med flere konkrete tiltak for å sikre seksjonens økonomi på kort og lang sikt.

A-landslagene
I god dialog med A-landslagsledelsen herrer, har Bandyseksjonen gitt aksept for landslagsbudsjettet kommende sesong med VM i Stockholm som høydepunkt. Håpet er
at rammene er tilfredsstillende for alle landslagskaniddatene slik at Norge kan stille best mulig rustet og med topp mannskap til VM.
Det internasjonale bandyforbundet, FIB, opprettholder at VM for damer skal gå i USA.
Norge påpekte tidlig at det ikke var økonomi for en slik deltagelse. Seksjonsstyret opprettholder dette standpunktet.

Ungdomslandslagene
U18 landslaget for jenter trenger trener. Interesserte bes ta kontakt med Tor Audun Sørensen på forbundskontoret. Det planleggs landskamper mot Sverige 11. og 12. februar 2006. U19 og U17 landslagene for gutter er godt i gang med samlinger.

Bandy på TV
Det er viktig for norsk bandy at idretten også blir vist på TV. Derfor har forbundets administrasjon løpende kontakt med NRK. Det er fortsatt dialog om visning av NM-finalen herrer 2006 og det arbeides med en intensjonsavtale for de kommende årene.

Utviklings- og rekrutteringsarbeid
Bandyseksjonen legger stor vekt på at utviklings- og rekrutteringsarbeid rettes spesielt inn mot de områdene som har fått nye kunstisbaner; Asker og Arendal. Viktig at det kommer i gang lag som kan delta i cuper og forbundets turneringer. Seksjonsstyret legger også stor vekt på utviklings- og rekrutteringsarbeid inn mot tidligere gode bandymiljøer som Grenland, Frem 31, Helset og Sagene.

Dommere
Viktig for norsk bandy at det rekrutteres unge dommere. Dommerkomiteen har et godt samarbeid med Kosa Open om testing av nye, unge dommere. Seksjonen er svært takknemlig for den muligheten Kosa Open gir til dette viktige utviklingsarbeidet for nye dommere. Dommerutdanningssjef Lars Stian Nygaard trekkes inn i dommerkomiteen i tillegg til at han har arbeidet i utdanningskomiteen.

Mulig modernisering
Seksjonsstyret diskuterte på dette møte fritt og åpent om konkurranseformen, andre måter for avvikling av kamper for å øke interessen samt kvalitetsheving på arrangementene. Seksjonsstyret inviterer bandyentusiaster til å være med på dette arbeidet, ikke for å endre årets avvikling, men forsøke å se fremover for å skape bedre grobunn for bandyutviklingen i Norge. Nettsidene vil bli brukt for slik invitasjon.
I tråd med dette arbeidet vil seriekomiteen utarbeide bestemmelser for "teknisk sone" på banene i eliteserien for kommende sesong. Videre vil det ble nedsatt et utvalg for å utarbeide fremtidige krav til bandybaner.

Neste styremøte i bandyseksjonen er på Ullevål stadion mandag 14. november 2005.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 22.SEPTEMBER 2005

På grunn av sykefravær på kontoret er nettutgaven av Kamp- og Spillereglementet blitt noe forsinket. Det er viktig for bandyseksjonen å få nye inntekter.

Økonomi
Seksjonsstyret må vie økonomien stor oppmerksomhet. Gledelig er det å notere at to sponsoravtaler er inngått: Suzuki og Svein Helling jr. i Drammen, og utstyrsleverandøren Leta AS og Aeroauto AS. Jan Serenander er ansatt som markedsansvarlig i NBF med særskilt ansvar for innebandy. Etter avtale med forbundsstyret kan også bandyseksjonen benytte Serenander i dette viktige arbeidet. Denne sesongen er oppfølging av avtaler mot VM U19 i Drammen og potensielle sponsorer for VM senior i Sverige, samt innebandysponsorer som også ønsker bandy, hovedoppgavene. Jan Serenander kjenner både bandy og innebandy godt som spiller og trener.

VM U19
Organisasjonskomiteen er godt i gang med forberedelsene til U19 VM i Drammen. Seksjonsstyremedlem Harald Skjerve-Nielssen leder organisasjonskomiteen. Fokus på økonomi. Tor Audun Sørensen skal bistå arbeidet mot potensielle sponsorer og støttespillere lokalt i Drammen. Viktig med koordinering mellom lokal arrangør og forbundet i dette arbeidet, og at alle som har gode ideer kommer opp med organisasjonskomiteen.

FIB-Kongressen 27.august
Kongressen fikk ikke valgt ny president. Forbundets president Kjell Hovland Olsen har seksjonsstyrets støtte i den videre oppfølgingen av presidentvalget. Kongressen drøftet ikke det norske innspillet om å flytte VM damer til Ungarn. Mesterskapet vil gå i USA.
Norge deltar ikke i VM damer i USA av økonomiske årsaker. President Kjell Hovland Olsen tar beslutningen opp med FIB snarest.

Hockey-prosjektet
I sommer er det gjennomført et hockeyprosjekt (landhockey) for gutte- og juniorspillere i bandy. Interessen er god første året. Hockey og bandy har mange fellespunkter. Målet er neste år en moderat hockeyserie på sommeren for bandyspillere i alderen 15-19/22 år.

Seriene
De øverste divisjonene herrer er satt opp. Skien har trukket sitt lag fra 3.divisjon. Nytt lag er Frigg. Muligens kommer Ready med et rekruttlag. Ullern/Røa vurderer å stille felles rekruttlag. Høvik har trukket sitt damelag. Seksjonen følger opp Solberg som igjen vurderer damelag. Påmeldingen i de aldersbestemte klassene viser så langt nedgang på tre juniorlag, men økning på til sammen tre lag i gutt og smågutt.
Veteran Interkrets (50+)
Et eget utvalget har utarbeidet et tilpasset kamp- og spillereglement for veteran 50+. Seriekomiteen og seksjonsstyret har gitt sin tilslutning. Administrasjonen vil sende klubbene innbydelse til en uoffisiell serie; "Interkrets veteran". I følge initiativtagerne kan det bli en serie med oppstart etter jul på 5-8 lag.

Komiteene
Rekrutterings- og utviklingskomiteen skal møte med administrasjonen om opplegget for bandyseksjonens utviklingsprosjekter. Spesiell fokus på områder med nye kunstisbaner og jentetiltak.
Utdanningskomiteen legger opp til gjennomføring av de tradisjonelle kursene (trener, dommer, sliping, keeperskole, klubbesøk), samt at Barne- og ungdomstrenerkurset forsøkes opprettholdt. Komiteen vurderer faglig seminar i forbindelse med U19 VM i Drammen, samt stimulere til norsk deltakelse dersom det svenske forbundet arrangerer seminar knyttet til VM i Stockholm. Det arrangeres ikke Trener 2 (B-kurs) i år av ressursmessige hensyn, men interesserte kan tilbys deltakelse på svenske kurs.
Anleggskomiteen noterer som positivt at spillemiddelsatsene er økt betydelig for kunstisprosjekter. Dette understreker betydningen av samarbeidet med Skøyteforbundet og NorConsult som rådgiver/samarbeidspartner. Det er positive politiske signaler i Oslo kommune (Miljø- og samferdselskomiteen) med hensyn til opprettelsen av et fremtidig Kunstisflater AS etter modell av kunstgressprosjektet i Oslo.
Landslagskomiteen må også ha fokus på økonomien. A-landslagsbudsjettet herrer fremlegges til styremøte 17.oktober. Om Norge ikke deltar i VM-damer, er det viktig at de norske dame-/jente-bandyspillere får internasjonal matching. På damesiden går seksjonsstyret fortsatt inn for utvekslingen med Sverige U21/23 med kamper i Norge denne sesongen. U18 jenter skal enten delta på en flernasjoners turnering i Vest-Sverige eller spille landskamper mot Sverige U17/18 i Norge.

U17
U17 skal delta i Nordisk i Finland. Det er kommet forslag om at laget skal reise på treningsleir til Ljusdal fra helgen før VM og deretter direkte til VM. Forbundskaptein Tomas Rosdahl, som selv kommer fra Ljusdal, arbeider med opplegget innenfor de gitte budsjettrammene. Seksjonsstyret ser utfordringen i å ta spillerne ut en hel skoleuke.
U17-ledelsen skal sende en skriftlig forespørsel til spillernes foresatte mht skolefri. Eventuelle reaksjoner behandles av bandyseksjonen.

Bandypolitikk
Seksjonsstyret er enig om at styremøtene i større grad må diskutere bandypolitikk. Viktig for seksjonen å ha klare, kommuniserte retningslinjer for det idrettslige arbeidet som skal gjennomføres på alle nivåer i seksjonen.

Neste styremøte i bandyseksjonen er på Ullevål stadion mandag 17. oktober 2005.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 18.AUGUST 2005

Det nyvalgte seksjonsstyret for bandy (Bandyseksjonen) avholdt sesongens første styremøte på forbundskontoret, Ullevål stadion torsdag 18.august 2005.

Komiteene
Hovedoppgaven på første styremøte var å gjennomgå arbeidsoppgavene og fordele ansvaret for de ulike komiteene og enes om komitésammensetningene. Seksjonsstyret var godt fornøyd med alle de frivillige som har påtatt seg en arbeidsoppgave for bandyen i sesongen 2005/2006.
For å ivareta det løpende arbeidet mellom styremøtene og forberede disse, ble leder Erik Hansen, nestleder Rolf Wendt Andresen og Tor Audun Sørensen fra administrasjonen valgt som arbeidsutvalg(AU). AU er ansvarlig organisasjonsledd mellom styremøter i BS. Hensikten med AU er blant annet å sikre effektivitet i seksjonens arbeide og forberede styremøter. (Se komiteene under nettsiden "Adresser")

Kamp- og Spillereglementet
Første oppfølgingsarbeid etter seksjonens årsmøte er å oppdatere Kamp- og Spillereglementet. Så snart årsmøtevedtakene er innarbeidet vil ny utgave bli lagt ut på nettet. Nytt opplag av oppdatert hefte vil bli trykket snarest mulig.

Gjelden
Bandyseksjonen har gjeld til forbundet på rundt 150 000 kroner. Seksjonen skal arbeide for at gjelden til forbundet nedbetales fra og med sesongen 2006/2007 med ca kr 50 000 per år i tre år. Ansvaret for U19 VM inneværende sesong gjør tidligere nedbetaling umulig.

Sponsorarbeidet
Bandyseksjonen er i sluttfasen med forhandlinger for å sikre seksjonens to første sponsoravtaler for inneværende år. Sponsorarbeidet skal koordineres med forbundsstyret. Forbundet vil gi sponsorarbeidet ressurser, og ser på muligheten for et nærmere samarbeid mellom idrettene i forbundet for å sikre nye inntekter fra sponsorer.

Landslagene
De ulike landslagsledelsene ble presentert og gitt aksept av seksjonsstyret (se under "Adresser" på nettiden).
VM for damer finner sted i Minneapolis 13.-18.februar 2006. Norge avventer til nye opplysninger vedrørende kostnadene for deltakelse foreligger etter FIB-kongressen i Stockholm 27.august. Viktig med realistisk finansieringsplan før et endelig vedtak om norsk deltakelse senest 1. november.

Serieforberedelser
Oppstart og spilledager for vinterens seriespill er gjennomgått. Eliteserien starter søndag 13. november. Innspill fra klubbene på serieoppsettene vurderes frem til neste styremøte for endelig fastsetting. Det vurderes å innkalle spillere og lagledere til dommermøte før seriestart. Seksjonsstyret vurderer å innføre teknisk sone på banen som i fotball, for å øke sikkerheten til publikum og sikre et tydelig skille mellom offisielle og uoffisielle klubbrepresentanter. NM-finalene skal spilles i Drammen 2. til 5. mars 2005. Beklagelig at Høvik har trukket laget fra dameserien. Det er håp om nye damelag. Kommet forslag om veteranserie (50+). Seriekomiteen skal avholde møte med initiativtagerne snarest.

Dommersaker og sanksjonsutmålinger
Seksjonsstyret legger stor vekt på arbeidet med dommerne. Seks norske dommere er oppnevnt som internasjonale denne sesongen. Disse dommerne deltar på internasjonalt dommerkurs i Edsbyn i september.
Vedrørende sanksjoner for overtredelser som gir kampstraff, har seksjonsstyret vedtatt de samme rammer for sanksjoner som i fjorårets sesong. Sanksjonene vil bli kunngjort for klubbene på nettet. Rutiner ved behandling av kampstraff/røde kort blir som i fjor ved AU og formell oppfølging av forbundets generalsekretær.

FIB-kongressen
På FIB-kongressen i Stockholm 26.-28.august står valg av ny president på dagsorden. Bandyseksjonen gir forbundets president Kjell Hovland Olsen tillit til vurdering og stemmegiving i kongressens saker. Seksjonen ønsker VM for herrer- og damer hvert annet år, samt at VM i samtlige klasser komprimeres med hensyn til spilledager.

VM U19
Som kjent skal VM U19 arrangeres i Drammen. Harald Skjerve-Nielssen fra seksjonsstyret skal lede organisasjonskomiteen. Ganske umiddelbart skal det avholdes møte med teknisk arrangør Drammen bandy. Økonomien rundt arrangementet er viktig. På FIB-kongressen forsøkes det å få endelig avklaring på om Kazakhstan vil delta. Fem nasjoner er klare: Sverige, Russland, Finland, Norge og Estland.

Utviklingsmidler og stillinger
Seksjonens Utviklings- og rekrutteringskomité vil sammen med generalsekretæren se på bemanning og gjennomføring av de viktige utviklingsprosjektene som bandyseksjonen har fått midler til. Det er viktig å få til fast aktivitet på de nye kunstisbanene i Asker og Arendal. I tillegg vil det satses på jenteprosjekter og oppfølging av gamle bandymiljøer for å få i gang aktivitet igjen. Det er viktig for bandysporten at antall klubber, lag og aktive øker.

Barneidrettsbestemmelsene
Seksjonsstyret presiserer at norsk bandy, som fotball og de andre lagidrettene, skal følge NIFs barneidrettsbestemmelser. Dette gjelder spesielt resultater og tabeller i de yngre klassene. Regelverket skal gjøres kjent for klubbene. Brudd på denne innskjerpningen vil bli behandlet på forbundsplan.

Neste møte for seksjonsstyret er på Ullevål stadion torsdag 22. september.
ERIK HANSEN OVERTAR BANDYSEKSJONEN

Erik Hansen, 57, har vært aktiv i Skeid bandy siden lilleputtklassen. Ved siden av en lang aktiv karriere i Skeid, har Erik Hansen også vært leder av Skeids bandyavdeling i flere år og vært hovedleder for Skeid i fire år. Han har vært styremedlem i Oslo Bandykrets og Norges Bandyforbund tidligere, de siste tre årene med i seksjonsstyret.
Erik Hansen har tidligere vært informasjonsdirektør i VG og Aftenposten. Han arbeider nå som informasjonssjef i Oslo Kommune.


FRA ÅRSMØTET I BANDYSEKSJONEN
Årsmøtet i Bandyseksjonen ble avholdt på Ullevål stadion torsdag den 9.juni. Det møtte 42 personer, hvorav 36 stemmeberettigede fra 16 klubber, 3 kretser, foruten seksjonsstyret og administrasjonen.
Erik Hansen, Skeid, ble valgt til ny leder i Bandyseksjonen etter Tore Staubo, Ready, som slutter etter fire år i vervet. For øvrig stabilitet på de øvrige styreplassene.
Beretningen ble enstemmig godkjent. Sesongen 2004/05 har omfattet et særdeles stort aktivitetsvolum. Dette være seg på konkurransesiden med flere lag, og gledelig nok, færre omberammede kamper. Videre VM for U17 i Drammen, 430 hoder på bandyrelaterte kurs/seminarer, utviklingsarbeide i nye og eksisterende klubber, det viktige og krevende anleggsarbeidet og økonomi.
Arbeidsplan for kommende sesong ble vedtatt. Fortsatt med stort fokus på utdannings-, anleggs- og utviklingsarbeide. Årsmøtet ønsker også å legge bedre til rette for landslagsvirksomheten, samt at Norge skal arrangere VM for U19 i Drammen kommende sesong.
Den langsiktige Visjons- og strategiplan, "Best på Ungdom", fikk igjen sin fulle oppslutning.
Lagavgiftene økes i samtlige NM-klasser med kr 1000,-. Budsjettet var således i utgangspunktet i driftsmessig balanse, men forbundstyrets vedtak om at kommende U19 VM, samt seksjonens akkumulert gjeld til forbundet skulle medtas, resulterte i et budsjettunderskudd på 178.000,-. På plussiden har forbundsstyret bestemt at VM-fondet skal dekke opp deler av dette underskuddet relatert til kommende U19VM. Budsjettet ble til slutt, med nevnte kommentarer, vedtatt med 19 mot 15 stemmer.

Forslag som ble vedtatt:
16-åringer (siste års gutt) gis anledning til å spille opp til og med 1.divisjon herrer.
Forbundet kan overprøve klubbenes nominering av de 8 beste spillere til 1.-lagene i aldersbestemte klasser.
Eliteklubbene skal innen 1-2 år stille damelag eller jentelag i serier i regi av krets eller forbund. Bandyseksjonen skal neste år fremlegge forslag til hvordan kravet kan innarbeides i reglementsform.
Utkantklubbene skal forfordeles mht antall hjemmekamper ved ulikt antall kamper i serieoppsettet.
1.divisjon utvides til 8 lag som spiller dobbelt serie fra kommende sesong.
Deltakelse av klubbers 2.lag i 1.div. begrenses til to lag pr. sesong. Trer ikraft 2006/07.
Det innføres kvartfinaler i elite fra sesongen 2006/07, dvs for lag nr 3-6 på tabellen.
Halsbeskyttere blir påbudt også for seniorspillere.
Dameserien og sluttspillet skal spilles som 7ér bandy.
(Disp for bruk av hookede køller falt med 18 mot 17 stemmer).

BANDYSEKSJONEN 2005/06
Leder Erik Hansen Skeid, 1 år
Nestleder Rolf Wendt Andresen Strømsgodset, 2 år
1. styremedlem Rolf Hæhre Drammen Bandy, 2 år
2. styremedlem Kjell Borgersen Drafn, 1 år igjen
3. styremedlem Siri Nørve Ready, 2 år
4. styremedlem Harald Skjerve-Nielssen Snarøen, 1 år igjen
1. varamedlem Frode Christensen Stabæk, 1 år igjen
2. varamedlem Stig Jensen Mjøndalen 1 år, (oppnevnt)
3. varamedlem Sigrid-Lise Nonås Bergen 2 år, (oppnevnt)

Seksjonsstyret fikk fullmakt til å oppnevne ny valgkomité, samt bekle ledige varaplasser i seksjonen, da med minst en kvinne.

OPPNEVT VALGKOMITÉ.
Knut Andreas Hole, Stabæk IF
Bent Gommerud, Mjøndalen IF
Steven Brecheisen, Røa IL

OPPNEVNTE VARAMEDLEMMER.
2.Varamedlem: Stig Jensen, Mjøndalen IF
3.Varamedlem: Sigrid-Lise Nonås, Bergen BK

PROTOKOLL

ÅRSBERETNINGEN 2004/05
Årberetningen ble i uke 22 sent kretser, klubber og forbundets tillittsvalgte pr mail og post. På Årsmøtet i Bandyseksjonen på Ullevål stadion torsdag den 9.juni fremkom noen små skrivefeil som i denne nettutgaven er rettet opp.
Klikk på Årsberetningen her: Årsberetningen 2005

FRA SEKSJONSSTYREMØTET 9.MAI 2005

Bandyseksjonen avholdt sesongens niende styremøte på forbundskontoret
mandag den 9.mai 2005.

Økonomi
Som tidligere var også denne gangen økonomien et sentralt tema. Sluttegnskap for seksjonen sesongen 2004/2005 viser bare mindre avvik fra budsjettet. Større diskusjon hadde seksjonsstyret med administrativ ledelse om fordelingen av forbundets nåværende og fremtidige fordeling av inntekter fra spilleautomater. Det er forbundsstyret som etter forbundstingets vedtak i 2004 forvalter disse inntektene. Bandyseksjonens styre forholder seg til forbundsstyrets vedtak, men appellere til at den fremtidige fordelingen foretas på bakgrunn av registrerte medlemmer på ungdomssiden. Seksjonsstyret mener også at det er viktig også å få synliggjort hva som tilbakeføres bandyseksjonen på kort og lang sikt. Det er også mulig å søke forbundsstyret om bidrag til ulike tiltak av disse midlene.
Budsjettarbeidet for kommende sesong ble gjennomgått. Rammene er fortsatt stramme. For å få et balansert budsjett foreslår seksjonsstyret til årsmøte å heve lagavgiftene. Vurdert mot deltageravgiftene for de fleste cuper, er deltageravgiftene for forbundets serier og mesterskap lave. Med de stadig mindre overføringene fra NIF til særforbundene, er det nødvendig at idretten selv tar mer av de faktiske kostnadene, i følge seksjonsstyret.
Dette så lenge ikke andre inntekter går direkte til seksjonens arbeid, så som inntektene fra spilleautomatene. Vesentlig for seksjonsstyret er det også å sikre driften av landslagene, både på herre- og damesiden.
Bandyseksjonen må også utarbeide en tidsplan for nedbetaling av gjeld til forbundet. Nedbetalingen bør iverksettes fra neste sesong, hvor man ikke har kostnadskrevende mesterskap på hjemmebane.
Seksjonsstyret økonomigruppe, som ser på alternative inntekter som sponsorer, er samstemte om bandyens visjon, verdier og profil.
Forbundets visjons- og strategiplan fikk enstemmig tilslutning i styremøte. Det er laget et presentasjonsverktøy som skal brukes i møter med potensielle sponsorer i nær fremtid.
På bakgrunn av forbundsstyrets vedtak av 2. mai går seksjonsstyret inn for at seriesekretæren for bandy beholdes innenfor hel stilling i kommende sesong med 60% av arbeidet knyttet opp som seriesekretær, resterende på utvikling bandy.

Forslag til årsmøtet 9.juni:
- Seriekomitéen vedrørende justert serieordning 2006/07 støttes.
- Readys forslag vedrørende forbundets overprøving av klubbenes nominering av spillere til førstelaget støttes.
- Ready/Solberg vedrørende at eliteklubene skal stille med damelag innen innen 1-3 år støttes. Mht krav innenfor regelverket må dette ses i sammenheng med utarbeidelse av en fremtidig elitelisens som også omfatter tidligere vedtatte krav om junior-/rekruttlag for elitelagene.
- Solbergs forslag vedrørende at 16-åringer (siste års gutt) kan spille på rekruttlag i 1.divisjon (nå 2. og 3.div). Her gikk flertallet inn for en prøveordning for kommende sesong, hvor tillatelsen også skal omfatte spill i eliteserien, men det tas ikke hensyn til kampkollisjoner for de ulike klasser.
- Stabæk vedrørende utsatt frist fra 1.september til 15.oktober for overganger spillere 17 år og yngre støttes.
- Seksjonsstyrets forslag vedrøende påbudt bruk av halsbeskytter for seniorer som i Sverige støttes.
Styret

Tore Staubo, Ready, som er valgt leder av seksjonen for to år, ønsker å trekke seg etter fire år som leder av seksjonen ved årsmøte i juni.

Finaleuka 2006
Bandyens finaleuke spilles i uke 9 som i år, dvs 2-5.mars 2006.

Forbundskaptein A-landslag
Erik Nordbrenden er forespurt. Det hersker enighet med landslagskomiteen vedrørende det faglige opplegget, samt forståelse for det økonomiske grunnlaget for driften. Nordbrenden stiller krav om at det skal tilrettelegges for at de beste spillerne kan delta på landslaget. Seksjonsstyret har en sterk intensjon om at kravet skal innfris.

Neste - og årets siste seksjonsstyremøte avholdes i forbindelse med forberedelsene til seksjonens årsmøte som avholdes på Ullevål stadion torsdag 9. juni 2005.

FRA SEKSJONSSTYREMØTET 25.APRIL 2005

Økonomi
Det driftsmessige underskuddet for seksjonen ligger nå på et sted mellom 10´-20´.
VM-regnskapet har vist minus 87´. Den årsmøtte-vedtatte VM-avgiften fra klubbene for U17 på kr 22.000,- har til nå vært lagt inn i driftsbudsjettet for seksjonen, men må sees i sammenheng med VM-regnskapet. Forbundsstyret har bevilget kr 50´ til seksjonen for utarbeidelse av presentasjonsmateriell i sponsorøyemed. Seksjonen har fra før en gjeld på kr 109´ til forbundet. Seksjonen vedtok å utbetale kr 10´ i reisestøtte fordelt på utkantkretsenes lag i NM-aldersbestemte klasser. Ifm forbundets inntekter fra spilleautomatene, sender bandyseksjonen et forslag til ny fordeling mellom seksjonene. Dette fordi seksjonen mener tidligere tildeling er gjort på feil premisser. Øko.-gruppas arbeidsutvalg jobber på sponsorsiden videre med det konsept og verktøy som er utarbeidet etter konsulent Per Kaarby og Morten Hornburg sine anbefalinger. Bandyseksjonen er opptatt av å beholde seriesekretær innefor hel stilling og ber forbundsstyret i 1 år "fryse" stillingen som 60% seriesekretær bandy og 40% utvikling på innebandy. Dette for at man i mellomtiden skal kunne få utredet hvilke fremtidige datateknisk verktøy-løsning forbundet skal investere i. Kostnadene fordeles på seksjonene ut ifra aktivitetsvolum.

VM U19 og finaleuka 2006.
Både VM U19 (25.-29.1) og finaleuka (2.-5.3) 2006 legges til Drammen med Drammen bandy som teknisk arrangør. Forbundsstyret er innstilt på å gi en underskuddsgaranti fra VM-fondet på inntil kr 100´ for U19 VM. Drammen bandy og forbundet skal, både sammen og hver for seg, selge sponsorpakker som inkluderer et eller begge arrangementene.
NRK TV-sporten kontaktes med det første.

Seriene.
Det ble avholdt et konstruktivt møte med eliteklubbene 19.april vedrørende kommende sesongs serieoppsett, samt diskutert rekruttlagenes rolle og plass i norsk bandy. Tisvarende møte vedrørende dameserien ble avholdt 11.april. Klubbene ønsker for kommende sesong at dameserien spilles som 7ér bandy.

Landslagene
Det jobbes videre med å fremskaffe ny forbundskaptein til A-landslaget. Avklaring forventes i løpet av mai måned.

Neste styremøte: Mandag 9.mai på Ullevål stadion

FRA SEKSJONSSTYREMØTET 4.APRIL 2005

Økonomi
Økonomioppfølging er naturlig å ha på hvert styremøte. Driften for sesongen 2004/05
vil gi et mindre underskudd. Fra VM-fondet vil seksjonen bruke drøyt 50 000 kroner til utarbeidelse av profesjonell presentasjonsmatriell. Seksjonsstyret investerer i en presentasjon til å bruke overfor potensielle sponsorer.

Regnskap for VM U17
Totalt gikk arrangementet VM U17 med et underskudd på 64 000 kroner. Underskuddet dekkes fra VM-fondet iht forbundsstyrevedtak. En rekke normalt kostnadskrevende ytelser ble i tillegg sponset eller utført på dugnad.

Bandyseksjonen og departementets utviklingsmidler
I følge generalsekretæren i forbundet kan Bandyseksjonen for kommende sesong påregne ny-opprettet 40 % stilling i Telemarks-området, samt som i år 50% aktivitetsstilling til øvrige utviklingsprosjekter i bandy-Norge.

Anleggskomiteen
Miljø- og samferdselskomiteen i Oslo kommune har nylig pekt på betydningen av kunstisflater i tilsynelatende snøfattige Oslo-området. For øvrig har bandyseksjonen mottatt positive signaler fra både Ullern- og Snarøen-prosjektet. Det tas sikte på et anleggsmøte med relevante klubber i siste halvdel av april.

Landslagskomiteen
Det arbeides med å sikre ny A-landslagssjef. Det er ikke aktuelt med rent U21/23-landslag, men aktuelle kandidater bør ivaretas gjennom utvidede A-landslagsopplegg. Dersom økonomi tillater det, er det viktig at A-landslagstreneren bidrar til å utvikle kompetansen ute i klubbene. Team Stein Pedersen er ansvarlig for U19-landslaget som trolig får VM på hjemmebane neste sesong. U18 vurderer et "light-opplegg" i en mellom-sesong slik som i år. Tomas Rosdahl godt i gang med U17 som skal delta i Nordisk i Finland. Dag-Erik Amundsen ønsker å fortsette på A-damer sammen med Øyvind Sakshaug og Ann-Mari Ellefsen på det administrative plan. Videre engasjement rundt U18-jentene må avklares.

Utdanningskomiteen
Nesten 400 deltagere totalt på kurs denne sesongen, litt under fjorårets rekordår.

Representasjon på årsmøte i kretene
Seksjonsstyret søker å være representert ved kretsenes årsmøter Telemark 20.4,
Akershus 26.4, Buskerud 24.5 og Oslo 24.5.

Seriene
Eliteklubbene er kalt inn til terminlistemøte 19.4. Klubbene vil på forhånd ha mottatt serieoppsettet 2005/06. Rekruttlag i egen serie vil også bli diskutert. Det kom innspill på å splitte juniorserien i A og B-pulje, samt å vurdere om forbundet skal overta den nye veteranserien. Det ble også stilt spørsmål vedrørende det hensiktsmessige med fire runder kontra tre i 1.divisjon, dvs 15 kontra 20 kamper.

Dame- og jentebandy
Møte med klubbene 11.april for damer/jenter. Seriespillet fungerer greit denne sesongen. Trolig 4-5 lag i dameserien kommende sesong. Rekrutteringsproblematikken er stor og blir et viktig tema på møtet den 11.april.

Bandy på TV
Forbundets administrasjon tar initiativ til et snarlig møte med NRK-TV-sporten vedrørende dekning av finalene for 2006.

VM U19 2006
Bandyseksjonen ber forbundsstyret tar opp saken vedrørende om Norge skal påta seg ansvaret for VM U19 for 2006, herunder økonomiske garantier for dette. Bandyseksjonen har tidligere besluttet at VM U19 blir tildelt Drammen Bandy, basert på at man finner tilfredsstillende økonomiske samarbeidsmodeller. Dette må sees i økonomisk sammenheng med at Drammen Bandy også tildeles finaleuka og enighet rundt økonomisk modell. Samlet underskudd maksimeres til 100 000 kroner.

Kvinnerepresentasjon i styrene
Bandyseksjonen ber om at klubbene oppfordres/pålegges å følge NIFs lov om minst to personer av hvert kjønn i klubb- og kretsstyrer.

Neste styremøte: Mandag 25.april på Ullevål stadion

FRA SEKSJONSSTYREMØTET 28.FEBRUAR 2005

Økonomi
Mye tyder på visse overskridelser på A-landslaget herrer som deltok i VM i Kazan. VM U17 Drammen - estimert underskudd ca kr 90.000,-. Underskuddet dekkes opp av VM-fondet. Forbundet ønsker å legge VM U19 2006 til Drammen og bandyseksjonen avholder snarlig møte med Drammen bandy for å se på økonomiske samarbeidsmodeller.

Seriene
Problemer med visse sluttspillkamper, da enkelte lag nærmest søker å unngå å spille kvalik/opprykkskamper. Problemer også med dommeroppsettene i såkalte "vanskelige kamper". Brev innkommet fra spiller vedrørende "voldsbruk" i kamp, hvilket er svært uheldig for sporten. Bandyseksjonen går inn for at finaleuka 2006 legges til Drammen under forutsetning av at man blir enige med Drammen Bandy om økonomisk modell, herunder økonomisk og arrangementsmessig kobling mot VM U19.

Landslagene
Nordisk U19 i Kemi, Finland var et godt arangement, men svake norske resultater. VM U17 i Drammen var et særdeles flott arrangement av Drammen bandy og Drammen Kommune. I tillegg meget god mediadekning i Buskerud. Norge spilte bra i lange perioder, men Finland ble et lite nummer for store. VM herrer i Kazan ble skuffende på resultatsiden, dog med et landslag som manglet flere sentrale spillere. Landslagskomitéen har fullmakt til å finne ny ledelse, da Saikoff/Gommerud etter eget ønske slutter etter 10 år. Hele støtteapparatet ønsker å fortsette. Det ble tap i alle fire dame- og jentelandskampene i Falun-området, men A-laget klarte et hederlig tap 4-5 for Sverige U21. Bandyseksjonen støtter, etter forslag fra landslagskom., at årets U18-ledelse følger opp U19 kommende sesong.

Styremøte i FIB
FIB har nedsatt en komité som skal vurdere økonomiske modeller for avvikling av fremtidige VM. President Kjell Hovland Olsen sitter i denne komitéen. FIB er idag ikke moden for å endre betalingsmodellene, i første rekke av hensyn til B-nasjonene, muligens kan det komme på tale med en viss egenandel fra A-nasjonene. FIB vurderer også arrangørbidrag. Det er også tanker i FIB om å splitte VM i tre puljer av fire lag, hvilket også kan underlette arrangementskostnadene.

Neste styremøte: Mandag 4.april på Ullevål stadion

FRA SEKSJONSSTYREMØTET 10.JANUAR 2005

Økonomi
Trass i stramt budsjett har bandyseksjonen kommet så langt ut i sesongen uten større avvik. Forbundsstyret har gitt underskuddsgaranti til VM U17 fra VM´03-fondet. Bandyseksjonen satser også på å utarbeide godt presentasjonsmateriell for idretten. Hensikten er å bearbeide mulige sponsorer utover vinteren. Forbundsstyret har stilt inntil kr 50 000 i sikkerhet for profileringsmateriale fra samme fondet.
Idretten har fått 48 millioner kroner til utviklingsmidler totalt. Dette er 10 mill lavere enn forventet fra departementet. Bandyseksjonen har gjennom forbundet sendt inn idéer om flere utviklingstiltak. Tildelingen til særforbundene skal være klar ultimo januar.

Utdanning
God oppslutning om seksjonens mange tiltak. Det blir invitert til et klubbseminar i Drammen under U17-VM. Deltagelsen koster 100 kroner per hode som inkluderer dagsbillett til VM. Seksjonsstyret vil se nærmere på egenandelene for de ulike kurstilbudene før neste sesong. Dommerrekrutteringen vil bli tatt opp i full bredde på et senere seksjonsmøte.

Web-sidene
Resultatservicen blitt betydelig bedre. Seksjonen skal etter sesongen se nærmere på web-sidenes layout, innhold og oppdatering.

Seriene
Alternativet for NM-uka fra Drammen Bandy ble gitt aksept. Herrefinalen spilles lørdag ettermiddag. I de aldersbestemt klassene blir det ikke gitt dispensasjon fra aldersgrensen i NM. Seksjonsstyret påpeker at det er behov for sterkere styring av barnecuper med hensyn til barneidrettsbestemmelsene som sluttspill, tabellføring, hvor langt ned i man skal gå i aldersklassene etc.

Sensorer
Kampsensorkorpset er styrket med Sjur Kortgaard og Thorodd Presberg, samt at Amund Amundsen skal følge opp på lavere nivå og dommere i aldersbestemte klasser. Bandyseksjonen legger vekt på best mulig oppfølging og støtte overfor dommerne.

Landslagene
Til Nordisk U19 i Kemi, Finland 27. - 30.januar reiser Kristian Nygaard som hovedleder og Bjørn Olav Olsen som dommer. Ved VM U17 i Drammen 28. - 30.januar hjelper seksjonsledelsen og administrasjonen landslagsledelsen etter ønske. Dommere er Morten Laugerud, Lars Stian Nygaard og Knut Grothaug. Til VM herrer i Kazan, Russland 29. januar - 7. februar deler Rolf Wendt Andresen og Kjell Hovland Olsen hovedlederoppgaven.
Erik Nordbrenden er lagets manager, mens Jørn-Ivar Pettersen, Egil Larsen og Rune H. Jahnsen er årets VM-dommere. Dame- og jentelandskamper i Sverige 19.-20.februar er hovedleder Ola Risnes.

Møte med Kulturdepartementet
12. januar hadde Skøyteforbundet og Bandyforbundet et møte med Kulturdepartementet. Utgangspunktet var ønsket om å heve grunntilskuddet fra spillemidlene til bandy- og skøytebaner. Det er gunstig at Skøyteforbundet og Bandyforbundet fremstår som felles pressgruppe i denne saken. Idrettene ønsker også et ekstratilskudd for inntil 10 baner på minst 4 millioner kroner per bane, slik som ishockey har fått til gjennom anleggsutvalget i NIF. Bandy har tidligere forsøkt, men har ikke fått inn en representant for våre idretter. NorConsult er engasjert av begge forbundene til å utarbeide anleggsmodeller. To arbeidsmøter allerede avholdt sammen med Skøyteforbundet.

Idrettsregistreringen
Fristen for idrettsregistreringen er 7. februar. Det er viktig med tett oppfølging ovenfor klubbene. Medlemsvolumet påvirker rammetilskuddet til forbundet fra NIF.

Neste møte i Bandyseksjonen finner sted mandag 28. februar på Ullevål stadion.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 22.NOVEMBER 2004

Bandyseksjonens fjerde styremøte for sesongen ble avholdt på Ullevål stadion mandag 22. november med hele styre samlet, inkludert varamennene. Møte var også med generalsekretær Tomas Jonsson og utviklingssjef Tor Audun Sørensen. To av møtets hovedpunkter var igjen økonomi og videreutvikling av norsk bandy.

Økonomi
Norsk bandy har behov for nye inntekter. Et økonomiutvalg bestående av både tidligere bandyspillere og ledere har gått offensivt til verk. En profesjonell presentasjon av norsk bandy er under arbeid. Utvalget mener dette er viktig for å kunne sikre sponsorer og tydeligere få frem norsk bandys verdier. Et utvalg ut fra økonomigruppa, seksjonsstyret og administrasjonen skal arbeide videre med profileringen slik at potensielle sponsorer kan møtes gjennom denne sesongen. Bandyseksjonen søker forbundets VM-fond om et lån til det grunnarbeidet som må gjøres. Arbeidet er langsiktig og strategisk.

Utviklingsarbeid
Bandyseksjonen har presentert for Norges Idrettsforbund prosjekter for utvikling av norsk bandy etter NIFs og departementets planer og ønsker. Det er søkt om 550 000 kroner til ulike rekrutterings- og utviklingstiltak på bakgrunn av Rekrutterings- og utviklingskomiteens arbeid. Det blir spennende å se når NIF har ferdigbehandlet alle forbundenes prosjekter og den prioriterte fordelingen kommer frem. For norsk bandy er det viktig at både forbundet, seksjonen, kretsene og klubbene aktivt deltar videre i dette arbeidet.

VM U17
Arrangørene i Drammen for VM U17 2005 arbeider iherdig for å sikre flere sponsorer slik at mesterskapet kan avvikles innenfor ønskede rammer. Av mange positive tiltak nevnes en flott hjemmeside for VM.

Utdanningsvirksomheten
Volumet på deltagere i seksjonens utdanningstilbud er så langt er tilfredsstillende. Det utarbeides planer for temasamlinger i forbindelse med U17 VM og NM-finalene. Seksjonen kommer tilbake med invitasjon til klubbene. Komiteen håper på bred oppslutning også om tilbudene knyttet til bandyens "festdager" som VM U17 og NM-finalene. Gode innspill til temaer mottas med takk.

Åpning av kunstisbaner
Intet gleder norsk bandy mer enn åpning av nye kunstisbaner. Gressbanen i Oslo hadde kunstis 1. november og offisiell kunstisbaneåpning 15. november med fint "åpningsshow" med 100-vis av barn, samt innbudte gjester. I Arendal ble ny kunstisbane åpnet helgen 4.- 6. november. Lørdagen var 14-/15-års-lagene til Solberg og Stabæk på plass og spilte oppvisningskamp. God dekning i lokalpressen. IK Grane vil ta opp bandy på programmet.

Seriene
Det har vært mange unødvendige omberamminger i seriestarten. Seriekomiteen påpeker viktigheten av å ha et terminliste-møte med klubbene før sesongstart. Det er alt satt på arbeidsplanen for neste sesong. Fin og gledelig økning i antall påmeldte lag i de aldersbestemte klassene.

NM-finalene
Det har vært arbeidet intenst med NRK for å sikre TV-sending av herrefinalen første helgen i mars 2005. Dessverre har ikke arbeidet gitt det ønskede resultat. Men bandyseksjonen gir ikke opp. Det er fortsatt dialog med NRK, men sjansene for direkte-/forskutt sending synes små. Arbeidet med finalearrangementet i Drammen går videre.

Bandykretsene
Seksjonsstyret vil i nært samarbeid med bandykretsene søke å utvikle kretsarbeidet. Kretsene er viktig for den lokale rekruttering og utvikling. En styrking av organisasjonsleddene sees i nært samband med prosjektene som er lagt frem for NIF.

Doping
Seksjonsstyret støtter det generelle arbeidet mot doping i norsk idrett. Det er viktig at alle aktive og ledere er sitt ansvar bevisst overfor anti-doping arbeidet. Seksjonsstyret velger å varsle alle klubbene og aktive om NIFs gjeldene doping-liste.

Neste styremøte er berammet til 10. januar 2005, et tema vil være "Bandykulturen i Norge".
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 18.OKTOBER 2004

Økonomi
Seksjonens økonomi er i henhold til budsjett. Seksjonens økonomigruppe har hatt et møte hvor arbeidet spesielt mot sponsorer forsøkes profesjonalisert. Til dette har seksjonen blant annet fått hjelp fra profesjonelle markedsførere med tilknytning til bandysporten. Det arbeides med en presentasjonsbrosjyre for bandyen og bandyseksjonen til bruk i sponsorarbeidet.

Utviklingsmidler og automatpenger
Det er strenge regler for hvordan NIFs utviklingsmidler kan brukes, og det er restriksjoner for forbundets midler som kommer inn fra spilleautomater. Mest fokus er det mot konkrete utviklingsprosjekter som kan generere større aktivitet for bandyseksjonen og norsk bandy. Den nyetablerte rekrutterings og utviklingskomiteen gjør en kjempejobb på dette feltet. Søknader med konkrete prosjekter vil bli utformet med det første, prosjekter som ventelig vil gi økt bandytilbud både i nye og gamle bandyområder.

VM U17
Mesterskapet skal som kjent arrangeres i Drammen. Kostnadene knyttet til arrangementet er i underkant av 200 000 kroner. Komiteen i Drammen arbeider ut fra muligheten til å kunne skape et overskudd på arrangementet. Men da skal mye klaffe. Norges Bandyforbund stiller underskuddsgaranti fra VM-fondet med kr 100 000. Alle gode krefter settes inn for at mesterskapet ikke skal slite på en allerede hardt belastet seksjonskasse. Arrangementet er i gode hender hos mange flittige bandysjeler i Drammen og Buskerud Bandykrets i tillegg til bred støtte fra seksjonsstyret, forbundsstyret og administrasjonen.

Utdanningstilbud
Flere utdanningstiltak er allerede igangsatt, noen sågar gjennomført. Komiteens plan fikk sin tilslutning i seksjonsstyret. Utdanningstilbudene ligger ute på nettet. Det tas sikte på å gjennomføre et klubbseminar i forbindelse med U-17 VM i Drammen lørdag 29.januar. Stor interesse i klubbene for korte, praktiske utdanningstiltak.

Seriene
Seriene er under kontroll før sesongstart. Status quo mht antall lag i herreseriene.
På damesiden økning med 1 lag.
Det sjekkes om klubbene også kan sende inn kamprapporter via SMS. Dommersensor oppgraderes til kampinspektør som forbundets utsendte/delegat på kampen. Tydelige instrukser for denne funksjonen utarbeides før seriestart.

Aldersbestemt
Flere lag i de ulike aldersklassene prioriteres. Senere påmeldingsfrist er sannsynligvis nødvendig, for å få med flest mulig lag. Økning denne sesongen i antall aldersbestemte lag i NM-seriene med; 1 ekstra juniorlag, 5 nye guttelag, men desverre 3 færre småguttelag.

NM-finalene
Tre gode søkere til å avvikle bandyfinalene i for 2004/2005 sesongen; Hauger/Øvrevoll-Hosle, Stabæk og Drammen. For best mulig kostnadsfastsettelse innhentes pris på TV-sending av NM-finalen herrer på NRK 1, kostet sist 184 000 kroner. Deretter tas kostnadene og salgsmulighetene på nytt med de interesserte klubbene for endelig å velge finalearrangør. Seksjonsstyret vil raskt utlyse neste sesongs NM-arrangementer. Planen er at tildeling skal skje slik at arrangørene for sesongen 2005/2006 kan være tilstede og observere denne sesongens NM-arrangement. Seksjonsstyret tror dette vil kunne styrke arbeidet rundt NM-arrangementene fremover.

Utledninger i norsk bandy
Seksjonsstyret diskuterte ulike forhold rundt utlendinger i norsk bandy. Utviklingen overvåkes.

Neste styremøte: Mandag 22.november

SLIK GIKK DET 73. ORDINÆRE FORBUNDSTING
Norges Bandyforbund avholdt lørdag 25.september det 73.ordinære forbundsting i Oslo.
De drøyt 50 fremmøtte delegatene på Ullevål stadion representerte idrettene bandy, innebandy og hockey i en organisasjon med drøyt 16.000 medlemmer, noe som betyr at forbundet i antall medlemsskap er rangert som nr 19 av 56 særforbund i NIF-systemet.

Forbundstinget vedtok noen mindre justeringer av loven som gir seksjonene større innflytelse i paraplyorganisasjonen. Både regnskap og langtidsbudsjettet ble enstemmig vedtatt. Arbeidsplan for kommende to-års periode setter fortsatt fokus på anleggssituasjon og inntektssiden fra det offentlige, herunder de statlige tilskuddene fra Idrettsforbundet. Utviklingsprosjektene skal intensiveres og det arbeides for flere kretssekretærstillinger.

Kjell Hovland Olsen, IL Sparta/Bragerøen, ble gjenvalgt som president og går på sin femte to-års periode. Drammenseren blir nå den lengst-sittende presidenten i bandyforbundets 84-årige historie.
Ivar Nordberg, Holmlia SK, ble gjenvalgt som visepresident og går inn i sin fjerde periode.
I tillegg ble følgende forbundsstyremedlemmer valgt:
Tore Staubo, Ready, bandyseksjonen,
Jon Erik Eriksen, Fredrikstad IBK, innebandyseksjonen
Jaswinder Pal Sing, Kringsjå SK, hockeyseksjonen
Trude Hansen, Holum IBK, varamedlem

Per Gunnar Løken, Røa IL, leder fortsatt valgkomitéen i en sentralorganisasjon preget av stabilitet blandt de frivillige ledere og i administrasjonen.

Forbundets Hederstegn for lang og tro tjeneste ble tildelt
Kåre Blom, Øreåsen IL, Bent Gommerud, Mjøndalen IF og
Espen Johansen, Skeid.

Bildet fra v: Bent Gommerud, Mjøndalen IF, Espen Johansen, Skeid
og Kåre Blom, Øreåsen IL.


Forbundets beretning finner du her: Forbundstinget 2004

Protokollen finner du her:Protokoll
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 20.SEPTEMBER 2004

Seksjonsstyret var opptatt av det forestående tinget i forbundet. Sakene ble gjennomgått. Viktig med fulltallig representasjon fra seksjonen. Spesielt viktig for seksjonen at forslaget om nye satser for lisenser blir godkjent.

Økonomi
En viss økning i påmeldte lag gir seksjonen en liten pluss, ellers har ikke seksjonens økonomi endret seg siden sist. Økonomigruppa har satt i gang arbeidet. Neste møte avholdes 11.oktober. Morten Hornburg fra Dinamo Reklame stiller opp som foredragsholder og inspirator til det videre viktige arbeidet med å skaffe seksjonen nye inntekter.
Forbundets administrasjon arbeider intenst med å sikre de såkalte "automatmidlene" som fra nyttår inndras til fordel for Norsk Tipping. Departementale utviklingsmidler er også viktig for seksjonen. Arbeidet her intensiveres sammen med forbundets administrasjon og forbundsstyret. Viktig å få laget gode, målbare prosjekter som er i tråd med Visjons- og strategiplan. Nyetablerte Rekrutterings- og utviklingskomiteen arbeider med flere ideer.

Internasjonalt trenerseminar 16.-18.september
17 trenere og utviklingsansvarlige fra fire nasjoner deltok på seminaret i Oslo. Se egen sak på nettsidene. Faglig sett vellykket.

VM U17 2005
Drammen Bandy påtar seg det tekniske arrangementet. Organisasjonskomiteen arbeider intenst med økonomien. Noe støtte kommer fra Buskerud Bandykrets. Alle inntekter (kiosk unntatt) går inn i VM-prosjektet for å dekke opp eventuelt underskudd. Forbundsstyret har gitt en underskuddsgaranti fra VM-fondet. Det er søkt Drammen kommune om støtte. VM-avis vurderes i samarbeid med Drammens Tidende. Det utarbeides et budsjett med deltagelse fire nasjoner, hvor Norge i utgangspunktet kun bor på VM-hotellet fra lørdag til søndag. Oppsett av banereklame avklares med Drammen kommune. Bandydommernes Forening tar seg av dommerne under turneringen (minus opphold).

Seriene
Herreseriene, herunder 3.divisjon er klare. Viktig å få seriene tidlig ut på nettet. Dommeroppsettet klart til helgen. Seriekomiteen vurderer å innføre terminlistemøter med klubbene på våren. Videre vurdere man å innføre en egen rekruttserie, eller 4.divisjon for rekruttlag. Det er uheldig for sporten med for mange rekruttlag i 1.divisjon. Dette tas opp i løpet av vinteren med de impliserte klubbene spesielt og bandyen generelt. Gledelig økning i antall påmeldte lag i NM aldersbestemte klasser.

NM-finalen
Finalen spilles trolig helgen 5.-6.mars 2005 ut fra de signaler om TV-sending fra NRK. Foreløpig innkommet tre søknader om teknisk arrangør. Søknadsfrist er 1.oktober.


Neste styremøte er mandag 18. oktober.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 23.AUGUST 2004

Bandyseksjonens nye styre hadde oppstartsmøte for den nye sesongen 23. august. Styreleder Tore Staubo informerte kort om lovverket ved åpningen av møte som slår fast
at forbundsstyret er øverste organ for seksjonene mellom forbundstinget hvert annet år. Bandyseksjonen har faglig (utvikling) og økonomisk ansvar (drift) for sin idrett.
For å gjøre det løpende arbeidet lettere og forberedelsene til styrearbeidet bedre, benyttes et arbeidsutvalg, AU, bestående av leder Tore Staubo, nestleder Rolf Wendt Andresen og Tor Audun Sørensen fra administrasjonen. AU er ansvarlig organisasjonsledd mellom styremøter i Bandyseksjonen.
Seksjonsstyret gjennomgikk protokollen fra årsmøtet 10.juni for å komme igang med oppfølgingen av vedtakene snarest mulig. Regelendringene må vedtas av Forbundstinget 25.9. før de kan innarbeides i reglementene. Så snart disse er oppdatert legges de ut på forbundets nettsider.

Økonomi
De nye lagavgiftene og lisensavgiftene gjør at budsjettet såvidt går i balanse. U17 VM er det som kjent ikke rom for i budsjettet, så der er vi avhengig av dugnad, sponsorstøtte og økonomisk kompensasjon fra Forbundsstyret. Seksjonsstyret mener det er et viktig mål å skaffe nye inntekter for å kunne satse på videre sportslig utvikling av norsk bandy. Økonomiutvalget er blitt utvidet.

Landslagene
Seksjonsstyret bifalt de fremsatte forslagene til ledelse av landslagene. De ulike landslagene har fått følgende ressurspersoner knyttet til seg:
A-herrer: Per-Erik Saikoff, Bent Gommerud, Erik Nordbrenden, Svein-Erik Hammerstad,
Tor Tveter og Øyvind Sakshaug.
A-damer: Dag Erik Amundsen, Ann-Mari Ellefsen og Øyvind Sakshaug.
U19: Ståle André Wiig, Kristian Nygaard, Jan Henning Askheim, Peter Stavis.
U18 (Prosjekt 87): Stein Pedersen, Lars Tore Borge og Odd Gulbrandsen.
U17: Arne Wam, Steven Brecheisen, Øyvind Bratlie og Jan Berard-Andersen.
U16: Ikke satt opp enda.
U17-jenter: Hans Haavind, Ola Risnes og Tom Bjerkely.

Seriene
Seriekomiteens forslag til gjennomføring av vinteres seriespill ble gjennomgått og bifalt. Om det skulle komme opp tilbud fra TV om overføring av seriekamp(er) i bandy, mener seksjonsstyret og seriekomiteen at det er viktig å tilpasse "produktet" ved en slik gylden anledning for å vise den beste delen av norsk bandy på TV. Klubbene blir selvsagt tatt med i diskusjonen hvis slikt skulle inntreffe.

Forbundstinget 25. september
Viktig at bandyseksjonen har full representasjon ved Forbundstinget på Ullevaal stadion lørdag 25. september. For bandyseksjonens økonomi er det viktig at tinget aksepterer lisensforhøyelsen med 100 kroner.

Visjon og strategi
Thore Hugo Steinrem har svart positivt på fortsatt å lede arbeidet med visjon og strategi for bandyseksjonen. Dette er en kontinuerlig prosess. I annen halvdel av okober vil komiteen samles etter at klubbene har fått utvidet fristen til utgangen av september med å komme med inspill til planene.

Trenerkonferanse
Bandyseksjonen er vertskap og teknisk arrangør for den årlige FIB-konferansen for landslagstrenere og utdanningssjefer i medlemslandene. Konferansen arrangeres 16. til 18. september på Toppidrettssenteret i Oslo. Norske elitetrenere inviteres til å delta på konferansen.

VM U17 27.-30.januar 2005
Norge er vertskap for vinterens VM for U17. Arrangementet legges til Drammen. Rolf Hæhre leder organisasjonskomiteen. Arbeidet er i god gjenge. Det er søkt kommunen om at arrangementet inngår i det offisielle programmet for 100-årsmarkeringen av 1905, derfor vil også åpningskampen være Norge-Sverige. Det arbeides intenst med å sikre økonomien for VM-turneringen, slik at også det norske laget kan bo på arrangementshotellet.

Prosjekter
Stortinget v/ Kulturdepartementet har besluttet at stadig mer midler skal til idretten som utviklings- og prosjektmidler. Det er viktig for norsk bandy at seksjonen, klubbene og kretsene kommer opp med gode prosjekter spesielt rettet mot barn og ungdom slik at nye midler kan utløses for positivt arbeid for norsk bandy. Seksjonen vil på neste styremøte behandle forslag til et eller flere slike prosjekter.
Bandyseksjonen har i så måte styrket dette arbeidet i seksjonen ved å nedsette en egen utviklings- og rekrutteringskomite ledet av Siri Nørve.

Komiteer og utvalg
Det skal mange frivillige til for å kunne gjennomføre en bandysesong. Bandyseksjonen har forespurt en rekke ressurspersoner om deltagelse i komiteer og utvalg. Listen nedenfor viser hvilke komiteer og utvalg som er oppnevnt og hvem som har stilt seg til disposisjon for bandyseksjonen til å bidra med frivillig innsats.

ÅRSMØTEVALGTE:
Minnefondet: Ole V. Raanaas, Kjell Hovland Olsen og Boye Skistad
Ballfondet: Tore Staubo, Tomas Jonsson og Siri Nørve
Valgkomiteen: Rolf-Erik Heftye (Oslo), Kjell-Nilsen (Buskerud)

OPPNEVNT AV BS.
Repr. forbundsstyret: Tore Staubo/stedfortreder
BS´arbeidsutvalg (AU): Tore Staubo, Rolf Wendt Andresen og Tor Audun Sørensen
Seriekomite: Kjell Borgersen, Bjørn Erik Thorp
Dommerkomite: Rolf Wendt Andresen, Sjur Kortgaard, Øyvind Ulland,(dameserien), Øistein Rune Eriksen, Terje Foss og Kjell Borgersen
Rinkkomiteen: Adm
Utdanningskom.: Erik Hansen, Tor Audun Sørensen, Lars Stian Nygaard og Bent Gommerud,
Utviklings- og Rekrutteringskomite: Siri Nørve, Ola Risnes, Dag Lien, Espen Johansen, Erik Strømme og Tor Audun Sørensen
Landslagsskom.: Rolf Hæhre, landslagsbesetninger (se ovenstående), Egil Vossli og Tor Audun Sørensen
Økonomigruppe: Nils Ekjord, Harald Skjerve-Nielssen, Tore Staubo, Ole Blom, Dag Holmen-Jensen, Frode Christenn, Erik Nordbrenden og Tor Audun Sørensen
Mediakomite: Erik Hansen, Administrasjon
Anleggskomite: Tore Staubo, Kjell Hovland Olsen, Espen Johansen, Harald Skjerve-Nilssen, Tomas Jonsson, Erik Hansen, Arild Schultze og Tor Audun Sørensen
Utvalg NM-finale: AU/ adm, + klubb(er)
Utvalg visjon, strategi: Thore H. Steinrem, Tore Staubo, Kjell Borgersen, Dag Holmen Jensen, Petter Mortvedt og Tor Audun Sørensen

HOVEDKOMITE VM U17: Kjell Hovland Olsen, Tore Staubo, Kjell Borgersen, Tomas Jonsson og Rolf Hæhre
Organisasjonskomite VM U17: Rolf Hæhre, Tor Audun Sørensen, Rolf Wendt Andresen, Jan Rockstad og Ola Austad


Neste styremøte er mandag 20. september.
ÅRSMØTET I BANDYSEKSJONEN
På Årsmøtet i bandyseksjonen på Ullevål stadion torsdag den 10.juni ble det vedtatt å utvide til 8-lag i eliteserien allerede fra kommende sesong. Dette med to stemmers overvekt. Dette betyr at klubbene Ready og Drammen Bandy får de to siste plassene i eliteserien. 1-div. skal fortsatt bestå av 6 lag som spiller 4 runder (20 kamper). 2.div 6 lag som spiller 3 runder (15 kamper).
Tore Staubo, Ready, ble gjenvalgt som leder for to nye år. Kjell Borgersen, Drafn, går inn som nytt styremedlem. Frode Christensen, Stabæk IF, som nytt varamedlem.
Det ble vedtatt å øke lisensene med kr 100, både for de over og under 17 år, men den endelige avgjørelsen tas på forbundstinget 25.september. Det arbeides for et U17 VM i Drammen i januar 2005, men fortsatt usikkerhet rundt økonomien.
Den nye Visjons- og strategiplan med visjonen "Best på Ungdom" ble presentert og gjennomgått. Et levende og rullerende dokument for alle ledd i norsk bandy.
Les her: VISJONEN "Best på Ungdom"

PROTOKOLL

ÅRSBERETNINGEN 2003/04
Årsmøtet i bandyseksjonen nærmer seg. Beretningen er tidligere sendt bandyklubber og kretser, samt tillitsvalgte oppnevnt av bandyseksjonen ifjor og komitémedlemmer valgt på forbundstinget 2002. Følgende er rettet opp i den elektroniske utgaven her på nettet:

S 4: Satt inn damelandslagsledelse og ledelse U18 jenter.
S.7: 3 jentelag i tillegg i Buskerud(Vestfold) gir økning til 262 lag totalt i norsk bandy.
S.9: Hovedleder VM damer, Lars Nygaard, manglet.
S.10: Satt inn henvisning til dameserien s. 15.
S.24: Ragnhild Valstad, Ready, inn i U18-landslaget, Ailin Larsson Ljøsne, N. Sande forfall.
S.40: Fullstendig forslag fra valgkom.

Årsberetningen 2003/04


Valgkomiteen har i år som ifjor bestått av kretsleder i Buskerud, Kjell Nilsen (Drammen Bandy) og tidligere leder i Oslo bandykrets, Rolf Erik Heftye (Ready). Sistnevnte også nyvalgt leder i Oslo og Akershus bandyregion.
Etter manges skjønn representerer valgkomitéene en "nøkkelkomité" i den norske idrettsorganisasjonen. Så også innenfor bandysporten, det være seg ute i klubbene, i kretsene og på seksjons-/forbundsplan. Rekruttering av gode ledere, og da ledere som er villige til å ofre mye tid på sin kjære idrett, betyr ofte vitalisering og produksjonsvekst ute i bandybruket.
Det er ikke alltid like lett for en valgkomité å overbevise en potensiell leder om at det han/hun bør bruke det meste av sin fritid på, og svært ofte også arbeidstid, er et ubetalt tillittsverv. For det meste til personlig glede, men også med fare for tesen om at "utakk er verdens lønn" kan slå til.
Vel,- la oss bare konstatere at vår valgkomité nok en gang har gjort en solid innsats for å rekruttere frivillige ledere til bandyseksjonens fremtidige styre. Resten av jobben er opp til delegatene på Årsmøtet den 10.juni!

Bandyseksjonens valgkomité har fremsendt årsmøtet følgende forslag til styre:

Leder: Tore Staubo, Ready, 2 år
Nestleder: Rolf Wendt Andresen, Strømsgodset, 1 år igjen
1. styremedlem: Rolf Hæhre, Drammen Bandy, 1 år igjen
2. styremedlem: Erik Hansen, Skeid, 2 år
3. styremedlem: Kjell Borgersen, Drafn, 2 år
4. styremedlem: Siri Nørve, Ready, 1 år igjen
1. varamedlem: Harald Skjerve-Nielssen, Snarøen, 2 år
2. varamedlem: Frode Christensen, Stabæk, 2 år
3. varamedlem: Svein Troøyen, Urædd, 1 år igjen
LOVKOMITEEN STOPPET ÅRSMØTET.
Det ble et meget kort ekstraordinært årsmøte i Bandyseksjonen tirsdag 30.mars, da det hele startet med at forbundets Lovkomité tok ordet og proklamerte at kravet om innkalling ikke var lovlig. Totalt 84 personer var møtt frem.

Bandyseksjonen hadde administrativt fulgt opp kravet fra klubbene om ekstraordinært årsmøte, men Forbundsstyret hadde i ettertid fremsendt kravet til Lovkomiteen for vurdering. Da Lovkomiteen gikk nærmere inn på saken, oppdaget de at kun ti av underskriftene var lovlige. Resterende underskrifter var av personer uten myndighet til å skrive under på et slikt krav, hvilket i seg selv er en alvorlig sak. Også Idrettsforbundets jurist hadde vurdert kravet om innkalling som ulovlig. Det ble også klargjort at formfeil ikke kan reparereres i ettertid.

Klubbene som ønsket å kaste det sittende bandystyret på det ekstraordinære årsmøtet hadde altså ikke forholdt seg til forbundets lover og regler som sier at minst 1/3 av klubbene eller halvparten av kretsene må skrive under krav om innkalling til ekstraordinært årsmøte, dersom dette skal ha gyldighet. (Bandyseksjonen, eller bandyseksjonens styre, kan ikke kalle inn iht Loven).

Selv om det ikke ble noe ekstraordinært årsmøte, inviterte allikevel det sittende seksjonsstyret til en debatt rundt de sakene "kravsklubbene" mente var grunnlag for misstillit. Klubbene bak kravet var ikke villige til dette med mindre det sittende seksjonsstyret og administrasjonen forlot møtesalen. Flere av de fremmøtte representantene mente dette var helt urimelig i en såpass alvorlig sak, og hele seansen endte med det.
Det var altså helt tydelig at klubbene bak kravet ikke ønsket å gå i konfrontasjon med det sittende seksjonstyret. Kun et par av av kravstillerne var villige til å stå frem ansikt til ansikt med det sittende seksjonsstyret og administrasjonen.

Hvor kravstillerne nå står og hva de velger videre vites ikke, men Bandyseksjonens ordinære årsmøte finner sted torsdag 10.juni, hvor man håper på minst like godt fremmøte, dvs 69 stemmeberettigede og 15 med talerett inkludert administrasjonen.

- Ekstraord. årsmøte i bandy - NBFs organisasjon
FRA EKSTRAORDINÆRT SEKSJONSSTYREMØTE
8. MARS 2004


SAK: Dokumentert krav fra klubbene om innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Bandyseksjonen.
- Konklusjon: Administrasjonen foretar den formelle innkallingen (30.mars/etter påske). Innkallingen vedlegges nødvendige dokumenter, herunder den Årsmøte-vedtatte arbeidsplan, samt brev fra bandyseksjonens leder Tore Staubo. Viktig at klubber og kretser får fullstendig informasjon relatert til påstandene i kravet.
EKTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I BANDYSEKSJONEN
Det er lovmessig innkalt til ekstraordinært årsmøte i bandyseksjonen 30.mars, med bakgrunn i at det har kommet et krav om dette fra tilstrekkelig med bandyklubber.
Klubbene som har undertegnet kravet har mistillit til det sittende bandystyret, og har fremmet en liste med saker de er misfornøyde med.
Bak kravet står bl.a bandyklubber som Stabæk, Røa, Solberg, Sarpsborg og Mjøndalen.
Det sittende bandystyret, med leder Tore Staubo i spissen, stiller seg uforstående til den mistilliten som er framsatt.
Forbundsstyret avventer foreløpig situasjonen.

Innkallingen til årsmøtet, kravet og det sittende bandystyrets syn på mistillitssakene kan leses her.
Les mer om hvordan Norges Bandyforbund er organisert på www.bandyforbundet.no

Historikk
Det har kun en gang tidligere i bandyforbundets 84-årige historie vært avholdt et ekstraordinært årsmøte:
Norges Bandyforbund la ned sin offisielle virksomhet 6.desember 1940 grunnet Tysklands okkupasjon av landet. Etter frigjøringen ønsket både bandyklubber fra Arbeidernes Idrettsforbund og Landsforbundet å komme igang igjen med sporten. Det ble dermed avholdt et ekstraordinært årsmøte 3.november 1945.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 16.FEBRUAR 2004

Økonomi
Bandyseksjonen har fra forbundsstyret blitt tilført ca kr 200´i ekstra midler denne sesongen. Dette for å kunne gjennomføre sesongens sportslige aktiviteter. Rammetilskuddet for 2004 fra NIF ble omtrent som tidligere år. Kommende sesong krever den internasjonale satsningen en økning i bandyseksjonens budsjett på kr 200´, samt andel kontorutgifter (NIF) en økning på ca 110´.
Norge skal iht den internasjonale kalenderen arrangere VM for U17 i 2005. Bandyseksjonen ønsker å definere mesterskapet som et prosjekt, hvilket kan gi visse muligheter på inntektssiden. Bandyseksjonens styremedlem Rolf Hæhre, som pensjoneres fra 1.april,
blir ansvarlig for VM-prosjektet.
Janne Serenander er ansatt av forbundet på prosjektbasis for å jobbe med inntektssiden både på bandy- og innebandyfinalene i mars.

Internasjonalt
- VM herrer 1.-8.februar: Beste norske A-landslag på lang tid, svært nære sensasjon mot Sverige (6-6) i avgjørende VM-kamp, nøkternt og godt VM-arrangement.
- Fra styremøte i FIB 6.februar: Viktigste sak for Norge var utvidelse av A-VM til seks lag, og drøftelsene vedrørende en ny modell for kostnadsfordeling/egenandel ifm internasjonale mesterskap.
- VM U19 - Varkhaus 29.januar.-1.februar: Det norske laget slo Kazakhstan, men ble nr 4 etter relativt jevne kamper mot de øvrige nasjoner. 11 norske spillere var første års juniorer. Middels arrangement, hvor spesielt reiseopplegget var betenkelig.
- Nordisk U17 - Grängesberg 29.januar.-1.februar: Laget oppnådde svært dårlige resultater til tross for meget gode forberedelser og seriøs jobbing fra ledelsen. Godt arrangement.
- Landskamp A-kvinner og U18-jenter 24.-25.januar: Overgangen fra rink til 11´er gikk relativt greit. Fin stemning blant de norske spillerne på begge lag. Godt teknisk arrangement av Ready, bra isforhold på Gressbanen til tross for snøvær.
- VM bandy for kvinner - Lappeenranta 18.-22.februar: Det norske laget ble nr 4 av 5 nasjoner i tidenes første VM for kvinner i bandy. Særdeles flott VM-arrangement av finnene, meget god mediadekning, samt at VM-finalen ble sendt både i Sverige og i vertslandet.
- Internasjonal ungdomstrenerkonferanse i Västerås 6.-8.februar:
28 norske trenere/ledere deltok på en VM- konferanse av høy kvalitet som også var inkludert fire VM-kamper. Stor takk til organisator fra SBF, Göran Åslund. Det arbeides for at utvekslingsprogrammet med svenskene fortsetter.

Status Asker-prosjektet
Bandyskolen startet etter nyttår og har hatt ca 70 påmeldte barn født 1993-96. Seks instruktører engasjert i prosjektet, herunder Petter Svarliaunet fra Høvik IF, som nå er bosatt i Asker. Han vil få en større rolle i prosjektet neste sesong som ledes av forbundets ansatte Erik Strømme. Det er et mål å få med flere foreldre på bandyskolen som har oppstart i god tid før Jul kommende sesong. Asker Skiklubb så langt positive til å ta opp bandy som en avdeling etter en viss prøveperiode.

Strategiutvalget
De forløpige dokumentene sendt klubber, kretser og NBF´s tillittsmenn den 19.januar med høringsfrist 25.mars. Dokumentene legges også ut på nettsidene.

Seriene og NM-finalene
- Osbakken forsvinner trolig neste sesong, Røa rykket ned i 3.div.
- NM-finalene: Positivt møte med teknisk arrangør Hauger BK og Bærum kommune avholdt 29.januar. Nytt møte holdes mandag i finaleuken. God kontakt på produksjonssiden med NRK TV-sporten.

Idrettsregistreringen
-Medlemstall: Foreløpige registreringer i bandyklubbene tyder på en tilbakegang på ca 500 medlemmer, dvs totalt under 5000 bandymedlemmer. Administrasjonen sjekker med de klubbene som har store avvik fra ifjor i innrapporteringen.
- Lisenser: Omtrent samme volum som i fjor, men flere utøvere under 17 år, hvilket slår negativt ut på økonomien i første omgang, dog positivt på sikt.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 5.JANUAR 2004
Det nye årets første styremøte
Midt i den mest aktive bandysesongen, er det også plass for styremøte i bandyseksjonen. Møteagendaen mandag 5. januar var preget av internasjonale arrangementer som kommer:

Internasjonalt
- Som forberedelse til VM i bandy for kvinner i Lappeenranta, Finland 18.-22.februar, arrangeres landskamp U18-jenter og A-kvinner mot Sverige på Gressbanen 24. og 25. januar med Ready som teknisk arrangør. Freddy Hansen, Skeid, blir trener for A-kvinner og Hans Haavind, Ready, for U18-jenter. 20-kvinners troppen til VM i Finland tas ut på bakgrunn av landskampene 24.-25. januar. Den endelig troppen består av 16 spillere og tre ledere, dommer Lars Stian Nygaard, samt hovedleder Siri Nørve fra seksjonsstyret.
- VM bandy herrer spilles i Sverige 1.-8. februar. 25-mannstroppen godkjent.
Norske dommere blir Jørn-Ivar Pettersen (hd), Rune H. Jahnsen og Egil Larsen.
- VM bandy U19 - Varkhaus, Finland 29. januar-1. februar. Landslagskomiteen godkjenner troppen. Rolf Hæhre er hovedleder og norske dommere blir Lars Stian Nygaard (hd), Knut Hole og Andrei Shigulin.
- Nordisk U17 - Grängesberg, Sverige, 29. januar-1. februar. Landslagskomiteen godkjenner troppen. Norsk dommer Bjørn Olav Olsen.
- Samtidig med VM i bandy for herrer i Sverige har Bandyseksjonen invitert til deltagelse på "Internasjonal ungdomstrenerkonferanse Västerås 6.-8. febebruar". Det er foreløpig beskjeden påmelding, men påmeldingsfristen utgår i uke 2. Erik Hansen fra seksjonsstyret er hovedleder.
- Det vurderes å invitere sentrale personer fra viktige bandykommuner til SM-finalen i Uppsala 21. mars.
- RG-cup ble arrangert i Moskva 9.-15. desember 2003 med norsk deltagelse. Landslaget ble sportslig sett preget av mange forfall, men positiv holdning i gruppen. Laget spilte seg opp i turneringen. Den norske dommertrioen dømte finalen. Hoveddommer Jørn-Ivar Pettersen ble skadet og overlot "roret" til Rune Harald Jahnsen. Meddommere i en godt dømt finale var Lars Stian Nygaard og en finsk dommer.

Hjemmelig serie
Dommeroppsettene etter nyttår kom beklageligvis sent ut til dommere som ikke har enkel tilgang til e-post. Elitekampen mellom Mjøndalen IF og Sarpsborg 4. januar er utsatt pga av sykdom i Sarpsborg. Seriekomiteen følger opp videre håndtering.

Engasjement
Det er stort engasjement rundt seriespillet. Enkeltentusiaster og klubber kommer med både skriftlige og muntlige gode ideer til å utvikle den norske serien videre. Alle innspill som vurdering av kampoppsettet i juledagene for eliteserien, bruk av fem og ti minutters utvisninger og andre forslag, blir kontinuerlig tatt opp på styremøtene i bandyseksjonen. Alle innspill vurderes og tas opp med aktuelle komiteer og utvalg for eventuell forslagsfremleggelse til årsmøtene i seksjonen og forbundet. Seksjonsstyret oppfordrer alle som vil være med på å utvikle norsk bandy videre til stadig å sende inn forslag til utvikling. Aller helst bør dette skje skriftlig.

Strategiutvalget
Visjons- og strategiutvalgets arbeide er nettopp et resultat av slikt engasjement. Den foreløpige sluttrapporten fra utvalget vil bli sendt ut til høring i alle organisasjonsledd medio januar med forlenget høringsfrist etter 15. februar.

Økonomi
Det er økning på lisenser for bandyspillere under 17 år, men færre over 17 år. Dette svekker inntektssiden for bandyseksjonen. Bandyseksjonen er blitt tilført 200 000 kroner fra forbundsstyret i ekstraordinære midler for å sikre vinterens aktiviteter. Seksjonens økonomigrupper arbeider med flere mulige sponsoraktiviteter, spesielt knyttet til forbundets arrangementer. Men seksjonen har behov for både nye ideer og aktiviteter for økte inntekter kommende år.

Jentebandy
Seksjonsstyret arbeider med stimuleringstiltak for økt aktivitet i norsk jente- og damebandy. Utdannings- og utviklingskomiteen vurderer muligheten av å bruke opp mot 10 000 kroner spesielt avsatt til tiltak på jentesiden. Bandyseksjonen kommer tilbake til dette.

Neste styremøte i Bandyseksjonen er mandag 16.februar.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 24.NOVEMBER 2003
Økonomi
Gledelig for styret er kontroll på den økonomiske situasjonen trass i trange budsjetter. Antall spillelisenser er høyere per dato enn tilsvarende tidspunkt i fjor, og nye økonomiske tiltak begynner å gi små, positive resultater.

Landslag
Herrelandslaget reiser til RG-cup i Moskva 9. - 15. desember med økonomisk støtte fra forbundsstyret. Sammen med laget reiser tre norske dommere. Det er fortsatt ikke avklart om det blir VM for damer denne vinteren.

Utdanning og dommerkurs
I høst har det vært svært bra deltakelse på alle kategorier kurs. Totalt 276 bandyentusiaster på kurs/seminar hittil denne sesongen. En av grunnene til den store deltakelsen er flere, men korte, kvelds- og helgekurs. Styret bemerker det positive i at flere etablerte dommerne bryr seg om dommerrekrutteringen og bidrar aktivt. Viktig nå at klubbledere og trenere praktiserer positive holdninger og derav skaper et godt og fruktbart klima for unge aspiranter i et svært utfordrende engasjement som dommer i norsk bandy.

Bandyfinalene
NM-finalene 2004 er tildelt Hauger BK som teknisk arrangør etter nøye gjennomgang av innspill fra klubbene. Hauger kunstisbane blir finalearenaen. Det synes å gå mot at bandyfinalen den 7. mars blir TV-sendt. Forskutt sending vurderes med kampstart kl 1400. Dette grunnet bedre lysforhold. Nytt møte angående økonomiske betingelser og annonsemuligheter/plakater på skjermen, samt en mulig intensjonsavtale holdes mellom NRK og NBF nå i november. Forbundet sjekker også støtteordninger fra NIF for å få sentrale arrangement fra "de små" idrettene på TV.

Strategiutvalget
Fire samlinger er gjennomført i visjons- og strategiutvalgets med bred deltakelse fra norsk bandy. Det er et mål å få sendt ut et foreløpig dokument til høring ute i bandymiljøet før jul.

Klubbprosjekter
Erik Strømme, Stabæk, er engasjert av bandyseksjonen for å komme i gang med bandyskole og annet bandytilbud på den nye kunstisbanen i Asker sammen med Asker Skiklubb. Klubben vurdere å ta opp bandy på prøvebasis.
Både Oslo Bandykrets og forbundet er med på å gjennomføre et klubbutviklingsprosjekt for å få Røa tilbake i godt slag. Norsk bandy har ingen kraftsentra å miste.
Styret arbeider også intenst med et jenteprosjekt. Det har vært avholdt et møte med sentrale personer i jentebandyen. Seksjonsstyre og forbundskontoret tar nå tak i noen av de gode ideene som fremkom på møtet for å omsette dette i praksis allerede denne sesongen. Seksjonen vurderer blant annet premiering av høy jenteandel på bandyskoler, bedre synliggjøring av jentebandy på forbundets nettsted og ellers ta tak i andre gode aktiviteter enkeltklubber setter i gang for å få flere jenter på isen.

Krav til eliteklubber
Fremtidig krav til elitelag ble drøftet på årsmøtet i juni 2003. Bandyseksjonen vil nøye vurdere fremdriften i vedtaket vedrørende et fremtidig krav (3-5 år) om at elitelag må stille med juniorlag for å tilfredsstille kravene til deltakelse i eliteserien. Forslaget forutsetter at klubbene utvikler egne juniorlag fra intern rekruttering. Dersom forslaget til regelendringen medfører "kjøp" av junior- og guttespillere fra andre klubber, er dette i strid med intensjonen i forslaget og vil således bli gjenstand for revurdering/omformulering.

Navneskifte
Forbundsstyret har igangsatt en tankeprosess vedrørende navneskifte til Norges Bandy- og Innebandyforbund. Dette vil etter hvert bli en årsmøte- og tingsak.

Ellers gleder seksjonsstyret seg over stor aktivitet i kretsene og at seriesesongen er kommet godt i gang.
Neste styremøte er berammet til mandag 5. januar 2005.
FRA SEKSJONSSTYREMØTET 3.NOVEMBER 2003
Økonomi
Økonomi er selvsagt en gjenganger på seksjonens styremøte. Regnskapene viser at seksjonen holder det oppsatte, stramme budsjettet. Økonomigruppa, ledet av Harald Skjerve-Nielssen, har satt i gang flere prosjekter, men det trengs flere aktive medlemmer i gruppa.

Internasjonalt
På det internasjonale nivået arbeider Norges Bandyforbund aktivt sammen de andre nasjonene for å få olympisk status for bandy. I beste fall kan bandy komme på det offisielle OL-kartet 2010 i Vancouver.
Skeid-dommer Lars Nygaard debuterte som dommer i World Cup, gutte-VM arrangeres i Norge 2005 og den vitenskapelige trenerkonferansen er lagt til Norge høsten 2004.
VM bandy for damer blir likevel ikke arrangert i Russland i februar. FIB arbeider med en løsning i Edsbyhallen denne vinteren. Det håpes på en rask avklaring.

Klubbseminar nr 3
Internasjonalt ungdomstrenerseminar gjennomføres i Sverige uke 6 i tilknytning til VM. Forbundet har tidligere arrangert to klubbseminarer hjemme med henholdsvis 60 og 56 deltakere. Denne sesongen avsluttes seminarrekken med en forhåpentligvis stor norsk deltakelse på det internasjonale ungdomstrenerseminaret.
Forbundet, gjennom utviklingsmidler, stiller gratis buss for deltakerne som selv betaler opphold fra fredag 6. til søndag 8.februar. Kurset og billetter til VM-kampene er kostnadsfritt for deltagerne. Nærmere annonsering vil komme på nettet.

Media og rettigheter
Medieutvalget har sammen med forbundssekretariatet hatt et konstruktivt møte med Aftenposten. Det er avtalt rutiner for oversendelse av resultater og tabeller. Aftenposten ønsker tips på de "gode bandy historiene".

I styremøte ble det fastslått at NBF sitter på ansvaret og alle juridiske rettigheter knyttet til sine arrangementer, slik andre særforbund gjør det innenfor NIF-systemet. Klubber kan ikke inngå TV-avtaler på egne og norsk bandys vegne. Allikevel viktig at hele bandy-Norge arbeider aktivt for å påvirke til flere TV-sendinger, men dette må skje i samarbeide med forbundet.

Strategiutvalget
Leder Tore Staubo orienterte styret om prosessen videre etter fire vellykkede møter i visjons- og strategiutvalget. Koordinator Thore H. Steinrem skal utarbeide et forslag til en foreløpig "brosjyre" som blir et høringsdokument før den endelige rapporten legges frem for årsmøtet til våren.

Prosjektstilling
Med prosjektmidler er Erik Strømme, Stabæk IF, engasjert for å arbeide med konkrete bandyprosjekter rundt de nye kunstisbanene som er kommet, hvor bandyaktiviteten ikke er spesielt høy. Asker og Skien/Porsgrunn er to store utfordringer i første omgang for Erik Strømme.

Finalehelgen
Herre-finale skal spilles 7.mars. Endelig arrangementssted og arrangør er ikke valgt.

Dommerhonnorar
Bandydommere i Akershus Øst honoreres denne sesongen som Oslo. Saken følges videre opp som forslag til årsmøtet i juni.

Svein Troøyen, Urædd
Valgkomiteen har meddelt at Svein Troøyen, Urædd, går inn som 3.vararepresentant i seksjonsstyret. Troøyen, som er pensjonist, har i flere år arbeidet med et kunstisanlegg på Kjølnes i Porsgrunn.
FRA SEKSJONSSTYREMØTE 29.SEPTEMBER 2003
Økonomi
Ingen tvil om at Bandyseksjonen har et stramt budsjett også for kommende sesong. Seksjonens økonomigruppe vurdere alle mulige tiltak for å kunne gi ekstra midler til sportslig satsing for alle representasjonslag på forbundsplan. Regnskapet viser ingen
større avvik.

Utdanning og rekruttering
Det er viktig for bandysporten at aktivitetene tar seg opp rundt alle kunstisflatene. Komiteen har gjennomført to møter. Uten at kjerneområdene skal glemmes, ser man foreløpig for seg følgende prioriterte utviklingsområder:
Asker/Risenga (NIF-midler)
Skien/Porsgrunn
Drammen (kjerneområde).
Det er satt av midler til en utviklingsstilling i seksjonens/forbundets regi for å sikre de prosjektene som settes i gang (utlyst på nettet). For videre fokusering på utbygging av
nye kunstisprosjekter er det viktig at alle isflatene brukes kontinuerlig - også i naturis periodene - og at ny aktivitet bygges opp for å bre ut bandysporten videre. Derfor er disse tre prosjektene viktig for denne sesongen.

Internasjonale saker
Det er et bredt ønske i norsk bandy at landslaget skal delta i internasjonale turneringer. Ikke minst er dette viktig overfor arbeidet med å sikre bandy olympisk status. Derfor arbeides det bredt for at Norge kan delta i Russian Government Cup 2003. Dette må likevel ikke gå ut over det allerede stramme budsjettet. Siste frist for å bekrefte deltakelse er 20.oktober. Om Norge deltar vil det ikke gis kompensasjon til spillere, ledere og dommere. Det arbeides med sponsoravtaler, spesielt på transportkostnadene.
VM bandy for damer arrangeres i Irkutsk, Russland. Bandyseksjonen er av den oppfatning at for Norges del bør VM utsettes to år. Dersom VM-arrangementet vinteren 2004 er en nødvendig del av å sikre bandyen OL-status, dreier saken seg mye om lojalitet til FIB som arbeider hardt for at bandy skal bli en olympisk idrett. Bandyseksjonen vil vurdere deltakelse dersom FIB betaler alle reisekostnader, stipulert til en verdi av ca kr 75.000,-.

Utstyrshjelp til Estland
Estland har i dag fem bandyklubber og ønsker å drive utviklingsprosjekter rettet mot skolene og ungdommen. Det lokale forbundet har rettet en internasjonal appell om hjelp til utstyr. Det er snakk om overflødig eller utrangert utstyr som norske spillere og klubber ikke benytter, men som kan holde mål i en introduksjonsfase for yngre i Estland. Utstyret samles av Bandyseksjonen som står for videreforsendelse til Estland.

Utviklingsseminar
Seksjonens to samlinger 5.juni og 16. september har gitt mange positive tilbakemeldinger. Rolf Käck samlet 60 deltakere den 5.juni og Thony Lindquist 56 deltakere 16.september. Neste fase blir en norsk delegasjon på det internasjonale ungdomstrener-seminaret i Sverige i f orbindelse med VM. Seminarene dekker tydeligvis et etterlengtet faglig behov.

Visjons- og strategiutvalgets arbeide
Det var bra oppslutning og stort engasjement på det første møte 22.september. Det er både avholdt og planlagt flere møter i strategiutvalget. Prosessen fortsetter via bandyseksjonen og høring ute i klubbene og kretsene. Det tas sikte på å få strategi-dokumentet ferdig utpå våren.

Dommerkomiteen
Dommerkomiteen har oppnevnt følgende sensorer:
Sjur Kortgaard, Kjell Borgersen, Kjell-Arild Disch og John Arnesen. Nytt rapportskjema for sensorvirksomheten er utarbeidet i tråd med fotballens. Sensorene tilbyr seg også å bekle en kampinspektør-rolle. Ansvarsområdet skal defineres nærmere, men vil i tillegg til tradisjonelt kampinspektør-ansvar, grense innom arrangementsmessige forhold. Kampinspektør/sensor har både rapporteringsplikt og rett. Dette også i forhold til sanksjons- og eventuelle straffesaker.

Seriene
Alt arbeidet med serieoppsettene er i rute. Herreoppsettene har lenge vært kjent. Det har vært ønske om at Old boys skal endres fra interkrets til uoffisielt NM. Interkretsserie beholdes for sesongen 2003/04. Forslag om endret status tas opp årsmøtet i juni 2004.
Bergen, Stabæk, Sagene og Nordre Sande er klare for 1.divisjon damer. Nordre Sande vurderer fortsatt to lag. I NM stilles jenter-/lag aldersmessig likt med gutter-/lag.

Hauger BK har søkt om aldersbestemt cup finalehelgen. Seksjonen har bestemt at turnering kan avvikles i finaleuken fra torsdag til lørdag, eventuelt søndag inntil kl 1200 avhengig av tidspunkt og sted for herrefinalen og eventuell TV-sending. Kampreglementet sier at bandykamper i regi av kretser og klubber i 4 mils omegn fra finalearrangementet ikke kan arrangeres.

Storkrets
Forbundsstyret har vedtatt fra neste sesong å etablere storkrets/region som omfatter bandykretsene Oslo og Akershus.

Hauger kunstisbane
Bandyseksjonen skal kontakte Hauger kunstisbane for å få til lavere timeleie for bruk av banen. Det er viktig for å sikre bandyaktivitet i tilknytning til banen hele sesongen.

Henvendelser
Bandyseksjonens styre og forbundets bandyadministrasjon mottar gjerne henvendelser om saker. Bruk e-post til: (toraudun.sorensen@nif.idrett.no)
Neste seksjonstyremøte er mandag 3.november 2003.

FRA SEKSJONSSTYREMØTET 25.AUGUST 2003
Bandyseksjonen ønsker med denne spalten å informere om siste nytt fra seksjonsstyret.

Høstens første styremøte i bandyseksjonen ble avviklet 25. august. Neste styremøte er fastlagt til 29. september. Mellom styremøtene følger AU, bestående av leder Tore Staubo, nestleder Rolf Wendt Andresen og forbundskontorets Tor Audun Sørensen, opp de løpende sakene.
På det første styremøte ble bandyseksjonens komiteer og komitemedlemmer satt opp (klikk deg inn på "Adresser").
NM-finaler er oppsatt til helgen 5. - 7. mars 2004. Finalearrangementet utlyses med søknadsfrist 1. oktober.
Arbeidet med de ulike landslagene er alt i gang. U17 har avholdt to samlinger, blant annet i Vikingskipet. Landslagsledelse for damelandslaget og U18 jenter mangler fortsatt.
Det er ingen hemmelighet at bandyseksjonens økonomi er anstrengt. Økonomigruppa, ledet av styremedlem Harald Skjerve-Nielssen, jobber med mulige sponsortiltak. Innspill og ideer fra hele "bandyfamilien" er her interessant. Seksjonsstyret arbeider også med flere prosjekter hvor det er mulig å søke Norges Idrettsforbund om spesielle midler. Dette går på rekruttering og tiltak overfor flere jenter til bandysporten.

Fokus på isflater
På seksjonstyremøte ble anleggssituasjonen diskutert. Gressbanen i Oslo får kunstis denne sesongen. En viktig tilvekst for bandysporten. Viktig også at naturisbanene holdes i hevd. Nordre Sande har fått utbedret sin bane. Forbundet og kretsene vil samarbeide nært for å holde et visst trykk på kommunale baneeiere til økt innsats også på naturisbanene. Seksjonsstyret påpeker at det er viktig for bandysporten at bandyfolket engasjerer seg nærmere i de politiske og kommunale instanser for å kunne øve et visst påtrykk.

Internasjonal deltagelse
Grunnet diverse problemer med E-cupen, vil seksjonsstyret fra og med 2004 innføre ordning med skriftlig bekreftelse av E-cup deltagele fra Norgesmesterne innen 1. mai.
Norge har meddelt arrangørene av Russian Government Cup at Norge per i dag ikke kan forplikte seg til å delta. Seksjonens økonomi kan ikke ta et slikt løft. Det arbeides fortsatt med mulige sponsorer for en slik deltagelse. Kommer denne på plass snarest, vil Norge likevel kunne delta. Det er også interesse hos arrangøren og det internasjonale bandymiljøet til å få Norge med i denne cupen.

Rekruttering og klubbutvikling
Seksjonsstyret diskuterer nær sagt på alle styremøter hva som kan bidra best til å øke oppslutningen om idretten. Vesentlig er det å få til god aktivitet rundt de nye kunstisflatene. I Drammen er det flere positive tiltak. Seksjonstyret sammen med Akershus bandykrets ser på muligheten for å øke aktiviteten rundt den nye kunstisbanen i Asker. Og ulike prosjekter for flere bandyskoler, jentetiltak og generell heving av interessen, arbeides det intenst med i seksjonsstyret.
FRA ÅRSMØTE 2003
Bandyseksjonen avholdt torsdag 12.juni sitt 12. ordinære årsmøte på Ullevål stadion. Årsmøtet startet kl 1815 med utdeling av NM-diplomer og ble avsluttet 2115 av Bandyseksjonens leder Tore Staubo (bildet tv). Årsmøtets dirigent, den tidligere forbundskapteinen Thore H. Steinrem, sørget som ifjor for god og effektiv møteledelse.
Forbundsdommer Bent-Ole Bakken, Solberg SK, fikk sin erkjentlighet for 50 dømte A-landskamper. Arne Giving, Stabæk IF, ble hedret for sin innsats for norsk bandy og mer enn 20 års arbeide i Det Internasjonale Bandyforbundet. Kjetil Gundersen, Solberg SK, ble hedret med plaketten for 25 A-landskamper som spiller.


Det ble behandlet 8 forslag fra klubbene og 9 forslag fra Bandyseksjonen:
Følgende 12 forslag ble vedtatt:
I eliteserien skal 3.innbytter som utespiller være junior, unntatt hvis det i startoppstillingen er en junior som utespiller fra før. Elitelag som ikke har juniorspillere i oppstillingen får kun stille med 14 spillere.
Direkte utkast fra keeper over midtstreken blir ikke tillatt til og med gutteklassen.
I eliteserien for gutter kan ikke lag nr 1 og to møtes i semifinalen NM (seeding), dog unntatt hvis to lag fra samme klubb gjenstår.
Det kan utdeles inntil 19 medaljer og diplomer i NM aldersbestemte klasser.
I en femte semifinale gis det best plasserte laget fra eliteserien rett til hjemmekamp.
Vinner av underliggende divisjon og best plasserte lag i divisjonen over får to hjemmekamper av tre i kvalifiseringsspill for opprykk.
I kvalikmatcher (serie) som ender uavgjort etter ordinær spilletid, skal det tas straffeslagskonkurranse. Resultatet blir kun gjeldene hvis lag tabellmessig står likt og kampreglementet ikke kan skille lagene.
Sluttspill defineres til kvalikkamper for opp- og nedrykk og NM-sluttspill (gjelder spillerett sluttspill).
Gis det gult kort for høy kølle, eventuelt håndstopping som ikke medfører en avgjørende fordel, skal beveggrunn for det gule kortet være sabotasje av spillet (kommentar til regelverket).
Skøytejernets tykkelse skal være på minimum 2.9mm og avrundingen på kantene skal være på minimum 5mm i radius.
Reisesatsen for dommere innen DO-området økes fra kr 75,- til kr 100,- inkl. bompenger.
Sensorhonnoraret økes fra kr 150,- til kr 300,-.

Følgende 5 forslag falt:
Det laget hvis spiller får tidsbegrenset utvisning (5 eller 10 min), kan sette inn en annen spiller dersom motstanderen scorer mål i utvisningstiden.
Direkte opprykk/nedrykk for vinner/taper i divisjonen.
Kun 8 spillere nomineres (låses) til 1.lag senior.
Hvis en spiller har stått over en 1.lags kamp, kan han uansett spille på 2.laget neste kamp.
2.divisjon reduseres fra fire til tre runder.

Avgiftene ble ikke endret med unntak av dameserien hvor lagavgiften ble satt ned fra
kr 5000,- til kr 4000,-.

SAK TIL BEHANDLING(HØRING)
På bakgrunn av fjorårets uheldige situasjon med lag som trakk seg fra eliteserien ønsket Bandyseksjonen å drøfte med klubbene ulike kort- og langsiktige tiltak for å hindre tilsvarende i fremtiden.
Årsmøtet utviste nærmest enstemmig forståelse for følgende:
Dagens krav: Avmeldingsfristen for elitelag på 1.mai skal fortsatt gjelde. Eliteklubbene skal sende inn regnskap til forbundet. Utenlandske og norske spillerkontrakter skal godkjennes av forbundet.
Kortsiktig nye krav (2004/05): Eliteserieavgift innbetales innen 1.juni. Oversikt over elitelagenes spillerstaller sendes forbundet innen 1.juni. Den generelle overgangfristen for spillere 17 år og eldre, norske som utenlandske i norske klubber, settes tidligere (1.mai/1.juni).
Langsiktig krav (3-5 år): Eliteklubber skal stille med juniorlag eller rekruttlag.

DET NYE SEKSJONSSTYRET:
Leder: Tore Staubo, Ready, 1 år igjen
Nestleder: Rolf Wendt Andresen, Strømsgodset, 2 år
1.styrem.: Rolf Hæhre, Drammen Bandy, 2 år
2.styrem.: Erik Hansen, Skeid, 1 år igjen
3.styrem.: Tor Tveter, Mjøndalen, 1 år igjen
4.styrem.: Siri Nørve(ny), Ready, 2 år
1.vara: Kjell-Arild Disch, Frem 31, 1 år igjen
2.vara: Harald Skjerve-Nielssen, Snarøen, ny, 1 år igjen
3.vara: BS gis fullmakt til å oppnevne, helst kvinne for 2 år.

Valgkomiteen med Rolf-Erik Heftye, Ready og Kjell Nilsen, Buskerud BK fikk fornyet tillitt.

FOKUSOMRÅDER
I stedet for den tradisjonelle arbeidsplanen la seksjonsstyret frem et forslag til fokusområder. Foruten gjennomføring av alle NM-seriene og landslagsvirksomheten, herunder deltakelse i VM og Nordisk Mesterskap, skal det nye styret ytterligere øke fokuset på anleggssektoren og kompetanseheving i klubbene. Videre satse på stimuleringstiltak på gutte- og juniornivå for å hindre frafall og øke fokuset på jenterekruttering.
Et Asker/Risengaprosjekt er i startgropen.
En ny prosess med utarbeidelse av visjons- og strategiplaner, med målsetting og ønske om bred klubbforankring, er igangssatt.

ÅRSBERETNINGEN - FORSLAGENE - PROTOKOLLEN
På første linken finner dere deler av Årsberetningen, dvs leders kommentar-, arbeidsplan/fokusområder 2003/04-, forslag fra klubbene-, forslag fra bandyseksjonen- og saker til behandling.
På andre linken finner dere den offisielle protokollen.
Link Årsberetningen

Link Protokollen


FRA ÅRSMØTE 12.JUNI 2002
Bandyseksjonen avholdt onsdag 12.juni sitt 11. ordinære årsmøte på Ullevål stadion. Årsmøtet startet kl 1815 med utdeling av NM-diplomer og andre utmerkelser og ble avsluttet av Bandyseksjonens leder Tore Staubo (bildet tv) allerede kl 2110. Årsmøtets dirigent, den tidligere forbundskapteinen Thore H. Steinrem, sørget for god og effektiv møteledelse.
Den nybakte Norgesmesteren Tom Andersen(th), Mjøndalen, fikk overrakt gullklokka for 75 spilte A-landskamper. Pål Hanssen sine to sølv lysestaker for 50 A-landskamper. Den internasjonale bandydommeren Jørn-Ivar Pettersen var forhindret fra å møte, men hans erkjentlighet for 50 dømte A-landskamper ble kunngjort. Det samme gjaldt for Nikolay Hauger som har oppnådd Bragdmerket som spiller på både landslaget og for Stabæk. Rolf-Erik Heftye, Ready, ble takket av for sin utmerkede jobb som leder av Oslo Bandykrets gjennom fire år.
Det ble behandlet 11 forslag fra klubbene:
Antall juniorspillere pr kamp økes fra 15 til 17 ble vedtatt. Ekstra old-boys serie for spillere eldre enn 45 år falt. Forslaget om å ta Bergen ut av seriesystemet falt. Endrede søknadsprosedyrer rundt NM-finalene falt (men her har Bandyseksjonen egne, sammenfallende planer). Utarbeidelse av ny graderingsplan for bandybaner falt. Egenærklæring i stedet for legeattest falt. "Fredet" kontakt-/overgangsperiode 1.2-1.4 falt. Fredagskamper i Mjøndalen i eliteserien blir prøveordning. Økonomisk kompensasjon til finalelagene herrer falt. 7´er serie i forbundsregi for smågutt - gutt - junior falt. Senke aldersgrensen for 11´er bandy et år falt.
Bandyseksjonens forslag:
Eliteseriespillere kan ikke delta i old boys (35 år og eldre) ble vedtatt. Seeding av kvartfinale gutter ble vedtatt. Utvidelse av "kunstissesongen" fra 1.desember til 2.juledag ble vedtatt (hvis naturis kan dette benyttes). Skjerpet arrangementskrav i eliteserien ble vedtatt. Ca 9% høyning av lagavgiftene i elite-, 1.- og 2.div ble vedtatt. Budsjettet ble etter en lengre konstruktiv diskusjon vedtatt, dog med klare føringer fra Årsmøtet på at U19 landslaget skal delta i Nordisk Mesterskap i Finland.
Valgkomiteen fikk gjenvalg (Rolf-Erik Heftye, Ready og Kjell Nilsen, Buskerud BK) og det nye seksjonsstyret ble sammensatt slik:
Leder: Tore Staubo, Ready, 2 år
Nestleder: Rolf Wendt Andresen, Strømsgodset, 1 år
1.styrem.: Rolf Hæhre, Drammen Bandy, 1 år
2.styrem.: Erik Hansen, Skeid, 2 år
3.styrem.: Tor Tveter, Mjøndalen, 2 år
1.vara: Kjell-Arild Disch, Frem 31, 2 år
2.vara: Harald Skjerve-Nielssen, Snarøen, ny, 2 år
3.vara: Knut Hole, Stabæk, ny, 1 år

Fokusområder
I stedet for den tradisjonelle arbeidsplanen la seksjonsstyret frem et forslag til fokusområder. Foruten gjennomføring av alle NM-seriene og landslagsvirksomheten, skal det nye styret ytterligere øke fokuset på anleggssektoren, kunstis- som naturisbaner.
I tillegg skal det legges opp til kompetanseheving i klubbene.
FRA ÅRSMØTET 7.JUNI 2001
Årsmøte i Bandyseksjonen ble avholdt torsdag den 7.juni på Ullevål stadion.
Det var 41 fremmøtte ved starten av Årsmøtet som ble ledet av gullmerkemannen,
og tidligere generalsekretær i NBF, Boye Skistad.
Tore Staubo fra Ready ble valgt som ny leder.
Beretningen ble godkjent med mindre bemerkninger.
Regnskap og budsjett ble godkjent.
Av forslagene kan nevnes:
- Stabæks forslag om å gå over fra en til fem NM-finaler ble trukket
- Hamars forslag om større reisetilskudd/reisekasse for aldersbestemte lag falt av budsjettmessige hensyn
- Solbergs forslag om et mer fleksibelt overgangssystem (avgiftsfri utlånsavtale) for aldersbestemte klasser ble vedtatt
- Bandyseksjonens forslag om ny serieordning fra sesongen 2002/2003 ble vedtatt
- Bandyseksjonens forslag om at alle kamper fortrinnsvis settes opp på kunstis falt
- Bandyseksjonens forslag om at arrangement av NM-finalen legges ut på klubb etter et søknadssystem ble vedtatt
- Bandyseksjonens forslag om en innskjerping av kravene til arrangementer i de to øverste seriene skal bearbeides videre av det nye styret
- Organisasjonsutvalgets rapport ble diskutert og behandles senere i eget møte med klubbene
- Det nedsettes en komite, bestående av representanter fra forbund/adm. og klubber, som skal skaffe inntekter og sikre forsvarlige rammebetingelser for A-landslaget
- Bandyseksjonen går inn for et VM´2003 i Norge under forutsetning av et realistisk budsjett i balanse

Den nye serieordningen:
Det ble foreslått en gjennomgående serieordning med 6 lag i elite, 6 lag i 1.div og 6 lag i 2.div. Det spilles 4 serierunder, dvs 20 serieomganger. De 4 beste lagene i elite går til semifinale som spilles best av 5 kamper. Det spilles kun 1 finale. Lag nr 5 og 6 i elite møter de to beste lagene i 1.div til en enkel serie om retten til elitespill neste sesong. Samme kvalsystem mellom 1. og 2.div. er foreslått. Sist plasserte lag i 2.div rykker direkte ned i 3.div. Lag nr 2 i 3.div spiller kval (best av 3) mot lag nr 5 i 2.div, om retten til 2.div spill neste sesong. 3.div settes opp avhengig av antall påmeldte lag.
AVGIFTER 01/02
Overgangsgebyret er på kr 600,-
Lisenssatsene er som følger:
Aktive over 17 år kr 400,-
Aktive under 17 år kr 250,-
Dommere, trenere, ledere kr 250,-
Utvidet lisens under 17 år kr 450,-
Utvidet lisens over 17 år kr 650,-
Lagforsikring kr 800,-
Årsavgiften for medlemsklubber beholdes på kr 500,-

Lagavgifter herrer og dommerreiseavgifter herrer:
Kvalgr. A kr 11.300 og kr 10.000
Kvalgr. B kr 9.100 og kr 8.300
3.divisjon kr 5.500 og kr 5.000
Reisekasse kr 1.200
Sensoravgift kr 150/match

Lagavgifter aldersbestemt og dommerreiseavgifter:
Old boys kr 3.300
Junior kr 2.800 og kr 1.500
Gutt kr 1.800 og kr 1.000
Smågutt kr 1.100
I klubber hvor det er flere lag i samme klasse, betales det 50% for lag nr. 2, nr. 3 osv. Gjelder ikke dommerreiseavgift. Denne skal betales for samtlige lag.

FRA ÅRSMØTET 14.JUNI 2000
NM FOR GUTT OG SMÅGUTT
Årsmøtet i juni vedtok, etter to sesonger som prøveordning, at lagene kan stille med inntil 17 spillere i hver NM-kamp. Inntil 17 spillere tildeles som før medaljer.

NM FOR SENIOR
Årsmøtet vedtok også at kvartfinalene i NM senior spilles best av tre kamper. Semifinalene best av fem kamper. (Dog som før - kun en finale).

INNRAPPORTERING
Resultater i høyeste serien og NM-sluttspill skal meldes forbundskontoret pr telefon senest 15 minutter etter kampslutt. I øvrige forbundssserier, herunder NM-aldersbestemt, senest 2 timer etter kampslutt.
BETALING AV DOMMERE NM-ALDERSBESTEMT
I smågutteklassen skal ikke forbundet lengre administrere betaling av reise- og diett til dommere. Dette er nå, sammen med dommerhonnoraret, klubbenes ansvar. For gutte- og juniorklassen administrerer forbundet reise- og diettordningen, men klubbene utbetaler dommerhonnorar på kampstedet som før.
LITT OM ARBEIDSPLAN
Årsmøtet gikk inn for å fortsette den vellykkede ordningen med en felles finalehelg på samme arena for samtlige NM-finalister. Videre delta i senior-VM i Finland og U-17 VM i Sverige. Norge stod også for tur til å arrangere U-19 Nordisk, hvilket ble lagt inn i budsjettet. Kretslagsturneringene for eldste år gutteklasse skal utvides og oppgraderes. Det samme gjelder det sportslige tilbudet på klubbnivå for smågutte- og gutteklassene. Årsmøtet støttet bandyseksjonens planer om å utvide kurstilbudet, herunder spesielt for ledere/trenere og dommere på klubbnivå. I tillegg falt planene om å opprette egne web-sider i god smak. Det skal fortsatt settes fokus på anleggsproblematikken og avslutningsvis Bandyseksjonens organisatoriske plass i fleridrettsforbundet NBF.
VALGENE
Olav Ljones (Røa IL) ble valgt som ny leder i Bandyseksjonen etter Rolf Wendt Andresen (Strømsgodset IF) som ønsket å gå ned som 1.styremedlem. Jørn-Ivar Pettersen (Solberg SK) fortsetter som nestleder. Øvrige valg var preget av stabilitet. Eneste nye ansikt i seksjonsstyret på 8 personer ble velkjente Erik Hansen (Skeid).