Home

Norconsult
KUNSTIS

Adresser Generalterminplan Seriene Klubbservice Utdanning Års- og Styremøter Statistikk Linker Arkiv Utvikling Anlegg

Utdanning sesongen 2015/16
TOPPTRENERUTDANNING
Ønsker du utdanning som topptrener. Les mer her: Olympiatoppen

VERN OM BANDYSPORTENS FREMTID!
Uten dommere stopper bandy-Norge. Vær dette bevisst!! Ta ditt ansvar for å rekruttere potensielle dommere fra ditt bandy-miljø. Forbund/krets har utdanningstilbudene.
UTDANNINGSPYRAMIDE DOMMERE
Her finner du link til utdanningspyramiden for dommere.
Utdanningspyramide dommere

UTDANNING SESONGEN 2015/2016


GRATIS INSTRUKSJONSBESØK I DIN KLUBB?
Forbundet har laget et opplegg med klubbesøk over to kvelder a 3 timer.
"Velkommen til bandy".
Første kveld er teori og andre kveld foregår på isen i ditt lokale treningsmiljø.
Målgruppen er trenere/ledere/foreldre for aldersbestemte klasser. Besøkene kan vinkles
på 7´er og/eller 11ér bandy. Ta kontakt med utdanningskontakten i din klubb.
I neste omgang forbundskontoret v/Sørensen, Tlf: 94003932 eller mail: toraudun.sorensen@nif.idrett.no

Laglederkurs:
Målgruppen er foreldre, ledere og trenere for 7ér lag.
Et tre-timers kurs som tar for seg, holdninger, verdier og engasjement for lagledere.
Videre en kort gjennomgang av Kamp- og spillereglementet.

7ér: Målgruppen er foreldre, ledere og trenere for 7ér lag.
Faglig innhold: Krav til bandyspilleren, skøytenes betydning, innlæring av skøyteteknikk, vektlegging av treningsmomenter på ulike alderstrinn, øvelsesmodeller, mestring, ledelse av barn, bandy kombinert med sommeridrett, m.m

11ér: Målgruppen er trenere og ledere for 11ér lag.
Faglig innhold: Overgang 7ér til 11ér. Spillesystemer, formasjoner, spillestil, offensivt og defensivt spill, dødball, eget grunnspill, taktikk, individuelle krav, roller i laget, disiplin, innlæringsmetodikk, m.m

Slipe- og skøytekurs
Sliping av skøyter; flatslip, hulslip, halvhul. Litt om buer/radier. Slipeustyr. Skøyter og skøytetyper for ulike aldre.

Avlyst:BARNE-OG UNGDOMSTRENERKURS (TRENER 1)
Arrangeres på NIH i Oslo lørdag.... og søndag.... november.
Kursavgift kr 400,-. Minstealder 16 år.
Passer også godt for foreldre med liten bandy-bakgrunn.
Sentrale emner; øvelsesmodeller, instruksjon, behandling av barn og ungdom, sliping, idrettsskader.
Klubber som deltar med flere enn to personer får en forholdsmessig reduksjon av avgiften. Kursleder: Tor Audun Sørensen.
Påmelding til forbundet v/Sørensen (A: 94003932) innen.........
Mail: toraudun.sorensen@nif.idrett.noKLUBBDOMMERKURS (trinn 1)
Målgruppen er siste års smågutt/småjente-, gutt/jente- og juniorspillere i din klubb, samt foreldre og andre interesserte. Aldersgrense 14 år.
Kurset er på en kveld over 3 timer og gir en grei innføring i dommergjerningen.
Kurssted er det lokale klubbhuset. Forbundet sørger for instruktør uten kostnad for klubbene.
Ta kontakt med utdanningskontakten i din klubb. I neste omgang forbundskontoret v/Sørensen, Tlf: 94003932.
La årets dugnad for juniorene bli dømming av kamper for yngre lag i egen klubb.


AVHOLDT: DOMMERASPIRANTKURS (trinn 2)
Arrangeres på Marienlyst i Drammen mandag 28.desember kl 1200-1900.
Kursavgift kr 250,-. Minstealder 15 år.
Kursledere er Finn Rune Karlsen og Lars Nygaard.
Praktisk/metodisk 8 skoletimers kurs i regi av bandykretsen/forbundet.
Fortrinnsvis felles for 11ér bandy, 9ér, 7ér og litt rinkbandy.
Ingen skriftlig/muntlig eksamen, men dømming av minst 4 obligatoriske kamper (både rink og bandy) samme sesong kvalifiserer for opptak på kretsdommerkurs (trinn 3). Dommeraspirantkurs og 4 dømte kamper med makker gir tittel "Dommeraspirant". Makkerne evaluerer hverandre umiddelbart etter kampene. Kretsene autoriserer.
Målgruppen er foreldre/ledere med noe bandyerfaring og spillere 15 år og eldre.
Påmelding til forbundskontoret v/Sørensen (A: 94003932) innen fredag 11.desember.
E-post: toraudun.sorensen@nif.idrett.no
AVHOLDT: KRETSDOMMERKURS (trinn 3)
Arrangeres på Hauger i Bærum ifm kretslagsturneringen for 1.års gutt (f. 2000) lørdag 9.januar 2016.
Kursavgift kr 250,-. Minstealder 15 år.
Kursleder er forbundsdommer Lars Lindgren.
Målgruppen er dommeraspiranter (avlagt trinn 2) fra alle bandykretser.
Spillere 20 år og eldre, og som har omfattende aktiv erfaring, kan etter søknad gis disp for direkte opptak på kretsdommerkurs.
Kurset er praktisk/metodisk og går over 8 skoletimer på en dag. Kurset bygger videre på dommeraspirantkurset(trinn 2).
Muntlig regelprøve avlegges på kurset. I tillegg skal man to og to utøve praktisk dømming under den pågående turneringen.
Dømming av minst 4 obligatoriske kamper samme sesong kvalifiserer for å gå opp til kretsdommergraden. På gradsprøven dømmer man en avgjørende 11ér kamp i aldersbestemte klasser. Etter bestått gradsprøve blir man autorisert som kretsdommer.
Påmelding til forbundskontoret v/Sørensen (A: 94003932) innen mandag 21.desember.
E-post: toraudun.sorensen@nif.idrett.no
DELTAKERE KRETSDOMMERKURS (trinn 3)
Kretsdommerkurs (trinn 3 - del 1) ble arrangert på Hauger/Bærum Idrettspark lørdag 9.januar 2016. Dette ifm. kretslagsturneringen for første års guttespillere (f. 2000), hvor kursdeltakerne dømte alle tre kampene. Del 2 av kretsdommerkurset dreier seg om innrapportering av fire dømte obligatoriske kamper. Når kretsdommeraspirantene føler seg modne for oppgaven, kan de avlegge gradsprøven og ved bestått blir de autorisert som kretsdommere (trinn 3).

Følgende deltok på kretsdommerkurset del 1:
André Grøn Knudsen, Stabæk, Asbjørn Verlo, Snarøya, Jørgen Svenni, Stabæk, Fredrik Toverud Andersen, Stabæk og Sebastian Tunold, Stabæk.
Kursleder var forbundsdommer Finn Rune Karlsen fra Mjøndalen IF.
DOMMERGRAD - TRINN 4
Bandyseksjonen vedtok sesongen 07/08 at det skal innføres en ny dommergrad på dommerstigen. Forbundsdommeraspirant blir trinn 4 og ligger mellom kretsdommer(trinn 3) og forbundsdommer (nå trinn 5). De unge, lovende dommerne som blir "headhuntet" til denne graden vil få spesiell oppfølging fra dommerkomiteen.
Se mer under "Utdanningspyramiden" her: Utdanningspyramiden

Bildet: Tegningen av Camilla Skjerve-Nielssen som vant konkurransen som forsidebilde på Bandykalenderen 1995/96.
SUPERFINALENS BANDYSEMINAR 2015 - VELLYKKET

Stabæk Bandy inviterte 30.oktober til bandyseminar med ambisjon om å inspirere til utvikling av norsk bandy. 40 personer stilte på seminaret som ble innledet av den tidligere landslagskapteinen Jarl Øverby med en kort analyse av status for norsk bandy. Jonas Holgersson var hovedforeleser,- en mangeårig spiller på det svenske landslaget. Jonas er svensk mester og har spilt i russisk bandy. Jonas har også trenererfaring fra svensk eliteserie og er ekspertkommentator for SVT.

Tema for seminaret var; Hvordan og hva må til for å løfte norsk bandy til et høyere nasjonalt- og internasjonalt nivå?


HVA ER BANDY?
Kjernevirksomheten er bandyspillet og spillerne.
Enorme variasjoner for bruk av kroppen i selve idrettsutførelsen.
"Alle"" idrettsutøvere burde spilt bandy som basisidrett grunnet dette.
"Bandyfamilien" nasjonalt og internasjonalt er unik inkluderende.

STIKKORD OM NORSK BANDY FRA SEMINARET
Positivt: God rekruttering, mange bandyskoler, gode ledere, god organisasjon, stolte tradisjoner, inkluderende, kunstisdekning brukbar.
Variabelt: Ferdighetstrening, fysisk trening.
Forbedringspotensiale: Taktisk trening, mental trening, trenerutdanning.

NOEN FELLESTREKK FRA SVENSKE LANDSLAGSSPILLERE BANDY
100% drev med ulike idretter til og med fylte 16 år.
100% var i en gjeng som holdt sammen til fylte 18 år.
100% spilte i flere lag.

NOEN RÅD TIL NORSK BANDY
Fremprat bandyens sterke sider.
Gjør egen kultur sterk.
Innvi nye folk i kulturen.
Ikke kopier de beste, da blir man bare en kopi.
Hold kursen,- stol på prosesser.
Få med flest mulig spillere til fylte 20 år.
ALLE blir ikke gode fotballspillere - si ifra.
Hent tilbake fotballspillere.
Hall betyr ingenting,- hva man gjør inne i hallen betyr noe.
To ulike ideer skaper dynamikk.
Finnes ingen fasit.
Man blir bra på det man trener på.
En vinner er den som har "gitt alt".

Foto øverst th.: Torstein Vegheim

SLIK GIKK "SUPERFINALEN"
Les fra Budstikka her: budstikka.no
"UT PÅ SKØYTER" AV PER WRIGHT

Boka "Ut på skøyter" gir inspirasjon og gode tips for skøyteopplæring for barn og ungdom. Målet med boka er å gi praktiske råd om øvelsesutvalg, timeforslag og ideer til organisering og instruksjon ved grunnleggende skøyteopplæring, slik at flere barn og unge skal få mulighet til å ha det gøy på isen.
Målgruppene for boka er høgskolestudenter som skal ut og undervise i idrett, lærere i grunnskolen og den videregående skolen og idrettsskoletrenere og trenere for de yngste lagene i isidrettene. Men også foreldre eller andre interesserte personer kan her få nyttige råd for å kunne bidra til økt glede og framgang på isen. Fagmessig spenner boka vidt, fra leikpreget begynneropplæring til trening på konkurransenivå i hurtigløp, kunstløp, ishockey og bandy.
Boka gir råd om tilrettelegging av rammeforhold for skøyteaktivitet. Aktivitetslederen får praktiske råd for organisering og gjennomføring av skøyteaktivitet. Ut på skøyter inneholder også forslag til en 10 timers generell skøyteskole, 5 timers skøyteskoler for hurtigløp, kunstløp, ishockey og bandy, skøytedag for både barne- og ungdomsskolen og råd om turskøytegåing.

Boka er gitt ut i samarbeid med:
Norges Bandyforbund
Norges Skøyteforbund
Norges Ishockeyforbund

Akilles forlag: Ut på skøyter
Utgitt: 2007 (22. oktober)
Pris: 249 kr
Større antall bøker gir kvantumsrabatt

Per Wright (f. 1940) er førsteamanuensis med lærerutdanning, pedagogikk og idrett i fagfeltet. Han har undervist og forsket ved Norges idrettshøgskole (NIH) i 36 år, der han også var rektor i perioden 1993–1999. Per har hatt hovedansvar for skøyteundervisning på alle studienivåer på NIH. Han har spillererfaring på elitenivå fra tennis, fotball og bandy. Bandykarrieren har gitt både landskamper og en sølvmedalje i VM. Per har lang trener- og ledererfaring fra tennis, fotball og bandy på både krets- og forbundsnivå, bl.a. som president i Norges Tennisforbund.

Redaksjonen tilføyer at Per Wright, Drafn, debuterte på A-landslaget i bandy i 1961 og er bokført med 10 A-landskamper. Han var med på "sølvlaget" fra VM´65 i Sovjet og var senere forbundskaptein for A-landslaget fra 1970-75. Per ledet utdanningsvirksomheten i bandyforbundet gjennom mange år og satt også en periode i forbundsstyret. Han trente Ullevål-bandy frem til NM-gull i 1978. Per Wright var både medlem og senere leder i Det Internasjonale Bandyforbundets Tekniske komite i perioden 1971-81. Han var statistikk og analyseansvarlig for VM i Norge 1977, 1985 og 1993 og har siden bidratt på flere internasjonale trenerkonferanser i bandy.
Per Wright ble hedret med forbundets høyeste utmerkelse, Gullmerket, i 2002.KURS OG SEMINARDELTAKELSE 2015/16 (per 30.04.16)
1 Klubbesøk: 3 deltakere
3 Klubb instruksjon: 95 deltakere
4 Internt trenerkurs klubb: 65 deltakere
0 Laglederkurs klubb: 0 deltakere
3 Skole-instruksjon: 957 deltakere (barn) 0 Internasjonal trenerkonferanse: 0 deltakere
0 Barne- og ungdomstrenerkurs: 0 deltakere
0 Dommerseminar eliteklubbene: 0 deltakere
2 Dommeraspirantkurs: 22 deltakere
1 Kretsdommerkurs: 5 deltakere
6 Kretsdommergradsprøver: 6 deltakere
0 Oppfølgingskurs aspirant- og kretsdommere: 0 deltakere
1 Fagseminar forbundsdommere: 21 deltakere (Hamar 23.-25.10.2015)
0 Gradsprøver til forbundsdommeraspirant: 0 deltaker
2 Gradsprøver til forbundsdommer: 2 deltakere
0 Int. dommerkurs i Sverige: 0 deltakere
0 Elitetrenerkurs i Sverige: 0 deltakere
7 Klubbdommerkurs: 103 deltakere
0 Nybegynnerkurs 7-er dommere (Gymnasieelever): 0 deltakere 0 Kampinspektørkurs: 0 deltakere
0 7ér kurs: 0 deltakere
0 11ér kurs: 0 deltakere
0 Skøyte-/slipekurs: 0 deltakere
2 Power-skating-lagstrening-kurs: 105 deltakere
0 Keeperskoler/seminar : 0 deltakere
0 Taktikkseminar: 0 deltakere
0 Trenerseminarer: 0 deltakere
0 Matriellseminar: 0 deltakere
0 Anleggsseminar: 0 deltakere
0 Utviklingsseminar: 0 deltakere
0 Jente- og damebandyseminar: 0 deltakere
TOTALT: 1384 deltakere


UTDANNING SESONGEN 2014/2015
Klikk her: Utdanning 2014/15

UTDANNING SESONGEN 2013/2014
Klikk her: Utdanning 2013/14

UTDANNING SESONGEN 2012/2013
Klikk her: Utdanning 2012/13

UTDANNING SESONGEN 2011/2012
Klikk her: Utdanning 2011/12

UTDANNING SESONGEN 2010/2011
Klikk her: Utdanning 2010/11

UTDANNING SESONGEN 2009/2010
Klikk her: Utdanning 2009/10

UTDANNING SESONGEN 2008/2009
Klikk her: Utdanning 2008/09

UTDANNING SESONGEN 2007/2008
Klikk her: Utdanning 2007/08

UTDANNING SESONGEN 2006/2007
Klikk her: Utdanning 2006/07

UTDANNING SESONGEN 2005/2006
Klikk her: Utdanning 2005/06

UTDANNING SESONGEN 2004/2005
Klikk her: Utdanning 2004/05

UTDANNING SESONGEN 2003/2004
Klikk her: Utdanning 2003/04