Bandy Innebandy Hockey El-innebandy
HomeForbundsting Forbundsstyret Resultater Administrasjonen Lover Notiser Nytt fra Forbundsstyret Forbundet i media Statistikk Funksjonshemmede Utviklingsavdelingen Lisens - Forsikring

Søk om utstyr og aktivitet til flyktninger

Det har kommet inn friske midler til NIFs flyktningfond. Over 3 millioner kroner skal fordeles på idrettslag rundt om i Norge.

Idrettslag kan søke om inntil 25.000 kroner til ulike tiltak. Søknadsfrist er 13. mars.

Målet med fondet er å gi en meningsfull opplevelse gjennom idrett som aktivitet på mottak for asylsøkende, rekruttere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn til idrettslagene som utøvere, trenere og ledere, samt inspirere til inkluderende idrettslag.

Se NIFs egen nyhet om flyktingfondet her.

Målgruppen og kriterier
Det er to kriterier som midlene kan brukes til:
* Idrettsaktivitet i mottak - gjennomføring av idrettsaktivitet på flyktning mottaket.
* Inkludering i idrettslaget - inkludere nylig bosatte i kommunen, og inviterer beboer på mottak til å ta del i klubbens ordinære idrettsaktiviteter.

Flyktningmottak i nærheten av klubben
Her kan du sjekke om det er et mottak i nærheten av klubben:
* Norges Røde Kors har en kommuneoversikt på mottak for enslige mindreårige asylmottak (EMA)
* Hos UDI finner dere adresse oversikt til alle ordinære asylmottakene, fylkesvis

Bruk av midler
Midlerne kan brukes til å dekke treningsavgift, innkjøp av aktivitetsutstyr, nødvending personlig utstyr, leie av hall, samt kjøring til og fra anlegg/mottak.

Innebandyklubbene kan benytte seg av gode tilbud fra Salming på køller, strømper, t-skjorter og shorts. Benytt dette skjema til bestilling (pdf). Skjemaet må merkes med at klubben har fått midler i fra NIFs flyktingfond. Leveringstiden er en til to uker.

Søknadskjemaet
Søknadsskjema er enkelt og ubyråkratisk. Når starter tiltaket, kort beskrivelse av tiltaket, samarbeid med andre organisasjoner (Norges Røde Kors, Innvandrerorganisasjoner eller lignende).
- Link til søknadskjemaet -

Samarbeid
NIF oppfordre idrettslagene til samarbeid med andre frivillige organisasjoner som for eksempel Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, innvandrerorganisasjoner, kommune, NAV eller ansvarlige i introduksjonsprogram. Røde Kors, Redd Barna og Norsk Folkehjelp har lang og god erfaring med integreringsarbeid og kan fungere som gode støttespillere i å bistå klubbene med erfaringsutveksling og knekke kulturelle koder.

Eksempel på samarbeid:
* Kommune sponser med gratis bruk anlegg
* Aktiviteten koordineres som en del av voksenopplæring
* Informasjonsutveksling
* Transport til og fra mottak/treningshall

Klæbu Innebandyklubb hadde et flott samarbeid med kommunen høsten 2015 og fikk introdusert innebandy for 17 voksne flyktninger fra Eritrea. Et flottsamarbeidsprosjekt med kommunen, og et godt eksempel på hvordan klubber kan gjøre hverdagen bedre og rikere for en sårbar gruppe. Nå håper vi også andre innebandyklubber bruker anledning til å søke midler.
- Les om det gode eksempel fra Klæbu Innebandyklubb (pdf) -

Har du spørsmål om fondet og om søknaden ta kontakt med:
Ann Katrin Eriksson | Prosjektleder inkludering | Utviklingsavdelingen | N. Bandyforbund
Mob. 928 44 111 | Epost: annkatrin.eriksson@bandyforbundet.no | www.nbfutvikling.no