Bandy Innebandy Hockey El-innebandy
HomeForbundsting Forbundsstyret Resultater Administrasjonen Lover Notiser Nytt fra Forbundsstyret Forbundet i media Statistikk Funksjonshemmede Utviklingsavdelingen Lisens - Forsikring

Ledig stiling som prosjektleder i NBF

Ledig stiling som prosjektleder ”Idrett for alle” i Norges Bandyforbund (NBF).
Stillingen innbefatter ansvaret for inkludering av personer med spesielle behov i NBFs idretter (blant annet funksjonshemmede og utviklingshemmede).


Vi søker etter en person som brenner for å inkludere flere i idretten. En pådriver som har erfaring med prosjektledelse og evne til å engasjere og motivere andre. Idrettsfaglig utdanning er ønskelig, men ikke et krav.

Norges Bandyforbund (NBF) har i dag 27 455 medlemmer fordelt på 332 klubber. NBFs visjon er "Best på samspill". NBF har som virksomhetside å være en organisasjon for flest mulig, lengst mulig - på tvers av ambisjonsnivå og bakgrunn for idrettene Innebandy, Bandy og Landhockey.

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:
• Ansvaret for oppfølging og videreutvikling av EL-innebandy i NBF.
• Koordinere etableringen av innebandy for utviklingshemmede i NBF.
• Arbeide for å få med flere jenter i alle forbundets idretter.
• Utarbeide planer og strategier for prosjektene og følge dette opp.
• Koordinere samarbeidet mellom NIF, utviklingskonsulenter i NBF og kretser/regioner/klubber.
• Etablere flere klubber, flere lag og flere spillere i samarbeid med ansatte i NIF, NBFs utviklingsavdeling/ansatte i kretser/regioner.
• Oppfølging og videreutvikling av eksisterende klubber.
• Etablere konkurransetilbud i samarbeid med aktuelle kretser/regioner.
• Bedre rammebetingelsene for målgruppene lokalt og nasjonalt.
• Synliggjøre prosjektet ovenfor sentrale, regionale og lokale myndigheter.

Stillingen er en 100% fast stilling fra september 2015 eller etter avtale.
Arbeidsomfang er 37,5 timer per uke. Det forventes noe arbeid på kveldstid og i helger.
Arbeidssted: Oslo, Stavanger eller Trondheim
Lønn etter avtale

Søknadsfrist 1. august 2015
Eventuelle spørsmål rettes til:
eivind.tysdal@nif.idrett.no eller mob 45035235.
tomas.jonsson@nif.idrett.no eller mob 90643566.

Søknad sendes til: Eivind.Tysdal@nif.idrett.no på e-post
eller pr post til Norges Bandyforbund v/Jostein, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo.