Bandy Innebandy Hockey El-innebandy
HomeForbundsting Forbundsstyret Resultater Administrasjonen Lover Notiser Nytt fra Forbundsstyret Forbundet i media Statistikk Funksjonshemmede Utviklingsavdelingen Lisens - Forsikring

Lover og bestemmelser

Norges Idrettsforbund:

NIFs lover og bestemmelser (html)

Norges Bandyforbund:

Ny lov for Norges Bandyforbund

Idrettstinget 2015 vedtok flere endringer i NIFs lov og Idrettsstyret vedtok nye lovnormer for alle organisasjonsledd der endringene i NIFs lov er innarbeidet.
Organisasjonsleddene er bundet av endringene i NIFs lov og lovnormene. Lovnormen må derfor implementeres på førstkommende årsmøte/ting.


Da NBF først har Forbundsting høsten 2016, har NIF bestemt at vi måtte implementere lovnormen i egen lov så snart som mulig.

Forbundsstyret vedtok derfor ny lov for Norges Bandyforbund den 18. januar 2016.

Loven er oppdatert i tråd med ny lovnorm, men ennå ikke formelt vedtatt av årsmøte/ting.

Den nye loven vedtas siden formelt på neste Forbundsting. Det fremmes samtidig forslag til Forbundstinget i september om fullmakt til at Forbundsstyret kan implementere fremtidige endringer i NIFs regelverk og livsnormer i NBFs lov og regelverk.

Det opplyses for ordens skyld at det ikke er gjort andre materielle endringer i loven enn de NIF har gjort i forbindelse med ny lovnorm.

Lov for Norges Bandyforbund (pdf)

Sanksjons- og protestreglement (pdf)

Standardkontrakt (pdf), Standardkontrakt (doc)

Utmerkelser (pdf), Retningslinjer for frikort (pdf)

Organisasjonsnormer for Norges Bandyforbund (pdf)

Norges Bandyforbunds idretter:

Innebandy:
Kampreglement (html)
Spillereglement (html), Dommertegn (html), Årsakskoder for utvisning (html)
Klubblisens (pdf), Søknadsskjema Klubblisens (xls)

EL-innebandy:
Kampreglement (pdf)
Spillereglement (pdf)

Bandy:
Kampreglement (pdf)
Tillegg til kampreglement (pdf)
Kamp- og spillereglement for Interkrets Veteran 50+ (pdf)
Spillereglement for Bandy (pdf)
Spillereglement for Rinkbandy (pdf)
Overgangsbestemmelser (pdf)

Hockey:
Kampreglement (norsk) (pdf)
Spillereglement innendørs (norsk)
Spillereglement utendørs (engelsk) (pdf)