Bandy Innebandy Hockey El-innebandy
HomeForbundsting Forbundsstyret Resultater Administrasjonen Lover Notiser Nytt fra Forbundsstyret Forbundet i media Statistikk Funksjonshemmede Utviklingsavdelingen Lisens - Forsikring

Nytt fra Forbundsstyret

Møte i Forbundsstyret 16/3-16

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 18/1-16

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 2/12-15

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 5/11-15

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 2/9-15

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 13/6-15

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 18/5-15

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 19/4-15

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 7/3-15

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 19/1-15

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 10/12-14

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 19/11-14

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 12/10-14

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 18/8-14

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 4/6-14

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 7/5-14

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 19/3-14

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 22/1-14

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 20/11-13

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 9/10-13

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 28/8-13

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 5/6-13

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 22/4-13

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 13/3-13

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 23/1-13

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 12/12-12

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 31/10-12

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 19/9-12

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 25/6-12

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 31/5-12

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 19/3-12

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 23/1-12

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 7/12-11

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 19/10-11

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 19/9-11

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 17/8-11

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 29/6-11

Les referat fra møtet her (pdf).

Ekstraordinært Forbundsting

Lørdag 18.juni 2011 ble det avholdt et ekstraordinært Forbundsting i Norges Bandyforbund.

Sakene som ble behandlet var endringsforslag i lov for Norges Bandyforbund om myndigheten i sanksjonssaker og tilhørende endringer i Sanksjons- og protestreglementet. I tillegg ble det behandlet en presisering av lisensmodellen som ble vedtatt på Tinget sommeren 2010.

Endringsforslagene i lov for Norges Bandyforbund om myndigheten i sanksjonssaker og tilhørende endringer i Sanksjons- og protestreglementet ble vedtatt med 38 stemmer mot 2 blanke.

Presisering av lisensmodellen ble enstemmig vedtatt.

Det vises forøvrig til protokoll og saksdokumenter for det ekstraordinære tinget 18.juni 2011.

- Protokoll (pdf) - Saksdokumenter (pdf) - Lover for NBF -

Møte i Forbundsstyret 8/6-11

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 30/3-11

Les referat fra møtet her (pdf).

Ekstraordinært Forbundsting

Norges Bandyforbund, ved Forbundsstyret, innkaller til ekstraordinært Forbundsting lørdag 18. juni 2011 kl.1000.

Sakene som skal behandles er endringsforslag i lov for Norges Bandyforbund om myndigheten i sanksjonssaker og tilhørende endringer i sanksjons- og protestreglementet.

I tillegg skal det behandles en presisering av lisensmodellen som ble vedtatt på Tinget sommeren 2010.

Det vises til innkallingen for representasjon på det ekstraordinære Forbundstinget.

- Innkalling og saksdokumenter til ekstraordinært forbundsting 2011 (pdf) -

Pressemelding fra Norges Bandyforbund

På bakgrunn av siste ukers hendelser trakk seksjonsstyret i bandy i Norges Bandyforbund seg torsdag.

Iht Norges Bandyforbunds lov har forbundsstyret oppnevnt et interimstyre bestående av:
Leder Stein Pedersen, Ullern, nestleder Lars Nygaard, Stabæk,
styremedlemmer; Bent Gommerud, Mjøndalen, Rolf Hæhre, Drammen, Dag Kåre Lunden, Solberg, Brit Stavik, Høvik. Vara: Bergljot Gundersen, Haslum.

Nytt seksjonsstyre velges formelt på årsmøtet 9. juni.


Forbundsstyrets vedtak i saken er lagt ut her.

Henvendelser angående saken rettes til president Ivar Nordberg tlf. 95755858

Oslo 11.mars 2011

Ivar Nordberg og Tomas Jonsson
President og Generalsekretær


Ekstraordinært møte i Forbundsstyret 10/3-11

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 9/2-11

Les referat fra møtet her (pdf).

Ekstraordinært møte i Forbundsstyret 11/1-11

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 15/12-10

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 10/11-10

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 13/10-10

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 28/4-10

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 15/3-10

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 14/12-09

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 2/11-09

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 21/9-09

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 30/6-09

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 20/5-09

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 31/3-09

Les referat fra møtet her (pdf).

Standardkontrakt for lisensspiller

Styret i Norges Bandyforbund har utarbeidet en ny standardkontrakt for lisensspillere.

Andre kontrakter enn NBFs standardkontrakt mellom klubb og spiller krever forbundsstyrets godkjennelse.

Det henvises til Lov for Norges Bandyforbund Kapittel 9.

- Standardkontrakt (pdf) - Standardkontrakt (doc) -

Møte i Forbundsstyret 2/3-09

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 18/12-08

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 17/11-08

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 19/9-08

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 18/8-08

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 17/6-08

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 13/5-08

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 12/3-08

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 21/1-08

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 17/12-07

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 22/10-07

Les referat fra møtet her (pdf).

Idrettsvenner!

En ny sesong er så smått i gang, og vi vil ønske alle vel overstått sommer.
Seksjonene har hatt sine første møter, og forbundsstyret har gjennomført AU-møte.
Første forbundsstyremøte blir mandag den 24. september.

Innebandy har allerede hatt sitt U19 herrelag i Polen, og sist helg ble det spilt kvalifisering for EuroFloorball Cup for kvinner og menn i Rykkinnhallen med Bærums Verk IF som dyktige arrangører. Vårt herrelag Fjerdingby kvalifiserte seg ved å slå det russiske laget Dvina fra Arkhangelsk i finalen. Gratulerer.
Det internasjonale innebandyforbundet har hatt møte i forbindelse med denne turneringen. NBF/innebandyseksjonen var vertskap for dette møtet.

Bandyfolket er også godt i gang. Første prøve er som vanlig Kosa som starter torsdag den 18. oktober. Den 25. oktober er det igjen turnering i Ljusdal med deltakelse fra Mjøndalen og Stabæk.

Hockey har gjennomført sin utendørsturnering i sommer og avsluttet med finale nå i helga. Aker vant både serie og NM etter seier over Kringsjå i finalen.
Samarbeidet mellom bandy og hockey har gått dårlig i år selv om Tor Audun har lagt ned mye arbeid for å få dette til.

Utfordringer for oss i forbundsstyret det inneværende året blir nok en gang oppfølgende arbeid mot NIF. Vi ønsker også et snarlig møte med toppidrettssjefen for å diskutere våre landslag.
Ellers blir det nok et år med fokus på utvikling og organisasjon. Organisasjonskomiteen legger snart fram sin innstilling for forbundsstyret.

Også i år vil vi legge opp til besøk. Spesielt klubber/kretser utenfor østlandsområdet vil bli prioritert i denne sesongen. Men til alle, dersom det er noe dere vil spørre om eller be om hjelp til, ta kontakt!
Med dette ønsker vi dere alle lykke til med forberedelsene og gjennomføringen av en ny sesong.

Hilsen Svein Erik Hammerstad og Ivar Nordberg

STYREMØTE Mandag den 18. juni 2007

Tilstede på møte var Ivar Nordberg, Svein Erik Hammerstad, Jon Erik Eriksen, Jaswinder Pal Singh og Tomas Jonsson.

Under Referatsaker ble det gitt info. fra administrasjonen. Det er foretatt 3 ansettelser. Heidi Haugstulen erstatter Bjørnar Skogstad i stillingen som utviklingskonsulent i Innlandet. Marcus Nilsson er midlertidig ansatt i utviklingsavdelingen. Alexander Løchsen Bjørnerud er ansatt i nyopprettet stilling som skal arbeide med bandyidrettenes tilbud til funksjonshemmede. Her vil videre utviklingen av el-innebandy være sentralt. Kowasaliya Sentamilvannan skal arbeide på forbundskontoret. Stillingen er etablert i samarbeid med Aetat.

Under informasjon fra Idrettstinget i Skien repeterte presidenten kort om de viktigste sakene. I vårt videre arbeid mot NIF, vil vi ta kontakt med Idrettsstyret for å diskutere videre samarbeid. Her er det sentralt å få avklart hvem som blir vår kontaktperson i Idrettsstyret. Det er ønskelig at det blir 1. visepresident Odd Roar Thorsen, eller 2. visepresident Børre Rognlien. NBF bør være representert i en eventuell org. utviklingskomite /-utvalg. Det er også svært viktig at NBF blir representert i tilfelle Idrettsstyret igangsetter ny prosess rettet mot beregning av tilskudd.

Regnskap og budsjett for 06/07: Styret vedtok den foreslåtte økonomiske beretningen for siste regnskapsperiode. Styret godkjente øvrige regnskapsrapporter som oversendes NIF til godkjenning. Styret vedtok det foreslåtte budsjettet med noen justeringer.

Nye IT løsninger: Styret har tidligere vedtatt å satse på IDA, som er det Svenske innebandyforbundets system. Framdriften og samarbeidet med det svenske forbundet har på ingen måte vært i henhold til forventningene. Idrettsforbundet har inngått et omfattende samarbeid med Orkla-media (EDDA-digital) om videre utvikling av NAIS. Dette gir muligheter for å utvikle systemet på en ny plattform (tilsvarende plattformen IDA er bygget på). Dette bør gi grunnlag for at systemet får den funksjonalitet og brukervennlighet som vi har etterlyst. Det vil sannsynligvis være mulig for NBF å påvirke utvikling og funksjonalitet ved å gå inn i prosessen på dette stadiet. Det bør derfor være god mulighet for at vi i samarbeid med NIF kan, i løpet av relativt kort tid, få et funksjonelt it-system opp og gå for NBF.

Det er også av betydning at Idrettstinget vedtok, å gi Idrettsstyret fullmakt til å kreve at klubbene registrerer medlemmene i NAIS (fremtidige idrettsadmin). Blir dette implementert vil det være uhensiktsmessig at klubbene må forholde seg til to systemer. Vedtaket ble at adm. gis fullmakt til å forhandle og inngå avtale med NIF om bruk og videreutvikling av NAIS/idrettsadmin. for administrering av NBFs aktivitet og informasjon.

Under eventuelt informerte lederen for innebandy om de sentrale sakene fra innebandyseksjonens årsmøte. Eliteklubbene fikk vedtatt at seksjonen via avgifter og tilskudd skal overføre kr 120.000,- til en ny eliteserieforening. Denne saken har vesentlige prinsipielle og foreningsrettslige sider. Det er derfor viktig at det er Forbundsstyret (den formelt juridisk ansvarlige instansen) som sørger for at saken håndteres på en hensiktsmessig og korrekt måte. Forbundsstyret vil ta kontakt med interimsstyret i den nye foreningen for et snarlig møte.

Forbundsstyret takker alle for godt og hyggelig samarbeid, og ønsker GOD SOMMER!

STYREMØTE Mandag 22. januar 2007

Tilstede på møte var Ivar Nordberg, Svein Erik Hammerstad, Jon Erik Eriksen, Erik Hansen og Tomas Jonsson.

-Ang. kjønnsfordeling i våre styrer: NBF har mottatt et brev fra NIF hvor det blir gjort klart at vår styresammensetning er et brudd på §2-4 i NIFs lov ang. kjønnsfordeling. Vårt forbundsstyre skal etter loven ha en sammensetning med minimum to representanter fra hvert kjønn.
Vedtak: I svaret til NIF ber NBF om at dette vurderes i forbindelse med prosessene som er igangsatt når det gjelder organisering og rammebetingelser for fleridrettsforbundene.

-Oppbygging av NBFs medisinske hjelpeapparat: Svein Erik redegjorde for forutsetningene for fremtidig organisering og bemanning av NBFs medisinske hjelpeapparat.
Vedtak: Styret vedtok å legge redegjørelsen til grunn for oppbygging av det medisinske hjelpeapparatet. Svein Erik igangsetter arbeidet i samarbeid med administrasjonen. Det kjøpes inn en hjertestarter i h.h.t det tilbud som foreligger. Det gjennomføres kurs i bruk av apparatet for aktuelle personer.

- Høringssvar Idrettspolitisk dokument: I månedsskifte januar - februar skal vårt høringssvar sendes NIF. I den prosessen vi har vært i gjennom har vi utarbeidet svar på en del spørsmål sammen med andre Fleridrettsforbund. Deler av Regionstyret i Oslo og Akershus har også gitt oss god tilbakemelding i en del viktige spørsmål. Takk til OA.-regionen for arbeidet!
Vedtak: Administrasjonen utarbeider det endelige forslaget til svar på høringen.

Neste styremøte: Mandag 26. februar.

Spørreundersøkelsen

Det har vært foretatt en trekning av deltakende klubber som deltok i spørreundersøkelsen.

4 klubber er trukket ut og vil motta en gave hver til en verdi av kr.1000,-

Klubbene som mottar en gave:
Kolbukameratene IL
Drammen IBF
St. Croix IBK
Drammen Bandy

STYREMØTE Mandag 11. desember 2006

Tilstede på møte var Ivar Nordberg, Jon Erik Eriksen, Erik Hansen og Tomas Jonsson

-Under referatsaker informerte Tomas fra administrasjonen. Alt fungerer bra for tiden. Det jobbes med en ansettelse av en utvikligskonsulent i Akershus. Under info fra AU fortalte Ivar om mange konstruktive møter med flere klubber. AU tar tak i de momenter som har framkommet i disse møtene. Det er gjennomført samtaler med skoleledere og andre ansvarlige i skolesektoren ang. behandling av representasjonsspillere som er borte fra undervisningen grunnet deltakelse i internasjonale mesterskap. Her blir det videre oppfølging.

-Organisering av idrett for funksjonshemmede (el-innebandy) i NBF
Oppstart av el-innebandy er nå i gang på flere steder i landet. Søndag den 10.12 ble den første turneringen arrangert i Sandefjord. Kari og Ivar var tilstede. Rapporter tilbake går på at her har vi fått et produkt som det virkelig er verd å bygge videre på. Forbundsstyre ønsker lykke til med jobben til alle "ildsjeler".Det operative ansvaret for utvikling og drift av el-innebandy ivaretas av innebandyseksjonen.

-Logoer for NBF og idrettene
Styret diskuterte kostnadene i denne forbindelse. Styret ber om en ny uttalelse fra
bandyseksjonen og foreslår at saken tas opp igjen til våren.

-NM-finaler og TV (NRK)
NBF har fått tilbakemelding fra NRK at:
Det er ikke sendeflate til å sende bandyfinalen. Gs tar opp dette videre.
For innebandyfinalen er det sendeflate, men NRK har ikke budsjettdekning for denne
produksjonen. Det betyr at NBF må koste produksjonen i sin helhet i tilfelle NRK sender.

-Internasjonal representasjon
All internasjonal representasjon skal vedtas av det aktuelle styre. Forbundsstyret bør informeres. Forutsetningen for slike vedtak er at aktuelt organisasjonsledd har budsjettdekning.

-Oppbygging av NBFs medisinske hjelpeapparat
Svein Erik er i gang med dette arbeidet. Styret ber om at arbeidet videreføres og at informasjon legges fram på neste møte.
Styret diskuterte innkjøp av hjertestartere. Saken tas opp igjen på neste møte.

-Idrettspolitisk dokument (høringsdokument)
Styret diskuterte de sentrale momentene i dokumentet og vedtok å be Oslo og Akershus Bandykrets samt noen utvalgte klubber i Oslo om å gi tilbakemelding på høringsnotatet.

-Under eventuelt vedtok styret å invitere to personer fra Idrettsavdelingen i KKD til SM-finalen i innebandy våren 2007.

Neste styremøte ble bestemt til mandag den 22. januar kl. 16.00

Forbundsseminar 22.januar

Mandag 22.januar vil det i regi av forbundsstyret bli avholdt et seminar for forbundets seksjoner, ansatte og organsisasjonutvalg.

Tanken bak seminaret er at seksjonene først presenterer sine medlemmer og arbeide. Videre, basert på data fra spørreundersøkelsen, legges det opp til løsningsorientert diskusjon, samt vurdering av samarbeidsmuligheter innen bandyorganisasjonen, gjerne på tvers av seksjonene.


Angående spørreundersøkelsen

Ved fristens utløp var det nå 75 klubber som hadde besvart.

Vi takker disse for innsatsen. "Julegave" kommer til noen.

Ca. 300 klubber har valgt å ikke benyttet seg av anledningen til å si sin mening. Det er litt skuffende.

Ut i fra det materialet vi har, vil det nå bli utarbeidet resultater og analyser.
Dette vil så bli presentert for de tillitsvalgte på forbunds- og seksjonsnivå den 22. januar. Deretter vil resultatet bli lagt ut på nettet.

Forbundsstyret håper at resultatene vil bidra til at vi alle setter fokus på de områder som i dag er viktigst for våre medlemmer.

På vegne av forbundsstyret:
Ivar Nordberg

Spørreundersøkelsen!
PURRING

Ved fristens utløp er det kun ca. 15% av våre klubber som har avgitt svar.

Dette kan tolkes på mange måter, men for en troverdig analyse av resultatene er vi redde for at utvalget er for lite for vårt videre arbeid.

Jeg vil gjenta at resultatene skal brukes til å sette i gang positive tiltak rettet mot klubbene våre. Vi har allerede fastsatt møte med seksjonene i januar, hvor dette blir tema.

Vi ber dere derfor, nok en gang, om å ta dere tid til å svare. Det skal være godt anvendt tidsbruk for vår organisasjon.

Vi setter ny frist for innlevering til 1. desember.

På vegne av forbundsstyret:
Ivar Nordberg

Referat fra forbundsstyremøte tir 31.okt 2006

Mange postive tilbakemeldinger fra lovseminaret med gjennomgang av retningslinjer for våre komiteer. Slikt seminar bør i fremtiden avholdes for nyvalgte komiteer. Det bør også vurderes å gjennomføre et tilsvarende møte i tilfeller der det har vært gjennomført behandling av ”tunge” saker. NBF fikk ros for tiltaket. Ingen andre forbund har gjennomført en slik samling tidligere.
AU har vært på flere arrangementer/kamper og møtt ledelsen i flere klubber. Mottakelsen i klubbene har vært positive og tilbakemeldingene hovedsakelig positive.
Visepresidenten har representert i Bøllnäs og Ljusdal.

Utvikling
Administrasjonen har stipulert at det skal være mulig å videreføre utviklingsprosjektene med omtrent nåværende kapasitet til medio 2008. Den videre driften av utviklingsprosjekter vil avhenge av implementeringen av eventuelle inntekter fra videre drift av spilleautomater og utvikling/fordeling av post 3 midler, samt idrettenes prioritering av midler på egne budsjetter. Det er derfor viktig at seksjonene fra kommende regnskapsår implementerer større finansiering av prosjektene over egne budsjetter.
Aktivitetene som skapes over hele landet, via dagens prosjekter, er svært positive. I dag synes det klart at minst 35 nye klubber melder seg inn i NBF i 2006.

Bandyseksjonen må ved første anledning ta prinsippdiskusjon om videre prioriteringer og innretning av utviklingsprosjektene for bandy.
Innebandyseksjonen ønsker snarest en statusrapport fra utviklingsavdelingen.
Hockey: Det ble skissert at NBF yter ca. kr. 10000 til innkjøp av utstyr, som disponeres av seksjonen og som kan lånes ut til utviklingsarbeid i klubbene

Informasjon fra seksjonene: Det ble gitt en kort statusrapport fra seksjonene..

Logoer for NBF og idrettene
Bandy ønsker den eksisterende forbundslogoen som logo for bandy. Det er derfor naturlig at det igangsettes utvikling av en ny logo for NBF-paraplyen. Presidenten kommer tilbake med forslag til videre arbeid med saken på neste møte. Det er også ønskelig at hockey utarbeider sin egen logo. Ansvaret for dette overlates til seksjonen.

Organisasjonsutvalget
Spørreundersøkelsen til klubbene er lagt ut på nettet. Brukernavn og passord er sendt klubben pr post. De første klubbene har allerede sendt sine besvarelser. Det kan passe å presentere resultatene fra undersøkelsen i et fellesmøte med seksjonene i januar.

Idrettspolitisk tema
Administrasjonen gjennomgikk sentrale momenter knyttet til prosessen med utarbeidelse av og innholdet i NIFs søknad til KKD om spillemiddeler for 2007. NIF har søkt om å øke rammetilskuddsposten til SF (post 2) med 14,5 mill. Hvis KKD innvilger søknaden på dette punkt bør det føre til en økning på mellom 400 000 og 500 000 til NBF på post 2. Hvordan dette vil fordele seg mellom idrettene er ikke mulig å beregne før idrettsregistreringstallene foreligger.

Økonomi
Økonomien synes å være i henhold til foreliggende planer og budsjett.

Antidoping
Det er planlagt antidoping seminar den 20. november. Datoen fastsettes endelig når det foreligger bekreftelse fra Anti-doping Norge om de kan være tilstede.
AU diskuterer nærmere hvem som bør pliktes til å møte og hvem som inviteres.

Samling for seksjonsstyrene
Styret foreslår at det først avholdes et informasjonsmøte 22. januar kl 17.30, hvor det tas opp aktuelle saker. Det gjennomføres siden et nytt møte hvor aktuelle samarbeidssaker behandles. Det foreslås at resultatene fra klubbundersøkelsen presenteres på det første informasjonsmøtet.

Kontakt med Olympiatoppen
Administrasjonen tar kontakt med OL-toppen etter at KKDs tildeling av spillemiddeltilskuddet foreligger.

Samarbeid med NRK
Administrasjonen følger opp NRK for å få bedre avklaring om visning av forbundets idretter på allmennkringkastingskanalen.

Neste møte i forbundsstyret er fastlagt til 13. desember.

SPØRREUNDERSØKELSE

I løpet av de nærmeste dagene vil alle våre klubber få tilsendt protokollen fra årets forbundsting.
Sammen med disse papirene ligger det også et innformasjonskriv angående en spørreundersøkelse vedtatt av forbundsstyret.


I skrivet finner dere Web-adressen til undersøkelsen samt klubbens brukernavn og passord.

Undersøkelsen er utarbeidet av våre to ansatte i Hordaland, Børge Larsen og Inge Strømmen, sammen med organisasjonskomiteen og forbundsstyret. Bearbeiding av data og analyser vil bli utført av de samme to ovenfor nevnte personene. Vi garanterer konfidensiell behandling.

Mange har allerede lagt ned mye arbeid i dette, som skal ligge som bakgrunnsmateriale for tiltak til klubbenes beste. Vi håper derfor på stor oppslutning, og tar i mot både ris og ros!

Lykke til!

På vegne av forbundsstyret:
Ivar Nordberg

INFORMASJONSMØTE

Onsdag den 25. oktober kl. 18.00 inviterer forbundsstyret alle våre tingvalgte komiteer og utvalg til et informasjonsmøte/lovseminar i UBC´s lokaler på Ullevål.

Vi håper med dette å gi medlemmene i nevnte organer en bedre forståelse for hvordan arbeidet i og imellom våre forskjellige komiteer/utvalg bør foregå. Videre håper vi et slikt møte kan bidra til å bedre vår organisasjon ved at det blir utarbeidet retningslinjer for slikt arbeid på alle nivåer.

Medlemmer i seksjonsstyrene og de ansatte er også velkomne på møtet.

Til å lede oss gjennom loven har vi invitert advokat Pål Kleven fra Idrettens Advokatkontor.

Vi håper på stor deltakelse og ønsker alle vel møtt!

TIL KLUBBER OG KRETSER
Fra bandypresident og visepresident

I løpet av inneværende sesong vil vi, så langt tiden rekker, besøke dere i forbindelse med kamper, arrangementer og møter.

Dette for å opprette kontakt og for å diskutere aktuelle emner på "godt og vondt". Vi vil på forhånd informere om at vi kommer, slik at dere får tid til å tenke i gjennom hva dere vil ta opp med oss.
Vi ønsker korte linjer mellom klubb, krets og forbund, slik at vår organisasjon skal fungere best mulig.

På web-sidene www.bandyforbundet.no, under linken "Nytt fra forbundsstyret" vil vi nå legge ut informasjon som vi tror kan være av interesse. Herunder også referater fra forbundsstyremøtene. Disse blir omskrevet slik at de lettere kan leses og forstås av alle. Vi forsøker med dette å skape en mer aktiv hjemmeside også for forbundet som helhet.

Vi ønsker dere alle en god sesong!

Hilsen:
Ivar Nordberg og Svein Erik Hammerstad
President og visepresident


Styremøte 25/9-06:

Det nyvalgte forbundsstyret hadde sitt første møte mandag 25. september på Forbundskontoret.

Tilstede var president Ivar Nordberg og visepresident Svein Erik Hammerstad, samt seksjonslederne Jon Erik Eriksen for innebandy, Jaswinder Pal Singh for hockey, Erik Hansen for bandy og generalsekretær Tomas Jonsson.

Forbundsstyret ble av administrasjonen orientert om NIFs ønsker om fordeling av spillemidler, samt forbundets arbeid med nytt datasystem sammen med det svenske Innebandyforbundet (IDA).
Bemanningen på forbundskontoret, som nå teller 11 medarbeidere totalt, ble gjennomgått. I tillegg har Forbundskontoret stilt seg positivt til å engasjere folk som er på arbeidsmarkedstiltak. Dette gir positive ressurser til arbeidet på forbundskontoret i sesongoppstarten.

Vedtak på forbundstinget og innspill gitt av tingdeltagerne ble gjennomgått. Protokollen fra tinget vil bli sendt klubbene kommende uke og publisert på nettsidene.

Det nye styret gjennomgikk samarbeidsformen og møteplan. Arbeidsutvalget, AU, bestående av president, visepresident og generalsekretær ivaretar sakene mellom forbundsstyremøtene som ble fastlagt til: 31.oktober 13. desember, 12.februar 2007, 9.april 2007 og 21.mai 2007.
I saker som angår seksjonene er det naturlig at en representant utpekt av seksjonen deltar i AU

Styret vedtok at presidenten har et spesielt ansvar for saker i forhold til NIF, samt organisasjonsutvikling, mens visepresidenten får ansvaret for oppfølging av regionene, utvikling og anlegg.

Forbundsstyret vedtok også å gjennomføre en samling hvor samtlige tingvalgte komiteer inviteres. Foreløpig avsatt dato er onsdag den 25. oktober Det faglige innholdet gjennomføres i samarbeid med Idrettens Advokatkontor. Innbydelse vil bli utsendt senere.
Det vil også i løpet av høsten bli kalt inn til en informasjonskveld med Antidoping Norge. Alle våre toppklubber samt landslagsledelse bør delta på dette møtet.

I tillegg til de tingvalgte komiteene oppnevnte forbundsstyre NBFs anleggskomité med Kjell Hovland Olsen og Kjell Nielsen som medlemmer. Organisasjonsutvalget skal fortsette sitt arbeid etter samme mandat som før er gitt.
Fra organisasjonsutvalget vil det om kort tid bli sendt ut et spørreskjema til alle våre klubber. Spørsmålene skal også kunne besvares på internett. Skjemaene er tenkt sendt ut sammen med referatet fra tinget.

Styret hadde en kort diskusjon knyttet til arbeidet i forbundet spesielt og norsk idrett generelt i spenningsfeltet mellom topp og bredde.
Dessuten orienterte seksjonslederne om aktiviteten i egen seksjon. Mer om dette finnes på seksjonenes nettsider.

Neste forbundsstyremøte avholdes tirsdag 31. oktober.