Bandy Innebandy Hockey El-innebandy
HomeForbundsting Forbundsstyret Resultater Administrasjonen Lover Notiser Nytt fra Forbundsstyret Forbundet i media Statistikk Funksjonshemmede Utviklingsavdelingen Lisens - Forsikring

SportsAdmin

SportsAdmin (SA) er idrettens nye administrative verktøy og skal på sikt erstatte Verktøykassa i Klubbenonline.

Målsetningen med SportsAdmin er å gi idrettsorganisasjonen en effektiv og brukervennlig applikasjon, som tilbyr mye funksjonalitet. Applikasjonen skal kunne benyttes av alle organisasjonsledd, fra forbund til klubb. All informasjon "speiles" mellom de forskjellige systemene, slik at man har tilgang til de samme opplysningene uavhengig av hvilket system man bruker.

Hvorfor benytte SportsAdmin?
Gjennom SportsAdmin får du tilgang til idrettens felles database. Her registrerer og vedlikeholder alle fra særforbund, klubber og det enkelte medlem opplysninger om seg selv og sin organisasjon.
SportsAdmin gir deg blant annet mulighet til å søke etter og vedlikeholde opplysninger om egen organisasjon og tilhørende organisasjonsledd. Modulene for "Person" og "Organisasjon" tilbys pr i dag.

Påloggingsinformasjon
For å logge inn i SportsAdmin, må du inneha en funksjon som gir deg rettigheter til å logge på SportsAdmin. En slik funksjon kan f.eks være en leder eller daglig leder i en klubb. Ved innlogging, benytter man brukernavn og passord mottatt fra Min Idrett.