Bandy Innebandy Hockey El-innebandy
HomeForbundsting Forbundsstyret Resultater Administrasjonen Lover Notiser Nytt fra Forbundsstyret Forbundet i media Statistikk Funksjonshemmede Utviklingsavdelingen Lisens - ForsikringJulekalender fra Sportslotteriet

Norges Bandyforbund har et samarbeid med 13 særforbund om Sportslotteriet. Salget julekalendere er nå inne i sin siste fase. Fram til 1. desember er det fortsatt inntektsmuligheter for klubben.

Sportslotteriet er en meget seriøs og god samarbeidspartner som i mange år også har hatt ansvaret for fotballforbundets landsomfattende lotteri.

Sportslotteriet er et samarbeid mellom 14 særforbund i Særforbundsalliansen (SFA). Lotteriet har oppstart den 1.januar hvert år, og er et proffesjonelt landsdekkende lotteri som arrangeres av Norges Badmintonforbund, Norges Bandyforbund, Norges Basketballforbund, Norges Bilijardforbund, Norges Bokseforbund, Norges Bordtennisforbund, Norges Bowlingforbund, Norges Bueskytterforbund, Norges Danseforbund, Norges Fekteforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Norges Klatreforbund, Norges Skytterforbund og Norges Vannskiforbund,- til inntekt for deres lokale klubber. Loddene holder høy kvalitet og tilfredsstiller alle de krav som norske myndigheter stiller. Lotteriet blir utviklet med sikte på dagens virkelighet.

Flere klubber har erkjent at loddsalg faktisk er en rettferdig og alternativ inntektskilde til økte kontingenter – et godt alternativ til en rekke andre aktiviteter.

Sportslotteriet sørger for at alt det formelle og praktiske i forbindelse med lotteriet er ivaretatt. Søknader, lotteritillatelser, gevinster, trekning, utsendelse av gevinster osv.

Se vedlagte link til brosjyre for mer detaljert informasjon om JULEKALENDER


Ta kontakt med Sportslotteriet på tlf. 69 27 58 72, eller pr. epost : post@sportslotteriet.no