Bandy Innebandy Hockey El-innebandy
HomeForbundsting Forbundsstyret Resultater Administrasjonen Lover Notiser Nytt fra Forbundsstyret Forbundet i media Statistikk Funksjonshemmede Utviklingsavdelingen Lisens - Forsikring

Forbundstinget 2006

FORBUNDSTINGET 16. SEPTEMBER

Det 74. Forbundstinget i Bandyforbundet (bandy, innebandy, hockey) ble avholdt på Ullevål stadion 16.september 2006. 29 stemmeberettige, samt 7 øvrige representanter, bidro til et konstruktivt Ting i et forbund preget av stor vekst og ryddig økonomi.

Avgående president Kjell Hovland Olsen åpnet Tinget og tok for seg den store medlemsveksten. I første rekke i innebandy, men de senere årene også i bandy og hockey. På 5 år har medlemsmassen økt med 45% til drøyt 21000 medlemmer.
President Kjell Hovland Olsen kom også inn på betydningen av anlegg for vekst, det være seg flere haller og tilgang til eksisterende haller, flere kunstisbaner og hockeybaner. Internasjonalt vokser både bandy og innebandy, hvor begge idretter har olympisk deltakelse som langsiktig målsetting. Hockey har vært etablert som olympisk idrett gjennom mange år.
Forbundet ønsker å være forberedt på en mulig regionalisering av norsk idrett. Hensikten må i så fall være større effektivitet. I denne sammenhengen kom presidenten også inn på forbundets nye datasystem som skal bidra til bedre kommunikasjon med klubbene. Forbundet ser med bekymring på Idrettsstyret prioritering av de offentlige midlene til toppidrett kontra bredde- og utviklingsarbeid. Kjell Hovland Olsen kom også inn på tanker og grep omkring at dagens ordning med spilleautomater skal avvikles fra 1.juli 2007.

Forbundets beretning og regnskap for perioden 2004-06 skapte ingen større diskusjoner på Tinget, kun små tilleggsopplysninger og korrigeringer fremkom. Revisor Bjørn Løkslid anbefalte også regnskapet godkjent.

På avgiftssiden skapte forslaget om økningen av lisensen størst diskusjon. Representanter fra samtlige seksjoner ytret her et klart ønske om fortsatt felles lisens for våre idretter. Enden på visa var at lisensen øker med kr 50 for samtlige lisensierte fra sesongen 2007/08, slik forbundsstyret hadde foreslått.
For å sikre handlekraft mellom forbundstingene hvert annet år, og for å ivareta seksjonenes ulike behov optimalt, ble det også vedtatt at:
"Forbundstinget delegerer sin fullmakt til forbundsstyret vedrørende fastsettelse av lisensavgiften etter forslag fra seksjonsårsmøtene".
For øvrig vedtok Tinget at overgangsgebyret på kr 600 beholdes og at årsavgiften for klubbene på kr 500 "fryses" for kommende to-års periode.

Arbeidsplan og budsjett
Under Arbeidsplan 2006-08 hadde forbundstyret også fremlagt forslag til en strategiplan for perioden 2006-10. Tingdelegater tok her til orde for styrking av forbundets anleggskomite.
Under budsjettbehandlingen fremkom ønske om å avsette penger til etablering av landslag i hockey og derav legge et lengre løp for OL-kvalifisering i 2012. Generalsekretær kommenterte her at budsjettene kun gjenspeiler føringer og prioriteringer i de ulike seksjonene og må sees i sammenheng med dette.

Erkjentlighet
Avgående bandypresident, Kjell Hovland Olsen (midten), ble tildelt forbundets høyeste utmerkelse, Gullmerket,
for sin innsats på forbundsplan gjennom mer enn 20 år.
Generalsekretær Tomas Jonsson (th.) og nestleder i bandyseksjonen Rolf Wendt Andresen (tv.) ble tildelt forbundets Hederstegn.

Valgene
Ny president ble som ventet Ivar Nordberg fra Holmlia SK.
Ny visepresident Svein-Erik Hammerstad, Ullern IF.
I forbundstyret for øvrig ble lederne av de ulike seksjonene formelt valgt:
Bandyseksjonen: Erik Hansen, Skeid
Hockeyseksjonen: Jaswinder Pal Singh, Kringsjå SK
Innebandyseksjonen: Jon Erik Eriksen, Fredrikstad IBK
Varamedlem: Trude Hanssen, SF Grei

Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra ble valgt som ny leder av Kontrollkomiteen.
Odd Arntzen, Bækkelaget SK, ble valgt som ny leder av Appellutvalget.
Erik Strømme, Stabæk IF, som ny leder av Lovkomiteen.
Harald Benestad Anderssen, Ullern IF, som ny leder av Domsutvalget.

Den effektive dirigenten Jan Hagen, Tunet IBK, avlsluttet den formelle delen av Forbundstinget kl 1430. Han overlot deretter klubben til den nyvalgte presidenten,
Ivar Nordberg som takket for tillitten med følgende ord:
- Alle i alle ledd skal føle støtte i det forbundet gjør. Få sin makt og myndighet til å gjøre en god jobb. Hvis lover er til hinder for dette, endrer vi etterhvert Loven. Når det gjelder vår organisasjon ønsker jeg innspill og forslag. Vi skal ha et godt arbeidsmiljø for ansatte og tillittsvalgte. Alle plikter å være positive. Respekt og toleranse skal vises begge veier. Oppmuntring betyr ikke at man bør vær enig om alt. Vi må alle gjøre vårt beste for å øke den positiv trenden!


Forbundets Beretning for perioden 2004-06 finner du her: Beretningen 2004-06

Forbundets strategiplan for perioden 2006-2010 finner du her: Strategisk plan 2006-10

IVAR NORDBERG INNSTILT SOM NY BANDYPRESIDENT
Ivar Nordberg(59), Holmlia SK, er innstilt av valgkomiteen som ny president i Bandyforbundet.

Fotballspilleren
Den joviale Gudbrandsdølen er oppvokst i Fåvang, men flyttet til Oslo allerede i 1968. Til tross for mange og lange hjemreiser fortsatte han som aktiv fotballspiller for Fåvang som den gangen spilte i 4.div (nåværende 3.div). Foruten flere kretslagskamper fikk Ivar Nordberg med seg et sted mellom 4-500 A-kamper for hjemmeklubben.

Utdanning
Ivar Nordberg er utdannet cand. philol fra Universitetet i Oslo med hovedfag i historie og med tilleggsfag matematikk, fysikk og astronomi. Han har arbeidet i mange år som lærer på Holmlia ungdomsskole, men det var på Manglerud skole han på slutten av 70-tallet først kom i kontakt med innebandyen.

Krets og klubb
Ivar Nordberg ble "headhuntet" til Oslo Bandykrets i 1986 av datidens bandykjendiser i Oslo, Per Walle og Odd Marcussen. På oppdrag fra Oslo Bandykrets arrangerte han en rekke kretsmesterskap og NM i innebandy for barne- og ungdomsskolene i Oslo. Nordberg var leder av Innebandyavdelingen i Oslo Bandykrets frem til 1994 og den første lagleder for kretslag herrer. Han startet også Holmlia Innebandy i 1991 som en avdeling i Holmlia SK. En innebandyklubb som lever i beste velgående i dag både på dame- og herresiden.

Forbundet
Ivar Nordberg kom inn i forbundets innebandykomite i 1990, og ble den første formelle leder av forbundets Innebandyseksjon våren 1991. Et verv "pioneren" skjøttet frem til 1995. Ivar Nordberg var lagleder for A-landslaget herrer mot Finland og Åland i 1992 på de første innebandylandskamper noensinne. Han var også Norges lagleder på det første EM i 1994 i Helsingfors. Ivar Nordberg satt fra 1995-98 i forbundets Domsutvalg. Han ledet også org.kom for VM Innebandy herrer på hjemmebane i 2000. Den foreslåtte bandypresidenten ble tildelt Forbundet Hederstegn allerede i 2002.

Annet
Ivar Nordberg startet i sin tid idrettsskole om sommeren for barn og ungdom fra Holmlia-området sammen med trenerlegenden Stein Johnson (BUIS). I denne perioden iverksatte sosialarbeideren Nordberg flere aktivitetstiltak for lokalmiljøets barn og ungdom. Løytnant Ivar Nordberg har for øvrig vært tilknyttet Heimevernet gjennom mange år.

Fremtid
Ivar Nordberg ble valgt som visepresident i Bandyforbundet i 1998. Han har i denne 8-års perioden sett de fleste NM-finaler i våre idretter (bandy, rinkbandy, innebandy og hockey). På bandysiden er Ivar Nordberg i første rekke opptatt av bedre anleggsforhold som vil gi et større grunnlag for vekst og utvikling i en tradisjonsrik og flott idrett.
Hockeyen mangler en sentral arena med internasjonale mål, noe man arbeider for skal komme i Oslo om få år. I tillegg mener Nordberg det ville vært hyggelig om flere av forbundets øvrige "køllesvingende" klubber satset på den olympiske idretten hockey i sommerhalvåret.
På innebandysiden representerer fortsatt den vanskelige hallsituasjonen i byene en flaskehals for utvikling. Etableringen av AS Idrettshaller i Oslo er i så måte et viktig eksempel for andre storbyer i Norge med en vanskelig anleggssituasjon. Ut over Norges land er tilgjengeligheten til eksisterende haller en viktig sak.
For øvrig er innebandyen og bandyens utviklingsprosjekter omfattet av stor interesse fra den fremtidige bandypresidenten. Ivar Nordberg er også meget opptatt av å legge til rette for at forbundets seksjoner skal få optimale forhold til å utvikle sine idretter.
SVEIN-ERIK HAMMERSTAD FORESLÅTT SOM NY VISEPRESIDENT

Svein-Erik Hammerstad (53), Ullern IF, er av valgkomiteen fremmet som ny visepresident i Bandyforbundet. Hammerstad var leder av Oslo Bandykrets fra 2002-06.

Svein-Erik Hammerstad er opprinnelig fra Modum hvor han opp til junioralder spilte fotball på Haugfoss. Etter flyttingen til Oslo spilte han
B-lags fotball for Ullern. I barneårene spilte han også noe løkkebandy på Modum, men det var i første rekke alpint han satset på. En idrett hvor Hammerstad også tok formell trenerutdanning.

Hammerstad er fysioterapeut av yrke og driver i dag eget fysikalsk institutt sentralt i Oslo. Han var i 1978/79 tilknyttet gullkantede Lillestrøm i fotball som fysioterapeut og elitelaget Hasle/Løren i ishockey i årene 1988-90.

Det var imidlertid gjennom å følge sønnen Sondre, som i fjor spilte på U19 under bandy-VM i Drammen, at Hammerstad ble idrettsleder i Ullern IF. Det begynte med bandy- og fotballskole, vinter og sommer på "Sletta", senere trenerkurs i Bandyforbundet og naturlig nok ble han leder for kretslaget - årgang 1987. Svein-Erik Hammerstad ble engasjert som fysioterapeut for A-landslaget i bandy sesongen 2001/2002, et frivillig "verv" han også skjøtter i dag. I hele denne perioden har han også fulgt opp som fysioterapeut og hjelpetrener for U16-, U17 og U19-landslaget. Innebandyen kjenner Hammerstad godt gjennom sønnens spill for Monolitten og landhockeyen fra forbundets nye bandyprosjekt på Jordal.
PRESIDENT KJELL HOVLAND OLSEN "ABDISERER" ETTER 10 ÅR

Kjell Hovland Olsen (62 år) har vært president i Bandyforbundet
i 10 år. Drammenseren, som representerer Sparta/Bragerøen IL,
ble valgt som den 22. bandypresidenten på forbundstinget september 1996.

Kjell Hovland Olsen ble allerede i 1986 valgt inn i forbundsstyret og var også visepresident noen år før han tok over som president for 10 år siden.
I presidentperioden har han også sittet i styret i Det Internasjonale Bandyforbundet, og ble i 2003 også innvalgt i Appellkomitéen i
Det Internasjonale Innebandyforbundet.

Mange husker Kjell Hovland Olsen som en hurtig og teknisk midtbanespiller på Bragerøen Ballklubb den gang Drammen, kalt "Bandysportens Mekka", stilte med 3-4 lag i toppserien. Han debuterte på A-laget som "ulovlig" 15-åring og fikk med seg drøye 500 kamper for klubben fra "Sota park" i perioden 1959-80. Egentlig ikke så merkelig da han vokste opp i blokka som den gang lå helt inntil "bakgården", som banen også ble kalt på folkemunne.

Den avgående bandypresidenten har innehatt en rekke oppgaver i forbundet, men mange husker nok best drammenseren som bandydommer. Kjell Hovland Olsen ble forbunds-
dommer allerede i 1970 og internasjonal dommer i 1979. Han har foruten 4 dømte NM-finaler, dømt i flere "Rossia"-turneringer, world cuper og europacuper, vært dommer i tre VM, det siste i Vikingskipet i 1993. Totalt 33 dømte A-landskamper.
For Kjell har aldri en dommeroppgave vært for liten eller for stor. Gjennom mange sesonger, også sist vinter, var han stadig i aksjon med dommerfløyta. Det være seg en guttekamp en sen og værbitt fredagskveld eller en 3.divisjonskamp lørdag ettermiddag midt i "tippekampen", for på søndag å dømme i eliteserien. Dømmingen har den snart blivende ex.presidenten planer om å fortsette med i sin "pensjonisttilværelse".

Den alltid hyggelige bandypresidenten har mang en gang hatt bruk for sine diplomatiske evner. Ikke minst var dette viktig da han fikk "isfolket" i Drammen til å trekke i samme retning ovenfor byens politikere i en fase hvor det aldeles ikke var noen selvfølge at Marienlyst kunstisbane skulle bygges!

Forbundet har opplevd stor vekst under Kjell Hovland Olsens ledelse. I første rekke gjennom innebandyen, men både i hockey og bandy er det atter vekst å spore. Ikke minst takket være en bedret anleggssituasjon som har vært en av presidentens hjertesaker.

Kjell Hovland Olsen har knyttet til seg mange gode internasjonale kontakter og nyter stor respekt gjennom sitt mangeårige styrearbeide i Det Internasjonale Bandyforbundet og
Det Internasjonale Innbandyforbundet. I så måte er det naturlig at forbundet fortsatt vil benytte Kjell Hovland Olsen i visse internasjonale sammenhenger.

Norsk bandy takker Kjell for den store innsatsen og ønsker lykke til videre!

NB! Valgkomiteen har foreslått Kjell Hovland Olsen som ny leder av Kontrollkomiteen.

GENERASJONSSKIFTE PÅ LEDERSIDEN I FORBUNDETS TINGVALGTE KOMITEER.
Valgkomiteen fremlegger til Forbundstinget sin innstilling på nytt forbundsstyre,
samt forslag på personer til å bekle nøkkelposisjoner i de ulike lovfestede komiteer. Redaksjonen registrerer i forslaget et generasjonsskifte. Noen meget sentrale hederspersoner i norsk bandy velger nå etter mange år i tjenesten å overlate roret til
yngre krefter.

DOMSUTVALGET: AVGÅENDE LEDER BJØRN DAVIDSEN, ULLEVÅL IL
NBF Domsutvalget (1987-2006) = 19 år.
Varamedlem Domsutvalget i 1987-1992. Leder Domsutvalget i 14 år: 1992-06.
Innehaver av forbundets Hederstegn

KONTROLLKOMITEEN: AVGÅENDE LEDER TORE KRARUP (bildet), HASLE/LØREN IL
Leder Kontrollkomiteen fra 1996 - 2006 (10 år).
President i NBF fra 1991-1996. Visepresident i NBF fra 1987. Damekomiteen fra 1986. Totalt 20 år i forbundet.
Tildelt Forbundets Hederstegn i 1996.

LOVKOMITEEN: AVGÅENDE LEDER PER GUNNAR LØKEN, RØA IL
Medlem av Lovkomiteen siden 1992 (14 år).
Leder av Lovkomiteen siden 1998 (8 år).(Samme periode leder Ankeutvalget)
President i forbundet i perioden 1982-87.
Tildelt Gullmerket (høyeste utmerkelse) i forbundet i 1987.

APPELLKOMITEEN: AVGÅENDE MEDLEM THOMAS RANDBY, READY
Sentralt medlem i Appellkomiteen fra 1996 (10 år).
Tildelt Forbundets Hederstegn i 2000.

ØVRIGE SENTRALE PERSONER SOM UTGÅR AV TINGVALGTE KOMITEER.
Leder av Appellkom. 2004-06: Johnny Johnsen, Sagene IF
Medlemmer Lovkom.: Jamil Malil, Oslo SK og Petter Mortvedt, Øvrevoll/Hosle
FORBUNDSTINGET 16. SEPTEMBER
Norges Bandyforbunds øverste organ, Forbundstinget, avholdes på Ullevål stadion lørdag 16.september kl 1200. Innkalling er sendt klubber og kretser. Forslagsfrist er 4 uker før tinget, dvs 18.august. Årsmøte i Bandyseksjonen den 7.juni vedtok å fordele representasjonen blandt ledere fra elite- og 1.divisjonsklubbene, foruten seksjonens egne styrerepresentanter.

Forbundets Beretning for perioden 2004-06 finner du her: Beretningen 2004-06

Valgkomiteen
Valgkomiteen innstiller på nåværende visepresident Ivar Nordberg, Holmlia SK, som ny president etter Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra, som velger å gå av etter 10 år ved roret. Valgkomiteen foreslår tidligere leder av Oslo Bandykrets, Svein-Erik Hammerstad, Ullern IF, som ny visepresident.