Bandy Innebandy Hockey El-innebandy
HomeForbundsting Forbundsstyret Resultater Administrasjonen Lover Notiser Nytt fra Forbundsstyret Forbundet i media Statistikk Funksjonshemmede Utviklingsavdelingen Lisens - Forsikring

Forbundstinget 2010

På Norges Bandyforbunds 76. ordinære Ting på Ullevål stadion 11.september 2010 ble President Ivar Nordberg, Holmlia SK gjenvalgt for to år. Svein-Erik Hammerstad, Ullern IF, ble også gjenvalgt for kommende tingperiode.

Nye forbundsstyremedlemmer ble valgt Marianne Talberg, Ullern IF og Ina Larsen, Nord-Norge Bandykrets.

Idrettene bandy, innebandy og landhockey er i fortsatt vekst og det totale medlemstallet per 31.12.09 var 21938, hvilket rangerer NBF som særforbund nr. 17 av 55 innen Norges Idrettsforbund. Forbundet har totalt 36 ansatte og økonomien er tilfredsstillende.

Bildet fra venstre:
Æresmedlem Leif Hole, President Ivar Nordberg og Gullmerkemann Tor Audun Sørensen


Leif Hole, Stabæk IF og leder av Akershus Bandykrets gjennom 36 år, ble til stående applaus utnevnt til Æresmedlem, forbundets høyeste utmerkelse.

Tor Audun Sørensen, utviklingssjef i forbundet tilknyttet klubbene Ullevål IL og Frigg OFK ble tildelt Gullmerket for sin innsats gjennom 32 år på forbunds- og klubbplan.

Følgende personer fra bandy ble tildelt Hederstegn:
Jan-Henning Askheim, Sparta/Bragerøen og Drammen Bandy.
Erik Bjørløw-Larsen, Ski & Ballklubben Drafn.
Petter Conradi, Øvrevoll Ballklubb og Øvrevoll/Hosle-bandy.
Kjell-Ivar Engebretsen, Ullevål IL
Siri Nørve, Ready.
Jan Rockstad, Ski & Ballklubben Drafn og Drammen Bandy.
Kjell Øiestad, Snarøen SK.

Følgende personer fra innebandy ble tildelt Hederstegn:
Jon-Erik Eriksen, Fredrikstad IBK Johnny Finstad, Tunet IBK.