Bandy Innebandy Hockey El-innebandyTILBUD FRA PARTNERE

Postadresse:
Postboks 5000
0840 Oslo

Besøksadresse:
Sognsveien 75
0840 Oslo

Telefon:
+47 21 02 90 00

E-post:
bandy@
nif.idrett.no

Strategiplan NBF

Referater fra IdrettsstyretBenytt koden: FHSBAN
for å for de beste prisene.

Forbundsting Forbundsstyret Resultater Administrasjonen Lover Notiser Nytt fra Forbundsstyret Forbundet i media Statistikk Funksjonshemmede Utviklingsavdelingen Lisens - Forsikring


Nye nettsider

Du er nå inne på de gamle nettsidene til Norges Bandyforbund.

Disse sidene vil ikke lenger bli oppdatert, men kun ligge som et historisk dokument til all informasjon er flyttet over til nye nettsider.

Noen linker på disse gamle sidene fungerer ikke, men det arbeides med saken.

Gå til de nye nettsidene her: www.bandyforbundet.no

Innkalling til Forbundstinget 2016

Det innkalles til Forbundsting i Norges Bandyforbund lørdag 10. september 2016 i Kinoteket på Ullevål Stadion.

Fristen for å sende forslag til tinget er satt til 12. august 2016.
Forbundsstyret, seksjonsstyrene, krets- og regionstyrene og klubbene har rett til å stille forslag til Forbundstinget.

Seksjonene representeres av sine egne medlemmer på Forbundstinget. Disse blir oppnevnt av de forskjellige seksjonsstyrene etter fullmakt av seksjonsårsmøtene.

Det vises forøvrig til innkallingen under.

- Innkalling til Forbundstinget 2016 (pdf) -

Møte i Forbundsstyret 16/3-16

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 18/1-16

Les referat fra møtet her (pdf).

Møte i Forbundsstyret 2/12-15

Les referat fra møtet her (pdf).

Innebandy med mangfold

Norges Bandyforbund har mottatt kr. 300.000,- fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til prosjektet «Innebandy med mangfold».

Målsetningen med prosjektet er å tilrettelegge innebandyaktivitet for barn (5 til 15 år) i norske asylmottak. Gjennom prosjektet håper vi å nå 200 barn.

Klubber kan søke til Norges Bandyforbund innen 1.mai om å være med i prosjektet, og få støtte til gjennomføring av aktivitet.

Kort fortalt:
* Målgruppen er barn på asylmottak, 5 til 15 år.
* Et tiltak inneholder 10 ganger med innebandyaktivitet.
* På hvert tiltak regner vi med ca 20 barn.
* Totalt håper vi å nå 200 barn.
* Klubben får kr. 10.000,- for gjennomføring.
* Klubben må selv avtale med asylmottak.
* Barna på asylmottaket får gratis utstyr til odel og eie. Sko, t-skjorte, shorts, kølle og ball.
* Salming bidrar med sponsing av utstyr.
* Klubber må sende en kortfattet søknad til NBF. Frist er 1 mai.

- Les mer (pdf) -

Innkalling til Seksjonsårsmøte innebandy 2016

Det innkalles til seksjonsårsmøte for innebandy 4.-5.juni 2016 på Thon Hotel Triaden, Lørenskog.

Tidspunkt:
Lørdag 4.juni kl. 13.00
Søndag 5.juni kl. 11.00
Det gjøres oppmerksom på at årsmøtet 2016 avholdes over to dager, med start lørdag og fortsettelse søndag.

Forslag som ønskes behandlet må, med motivering, være innsendt pr. e-post og vanlig post innen fredag 6.mai 2016 kl.1000.

Vi ber også alle som skal delta på årsmøtet om å sende inn fullmaktskjema innen fredag 3. juni 2016.

Jubileumsmiddag:
Det vil årsmøtehelgen 2016 arrangeres jubileumsmiddag i forbindelse med innebandyseksjonens 25-årsjubileum i 2016.
Alle som deltar på årsmøtet er velkomne til jubileumsmiddagen. Mer informasjon om påmelding og overnatting knyttet til årsmøtet og jubileumsmiddagen kommer i uke 16.

- Innkalling - Fullmaktsskjema - Reisefordelingsskjema -
- Samleside for Seksjonsårsmøtet innebandy 2016 -

Rekruttering på Ridderrennet


Norges Bandyforbund var et av 15 særforbund som var tilstede på Beitostølens Helsesportsenter i forbindelse med aktivitetsdag under Ridderuka. Der var det stor aktivitet på EL-innebandyen.

Andreas Semb (spiller hos Bærums Verk) var i spissen som instruktør. Med på laget hadde vi også Jessica Öblom (trener for Notodden EL-innebandy klubb) og Julie Bløchinger (Spiller hos Notodden EL-innebandy klubb).

Takket være så dyktige ambassadører med en genuin interesse, klarte de tre å inspirere nærmere 50 deltakere som kom innom for å prøve EL-innebandy. Av disse har vi en liste med 20 navn som vi håper vi kan følge opp videre.

All ære til Andreas, Julie og Jessica for den flotte innsatsen.

Resultat- eller utviklingsfokus

NBF er i tråd med barneidrettsbestemmelsene klare på at det ikke skal være resultat eller tabeller for barn under 12 år. Etterhvert ser vi at flere idretter kommer etter.

Sist det Svenske fotballforbundet som fra neste sesong fjerner tabeller og finalespill i sine serie og cuper. Svensk ishockey vurderer nå de samme tiltakene. Hvorfor skjer dette?

- Les mer -

Artikkelserie om barne- og ungdomsidrett innledning

Artikkelserie om barne- og ungdomsidrett i tre deler som blir publisert utover våren.

Vi har samlet informasjon og uttalelser fra andre idretter, forskere og idrettspersonligheter i Norge og Sverige knyttet til temaene:
• Resultat- eller utviklingsfokus (1/3)
• Likespillprinsippet (2/3)
• Hva er en god idrettsforelder? (3/3)

Målet er å skape økt bevissthet rundt barne- og ungdomsidretten, hvordan vi vil at den skal organiseres og hvorfor. Det er linket til aktuelle artikler underveis, slik at de som ønsker mer info kan finne det.

- Les mer -

Ny lov for Norges Bandyforbund

Idrettstinget 2015 vedtok flere endringer i NIFs lov og Idrettsstyret vedtok nye lovnormer for alle organisasjonsledd der endringene i NIFs lov er innarbeidet.
Organisasjonsleddene er bundet av endringene i NIFs lov og lovnormene. Lovnormen må derfor implementeres på førstkommende årsmøte/ting.


Da NBF først har Forbundsting høsten 2016, har NIF bestemt at vi måtte implementere lovnormen i egen lov så snart som mulig.

Forbundsstyret vedtok derfor ny lov for Norges Bandyforbund den 18. januar 2016.

- Les mer -

Integrasjonsprosjektet i Klæbu

Klæbu Innebandyklubb organiserte i høst ukentlig innebandyaktivitet for flyktninger.
Et flott samarbeidsprosjekt med kommunen, og et godt eksempel på hvordan klubber kan gjøre hverdagen bedre og rikere for en sårbar gruppe.


Norges Idrettsforbund opprettet i høst et eget flyktningfond, med nærmere 2 millioner kr. Fondet er støttet med midler fra NIF, IOC, IMDI (Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet), Kavlifondet og Gjensidigestiftelsen. Midlene brukes til å skape aktivitet på mottak og for å inkludere flyktninger i aktivitetene hos de lokale idrettslagene.

NIF vil utlyse flere penger fra flyktningfondet i løpet av det nye året slik at flere idrettslag får mulighet til å bidra.

NBF kommer med mer informasjon om NIFs flyktingfond så snart den er tilgjengelig.

- Les om det gode eksempelet fra Klæbu Innebandyklubb her (pdf) -

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I dag skjer det dessverre mye tilfeldig bildedeling.

I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.

- Les mer -

Møte i Forbundsstyret 5/11-15

Les referat fra møtet her (pdf).

Ny ansatt i Norges Bandyforbund med hovedansvar for inkludering

Ann Katrin Eriksson er ansatt som prosjektleder for prosjektet ”Idrett for alle” i Norges Bandyforbund. Hun starter i stillingen 1. november 2015.

Stillingen har ansvaret for å koordinere satsingen til NBF knyttet til inkludering.

Arbeidsoppgaver vil være:
• Ansvaret for oppfølging og videreutvikling av EL-innebandy i NBF.
• Koordinere etableringen av innebandy, bandy og landhockey for utviklingshemmede i NBF.
• Arbeide for å få med flere jenter i forbundets idretter.
• Utarbeide planer og strategier for prosjektene og følge dette opp.
• Koordinere samarbeidet mellom NIF, utviklingskonsulenter i NBF og kretser/regioner/klubber.
• Etablere flere klubber, flere lag og flere spillere i samarbeid med ansatte i NIF, i NBFs utviklingsavdeling og i kretser/regioner.
• Oppfølging og videreutvikling av eksisterende klubber.
• Etablere konkurransetilbud i samarbeid med aktuelle kretser/regioner.
• Bedre rammebetingelsene for målgruppene lokalt og nasjonalt.
• Synliggjøre prosjektet ovenfor sentrale, regionale og lokale myndigheter.

Om seg selv sier Ann Katrin:
Jeg kommer opprinnelige fra Sverige, men har bodd i Oslo i 15 år. Jeg har fire år med studier fra Norges idrettshøgskole med blant annet spesialisering innenfor idrett og funksjonshemming. Tidligere arbeidsteder er Norges Klatreforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Padleforbund og Norges Idrettsforbund. Arbeidsområdene mine har primært vært folkehelse og idrett for funksjonshemmede.

Inntrykket mitt av Norges Bandyforbund er at det er en god organisasjon, med en god ledelse og et faglig dyktig kollegium. Jeg gleder meg til å bli en del av teamet og å jobbe videre målgrupper som engasjerer meg mest. Mine fritids interesser er friluftsliv. Jeg liker å gå i fjellet. Bestiger topper både sommer som vinter. Randonee er noe av det beste jeg vet. Er opptatt av å holde meg i god form og trener allsidig. Jeg synger også i et kor som heter «Morsommere Enn Pent».Mye engasjement

Det er ikke tvil; Norges Bandyforbund har sterkt engasjerte tillitsvalgte og ansatte.

Det kom tydelig fram under helgens seminar på Thon Hotel Oslo Airport. Nær 50; 14 damer og 33 herrer, brukte frivillig en solfylt weekend til å diskutere og utvikle Norges Bandyforbund inn i en ny fireårsperiode.

Lov og organisasjon sto på timeplanen, det samme med Norges Idrettsforbunds ting og det nye utarbeidede Idrettspolitisk dokumentet, IPD, forbundets økonomi i sammenheng med idrettens totale økonomi og ikke minst hva forbundet samlet med sine tre idretter kan skape av nyrekruttering.

Her deltok alle, det var høyt under taket og ideene blomstret. Ut fra plenumesdebatter og gruppearbeid gikk man løs på forbundets strategiske hovedmål, og ikke minst innspill til strategiplanen for 2016-2020.

Et høydepunkt for alle var møtet med den nyvalgte presidenten i Norges Idrettsforbund, Tom Tvedt. Han ble godt mottatt. Han var frisk i sine avleveringer, men også raus i utdeling av godord til forbundet. Spesielt la han vekt på hva hockeyseksjonen hadde fått til i integreringsarbeidet, hva el-innebandy hadde gitt utøvere med spesielle behov og spøkefullt måtte han innrømme at bandy forsto han seg ikke på. Det virket bare kaldt.

Seminardeltakerne fikk god anledning til å stille spørsmål som idrettspresidenten besvarte både utfyllende og med engasjement.
- Jeg er veldig fornøyd med å kunne lede en slik organisasjon hvor mange stiller opp, hvor alle deltar og en idrettspresident som ikke skremmer noen med sitt nærvær, selv om han er nesten to meter høy, sier en fornøyd forbundspresident Erik Hansen.
- Nå fortsetter etterarbeidet både sentralt, i seksjonene og ute i kretser og regioner. Vi har mye kompetanse å bygge på. Og ikke minst må vi svare Tom Tvedt hva vi vil bidra med opp mot hans spørsmål til Norges Bandyforbund. Her har vi noe å gjøre på alle nivåer.
- Fortsettelsen blir spennende.

Idrettspresident Tom Tvedts spørsmål til Norges Bandyforbund:
Hva gjør dere for å holde kostnadene nede for barn?
Er det lagt til rette for livslang bandyglede?
Klarer dere å engasjere kvinner og unge i trenerrollen?
Speiler dere mangfoldet i samfunnet?
Hvordan tar bandy vare på de funksjonshemmede?
Samarbeider dere godt med andre?
Er det lett å delta samtidig i bandy og andre idretter?

Ny forsikringsordning fra 1. september 2015

Fra 1. september 2015 leveres lisensforsikringen av selskapet XL Catlin.

Norges Bandyforbund har for lisensperioden 1. september 2015 til 31. august 2016 i tillegg inngått et samarbeid med Idrettens Helsesenter.

Idrettens Helsesenter og Skadetelefonen har i dag avtale med 16 særforbund innen NIF.

Hva er oppnådd med den nye ordningen
• En forsikring som er tilpasset idretten og behovet til den enkelte spiller
• Oppfølging av skadelidte fra meldt skade til «tilbake på banen»
• Bedre ytelser ved skader
• Direkte tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse gjennom Idrettens Skadetelefon
• Dekning av idrettsrelaterte belastningslidelser
• Raskere behandling

Skadetelefonen (02033)
• Skademelding sendes elektronisk til Skadetelefonen
• Skadetelefonen kontakter skadelidte innen 24 timer
• All behandling, med unntak av akutt, skal bestilles av Skadetelefonen
• Skadetelefonen følger opp skadelidte gjennom behandlingen
• Skadetelefonen gir også medisinske råd til utøvere og klubber

MERK!!
All behandling, med unntak av akutt, skal nå forhåndsgodkjennes og bestilles av Skadetelefonen for å være dekket av lisensforsikringen.

Lisensen må være betalt for at utøveren skal være dekket av forsikringen fra 1.september.


- Les mer om NBFs lisensordning -

Lisenser for sesongen 15/16

Spillere som løste lisens forrige sesong og ligger inne med riktig mailadresse vil motta lisens direkte i løpet av juli.

Alle klubber kan fra midten av juli generere lisensblanketter med kid- nummer til sine nye spillere (eller de som ikke har mottatt pr mail) i SportsAdmin.

Vi gjør oppmerksom på lisenssatsene for Norges Bandyforbund.

Det er klubbenes ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes lisens.

Husk at alle lisenser må betales med kidnummer for å bli registrert på rett spiller.

Spørsmål kan rettes til Support tlf 03615.

- Les mer om NBFs lisensordning -

Kort rapport fra Idrettstinget


Norges Bandyforbund var representert på helgens idrettsting i Trondheim med alle tre idrettene og god støtte av administrasjonen.

Oslo Idrettskrets hadde nominert Amjad Munir, landhockey som en av sine fem representanter. Forbundets ene representant var president Erik Hansen fra bandy og Monica Bakke, leder av innebandyseksjonen, deltok som observatør. I tillegg var forbundsstyremedlem Maria Tanemsmo fra Klæbu, daglig leder i Midt-Norges bandyregion Åsmund Sjøberg og forbundets generalsekretær Tomas Jonsson observatører.

Bandyforbundets «stab» arbeidet aktivt under hele tinget. Presidenten og Amjad fra talerstolen, forbundsstyremedlemmene i pauser og sosiale samlinger med nettverk og administrasjonen med oppfølging av debattene og med dokumentasjon. Amjad var den første som på dette tinget trakk opp hvor viktig det var med større oppmerksomhet rundt arbeidet for og med barn og unge. Presidenten snakket varmt for flere forslag til spissing av nytt idrettspolitisk dokument nettopp overfor frafallet og arbeidet for barn og unge, ikke medaljejaget. Det var tydelig at bandyfolket fikk god respons i salen. Forslagene presidenten fremmet ble også vedtatt.

Nok en gang viste en samlet norsk idrettsledelse hvor anvendelig innebandy er. Fra talerstolen spurte presidenten hvem som hadde vært med på å spille innebandy. Samtlige hender kom i været! Det sier mye om potensialet.

Norges Bandyforbund støttet Fotballforbundets president i valget til idrettsstyret. Han fikk en stemme for lite, underlig da å registre at Fotballforbundet som kan ha fem delegater med stemmerett, bare hadde fire på plass ved valget!

Mange vedtak på dette idrettstinget skal og må Bandyforbundet følge opp. Viktige saker for oss var sikring av økonomi for fleridrettsforbundene. Det ble gode vedtak om dette. Både Monica som var på talerstolen og fortalte om innebandyens omfattende aktivitet i hele landet og deretter presidenten, synliggjorde det demokratiske underskuddet som ligger i at Bandyforbundet bare har en representant på tinget trass i tre fullverdige særidretter hvor en også er olympisk. Hadde alle tre idrettene vært egne forbund, ville det vært tre representanter på tinget. Dette var tema som alle i bandyforbundets «stab» på tinget tok opp i samtaler med deltakere fra idrettskretser og særforbund i tillegg til at det ble tydeliggjort fra talerstolen og i et fremlagt forslag fra Bandyforbundet. Ikke overraskende ble dette forslaget avvist denne gangen.

Presidenten benyttet også anledningen til å invitere den nyvalgte idrettspresidenten Tom Tvedt til forbundets seminar 5. og 6. september. Invitasjonsbrevet (på forbundets brevark) ble overrakt den nye presidenten to minutter etter at Tom Tvedt ved akklamasjon var enstemmig valgt til nye idrettspresident. Det bør være et godt grunnlag for at han kan komme, viljen er allerede blitt formidlet.


Takk til hele NBF-laget som deltok i idrettstingets alle faser til alle døgnets tider. Ingen tvil om at Bandyforbundet og alle dets tre idretter ble flott presentert på Idrettstinget 2015!

Frafall i idretten? Hvorfor det?

Einstein utalte at "galskap er å gjøre det samme om og om igjen å forvente ulikt resultat".

Eivind Tysdal, leder i utviklingsavdelingen i Norges Bandyforbund deltok, blant flere representanter fra Norges Bandyforbund, på idrettspolitisk seminar 28.oktober. Eivind satt i et panel for ungdomsidrett.

- Les Tysdals innlegg i debatten her -Forbundstinget 2014

Norges Bandyforbunds 78.ordinære ting ble avholdt på Ullevaal Stadion lørdag 6.september. Det møtte 51 representanter fra seksjonene bandy, hockey og innebandy, samt fra forbundsstyret og administrasjonen.

Styremedlem Tom Tvedt hilste fra Norges Idrettsforbund. Han kom spesielt inn på tippenøkkelen, grasrotandelen og momskompensasjon. Tvedt oppfordret norsk idrett til å stå sammen i kampen mot doping og kampfiksing.

Erik Hansen (bildet i midten), Skeid, ble gjenvalgt som president for en ny to-årsperiode. Jon Erik Eriksen, Fredrikstad, gjenvalgt som visepresident.

For øvrig består forbundsstyret nå av: Jan Hagen, Østensjø/Dverg, Maria B. Tanemsmo (Klæbu IBK), samt varamedlemmet Tove Johannessen, Greåker. I tillegg seksjonslederne; Stein Pedersen (bandy), Monica Bakke (innebandy, ikke på bildet) og Jaswinder Pal Singh (hockey).
Forbundstinget godkjente enstemmig beretningen og regnskapene for to-årsperioden, samt langtidsbudsjettene for idrettene bandy, landhockey og innebandy.


Tidligere president Ivar Nordberg, Holmlia SK (bildet i midten), ble tildelt forbundets Gullmerke for sin ekstraordinære innsats på frivillig basis fra 1986 frem til i dag. Følgende personer ble tildelt forbundets Hederstegn: Jarle Heitmann (ikke på bildet), Tromsø Innebandyklubb, Pål Christian Dahl (til venstre på bildet), Ullevål Idrettslag og Svein-Erik Hammerstad (til høyre på bildet), Ullern Idrettsforening.

- Protokoll fra Forbundstinget 2014 -


Norges Bandyforbund er et paraplyforbund for de tre idrettene:
Innebandy - Bandy - Hockey (landhockey)
.


Forbundet har totalt fem grener: Innebandy - Bandy - Hockey - El-innebandy - Rinkbandy.

De tre idrettene er tilknyttet tre forskjellige internasjonale særforbund; The International Floorball Federation (innebandy), The Federation of International Bandy (bandy og rinkbandy) og The International Hockey Federation (hockey).
Norges Bandyforbund er i så måte et unikt særforbund under Norges Idrettsforbund.
(El-innebandy er ikke tilknyttet noe internasjonalt forbund.)

For å ivareta de forskjellige grenenes interesser i forbundet, har man tre seksjoner som har det faglige ansvaret for disse. Innebandyseksjonen har ansvar for innebandy og el-innebandy. Bandyseksjonen har ansvar for bandy og rinkbandy. Hockeyseksjonen har ansvar for hockey.
En gang i året avholder seksjonene sine årsmøter hvor representanter fra klubbene og kretsene velger et seksjonsstyre.

Hvert annet år blir det holdt et forbundsting hvor kretsene og representanter fra alle de tre seksjonene møter. På dette tinget blir det valgt et forbundsstyre som består av en president, en visepresident, fem styremedlemmer og to varamedlemmer for disse. Normalt velges lederne for hver av seksjonene som tre av styremedlemmene.
I perioden mellom forbundstingene er det forbundsstyret som er Norges Bandyforbunds høyeste besluttende organ.


Norges Bandyforbund er et av få særforbund i Norge som fortsatt vokser. Siden innebandy ble en egen seksjon under forbundet i 1991 har Norges Bandyforbunds medlemsmasse vokst fra ca. 5 000 til nesten 30 000. Denne fine tendensen ser også ut til å fortsette.

På disse Internetsidene kan du finne ut mer om Norges Bandyforbund.
Du kan også klikke deg videre til de tre seksjonene.
Der vil du finne spesifik informasjon om hver gren, samt resultater, tabeller og andre nyheter.

- Organisasjonsnormer for Norges Bandyforbund (pdf) -

For spørsmål om sidene ta kontakt med bandy@nif.idrett.no