Bandy Innebandy Hockey El-innebandy
HomeForbundsting Forbundsstyret Resultater Administrasjonen Lover Notiser Nytt fra Forbundsstyret Forbundet i media Statistikk Funksjonshemmede Utviklingsavdelingen Lisens - Forsikring

Notiser

Rekruttering på Ridderrennet


Norges Bandyforbund var et av 15 særforbund som var tilstede på Beitostølens Helsesportsenter i forbindelse med aktivitetsdag under Ridderuka. Der var det stor aktivitet på EL-innebandyen.

Andreas Semb (spiller hos Bærums Verk) var i spissen som instruktør. Med på laget hadde vi også Jessica Öblom (trener for Notodden EL-innebandy klubb) og Julie Bløchinger (Spiller hos Notodden EL-innebandy klubb).

Takket være så dyktige ambassadører med en genuin interesse, klarte de tre å inspirere nærmere 50 deltakere som kom innom for å prøve EL-innebandy. Av disse har vi en liste med 20 navn som vi håper vi kan følge opp videre.

All ære til Andreas, Julie og Jessica for den flotte innsatsen.

Resultat- eller utviklingsfokus

NBF er i tråd med barneidrettsbestemmelsene klare på at det ikke skal være resultat eller tabeller for barn under 12 år. Etterhvert ser vi at flere idretter kommer etter.

Sist det Svenske fotballforbundet som fra neste sesong fjerner tabeller og finalespill i sine serie og cuper. Svensk ishockey vurderer nå de samme tiltakene. Hvorfor skjer dette?

- Les mer -

Artikkelserie om barne- og ungdomsidrett innledning

Artikkelserie om barne- og ungdomsidrett i tre deler som blir publisert utover våren.

Vi har samlet informasjon og uttalelser fra andre idretter, forskere og idrettspersonligheter i Norge og Sverige knyttet til temaene:
• Resultat- eller utviklingsfokus (1/3)
• Likespillprinsippet (2/3)
• Hva er en god idrettsforelder? (3/3)

Målet er å skape økt bevissthet rundt barne- og ungdomsidretten, hvordan vi vil at den skal organiseres og hvorfor. Det er linket til aktuelle artikler underveis, slik at de som ønsker mer info kan finne det.

- Les mer -

Søk om utstyr og aktivitet til flyktninger

Det har kommet inn friske midler til NIFs flyktningfond. Over 3 millioner kroner skal fordeles på idrettslag rundt om i Norge.

Idrettslag kan søke om inntil 25.000 kroner til ulike tiltak. Søknadsfrist er 13. mars.

Målet med fondet er å gi en meningsfull opplevelse gjennom idrett som aktivitet på mottak for asylsøkende, rekruttere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn til idrettslagene som utøvere, trenere og ledere, samt inspirere til inkluderende idrettslag.

- Les mer -

Ny lov for Norges Bandyforbund

Idrettstinget 2015 vedtok flere endringer i NIFs lov og Idrettsstyret vedtok nye lovnormer for alle organisasjonsledd der endringene i NIFs lov er innarbeidet.
Organisasjonsleddene er bundet av endringene i NIFs lov og lovnormene. Lovnormen må derfor implementeres på førstkommende årsmøte/ting.


Da NBF først har Forbundsting høsten 2016, har NIF bestemt at vi måtte implementere lovnormen i egen lov så snart som mulig.

Forbundsstyret vedtok derfor ny lov for Norges Bandyforbund den 18. januar 2016.

- Les mer -

Integrasjonsprosjektet i Klæbu

Klæbu Innebandyklubb organiserte i høst ukentlig innebandyaktivitet for flyktninger.
Et flott samarbeidsprosjekt med kommunen, og et godt eksempel på hvordan klubber kan gjøre hverdagen bedre og rikere for en sårbar gruppe.


Norges Idrettsforbund opprettet i høst et eget flyktningfond, med nærmere 2 millioner kr. Fondet er støttet med midler fra NIF, IOC, IMDI (Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet), Kavlifondet og Gjensidigestiftelsen. Midlene brukes til å skape aktivitet på mottak og for å inkludere flyktninger i aktivitetene hos de lokale idrettslagene.

NIF vil utlyse flere penger fra flyktningfondet i løpet av det nye året slik at flere idrettslag får mulighet til å bidra.

NBF kommer med mer informasjon om NIFs flyktingfond så snart den er tilgjengelig.

- Les om det gode eksempelet fra Klæbu Innebandyklubb her (pdf) -

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I dag skjer det dessverre mye tilfeldig bildedeling.

I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.

- Les mer -

Ny ansatt i Norges Bandyforbund med hovedansvar for inkludering

Ann Katrin Eriksson er ansatt som prosjektleder for prosjektet ”Idrett for alle” i Norges Bandyforbund. Hun starter i stillingen 1. november 2015.

Stillingen har ansvaret for å koordinere satsingen til NBF knyttet til inkludering.

Arbeidsoppgaver vil være:
• Ansvaret for oppfølging og videreutvikling av EL-innebandy i NBF.
• Koordinere etableringen av innebandy, bandy og landhockey for utviklingshemmede i NBF.
• Arbeide for å få med flere jenter i forbundets idretter.
• Utarbeide planer og strategier for prosjektene og følge dette opp.
• Koordinere samarbeidet mellom NIF, utviklingskonsulenter i NBF og kretser/regioner/klubber.
• Etablere flere klubber, flere lag og flere spillere i samarbeid med ansatte i NIF, i NBFs utviklingsavdeling og i kretser/regioner.
• Oppfølging og videreutvikling av eksisterende klubber.
• Etablere konkurransetilbud i samarbeid med aktuelle kretser/regioner.
• Bedre rammebetingelsene for målgruppene lokalt og nasjonalt.
• Synliggjøre prosjektet ovenfor sentrale, regionale og lokale myndigheter.

Om seg selv sier Ann Katrin:
Jeg kommer opprinnelige fra Sverige, men har bodd i Oslo i 15 år. Jeg har fire år med studier fra Norges idrettshøgskole med blant annet spesialisering innenfor idrett og funksjonshemming. Tidligere arbeidsteder er Norges Klatreforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Padleforbund og Norges Idrettsforbund. Arbeidsområdene mine har primært vært folkehelse og idrett for funksjonshemmede.

Inntrykket mitt av Norges Bandyforbund er at det er en god organisasjon, med en god ledelse og et faglig dyktig kollegium. Jeg gleder meg til å bli en del av teamet og å jobbe videre målgrupper som engasjerer meg mest. Mine fritids interesser er friluftsliv. Jeg liker å gå i fjellet. Bestiger topper både sommer som vinter. Randonee er noe av det beste jeg vet. Er opptatt av å holde meg i god form og trener allsidig. Jeg synger også i et kor som heter «Morsommere Enn Pent».

Mye engasjement

Det er ikke tvil; Norges Bandyforbund har sterkt engasjerte tillitsvalgte og ansatte.

Det kom tydelig fram under helgens seminar på Thon Hotel Oslo Airport. Nær 50; 14 damer og 33 herrer, brukte frivillig en solfylt weekend til å diskutere og utvikle Norges Bandyforbund inn i en ny fireårsperiode.

Lov og organisasjon sto på timeplanen, det samme med Norges Idrettsforbunds ting og det nye utarbeidede Idrettspolitisk dokumentet, IPD, forbundets økonomi i sammenheng med idrettens totale økonomi og ikke minst hva forbundet samlet med sine tre idretter kan skape av nyrekruttering.

Her deltok alle, det var høyt under taket og ideene blomstret. Ut fra plenumesdebatter og gruppearbeid gikk man løs på forbundets strategiske hovedmål, og ikke minst innspill til strategiplanen for 2016-2020.

Et høydepunkt for alle var møtet med den nyvalgte presidenten i Norges Idrettsforbund, Tom Tvedt. Han ble godt mottatt. Han var frisk i sine avleveringer, men også raus i utdeling av godord til forbundet. Spesielt la han vekt på hva hockeyseksjonen hadde fått til i integreringsarbeidet, hva el-innebandy hadde gitt utøvere med spesielle behov og spøkefullt måtte han innrømme at bandy forsto han seg ikke på. Det virket bare kaldt.

Seminardeltakerne fikk god anledning til å stille spørsmål som idrettspresidenten besvarte både utfyllende og med engasjement.
- Jeg er veldig fornøyd med å kunne lede en slik organisasjon hvor mange stiller opp, hvor alle deltar og en idrettspresident som ikke skremmer noen med sitt nærvær, selv om han er nesten to meter høy, sier en fornøyd forbundspresident Erik Hansen.
- Nå fortsetter etterarbeidet både sentralt, i seksjonene og ute i kretser og regioner. Vi har mye kompetanse å bygge på. Og ikke minst må vi svare Tom Tvedt hva vi vil bidra med opp mot hans spørsmål til Norges Bandyforbund. Her har vi noe å gjøre på alle nivåer.
- Fortsettelsen blir spennende.

Idrettspresident Tom Tvedts spørsmål til Norges Bandyforbund:
Hva gjør dere for å holde kostnadene nede for barn?
Er det lagt til rette for livslang bandyglede?
Klarer dere å engasjere kvinner og unge i trenerrollen?
Speiler dere mangfoldet i samfunnet?
Hvordan tar bandy vare på de funksjonshemmede?
Samarbeider dere godt med andre?
Er det lett å delta samtidig i bandy og andre idretter?

Ny forsikringsordning fra 1. september 2015

Fra 1. september 2015 leveres lisensforsikringen av selskapet XL Catlin.

Norges Bandyforbund har for lisensperioden 1. september 2015 til 31. august 2016 i tillegg inngått et samarbeid med Idrettens Helsesenter.

Idrettens Helsesenter og Skadetelefonen har i dag avtale med 16 særforbund innen NIF.

Hva er oppnådd med den nye ordningen
• En forsikring som er tilpasset idretten og behovet til den enkelte spiller
• Oppfølging av skadelidte fra meldt skade til «tilbake på banen»
• Bedre ytelser ved skader
• Direkte tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse gjennom Idrettens Skadetelefon
• Dekning av idrettsrelaterte belastningslidelser
• Raskere behandling

Skadetelefonen (02033)
• Skademelding sendes elektronisk til Skadetelefonen
• Skadetelefonen kontakter skadelidte innen 24 timer
• All behandling, med unntak av akutt, skal bestilles av Skadetelefonen
• Skadetelefonen følger opp skadelidte gjennom behandlingen
• Skadetelefonen gir også medisinske råd til utøvere og klubber

MERK!!
All behandling, med unntak av akutt, skal nå forhåndsgodkjennes og bestilles av Skadetelefonen for å være dekket av lisensforsikringen.

Lisensen må være betalt for at utøveren skal være dekket av forsikringen fra 1.september.


- Les mer om NBFs lisensordning -

Lisenser for sesongen 15/16

Spillere som løste lisens forrige sesong og ligger inne med riktig mailadresse vil motta lisens direkte i løpet av juli.

Alle klubber kan fra midten av juli generere lisensblanketter med kid- nummer til sine nye spillere (eller de som ikke har mottatt pr mail) i SportsAdmin.

Vi gjør oppmerksom på lisenssatsene for Norges Bandyforbund.

Det er klubbenes ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes lisens.

Husk at alle lisenser må betales med kidnummer for å bli registrert på rett spiller.

Spørsmål kan rettes til Support tlf 03615.

- Les mer om NBFs lisensordning -

Ledig stiling som prosjektleder i NBF

Ledig stiling som prosjektleder ”Idrett for alle” i Norges Bandyforbund (NBF).
Stillingen innbefatter ansvaret for inkludering av personer med spesielle behov i NBFs idretter (blant annet funksjonshemmede og utviklingshemmede).


Vi søker etter en person som brenner for å inkludere flere i idretten. En pådriver som har erfaring med prosjektledelse og evne til å engasjere og motivere andre. Idrettsfaglig utdanning er ønskelig, men ikke et krav.

Norges Bandyforbund (NBF) har i dag 27 455 medlemmer fordelt på 332 klubber. NBFs visjon er "Best på samspill". NBF har som virksomhetside å være en organisasjon for flest mulig, lengst mulig - på tvers av ambisjonsnivå og bakgrunn for idrettene Innebandy, Bandy og Landhockey.

Søknadsfrist 1. august 2015

- Les mer -

Kort rapport fra Idrettstinget


Norges Bandyforbund var representert på helgens idrettsting i Trondheim med alle tre idrettene og god støtte av administrasjonen.

Oslo Idrettskrets hadde nominert Amjad Munir, landhockey som en av sine fem representanter. Forbundets ene representant var president Erik Hansen fra bandy og Monica Bakke, leder av innebandyseksjonen, deltok som observatør. I tillegg var forbundsstyremedlem Maria Tanemsmo fra Klæbu, daglig leder i Midt-Norges bandyregion Åsmund Sjøberg og forbundets generalsekretær Tomas Jonsson observatører.

Bandyforbundets «stab» arbeidet aktivt under hele tinget. Presidenten og Amjad fra talerstolen, forbundsstyremedlemmene i pauser og sosiale samlinger med nettverk og administrasjonen med oppfølging av debattene og med dokumentasjon. Amjad var den første som på dette tinget trakk opp hvor viktig det var med større oppmerksomhet rundt arbeidet for og med barn og unge. Presidenten snakket varmt for flere forslag til spissing av nytt idrettspolitisk dokument nettopp overfor frafallet og arbeidet for barn og unge, ikke medaljejaget. Det var tydelig at bandyfolket fikk god respons i salen. Forslagene presidenten fremmet ble også vedtatt.

Nok en gang viste en samlet norsk idrettsledelse hvor anvendelig innebandy er. Fra talerstolen spurte presidenten hvem som hadde vært med på å spille innebandy. Samtlige hender kom i været! Det sier mye om potensialet.

Norges Bandyforbund støttet Fotballforbundets president i valget til idrettsstyret. Han fikk en stemme for lite, underlig da å registre at Fotballforbundet som kan ha fem delegater med stemmerett, bare hadde fire på plass ved valget!

Mange vedtak på dette idrettstinget skal og må Bandyforbundet følge opp. Viktige saker for oss var sikring av økonomi for fleridrettsforbundene. Det ble gode vedtak om dette. Både Monica som var på talerstolen og fortalte om innebandyens omfattende aktivitet i hele landet og deretter presidenten, synliggjorde det demokratiske underskuddet som ligger i at Bandyforbundet bare har en representant på tinget trass i tre fullverdige særidretter hvor en også er olympisk. Hadde alle tre idrettene vært egne forbund, ville det vært tre representanter på tinget. Dette var tema som alle i bandyforbundets «stab» på tinget tok opp i samtaler med deltakere fra idrettskretser og særforbund i tillegg til at det ble tydeliggjort fra talerstolen og i et fremlagt forslag fra Bandyforbundet. Ikke overraskende ble dette forslaget avvist denne gangen.

Presidenten benyttet også anledningen til å invitere den nyvalgte idrettspresidenten Tom Tvedt til forbundets seminar 5. og 6. september. Invitasjonsbrevet (på forbundets brevark) ble overrakt den nye presidenten to minutter etter at Tom Tvedt ved akklamasjon var enstemmig valgt til nye idrettspresident. Det bør være et godt grunnlag for at han kan komme, viljen er allerede blitt formidlet.


Takk til hele NBF-laget som deltok i idrettstingets alle faser til alle døgnets tider. Ingen tvil om at Bandyforbundet og alle dets tre idretter ble flott presentert på Idrettstinget 2015!

Seminar innebandy lørdag 13.juni

Innebandyseksjonen (NBF-I) inviterer til seminar lørdag 13.juni. Seminaret blir arrangert i forbindelse med seksjonsårsmøtet 14.juni. Hold av datoene.

Seminaret skal skape en felles møteplass for diskusjon av problemstillinger, delmål og rammer for innebandy og EL-innebandy. Tilbakemeldingene fra fjorårets seminar var positive, og innebandyseksjonen ønsker å videreføre de gode erfaringene med et nytt seminar.

Både seminaret og årsmøtet vil bli avholdt på Thon Hotell Triaden på Lørenskog.

Vi kommer tilbake med program- og påmeldingsinformasjon.

Samling for EL-innebandyklubber

Seksjonsstyret i innebandy inviterer til samling for alle som er involvert i EL-innebandy.

Samlingen vil gjennomføres lørdag 18.april i forbindelse med NM-finalene i innebandy i Ekeberghallen. Formålet med samlingen er å finne en felles vei for videre utvikling av idretten.

Påmelding er bindende og sendes til: alexander.bjornerud@nif.idrett.no. Påmeldingsfrist: 27.mars.

Program:
10.00 Registrering, servering av kaffe
10.30 EL-innebandy i de neste 5 år, hvor går vi?
11.30 Hvordan skal vi rekruttere nye spillere og holde på eksisterende spillere?
12.30 Lunsj
13.30 Hvordan skal vi ivareta sikkerheten for spillerne?
14.30 Dommersituasjonen. Vi har for få dommere - hva gjør vi?

- Les mer (pdf) -

Ledig stilling:
Vikariat idretts- og administrasjonskonsulent – Utviklingsavdelingen NBF


Vi søker en strukturert person som administrator til våre prosjekter i Utviklingsavdelingen.

Utviklingsavdelingen har ansvar for aktivitets-, trener- og klubbutvikling i NBF. Administratoren vil få ansvar innen den daglige driften, rapporteringen og videre utvikling innen avdelingen. Stillingen vil fungere i Utviklingsavdelingen i NBF.

- Les mer her -

Forbundstinget 2014

Norges Bandyforbunds 78.ordinære ting ble avholdt på Ullevaal Stadion lørdag 6.september. Det møtte 51 representanter fra seksjonene bandy, hockey og innebandy, samt fra forbundsstyret og administrasjonen.

Styremedlem Tom Tvedt hilste fra Norges Idrettsforbund. Han kom spesielt inn på tippenøkkelen, grasrotandelen og momskompensasjon. Tvedt oppfordret norsk idrett til å stå sammen i kampen mot doping og kampfiksing.

Erik Hansen (bildet i midten), Skeid, ble gjenvalgt som president for en ny to-årsperiode. Jon Erik Eriksen, Fredrikstad, gjenvalgt som visepresident.

For øvrig består forbundsstyret nå av: Jan Hagen, Østensjø/Dverg, Maria B. Tanemsmo (Klæbu IBK), samt varamedlemmet Tove Johannessen, Greåker. I tillegg seksjonslederne; Stein Pedersen (bandy), Monica Bakke (innebandy, ikke på bildet) og Jaswinder Pal Singh (hockey).
Forbundstinget godkjente enstemmig beretningen og regnskapene for to-årsperioden, samt langtidsbudsjettene for idrettene bandy, landhockey og innebandy.


Tidligere president Ivar Nordberg, Holmlia SK (bildet i midten), ble tildelt forbundets Gullmerke for sin ekstraordinære innsats på frivillig basis fra 1986 frem til i dag. Følgende personer ble tildelt forbundets Hederstegn: Jarle Heitmann (ikke på bildet), Tromsø Innebandyklubb, Pål Christian Dahl (til venstre på bildet), Ullevål Idrettslag og Svein-Erik Hammerstad (til høyre på bildet), Ullern Idrettsforening.

Saksdokumenter til Forbundstinget 2014

Saksdokumenter til Forbundstinget i Norges Bandyforbund lørdag 6. september 2014 kl.1200 på Ullevål Stadion er nå klare.

Saksdokumentene inneholder Årsberetning og regnskap for perioden 2012-2014 og Strategi-arbeidsplan og budsjett for perioden 2014-2017.

- Saksdokumenter til Forbundstinget 2014 (pdf) -

Lisenser for sesongen 14/15

Alle klubber kan fra midten av juli generere lisensblanketter med kid- nummer til sine spillere i SportsAdmin.

Vi gjør oppmerksom på lisenssatsene for Norges Bandyforbund.

Det er klubbenes ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes lisens.

Husk at alle lisenser må betales med kidnummer for å bli registrert på rett spiller.

Spørsmål kan rettes til Support tlf 03615.

- Les mer om NBFs lisensordning -

Idrettsregistreringen 2013

26 430 medlemmer fordelt på 336 klubber er idrettsregistreringstallet for Norges Bandyforbund for 2013. Idrettsregistreringen er norsk idretts viktigste måltall.

Idrettsregistreringen danner grunnlaget for det meste av offentlige kroner som fordeles til idretten. Norges Bandyforbund har også måltall på lisenser og lag i seriespill som sammen med idrettsregistreringen som gir et bilde av aktivitetsomfanget. Det er idrettsregistreringstallene som danner grunnlaget for de offentlige tilskuddene på alle forvaltningsnivåer. Det er derfor av vesentlig betydning for våre idretters rammebetingelser at klubbene registrerer samtlige medlemskap under idrettsregistreringen. Barn og ungdom (6-19 år) har den tyngste vektingen når offentlige midler skal fordeles. Økt rekruttering av barn og unge er derfor av vesentlig betydning for og sikre fremtiden til alle de tre idrettene i NBF, både økonomisk, sportslig og idrettspolitisk.

Norges Bandyforbund hadde ved årets idrettsregistrering 26 430 medlemmer totalt. Det er en økning på 1 398 medlemmer (5,6%) i forhold til i 2012. Over 80% av økningen er i aldersgruppen 6-12 år.

- Les mer -

Les mer om idrettsregistreringen for den enkelte av NBFs idretter her (pdf):
Innebandy, Bandy, Hockey


Trening, coaching og idrettspsykologi

Ønsker du å ta Skandinavias mest omfattende trenerutdannelse?

Norges idrettshøgskole (NIH) har bachelortilbudet "Trening, coaching og idrettspsykologi" som Norges Bandyforbund (NBF) anbefaler. Du lærer å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre (inkl veilede) og vurdere trening for utøvere på ulike ferdighets- og aldersnivå. Du gjennomfører praksis i samarbeid med NBF og klubb i NBFs idretter Innebandy, Bandy, Landhockey og EL-innebandy.

Spørsmål til NBF kan sendes til kurs@nbfutvikling.no

- Mer informasjon -


Hva gjør de som lykkes?
(Del 2 fra Barne- og ungdomskonferansen i Trondheim)

Tre stikkord som går igjen:
Vektlegg det sosiale
Bedre resultater av ikke å fokusere på resultatet
Bevar lokalmiljøene- Les mer -


Utviklingskonsulent i Midt-Norge

Vi søker etter en person som har erfaring med og interesse for innebandy. Idrettsfaglig utdanning er ønskelig, men ikke et krav.

Utviklingskonsulent innebandy i Midt-Norge Bandyregion (Trøndelag, Møre og Romsdal).

Vi ønsker i utgangspunktet 100% stilling. Stillingen er prosjektbasert med et omgang fra februar 2014 (eller etter avtale) og frem til august 2015. Vi har et mål om at stillingen skal fortsette også etter prosjektperioden. Resultatene som oppnås vil være avgjørende for dette.

- Les mer -

Barne- og ungdomsidrett tas på alvor

Bandyforbundet tar utfordringene knyttet til barne- og ungdomsidrett på største alvor. Det viste forbundet tydelig på Norges Idrettsforbunds nasjonale barne- og ungdomskonferanse i Trondheim 21. og 22. november. Som eneste forbund stilte NBF med både president og generalsekretær i tillegg til ungdomsrepresentant, leder av utviklingsavdelingen og daglig leder i Midt-Norge Bandyregion.

- NIF har satset hardt med ungdomsløftet, i Idrettspolitisk dokument, IPD, vektlegger NIF viktigheten med bred satsing på barn og arbeid mot frafall i ungdomsidretten, det samme som regjeringens Idrettsmelding legger vekt på, derfor var det viktig for NBF å delta i Trondheim, sier president Erik Hansen. Og det var en god konferanse med presentasjon av mye godt, lokalt barne- og ungdomsarbeid, resultater av forskningsprosjekter, tidligere toppidrettsutøvere som Vebjørn Rodal og Kjetil Andre Aamodt som fortalte om sine erfaringer fra barne – og ungdomsårene i idretten – og vår egen presentasjon av resultatene oppnådd i innebandyen takket være NBFs satsing på lokal utvikling.

Det var mye godt å ta med seg i NBFs videre arbeid med etablering av lokal aktivitet, en del ny kunnskap som bygger opp omkring forbundets satsing på økt lokal aktivitet med god oppfølging av medarbeidere med kompetanse og erfaring.

- Teknisk arrangør Sør-Trøndelag Idrettskrets og en del av deltakerne ble nok litt overrasket over at ingen av NIFs politiske eller administrative topper var til stede på hele konferansen, sier Erik Hansen som også påpekte dette i sitt innlegg. At bare 22 av NIFs 54 særforbund fant det rett å sende offisielle representanter til konferansen, var også overraskende. Arrangørene hadde funnet frem til mange og gode presentasjoner, diskusjoner og meningsutvekslinger. Her ville alle forbund hatt noe å lære. Jeg er stolt av vår stab som laget en fin og poengtert presentasjon for meg og at vi aktivt deltok på denne viktige konferansen. Sør-Trøndelag idrettskrets skal ha all ære av arrangementet, forhåpentligvis er grunnlaget lagt for en viktig arena hvor idrettens – og dermed NIFs – ressurser må brukes riktig skal målsettingene i IPD og Idrettsmeldingen nås.

Presidenten brukte også anledningen når han først var i Trondheim, å besøke lokal aktivitet. Han var innom Sjetne Ils innebandytrening for nettopp barn- og unge. Der var det høy intensitet og god trening ledet av Kristine Engan Ræder.

- Les mer -Idrettsregistreringen 2012

Idrettsregistreringen er det viktigste måltallet i norsk idrett. I denne artikkelen vil du se hvordan tallene fordeler seg mellom Innebandy, Bandy og Hockey i Norges Bandyforbund, og hvorfor idrettsregistreringen er viktig for klubber, kretser/regioner og forbund.

Idrettsregistreringen danner grunnlaget for det meste av offentlige kroner som fordeles til idretten. Norges Bandyforbund har også måltall på lisenser og lag i seriespill som sammen med idrettsregistreringen sier noe om aktivitetsomfanget. Det fordeles kun offentlige kroner ut i fra idrettsregistreringstallene. Det er derfor helt avgjørende at vi får registrert medlemskap i våre klubber under idrettsregistreringen. Barn og ungdom (6-19 år) er den viktigste målgruppen når offentlige midler skal fordeles. Økt rekruttering av barn og unge vil sikre fremtiden til alle de tre idrettene i NBF, både økonomisk og sportslig.

Norges Bandyforbund hadde ved årets idrettsregistrering 25 032 medlemmer totalt. Det er en økning på 1691 medlemmer (7,2%) i forhold til i 2011 og en økning på 2919 (13,2%) i forhold til i 2010. Vi opplevde i 2012 en økning i medlemsmassen i alle aldersklasser for både kvinner og menn.

- Les mer -

Les mer om idrettsregistreringen for den enkete av NBFs idretter her (pdf):
Innebandy, Bandy, Hockey

Prinsessene støtter EL-Innebandy

Norwegian EL-Innebandy Challenge cup 2012, Råholt, foto: Frank Nordseth Kronprinsesse Victoria var på besøk hos EL-Innebandy klubben IFAH, Prinsesse Märtha Louise prøvde EL-Innebandy i Kristiansand.

Prinsessene har slått ring rundt El-Innebandy, og det er ingen tilfeldighet at de snakker varmt om idretten. El-Innebandy vokser mye både i Sverige og Norge.

I Norge har det de tre siste årene på idrettsregistreringen vært en økning på i snitt 100 utøvere hvert år! I tillegg er det nå 35 klubber rundt i hele Norge, og det forsetter å vokse!

- Les mer -

Få meg på for faen!

Mange PR-byråer tar store penger for å trene opp direktører og politikere til å komme inn i media under mottoet ”Få meg på, for faen”. Våre entusiaster roper det samme. Bandyforbundet jobber på mange fronter nettopp for å få vist frem de flotte idrettene våre for et større publikum. Men det er absolutt ikke lett – med eller uten kurs.

Seksjonsstyrene jobber opp mot både riks- og lokalmedier hver uke. Gode ideer til vinklinger, aktiviteter, personer og historier finnes frem. Detaljer utdypes, men svært ofte forgjeves. Både opp mot innebandy VM i desember og nå foran VM-kampen herrelandslaget i bandy skal spille søndag mot Hviterussland på Frogner stadion, har generalsekretær, tillitsvalgte og ansatte i forbundet fulgt opp rikskanaler med alle mulige vinklinger over lang tid. Men det er ikke med de største forhåpninger vi ser frem til dekningen i disse kanalene denne helgen heller.

Vi kan ikke gi opp, men vi kan sukke dypt. Ikke minst med et bilde friskt i minne; lørdagsrevyen tidlig i fjor høst hadde et bredt innslag om et engelsk fotballtrofé, en pokal, var på ”besøk” i Oslo. Da burde det være plass også for et innslag om en VM-kamp i bandy.

Våre idretter dekkes kontinuerlig tidvis veldig godt i lokalmediene. Der innebandy og bandy spilles på høyt nivå, omtales både kamper, turneringer, personer og resultater på en fin måte.

Det er ingen hemmelighet at bandyforbundet har stor vekst i aktivitet innen alle tre idrettene, både absolutt og sammenliknet med andre idretter. Derfor må vi fortsette å kjempe oss inn i mediene, også se hvordan vi bedre kan utnytte nye kanaler. Alt krever ressurser, tid og entusiasme, men vi har fortsatt felles mål lokalt, sentralt, seksjoner og forbundsstyret; få oss på, for faen!

Fordi vi fortjener det!!

Erik Hansen
president
Norges Bandyforbund


Inkluderingsprisen


Det ble desverre ingen pris til Bærums Verk på idrettsgallaen. Klubben har likevel fått mye oppmerksomhet, og blitt godt kjent som en av de fremste klubbene i Norge til å drive inkludering for idrett for funksjonshemmede.

Det var Jim A. Nymoen og Arne Semb som representerte Bærums Verk el-innebandy på gallaen, og de var begge meget stolt over å bli nominert.
- Når vi fikk informasjon om at vi fra Bærums Verk el-innebandy var nominert til årets Inkluderingspris, ble vi både stolte og overrasket.
- Vi hadde ikke tenkt så mye på at det vi jobbet med skulle bli fremhevet. Vår drivkraft var og er gleden over å se funksjonshemmet ungdom og voksne kunne utvikle seg innenfor sin idrett, tilpasset sin funksjonshemning.

- Les mer - El-innebandy -


Bærums Verk nominert til pris


På idrettsgallaen lørdag 12. januar kan Bærums Verk vinne inkluderingsprisen for deres arbeid med å utvikle EL-Innebandy!

Bærums Verk har i lang tid vært med å utvikle EL-Innebandy på spill-, trener- og dommersiden. Klubben er en svært viktig ressurs for utviklingen av EL-Innebandy i Norge.

Norges Bandyforbund gratulerer med nominasjonen, og ønsker lykke til på Idrettsgallaen!

Juryens begrunnelser for de nominerte til inkluderingsprisen 2012:

Bærums Verk el-innebandy
Bærums Verk el-innebandy startet opp i 2007, og har siden oppstarten utviklet seg til å bli en av Norges beste klubber på denne idretten. I tillegg til egen aktivitet, har klubben bidratt med kompetanseheving gjennom både dommer og trenerkurs for nye el-innebandyklubber, og er ledene på utviklingen av el-innebandyen i Norge. Bærums Verk el-innebandy arrangerer også hvert år turneringer for alle lagene i landet, og har fått en rolle som el-innebandyens ”fadderklubb”.

Trondheim Karateklubb
Trondheim Karateklubb har siden høsten 2010 tilbudt trening til ungdom med ulike fysiske og psykiske utfordringer. Tilbudet har vært i samarbeid med Trondheim Kommune og har gått under navnet ”Tilrettelagt fritid”. Klubben har utvidet tilbudet til rullestolbrukere, og ønsker også å skape tilbud til enda flere grupper. Klubben bidrar også med sin kompetanse til kurs i tilrettelagt aktivitet i regi av Norges Kampsportforbund i forskjellige miljøer. Trondheim Karateklubb har i stor grad lykkes med å rekruttere, tilrettelegge og tenke nyskapende aktivitetstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vestfold fotballkrets
I Vestfold fotballkrets gjøres det mye for å øke statusen til, og sette fokus på, fotball for utviklingshemmede. Arbeidet med inkludering er godt forankret i fotballkretsen, både i administrasjonen og i kretsens frivillige fagmiljø. Det er Vestfold fotballkrets som er lokomotivet for aktiviteten, men det samarbeides godt med flere klubber, lagledere, trenere og spillere for å få dette til. Kretsen gjennomfører en fotballserie for utviklingshemmede, og har i tilegg turneringer som ved siden av spillet, også tilbyr kompetansehevede tiltak. Kretsen har fokus på rekruttering av nye spillere og inkludering i klubb gjennom andre funksjoner utover å være en spiller.


- El-innebandy -


Norwegian EL-Innebandy Challenge cup 2012
Råholthallen 16-18.november 2012
Norwegian EL-Innebandy Challenge cup 2012, Råholt, foto: Frank Nordseth
16-18. november arrangerte Norges Bandyforbund, i samarbeid med Lillestrøm Innebandyklubb, den største turneringen i Norden noen sinne, som også kan regnes som verdens største EL-Innebandyturnering.

Totalt deltok seksten lag, femten lag fra Norge og ett fra Sverige.

Vinner av turneringen ble Bærums Verk som slo Lillestrøm med 2-1 i finalen.

- Les mer og se bilder fra turneringen her -

Oppdatert standardkontrakt

Norges Bandyforbund har nå oppdatert sin standardkontrakt, som skal brukes ved alle inngåelser av kontrakter mellom klubb og spillere.

Den mest vesentlige endringen er beskrivelsen av maksimal kontraktstid for de ulike idrettene. Denne fremgår av innledningen på standardkontrakten.

Det anbefales videre at alle parter signerer alle sider av en inngått kontrakt, og at alle parter skal ha kopi av kontrakten.

Øvrige endringer er knyttet til rett henvisning til regelverkene som ble endret på siste årsmøter.

- Standardkontrakt finner man her -

Ny lov for Norges Bandyforbund

Norges Bandyforbund vedtok enstemmig ny lov på sitt Forbundsting lørdag 8. september 2012.

Bakgrunnen var at Norges Idrettsforbund (NIF) hadde utarbeidet en ny lovnorm for alle særforbund.

Den nye loven inneholder ingen materielle endringer utover at flere bestemmelser som tidligere bare sto i NIFs lov, nå er tatt inn i lovnormen og i vår lov.

Den nye loven er for øvrig inndelt på en mer oversiktlig måte.

Den nye loven ble godkjent av NIF 10. september 2012 og trer i kraft umiddelbart.

- Lover og bestemmelser -

Endringer i Sanksjons- og protestreglementet

Forbundstinget vedtok forrige helg enkelte endringer i Sanksjons- og protestreglementet, gjeldende for alle tre idretter.

Ankegebyr (Sanksjons- og protestreglementet § 8-5):
Den største endringen var å heve ankegebyret for behandling av en sak i Ankeutvalget til kr. 2 500,-. Gebyret hadde ikke vært justert på mer enn 10 år, og hadde de siste årene bidratt til at flere grunnløse saker ble anket.

Det er stadig slik at man får refundert ankegebyret om anken fører frem.

I tillegg ble det vedtatt å justere satsene for protester, slik at denne ble lik for protester til krets og forbund (kr. 600,-), samt mindre tilpasninger i § 2-2 (Sanksjonerte overtredelser) om røde kort (ny bokstav a) og brudd på Elitelisens (ny bokstav m).

Endringene trer i kraft umiddelbart.

- Lover og bestemmelser -

Kort fra Forbundstinget 2012

Norges Bandyforbunds 77.ordinære ting ble avholdt på Ullevaal Stadion lørdag 8.september.

Det møtte 42 representanter fra seksjonene bandy, hockey og innebandy, samt fra forbundsstyret.

Erik Hansen, Skeid (bildet th), ble valgt som ny president etter Ivar Nordberg, Holmlia, som takket for seg etter 17 år i forbundsstyret.

Ny visepresident ble Jon Erik Eriksen, Fredrikstad, som avløste Svein-Erik Hammerstad, Ullern.

Forbundstinget vedtok bl.a nytt lovverk, strategiplaner og langtidsbudsjettet for idrettene bandy, landhockey og innebandy.

Tidligere bandypresidenter Arne Giving, Stabæk og Per Gunnar Løken, Røa, ble utnevnt som æresmedlemmer for sitt lange virke både nasjonalt og internasjonalt.

Bilde: Fv. Avgått President Ivar Nordberg, Æresmedlem Arne Giving, Æresmedlem Per Gunnar Løken og avgått Visepresident Svein-Erik Hammerstad.

Følgende ble på Tinget tildelt Norges Bandyforbunds Hederstegn: Tor Mattsson, Hamar, Jaswinder Pal Singh, Kringsjå, Carl-Otto Evensen, Bøler, Frank Nordseth, NBF og Erik Eriksson, Fjerdingby.

Bildet: Fv. Tor Mattsson, Jaswinder Pal Singh, Ivar Nordberg, Carl-Otto Evensen og Frank Nordseth. Erik Eriksson var ikke tilstede.


Norges Bandyforbunds styre 2012-2014 fv: Jaswinder Pal Singh (Styremedlem repr. Hockey), Stein Pedersen (Styremedlem repr. bandy), Erik Hansen (President), Jon Erik Eriksen (Visepresident), Marianne Talberg (Styremedlem), Tove Johannessen (Styremedlem repr. innebandy) og Einar B. Røstgård (Styremedlem). Ikke på bildet, vararepresentantene Jan Hagen og Cecilie Strøm.

- Protokoll 2012 (pdf) -

Idrettstinget sa ja til søknad om OL i 2022

På idrettstinget lørdag ble det et klart ja til å søke OL i 2022, men tinget sa samtidig nei til større utgifter for idretten enn 11,1 prosent.

Dette var et omforent forslag hvor bestemmelsen om 11 prosent ble satt inn.

Debatten før vedtaket var lang og god, og vi fikk tatt opp og belyst våre synspunkter.

NBF stiller seg selvfølgelig bak et demokratisk fattet vedtak, men vil innenfor vedtakets rammer jobbe videre for å ivareta våre idretters behov.

For Norges Bandyforbund
Ivar Nordberg
President

Bandyforbundet støtter ikke søknad om OL i 2022

Norges Bandyforbund organiser idrettene bandy, innebandy og landhockey.
Styret behandlet spørsmålet vedrørende norsk søknad om vinter-OL på sitt styremøte torsdag 31.mai 2012.


Grunnet den begrensete og uklare informasjonen som pr. i dag foreligger rundt premisser for og konsekvenser av at det igangsettes en OL-søknad, kan ikke Norges Bandyforbund støtte en slik søknad.

Det er viktig for Bandyforbundet at rammebetingelsene for våre idretter er best mulig.

Med den store underdekningen som er i dag når det gjelder anlegg lokalt, kan ikke NBF støtte at det prioriteres store ressurser til søknad og gjennomføring av et OL i 2022.

For Norges Bandyforbund
Ivar Nordberg
President

Kontaktperson:
President Ivar Nordberg
Visepresident Svein-Erik Hammerstad

Hockeyseksjonen arrangerte en flott finaledag


Bildet: Finalelagene fra Furuset og Kringsjå omkranset av inviterte gjester.

Hockeyseksjonen arrangerte sist lørdag finaler for senior og gutter i Klemmetsrudshallen.

I forbindelse med finalene presenterte seksjonen også kamper for lillegutter og lillejenter og jenter. Spillet var strålende, noe de innbudt gjester og publikum satt stor pris på. Blant de innbudte gjester var NIF’s president Børre Rognlien og fjerde stortings president Akhtar Chaudary.

Fra NIF’s president har NBF mottatt følgende tilbakemelding:
”Takk for hyggelig tilbakemelding og hilsen. Jeg hadde en veldig god idrettsopplevelse i Klementsrudhallen på lørdag. Det var et flott arrangement, det var mange glade barn, og det var en flott finale med mye godt spill. Jeg er imponert over den utviklingen det har vært i landhockey de siste årene. Jeg merket meg også den gode dømmingen, respekten for dommerne, og det høye nivået på fair play og sportsmanship. Veldig bra. Stå på videre. Dere gjør en god og viktig jobb.
Hilsen Børre Rognlien
President”


Resultater fra finalene:
Gutt: Aker – Kringsjå 3 – 0
Norgesmester inne 2011-12: Aker
Senior: Kringsjå – Furuset 5 – 0
Norgesmester inne 2011-12: Kringsjå

- Les også: Landhockey fenger jentene -

Raymond Evensen 100 landskamper


President i Norges Bandyforbund, Ivar Nordberg, overleverte bronsestatuetten, laget av Kirsten Kokkin, for 100 landskamper til Raymond Evensen før Fjerdingby IBKs NM-semifinale mot Tunet, i Marikollhallen onsdag 21/3-12.

Raymond debuterte på landslaget i november 1993 i dobbeltlandskamp mot Danmark. Den gang spilte han for Strømmen IBK. Siden har han også spilt for Tunet IBK, og nå er han i Fjerdingby IBK. Han oppnådde sin 75. landskamp under VM i Sverige i mai 2006.

Som første spiller i norsk innebandys historie oppnådde han sin 100. landskamp mot Tyskland 4. februar 2012, under VM-kvalifiseringen.

Han har deltatt i alle de arrangerte internasjonale mesterskapene for Norge, og har i løpet av 101 landskamper oppnådd 124 poeng fordelt på 65 mål og 59 assists.

Evensen ble kåret til "Årets spiller" i sesongene 2000/2001, 2003/2004 og 2006/2007.

Han ble "Årets poengplukker" sesongene 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009. Han ble også "Årets toppscorer" i sesongen 1994/1995, det første året det ble arrangert eliteserie.

Dette er bare noe av det "Ray", som han kalles, har prestert.
På landslaget har han alltid vært en positiv, arbeidsvillig og humørspredende spiller, som med alderen bare blir bedre og bedre.

Norges Bandyforbund gratulerer Raymond Evensen som norsk innebandyhistories første spiller til å nå 100 kamper med flagget på brystet!

Andreas Sletten fikk Gullklokka

Andreas Sletten er av President Ivar Nordberg, hedret med Gullklokka for å ha spilt 75 A-landskamper i innebandy.

Det var før NM-kvartfinalen mellom Sveiva og Sarpborg at tildelingen fant sted.

Andreas Sletten debuterte på A-landslaget 6.november 1998 mot Sverige i Solberghallen i Drammen. En kamp Sverige vant 2-1. Til da det beste resultatet Norge hadde oppnådd mot naboen i øst.

Sletten var første gang med i et VM i 2002 i Helsingfors. Han har siden den gang deltatt i samtlige A-VM for Norge.

Han fikk sine første assistpoeng mot Danmark 10. februar 2001, og scoret sitt første mål, også mot Danmark, 20. mai 2002 under VM.

Sin 75. landskamp oppnådde Sletten 4. februar 2012 mot Tyskland under VM-kvalifiseringen. Han har i løpet av sine 76 landskamper til nå oppnådd 57 poeng fordelt på 23 mål og 34 assists.

Gjennom sine 13 sesonger i eliteserien for Sveiva har Andreas Sletten vært en av de største profilene i eliteserien, og han har i løpet av disse sesongene sanket inn hele 585 poeng fordelt på 265 mål og 320 assists.

I landslaget har han alltid vært en positiv, arbeidsvillig og humørspredende spiller, som har vært hyggelig å ha med på reisen.

Norges Bandyforbund gratulerer Andreas Sletten med 75 kamper med flagget på brystet, og håper det blir mange fler!

Endringer i NIFs lov

Idrettstinget i Oslo 5. – 8. mai 2011 vedtok endringer i NIFs lov.

NIFs lov med endringene er nå bekjentgjort på www.idrett.no og på lovdata, via denne lenken.

Eventuelle organisatoriske/juridiske spørsmål skal for øvrig gå tjenestevei på følgende måte:
- idrettslag og idrettsråd rettes til idrettskretsene
- særkretser rettes til særforbundene
- idrettskretser og særforbund rettes til NIF

NIF vil i løpet av høsten 2011 bekjentgjøre ne basislovnormer for idrettslag, idrettsråd, særkretser, idrettskretser og særforbund, samt revidere forskrifter og delegasjonsreglement.

NIFs nye lovhefte vil etter planen være klart ved årsskiftet 2011/2012.

Rutiner for purring på serieavgift og varsel om poengtrekk ved uteblitt betaling

Norges Bandyforbund (NBF) ønsker å minne alle medlemsklubber på de rutiner som foreligger ved oversittelse av betalingsfrist eller uteblitt betaling av de ulike avgifter.

Det er viktig at konsekvensen ved å unnlate å betale avgifter til forfallsdato er klare, samt at alle klubber behandles likt.

NBF skiller i rutinebeskrivelsen mellom serieavgifter og andre avgifter.

Rutinen ble vedtatt av Forbundsstyret onsdag 15. desember 2010.

- Les mer for hele rutinebeskrivelsen (pdf) -

Rutinebeskrivelsen er sendt alle NBFs medlemsklubber pr e-post.
Ekstraordinært Forbundsting

Lørdag 18.juni 2011 ble det avholdt et ekstraordinært Forbundsting i Norges Bandyforbund.

Sakene som ble behandlet var endringsforslag i lov for Norges Bandyforbund om myndigheten i sanksjonssaker og tilhørende endringer i Sanksjons- og protestreglementet. I tillegg ble det behandlet en presisering av lisensmodellen som ble vedtatt på Tinget sommeren 2010.

Endringsforslagene i lov for Norges Bandyforbund om myndigheten i sanksjonssaker og tilhørende endringer i Sanksjons- og protestreglementet ble vedtatt med 38 stemmer mot 2 blanke.

Presisering av lisensmodellen ble enstemmig vedtatt.

Det vises forøvrig til protokoll og saksdokumenter for det ekstraordinære tinget 18.juni 2011.

- Protokoll (pdf) - Saksdokumenter (pdf) - Lover for NBF -

En tragedie for oss alle

NBF reagerer med vantro, sorg og fortvilelse på de siste dagers hendelser.

En ufattelig tragedie har rammet oss alle.

Jeg ber alle våre medlemmer vise omsorg og støtte og hjelpe til i de nærmiljøer som har blitt rammet.

Vårt forbund har spesielle interesser i arbeidet for åpenhet og antirasisme, og det er viktig at dette arbeidet nå føres videre.

Våre tanker går til de som er hardest rammet og jeg vil på vegne av vårt forbund kondolere alle de pårørende.

Jeg vil også informere om at jeg har mottatt hilsen fra Tomas Eriksson, presidenten i IFF, som uttrykker "deltagande i de helt ufattbara scener" som alle har vært vitner til.

24/7-11
Ivar Nordberg
President i NBF


Kate fant Prinsen
Bandyforbundet har som kjent det organisatoriske ansvaret for hockeysporten i Norge. Således passende med en gratulasjon på bryllupsdagen 29. april til hockeyspilleren Cathrine "Kate" Middleton som har funnet og vunnet prinsen over alle prinser.
De siste ukers mest omtalte person i verden skal ha vært kaptein på skolelaget og en meget god hockeyspiller. Kate hadde også skolerekorden i høydesprang. Et sportstalent som behersker mange idretter, etterhvert også den kongelige sporten hestepolo!
Ketil Kronberg fikk Gullklokka

Ketil Kronberg ble onsdag, av president Ivar Nordberg, tildelt Gullklokka for 75 spilte A-landskamper i innebandy for Norge.

Det var i forbindelse med første NM-kvartfinale for Kronbergs klubb Gjelleråsen mot Sveiva tildelingen fant sted.

Kronberg debuterte på landslaget i februar 2000 mot Sveits i Ekeberghallen, og har siden den gang spilt 76 landskamper for Norge.

Den 75. landskampen spilte Kronberg som kaptein mot Russland under VM i desember i Finland.

Totalt har Kronberg laget 99 (49+50) poeng, og deltatt i seks VM for Norge.

Norges Bandyforbund gratulerer Ketil Kronberg som den tredje spilleren som har passert 75 spilte innebandy-landskamper for Norge!

Fauskanger fikk gullklokka

Willy Fauskanger ble onsdag tildelt NBFs Gullklokke for 75 spilte A-landskamper av President Ivar Nordberg. Tildelingen skjedde i forbindelse med eliteseriekampen mellom Greåker og Slevik i Tindlundhallen.

Willy Fauskanger er den andre innebandy-spilleren etter Raymond Evensen som mottar NBFs gullklokke.

Fauskanger debuterte på landslaget i 1995, og det var i forbindelse med Polish Open i september at Fauskanger spilte sin 75 landskamp.

Fauskanger har deltatt i syv VM-sluttspill, og er også alle tiders poengplukker for det norske landslaget.

Norges Bandyforbund gratulerer Willy Fauskanger med jubileet!

foto: Tove Johannessen

- Statistikk A-landslaget menn innebandy -

(Publisert 21.oktober 2010)


Forbundstinget 2010

På Norges Bandyforbunds 76. ordinære Ting på Ullevål stadion 11.september 2010 ble President Ivar Nordberg, Holmlia SK gjenvalgt for to år. Svein-Erik Hammerstad, Ullern IF, ble også gjenvalgt for kommende tingperiode.

Nye forbundsstyremedlemmer ble valgt Marianne Talberg, Ullern IF og Ina Larsen, Nord-Norge Bandykrets.

Idrettene bandy, innebandy og landhockey er i fortsatt vekst og det totale medlemstallet per 31.12.09 var 21938, hvilket rangerer NBF som særforbund nr. 17 av 55 innen Norges Idrettsforbund. Forbundet har totalt 36 ansatte og økonomien er tilfredsstillende.

Bildet fra venstre:
Æresmedlem Leif Hole, President Ivar Nordberg og Gullmerkemann Tor Audun Sørensen


Leif Hole, Stabæk IF og leder av Akershus Bandykrets gjennom 36 år, ble til stående applaus utnevnt til Æresmedlem, forbundets høyeste utmerkelse.

Tor Audun Sørensen, utviklingssjef i forbundet tilknyttet klubbene Ullevål IL og Frigg OFK ble tildelt Gullmerket for sin innsats gjennom 32 år på forbunds- og klubbplan.

Følgende personer fra bandy ble tildelt Hederstegn:
Jan-Henning Askheim, Sparta/Bragerøen og Drammen Bandy.
Erik Bjørløw-Larsen, Ski & Ballklubben Drafn.
Petter Conradi, Øvrevoll Ballklubb og Øvrevoll/Hosle-bandy.
Kjell-Ivar Engebretsen, Ullevål IL
Siri Nørve, Ready.
Jan Rockstad, Ski & Ballklubben Drafn og Drammen Bandy.
Kjell Øiestad, Snarøen SK.

Følgende personer fra innebandy ble tildelt Hederstegn:
Jon-Erik Eriksen, Fredrikstad IBK Johnny Finstad, Tunet IBK.

- Forbundstinget 2010 -

Tor Sørensen - årets ildsjel i Oslo

Tor Audun Sørensen ble tildelt Oslo Idrettskrets` Ildsjelpris 2010 under en mottakelse i Oslo rådhus 27. april 2010.

Prisen er tildelt på bakgrunn av hans uvurderlige innsats i Ullevål IL gjennom 32 år og i Frigg gjennom 14 år.

Han har et stort hjerte for bandyidretten, og hans frivillige innsats omfatter blant annet en rekke styreverv, opprettelse og drift av bandyskoler, gjenreisningen av Frigg Bandy og ikke minst som utrettelig pådriver i arbeidet med utbyggingen av flotte idrettsanlegg for både bandy og andre idretter.

I tillegg til den frivillige innsatsen direkte i idrettslagene har Tor Audun, som ansatt i Norges Bandyforbund i 25 år, hatt et engasjement og arbeidsomfang som går langt utover det en kan forvente av en ansatt.

Hans store engasjement for idretten generelt og bandyidretten spesielt har alltid vært forankret i klubbenes aktivitet og behov.

Norges Bandyforbund gratulerer med vel fortjent Ildsjelpris!

Tunet IBK - årets idrettslag i Oslo

Tunet IBK er av Oslo Idrettskrets og Oslo Kommune kåret til Årets idrettslag 2009.

Prisen blir delt ut på en mottakelse i Oslo Rådhus 27. april 2010.

Her er begrunnelsen fra Oslo Idrettskrets:
«Med få unntak er prisen til Årets idrettslag blitt tildelt representanter for byens store fleridrettslag. Årets valg innebærer et bevisst brudd med denne tradisjonen, i erkjennelsen av at det finnes mange mellomstore, veldrevne særidrettsklubber som betyr mye for sitt lokalmiljø.»

Norges Bandyforbund gratulerer Tunet IBK med utmerkelsen og et strålende barne- og ungdomsarbeid siden klubben ble etablert i 1991!

- Se artikkel på Tunets hjemmeside -

Dør idrett for funksjonshemmede i Norge?

I artikkelen "Uten rekruttering "dør" idrett for funksjonshemmede i Norge" på Sportsanalyse 06.01.2010 uttaler NIF/Olympiatoppen via Cato Zahl Pedersen at de tradisjonelle Paralympiske idrettene sliter med rekrutteringen. I intervjuet trekkes det fram flere interessante perspektiver.

Zahl Pedersen sier det er veldig vanskelig å rekruttere utøvere i et land som ikke er i krig og som har avskaffet spesialskoler. Er mangel på krig og avvikling av spesialskolene grunnen til rekrutteringssvikten? Er det slik at alle idretter opplever denne rekrutteringssvikten av funksjonshemmede utøvere?

Det sentrale i intervjuet er at rekrutteringen til de tradisjonelle Paralympiske idrettene/øvelsene svikter. Slik dette framstilles i intervjuet er det et forsvinnende lite antall funksjonshemmede som finner det interessant å drive disse idrettene og interessen synes å være avtagende. Det synes å være en utfordring å finne utøvere som ønsker å delta i de Paralympiske leker.

"Mens langrenn for funksjonshemmede på 1990-tallet kanskje samlet et 30-talls utøvere, er det bare noen få nå. Nesten ikke nok til å dele ut medaljer i et NM eller til å samle et landslag. Og det er ingen konkurranse om plassene. Om ikke noe raskt skjer, dør aktiviteten hen."

"Til neste Paralympiske leker, i Vancouver i mars neste år, har vi maks 27 utøvere, fordelt på kjelkehockey, rullestolcurling, langrenn og skiskyting. Trolig har vi ingen alpinister med, kanskje heller ingen kvinnelige skiløpere"
(Sitat fra artikkel "Uten rekruttering "dør" idrett for funksjonshemmede i Norge", Sportsanalyse 06.01.2010)

Er idrettsorganisasjonens hovedmålsetning flest mulig medaljer i paralympics eller at flest mulig funksjonshemmede skal få glede av å drive med idrett på sitt nivå?

I denne forbindelse er det positivt at Cato Zahl konstaterer at rekrutteringen skjer i lokalmiljøene. Dette er også i tråd med idrettspolitisk dokument.

Idrettspolitisk dokument (vedtatt på idrettstinget 2007) fastslår følgende klare målsetting:
"Økt deltakelse av mennesker med funksjonshemming i idrettslagene" (IPD:11).

Idrettsstyret har i inneværende tingperiode fremhevet at det er idrettspolitisk dokument som ligger til grunn for styrets arbeid. En skulle derfor forvente at idrettstyrets fokus og prioriteringer på dette viktige området også var i tråd med de forpliktende og overordnede føringene i idrettspolitisk dokument.
Men er det slik at idrettstyret har hatt fokus og innrettet virkemidler i tråd med idrettspolitisk dokument?

Idrettsstyret har i stedet gjort deltagelse i Paralympiske leker / toppidrett til et vesentlig kriterium for direkte tildeling av de ordinære spillemidlene til de respektive særforbundene som skal ivareta idrett for funksjonshemmede. Samtidig gis det et betydelig årlig tilskudd av spillemidler til Olympiatoppen til toppidrett for funksjonshemmede. Dette til tross for at flere av de Paralympiske idrettene i følge NIF/Olympiatoppens uttalelse (se over) har svært få toppidrettsutøvere og sviktende rekruttering.

Til og med 4 av 6 millioner fra Helsedepartementet (HOD) har Idrettsstyret valgt å bruke til toppidrett. Midler som skulle bidra til å "Skape økt fysisk aktivitet for de minst aktive og bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller gjennom å mobilisere idrettsbevegelsen…".
(NIF sin søknad om overføring av midler fra HOD 21.januar 2009)

I tildelingsbrevet fra HOD til NIF står det at midlene skal bidra til "Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet" og videre stimulere til lokale lavterskeltilbud "Midlene skal stimulere til lokale lavterskeltilbud, rettet mot grupper som vanskelig nås gjennom de ordinære idrettstilbudene som et ledd i en målrettet innsats for å redusere sosiale helseforskjeller…" (Statsbudsjettet for 2009- tilskudd over kapittel 719 post 73, 05.02.2009).

Selv om formålet med de seks millionene fra HOD er å skape økt fysisk aktivitet for de minst aktive, valgte Idrettsstyret å bruke fire millioner av disse midlene til toppidrett.

Er det slik at toppidrett stimulerer til lokale lavterskeltilbud for grupper som vanskelig nås gjennom de ordinære idrettstilbudene? Er det gjennom toppidrett vi skaper rekruttering? Eller vil vi kunne få mer ut av midlene dersom de innrettes mot det som faktisk er formålet. Et større og bedre aktivitetstilbud for flere, i lokalmiljøene. Dersom rekrutteringen til idrett for funksjonshemmede i dag er dårlig, tyder vel det på at midler og virkemidler bør innrettes annerledes?

Norges Bandyforbund er ett av de 16 særforbundene som har overtatt/etablert organisert aktivitet for funksjonshemmede. Norges Bandyforbund startet arbeidet med å tilrettelegge idrett for funksjonshemmede gjennom EL-innebandy for tre år siden. Da fantes det ingen utøvere. I dag har vi 10 klubber, med over 90 funksjonshemmede utøvere. Flere miljøer står på trappene for å starte opp over hele landet. Dette er utøvere med til dels store funksjonshemninger som hver uke får gleden av å drive idrett i lokalmiljøet og på sitt nivå. De har ikke muligheten til å kjempe om medaljer i paralympics hvert fjerde år, men de har muligheten til å oppleve glede, mestring og utvikling gjennom idretten.

Vi finner det vanskelig å dokumentere betydningen av forbilder og Paralympiske medaljer for rekrutteringen av idrettsutøvere. Tvert imot viser vår erfaring at rekrutteringen ikke er avhengig av forbilder/Paralympiske medaljer. Norges Bandyforbund opplever at fokus på lavterskelaktiviteter i lokalmiljøet i henhold til de funksjonshemmedes ønsker og behov, er nøkkelen til blomstrende aktivitet og god rekruttering.
Det er også da vi treffer den gruppen som ellers vanskelig nås gjennom de ordinære idrettstilbudene og således svarer til det overordnede formålet.

EL-innebandy har opplevd en stor vekst gjennom vårt arbeid og vår innretning av ressursene. Likevel ser vi at rekrutteringen av nye miljøer og ikke minst betingelsene for de som allerede driver idretten, kunne vært vesentlig forbedret. Her er mangelen på ressurser den mest avgjørende faktoren. Hvis de offentlige midlene ble innrettet i tråd med de overordnede forutsetningene er vi sikre på at resultatet ble større lokal aktivitet/rekruttering. Dette ville igjen danne grunnlaget for et bredere konkurransetilbud som er forutsetningen for en bærekraftig toppidrettssatsning.

Vi opplever ikke at idrett for funksjonshemmede er i ferd med å dø. Tvert i mot tror vi det er et stort potensial i etablering av lokale idrettstilbud for funksjonshemmede og dermed et grunnlag for bærekraftig toppidrett.

Ivar Nordberg
President Norges Bandyforbund

Tomas Jonsson
Generalsekretær Norges Bandyforbund


Gull til Aker HK i EuroHockey Club Challenge IV

Vi kan med glede meddele at Norge har vunnet sin første gullmedalje i hockey i EuroHockey Club-sammenheng. Aker Hockeyklubbs 1. plass betyr opprykk til nivå III og enda flere utfordringer.

Det kan også meddeles at Tournament Director (TD) kun hadde positive ting å si om Norges representant, og var meget fornøyd med den utviklingen norsk hockey har hatt de siste 5 årene. Vi fikk ros for at vi har satt fokuset på de riktige tingene og at laget for hvert år har blitt både bedre og yngre. Klubben hadde med seg en gutt på 16 år som ble tatt opp direkte fra juniorlaget, og det var flere spillere under 20 år med i troppen, som alle fikk spilletid i turneringen. Aker HK fikk i tillegg en individuell premie for toppscorer i turneringen.

Lagkapteinen på Aker, Khuram Shehzad, ønsker også å gi en ekstra ros til Hockeyseksjonens leder, Jaswinder Pal Singh, som i alle disse årene har presset klubbene til å satse på rekruttering av de yngre og samarbeid mellom klubbene.

- Les mer på Hockey-sidene -

Lisens

Konsekvenser ved å spille obligatoriske kamper uten gyldig lisens.

Bandyforbundets lisensordning utgjør en av de viktigste forutsetninger for forbundets og kretsenes aktivitetstilbud. For å delta i aktiviteter (serie - og cupkamper) er det en forutsetning at spillerne løser lisens fra fylte 13 år. En spiller vil ikke være berettiget til å spille dersom vedkommende ikke har løst lisens. Et lag som benytter en spiller som ikke er spillerberettiget, vil miste poeng. Bruk av ikke lisensiert spiller medfører også bot, kr 250,- pr spiller pr kamp.

Vi anbefaler at lagleder har kopi av innbetalt lisens i laglederpermen, slik at dokumentasjonen er lett tilgjengelig ved kontroll.

Har en spiller akkurat betalt lisens, må spiller ha med seg kopi, som leveres lagleder før kampstart.

Det vil bli foretatt kontroll av kampskjemaer kontra lisenslister, før kampstart. Kopi av Kontrollskjema blir sendt Krets og Klubb. NBF vil utstede evt bøter.

Kontrollnivået blir ytterligere skjerpet i inneværende sesong.

- Lisensordningen -

NBFs Inkluderingsfond 09/10

På idrettsgallaen 2009 ble NBF tildelt inkluderingsprisen på kr.100.000,- for sitt arbeid med tilrettelegging av el-innebandy for funksjonshemmede.

Forbundsstyret har bestemt at prisen skal benyttes til å etablere et fond til å støtte tiltak rettet mot inkludering av funksjonshemmede innen NBFs organisasjon, hvor det hvert år etter søknad bli utdelt kr.5000,- fra fondet.

Det var ingen søkere for inkluderingsfondet 08/09. Forbundsstyret har derfor bestemt at det i sesongen 09/10 skal deles ut kr.10 000,- fra fondet.

Søknadsfrist for tildeling fra Inkluderingsfondet er satt til 1.januar 2010.

Søknaden sendes på e-post til President i Bandyforbundet Ivar Nordberg: i-nordbe@online.no

"Idrettens Maktliste"

Generalsekretær i Norges Bandyforbund, Tomas Jonsson, er inne på listen over Norges 65 mektigste i norsk idrett. Hans store engasjement og dyktige bidrag i utvalg og arbeidsgrupper på Idrettens Hus blir lagt merke til.

Sportsanalyse.no har de siste tre årene presentert ”Idrettens Maktliste”, hvor de forsøker å rangere de som har størst makt – enten gjennom reelle eller uformelle posisjoner, sitt nettverk eller gjennom sine muligheter til å fordele kroner i norsk idrett.

På årets liste som toppes av kulturminister Trond Giske, er forbundets generalsekretær ny på 62. plass og her er begrunnelsen for hans plassering:

62. TOMAS JONSSON (ny)
Har vært generalsekretær i Norges Bandyforbund i en årrekke. Både tradisjonell bandy og innebandy vokser. Brukes ofte i arbeidsgrupper og som rådgiver internt på Idrettens Hus.

- Se hele listen her -

FORBUNDSTINGET 7. SEPTEMBER 2008
Det 75. Forbundstinget i Bandyforbundet (bandy, innebandy, hockey) ble avholdt på Ullevål stadion 7.september 2008. 32 stemmeberettige, samt 9 øvrige representanter, bidro til et konstruktivt ting i et forbund preget av fortsatt vekst og en ryddig økonomi.
President Ivar Nordberg åpnet Tinget og tok innledningsvis for seg forbundets lange historikk, en analyse av dagens situasjon og fremtidige satsningsområder. (Les et utdrag av Presidentens åpningstale her)

Forbundsstyret 08-10 f.v.: Erik Hansen(bandy), Svein-Erik Hammerstad(visepres.), Ivar Nordberg(pres.), Jon Erik Eriksen(innebandy) og Jaswinder Pal Singh(hockey).

Forbundets beretning og regnskap for perioden 2006-08 ble enstemmig godkjent av Tinget etter anbefalinger fra både Kontrollkomiteen og revisor Bjørn Løkslid. Forbundet har idag en sunn økonomi og bygd opp en tilfredsstillende egenkapital.

På avgiftssiden ble det vedtatt å opprettholde dagens nivå på lisensen for sesongen 08/09. Forbundsstyret ble videre gitt fullmakt til å fastsette nivået for de påfølgende to sesonger (09/10 og 10/11).
Etter forslag fra Forbundsstyret vedtok Tinget å delegere fastsetting av nivået på overgangsgebyrer til de respektive seksjonsårsmøter. For innebandy betyr dette umiddelbar effektuering av årsmøteforslaget 2008 på kr 400 før 1.9 og kr 900 etter 1.9. For bandy og hockey gjelder fortsatt kr 600 for spillere 17 år og eldre.
Det ble også vedtatt at seksjonene må ha Forbundsstyrets samtykke dersom det skal disponeres midler fra tildelt økonomisk ramme til andre formål enn egen drift.
Innebandyseksjonens forslag om at e-post sidestilles med rek.sending ifm overgangssaker fikk fullt gjennomslag på Tinget, selv om Lovkomiteen hadde sine betenkeligheter. Dette som en overgangsordning til seksjonenes årsmøter 2009, hvor deretter seksjonene selv kan bestemme hva som skal gjelde.
Det ble videre gitt aksept for lovendring som tilsier at Forbundstinget kan avgjøre om det skal velges en eller to varamedlemmer til Forbundsstyret.

Arbeidsplan og budsjett
Arbeidsplan 2008-10 var trykket inn i tingdokumentene, men ble kun tatt opp som en orienteringssak på Forbundstinget.
Under budsjettbehandlingen ble det fra generalsekretær klargjort at ulike nivåer på seksjonenes landslagsbudsjetter gjenspeiler generering av egne inntekter gjennom de respektive seksjoners medlemsmasse.

Erkjentlighet
Forbundets Hederstegn ble tildelt ni personer for lang og tro tjeneste på klubb, krets og forbundsplan:

Innebandy: Odd H. Arntzen, Bækkelaget SK, Jarle Gommerud, Nor-92 IBK, Anders Hove, Hammerfest IBK/HF innebandy og Roar Nilsen, Slevik IBK.

Bandy: Kjell Borgersen, Drafn, Erik Hansen, Skeid og Øyvind Sakshaug, Ullevål IL.

NBF/adm.: Ann-Mari Ellefsen og Terje Larsen.


Bildene fra venstre.: Odd Arntzen, Jarle Gommerud, Anders Hove, Øyvind Sakshaug, Kjell Borgersen, Erik Hansen, Terje Larsen og Ann-Mari Ellefsen. Sistnevnte som første kvinne tildelt Hederstegn i forbundets 88-årige historie.

Valgene
President Ivar Nordberg fra Holmlia SK ble som ventet gjenvalgt for en ny to-års periode. Det samme ble visepresident Svein-Erik Hammerstad, Ullern IF.
Jarle Heitmann, Tromsø IBK, ble valgt som 1.varamedlem og Knut Anders Grundvik, Frigg Oslo Fotballklubb, som 2.varamedlem til Forbundsstyret.
I Forbundstyret for øvrig ble lederne av de ulike seksjonene formelt valgt inn:
Bandyseksjonen: Erik Hansen, Skeid
Hockeyseksjonen: Jaswinder Pal Singh, Kringsjå SK
Innebandyseksjonen: Jon Erik Eriksen, Fredrikstad IBK

Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra, fortsetter som leder av Kontrollkomiteen.
Odd Arntzen, Bækkelaget SK, fortsetter som leder av Appellutvalget.
Erik Strømme, Stabæk IF, fortsetter som leder av Lovkomiteen.
Harald Benestad Anderssen, Ullern IF, fortsetter som leder av Domsutvalget.
Bjørn Løkslid ble ansatt som forbundets revisor for nok en to-års periode.

Den effektive dirigenten Jan Hagen, Tunet IBK, avlsluttet den formelle delen av Forbundstinget kl 1414. Han overlot deretter klubben til president Ivar Nordberg som takket forsamlingen for tilliten og ønsket de fremmøtte vel hjem!

Saksdokumenter til Forbundstinget finner du her:
- Beretning for perioden 2006-2008 (pdf) -
- Strategisk plan for perioden 2008-2012 (pdf) -

NBFs Inkluderingsfond

På årets idrettsgalla ble NBF tildelt inkluderingsprisen på kr.100.000,- for sitt arbeid med tilrettelegging av el-innebandy for funksjonshemmede.

Forbundsstyret har bestemt at prisen skal benyttes til å etablere et fond til å støtte tiltak rettet mot inkludering av funksjonshemmede innen NBFs organisasjon.

Det vil hvert år etter søknad bli utdelt kr.5000,- fra fondet.

Søknadsfrist for tildeling fra Inkluderingsfondet for 2009 er satt til 1.juni. Forbundsstyret deler ut prisen, etter innstilling fra utviklingsavdelingen, på sitt siste møte før sommeren.

Søknaden sendes på e-post til President i Bandyforbundet Ivar Nordberg: i-nordbe@online.no

Standardkontrakt for lisensspiller

Styret i Norges Bandyforbund har utarbeidet en ny standardkontrakt for lisensspillere.

Andre kontrakter enn NBFs standardkontrakt mellom klubb og spiller krever forbundsstyrets godkjennelse.

Det henvises til Lov for Norges Bandyforbund Kapittel 9.

- Standardkontrakt (pdf) - Standardkontrakt (doc) -

Inkluderingsprisen til NBF!


Norges Bandyforbund ble tildelt Inkluderingsprisen 2009 av Idrettsforbundet for sitt arbeid med tilrettelegging av el-innebandy for funksjonshemmede. Prisen på 100.000 kroner ble delt ut av idrettspresident Tove Paule i forbindelse med Idrettsgallaen på Hamar.

Juryens begrunnelse for tildelingen:
Norges Bandyforbund overtok ansvaret for funksjonshemmede utøvere i 2006, og bestemte seg da for å satse på el-innebandy, en til da helt ukjent idrett i norsk sammenheng. Forbundet har i dag 10 klubber med totalt 60-70 utøvere rundt om i landet. Forbundet har jobbet systematisk og godt med å bygge opp miljøer i samarbeid med både kommuner og rehabiliteringssentre, og har i stor grad lykkes med å gi et tilbud til mennesker med store støtte- og tilretteleggingsbehov som har hatt få tilbud i norsk idrett tidligere.

Dette er første gang Norges Bandyforbund vinner en pris på Idrettsgallaen.

Bildet: Birgitte Reitan (Lillestrøm IBK) har vært el-innebandyens klareste ansikt utad, og var en av de som representerte forbundet under gallaen.

- Mer om Inkluderingsprisen - El-innebandy - Idrettsgallaen -

Presidenten vår fyller 60 år

Bandyforbundets president Ivar Nordberg fylte 60 år den 13.september. Den joviale Gudbrandsdølen av årgang 1947 er oppvokst i Fåvang, men flyttet til Oslo allerede i det berømte "studentåret" 1968.

"68ér" eller ikke, - Ivar Nordberg ble etter hvert utdannet cand. philol fra Universitetet i Oslo med hovedfag i historie og med tilleggsfagene matematikk, fysikk og astronomi. Til tross for mange og lange hjemreiser fortsatte han allikevel som aktiv fotballspiller for Fåvang som den gangen spilte i 4.div (nåværende 3.div). Foruten flere kretslagskamper, fikk Ivar Nordberg med seg et sted mellom 4-500 A-kamper i fotball for moderklubben i disse årene. Løytnant Ivar Nordberg har også holdt kontakten med hjemstedet gjennom tilknytningen til Heimevernet gjennom mange år.

Ivar Nordberg startet i sin tid idrettsskole om sommeren for barn og ungdom fra Holmlia-området sammen med trenerlegenden Stein Johnson (BUIS). I denne perioden iverksatte sosialarbeideren flere aktivitetstiltak for lokalmiljøets barn og ungdom.
Ivar har nå arbeidet i mange år som lærer på Holmlia ungdomsskole, men det var på Manglerud skole han på slutten av 70-tallet først kom i kontakt med innebandyen.
Han ble faktisk "headhuntet" til Oslo Bandykrets i 1986 av datidens bandykjendiser i Oslo, Per Walle og Odd Marcussen. På oppdrag fra Oslo Bandykrets arrangerte Ivar en rekke kretsmesterskap og NM i innebandy for barne- og ungdomsskolene i Oslo. Han var leder av Innebandyavdelingen i Oslo Bandykrets frem til 1994 og den første lagleder for kretslag herrer. Ivar startet også Holmlia Innebandy i 1991 som en avdeling i Holmlia SK.
En innebandyklubb som lever i beste velgående i dag både på dame- og herresiden.
Ivar Nordberg kom inn i forbundets innebandykomite i 1990, og ble den første formelle leder av forbundets Innebandyseksjon våren 1991. Et verv "pioneren" skjøttet frem til 1995.
Ivar var også lagleder for A-landslaget herrer mot Finland og Åland i 1992 på de første innebandylandskamper noensinne. Han var også Norges lagleder på det første EM i 1994 i Helsingfors. Som innebandydommer har også Nordberg gjort seg bemerket, og har bl.a dømt treningslandskamper og i høyeste divisjon i Oslo.
Ivar Nordberg satt fra 1995-98 i forbundets Domsutvalg. Han ledet også org.kom for VM Innebandy herrer på hjemmebane i 2000. Den nåværende bandypresidenten ble tildelt Forbundet Hederstegn allerede i 2002.

60-åringens ønsker for våre idretter
Ivar Nordberg ble valgt som visepresident i Bandyforbundet i 1998 og som president i september 2006. Han har i denne 9-års perioden sett de fleste NM-finaler i våre idretter (bandy, rinkbandy, innebandy og hockey).
På bandysiden er Ivar Nordberg i første rekke opptatt av bedre anleggsforhold som vil gi et større grunnlag for vekst og utvikling i en tradisjonsrik og flott idrett.
Hockeyen mangler en sentral arena med internasjonale mål, men til stor glede for miljøet bevilget i fjor høst Oslo Kommune drøyt 20 millioner kroner til et kombinasjonsanlegg for landhockey og bandy på Voldsløkka som bør være klart for bruk i løpet av to år. Ivar mener også det ville vært hyggelig om flere av forbundets øvrige "køllesvingende" klubber satset på den olympiske idretten hockey i sommerhalvåret.
På innebandysiden representerer fortsatt den vanskelige hallsituasjonen i byene en flaskehals for utvikling. Etableringen av AS Idrettshaller i Oslo er i så måte et viktig eksempel for andre storbyer i Norge med en vanskelig anleggssituasjon. Ut over Norges land er tilgjengeligheten til eksisterende haller en viktig sak. Ivar Nordberg er også meget opptatt av å legge til rette for at forbundets seksjoner skal få stor grad av faglig selvstyre og optimale rammebetingelser for å utvikle sine idretter.

Forbundet gratulerer president Ivar Nordberg med 60-års dagen!

Antidoping-foredrag i NBF-regi

Mandag 20. november ble det holdt foredrag om antidopingrelaterte temaer for forbundsserieklubbene i NBF.

Foredragsholder Einar Hveem (Antidoping Norge) tok opp temaene: Antidoping Norge, Dopinglista, medisinsk fritak, dopingkontroll, kosthold og kosttilskudd.

Stabæk Bandy var en av forbundsserieklubbene som var på foredraget. De har antidoping innfelt i klubbfilosofien: "Vi skal vinne og vi skal være rene. Alle medikamenter som må inntas i forbindelse med sykdom eller skade skal klareres av lege. Dette gjelder også bruk av kosttilskudd. Spilleren/lederen har alene ansvaret for å påse at det han inntar ikke står på NIFs dopingliste. Hver og en er forpliktet til å holde seg oppdatert ved å følge med på Antidopings hjemmeside, www.antidoping.no.

Videre har alle ledere og spillere skrevet under på at holdningene til doping er i tråd med klubbens filosofi.

Foredraget belyste også kosthold. For å trekke frem en konklusjon til etterfølgelse, er at kosttilskudd ikke er nødvendig for våre utøvere i Norges Bandyforbund.

GRATULERER MED 86-ÅRS DAGEN

Bandysporten i Kristiania, den gang benevnt som hockey, var fra 1912-1920 organisert som et "hockey"-utvalg i Norges Fotballforbund, men det hadde lenge vært et ønske blant de aktive lagene om å få dannet et eget forbund.

Den 17.oktober 1920 møttes 9 klubber i Kristianiaog stiftet Norges Ishockeyforbund (spilte bandy). Klubbene som deltok på stiftelsen var: Drafn, Drammen Idrettsforening, Frigg, Hasle, Kjapp-Rjukan, Mercantile, Rapp-Trondheim, Ready og Trygg.

Den første presidenten var Halfdan Ditlev-Simonsen (onkel til Oslos ordfører idag).

Forbundet ble innmeldt i Landsforbundet og offisielt tatt opp på idrettstinget i juli 1921.

Selv om det begynte med 11-manns bandy, spilte man fra 1908-1928 7-manns, men på stor bane. Oslo-laget Ready vant det første NM i 1913 og hele 13 norske mesterskap i 7´er perioden. I 1929 gikk man tilbake til 11-manns bandy og skiftet dessuten navn til Norges Bandyforbund. Dagens Ishockeyforbund ble dannet i 1934.

Merk! Bildet er fra 50-års jubiléet i 1970.

GULLKLOKKA TIL RAYMOND EVENSEN FOR 75 LANDSKAMPER

President i Norges Bandyforbund, Ivar Nordberg, overleverte gullklokka for 75 landskamper til Raymond Evensen før Fjerdingby`s seriepremiere mot Sveiva, i Sandbekkhallen søndag 24/9-06.

Raymond debuterte på landslaget i november 1993 i dobbeltlandskamp mot Danmark. Den gang spilte han for Strømmen IBK. Siden har han også spilt for Tunet IBK, og nå er han i Fjerdingby IBK. Han oppnådde sin 75. landskamp under VM i Sverige i mai dette året.

Han har deltatt i alle de arrangerte internasjonale mesterskapene for Norge, og har i løpet av 77 landskamper oppnådd 77 poeng fordelt på 43 mål og 34 assists.

Han ble "Årets poengplukker" inneværende sesong med rekordnoteringen 93 poeng. Han ble også "Årets toppscorer" i sesongen 94/95, det første året det ble arrangert eliteserie.

Han ble kåret til "Årets spiller" i sesongen 2000/2001 og 2003/2004.

Dette er bare noe av det "Ray"(uttales Rai), som han kalles, har prestert. I landslaget har han alltid vært en positiv, arbeidsvillig og humørspredende spiller, som med alderen bare blir bedre og bedre.

Vi gratulerer Raymond som norsk innebandyhistories første spiller til å nå 75 kamper med flagget på brystet!